ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM
ADIZES SEE
LEADERSHIP PROGRAM
Adizes SEE Leadership Program Vam pruža holistički pristup upravljanju
organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga
o cjelini. Adižesov pristup je upravo to – cjeloviti pristup organizaciji s konkretnim
polugama kako je unaprijediti.
2
Naše dvadesetogodišnje iskustvo pokazuje da, u postizanju izvrsnosti organizacije,
manji je problem u specifičnim znanjima i vještinama menadžera, već u njihovoj
sposobnosti da ih „preliju“ na svoje ljude i sistem kao cjelinu.
Program učesnicima pruža mogućnost iskustvenog učenja sa iskusnim liderima kao
i mogućnost da kroz nove kontakte u budućnosti razmjenjuju lična iskustva
Program je razvijen u modelu 1 + 1 godina s fokusom na iskustveno učenje i
razmjenu iskustava, kao što i naziv kaže - Challenging Practice.
PROGRAM JE NAMIJENJEN:
• Kandidatima za top menadžere
• Preduzetnicima i top menadžerima spremnim za slijedeće faze razvoja svojih kompanija
• Pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama
•Rukovodiocima
Tokom Programa kroz kombinaciju trening modula, individualnog i timskog rada
s Adižes konsultantima, ali i s mentorima – uspješnim direktorima i vlasnicima
kompanija u regionu učesnici će se spremiti da omoguće rast i razvoj svojih
kompanija.
Učesnici Programa će ovladati svim elementima Adižes metodologije, razjasniti
u potpunosti šta su zadaci i poslovi menadžera i raditi na praktičnom usvajanju i
razvoju menadžerskih alata.
PROGRAMI
PROGRAM
PRVE GODINE
OBUHVATA:
• Izrada profila učesnika – analiza i samoanaliza učesnika korištenjem, između ostalog, alata Stilovi menadžmenta i Spiralna dinamika
• Obuka – sedam dvodnevnih trening modula
3
• Obuka – „Master business class“ –dva jednodnevna modula
• Individualne i „peer coaching“ sesije
• Mentorski rad predavača i konsultanata
• Materijal i stručnu literaturu
• Individualni projekat učesnika
CHALLENGING PRACTICE ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM
4
UČESNIK DOBIJA:
• Znanje aktualizovano iskustvom i praksom mentora i Adizes SEE predavača
• Lični profil i plan svoje ubrzane karijere
• Individualni projekat urađen uz nadzor predavača
• Programski materijal s predavanja i vježbi
• Preporuku mentora i Adizes SEE predavača
• Prijedlog stručne literature i linkova za dalje individualno usavršavanje
• Kontakte polaznika i foto album
MATERIJAL
Svaki učesnik će u toku Programa razviti u saradnji s mentorima i
predavačima tailor-made set materijala. U okviru materijala nalaze se:
• Lični profil i akcioni plan karijere
• Priručnici koji prate trening module
•
Stručna literatura – knjige:
- „Upravljanje promjenama” – Isak Adižes
- „Upravljanje životnim ciklusima preduzeća” – Isak Adižes
- „Finansijska inteligencija” – Karen Berman & Džo Najt
- „Budućnost menadžmenta” – Geri Hamel
5
• Članci i stručni tekstovi kao obavezna literature između trening modula
• Eseji koji prate trening module
• Završni rad
PROGRAM
PRVE GODINE
FAZA
UVOD
FAZA
AKTIVNOSTI
POJEDINAČNI
KORACI
Primarna
integracija
učesnika i
postavka
scene
„Peer coaching“
sesija
Primarni radionički rad
u novoformiranoj grupi
Izrada profila
učesnika i
postavljanje
individualnih
ciljeva
Programa
Procjena
karakteristika
individualnog stila
kroz testiranja
Popunjavanje dva
upitnika na online
platformi ASEE
Analiza testova i
individualni intervju
sa učesnikom
Individualni koučing –
sesija cca 90 min
AKTIVNOSTI
POJEDINAČNI
KORACI
CHALLENGING PRACTICE ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM
OPIS
1. Menadžment kao
profesija i zanat –
Management Roles
& Styles
Uloge menadžmenta,
stilovi menadžmenta,
komuniciranje
2. Menadžment kao
profesija i zanat –
Mastering Change
Organizovanje i vođenje
menadžerskog tima;
obezbjediti sprovođenje
odluka
3. Zašto kompanije
rastu i propadaju
– Managing
Corporate Life
Cycle
OBUKA
OPIS
VRIJEME
18. septembar 2014.
Septembar 2014.
Oktobar 2014.
VRIJEME
19-20. septembar
2014.
17-18. oktobar 2014.
Izazovi rasta kompanije;
kako izbjeći starenje; šta
je Top forma i kako je
dosegnuti i održati?
21-22. novembar
2014.
Planiranje, struktura i
izvođenje prezentacije;
unaprjeđenje izvođenje
buy in prezentacija
19. decembar 2014.
5. Kako biti
gospodar svog
vremena – Time
Management
Upravljanje svojim i
tuđim vremenom;
principi i alati
20. decembar 2014.
6. Gdje su
novci – Financial
Intelligence
Finansijske posljedice
menadžerskih odluka;
analiza bilansa i kritičnih
pokazatelja
13-14. februar 2015.
7. Mod uvjeravanja
klijenata i saradnika
– Negotiation Skills
Koraci i pravila
pregovaranja; efektivno
pregovaranje u
poslovnim okolnostima
20-21. mart 2015.
8. Vještine
rukovođenja –
Leadership and
Empowerment
Motivisanje i nenovčane
nagrade, fidbek, etika,
delegiranje
23-24. april 2015.
Pokaži šta znaš –
Trening moduli 4.
Presentation Skills
FAZA
OBUKA
POJEDINAČNI
KORACI
AKTIVNOSTI
Master
business class
moduli
FAZA
MENTORSTVO
OPIS
Postavljenje, razvoj i
uspjeh organizacije
Damir Dedić, generalni
direktor Kim Tec d.o.o.
Organizacioni
razvoj kroz faze
od nastanka do
približavanja top
formi; korporativni
život menadžera
Operativno planiranje,
kontrola i izvještavanje –
Miloš Švarc, repetitivni
preduzetnik
Osnovni elementi
poslovanja po
poslovnim oblastima
i po poslovnim
funkcijama; Izrada i
praćenje programa
i planova, analiza
izvještaja, primjeri iz
prakse
AKTIVNOSTI
„Coaching“
POJEDINAČNI
KORACI
VRIJEME
22. novembar 2014.
OPIS
Postavljanje
individualnog cilja
Programa i izrada
primarnog akcionog
plana
Uvodni razgovor
Individualne sesije
Razgovor
napredovanja i
razvoja
Razgovor zaključka
prve godine
Odabir teme
INDIVIDUALNI
PROJEKAT
25. april 2015.
VRIJEME
Oktobar 2014.
Januar 2015.
Juni 2015.
Učesnici biraju nekog
od predavača ili biznis
mentora za pomoć
na izradi individualnog
projekta
Rad na
Rad uz asistenciju
individualnom
mentora po potrebi
projektu
Prezentacija
projekta
Prezentacija
individualnog projekta
kao dokaz o uspješnom
završetku ALP
Septembar
2015.
OBAVEZE UČESNIKA
PROGRAMA:
• Izrada i analiza profila učesnika
8
• Prisustvo trening i master business class modulima
• Eseji
CHALLENGING PRACTICE ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM
• Izrada i prezentacija individualnog projekta
PROGRAM
OBUHVATA:
• Obuka – sedam dvodnevnih modula
• Obuka – „Master business class“ – dva jednodnevna modula
• Individualne i „peer coaching“ sesije
• Mentorski rad predavača i konsultanata
• Materijal i stručnu literaturu
• Individualni projekt učesnika
Obuka druge godine će se realizovati kroz Case Study Workshop-ove u kojima će
se intenzivno obrađivati primjeri iz prakse. Učesnici će u toku godine realizovati faze
organizacione transformacije na kompanijama iz svoje djelatnosti.
PROGRAM DRUGE GODINE
Case Study Workshop – Managerial
Problem Solving
Case Study Workshop –Process
Redisign and Improvement
Case Study Workshop – Mission
Definition
Dijagnoza i pravilno lociranje problema;
načini i kriterijumi rješavanja
Mapiranje; uočavanje mjesta za poboljšanje i
redizajn procesa
Kreiranje budućnosti organizacije i definisanje
strateškog razvoja u naredne tri godine
Dizajniranje optimalnih organizacionih
Case Study Workshop – Structure struktura; Organizovanje u zavisnosti od
Design
životnog ciklusa, geografije, klijenata i
proizvoda
Postavljanje strateških ciljeva i njihova
Case Study Workshop - MBO
operacionalizacija
Case Study Workshop – Profit
Postavljanje sistema za planiranje i praćenje
Tracking
profita; raspodjela troškova; dozvoljena
odstupanja i promjene planova
Generisanje adekvatnog sistema nagrađivanja
Case Study Workshop – Motivation u svim elementima; spoljašnje i unutrašnje
& Reward System Design
nagrade; novčane i nenovčane nagrade;
fiksne i varijabilne zarade
9
ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM
PREDAVAČI:
ZVEZDAN HORVAT - Partner i jedan od osnivača Adizes SEE,
Senior Associate Adizes Institute, profesionalni direktor za Istočnu
Evropu Adizes Institute, USA, na kojem je 1994. certificiran za
vođenje organizacionih promjena. Zvezdan Horvat je ekspert sa
20 godina iskustva kao konsultant, predavač i trener koji je 10
godina radio u 18 zemalja širom svijeta. Zaslužan je za obuku
i razvoj konsultanata i predavača u regionu Istočne Evrope.
Usavršavao se ne samo kroz praktičan rad, već i edukacijom na
eminentnim institucijama. Držao je predavanja za do 1000 ljudi.
Dva puta je bio dobitnik prestižne nagrade „Associate of the Year”.
Godine 2009. je držao uvodno predavanje na Oxford Summit of
Leaders on Crisis and Corporate Responsibility. Osim u regionu,
realizirao je značajne projekte organizacione transformacije u
Rusiji, Ukrajini, Bjelorusiji, Kini, El Salvadoru...
BORIS VUKIĆ - Partner i jedan od osnivača Adizes SEE i Senior
Associate Adizes Institute, USA, na kojem je 1995. certificiran za
vođenje organizacionih promjena. Iskustvo u ovoj oblasti sticao je
radeći sa klijentima prije svega u regionu jugoistočne Evrope, ali i
sa internacionalnim klijentima Adizes Instituta. Uža specijalnost i
poseban interes su mu kompanije koje prelaze sa poduzetništva
na profesionalni menadžment i osnivači koji žele, hoće, ili moraju
da postanu lideri svojih kompanija. Autor je knjige „Apokrifi
menadžmenta“ u kojoj je na originalan način pojasnio i opisao
mnoge teme savremenog menadžmenta.
ŽELJKO JANDRIĆ - Senior Associate Adizes SEE, predavač
i konsultant u oblasti organizacionog razvoja i sistema
odgovornosti. Nakon uspješne karijere inženjera, prodavca
i direktora, prije deset godina je počeo aktivni život trenera i
konsultanta čija je misija da pomogne kompanijama da bolje
razumiju i vladaju svojim resursima. Uspješno realizira projekte
organizacione transformacije kompanija u regionu. Posebna
ekspertiza mu je uvođenje i implementacija sistema za praćenje
profita.
IRENA BULAT - Senior Associate Adizes SEE, direktorica Adizes SEE
Srbija, predavač i konsultantica u oblasti rada s ljudima i interne
komunikacije. Tokom profesionalne karijere Irena je radila na
menadžerskim pozicijama u državnom i privatnom sektoru.
U posljednjih pet godina aktivna kao predavač sa ekspertizom
internih i eksternih komunikacija, i konsultantica u oblasti rada
Sa zaposlenima. Vodila projekte unaprijeđenja komunikacije i
motivacije u profitnim kompanijama, ali i u državnoj upravi. Članica
Udruženja Ženska vlada i Udruženja poslovnih konsultanata Srbije,
aktivna u radu sa mladima. Drži predavanja na konferencijama,
Autorica stručnih tekstova i kolumnista.
MILOŠ ŠVARC - Dipl.ing. elektrotehnike, konsultant u oblasti
upravljanja investicionim poduhvatima i organizacijom poslovanja
kompanija koje se bave investicijama. Karijeru je započeo u
Energoprojektu, u kojem je radio 27 godina, a zatim osniva vlastitu
kompaniju FIDECO d.o.o. koja se bavi konsultantskim poslovima
u oblasti voda, energetike i zaštite životne sredine. Posjeduje
iskustvo u oblasti investicionih poduhvata. Radio je na brojnim
projektima na prostorima bivše Jugoslavije, kao i u Africi (Zambiji,
Nigeriji, Zimbabveu, Ugandi, Gvineji i Gani), na Bliskom istoku (u
Iraku, Kuvajtu i Libiji) i u drugim zemljama (Rusiji, Panami, ŠriLanki,
Tajlandu, Kini). Takođe je suosnivač i prvi predsjednik Upravnog
odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije i član Upravnog
odbora Crédit Agricole Srbija AD Banke.
DAMIR DEDIĆ - Generalni direktor Kim Tec-a, kćerke firme MSan
grupe, regionalnog lidera u distribuciji informatičkih proizvoda i
potrošačke elektronike. Na čelu kompanije je od samog osnivanja
2004. godine. Tu se razvijao i usavršavao paralelno sa firmom koja
je danas respektabilan faktor na tržištu sa godišnjim prihodima od
50 miliona eura i preko 100 zaposlenih u okviru povezanih pravnih
lica u Srbiji. Diplomirani ekonomista sa 15-godišnjim iskustvom
stečenim i specijaliziranim u IT biznisu. U mladosti se kalio na
raznim poslovima komercijalne prirode, prevashodno u manjim
i srednjim kompanijama iste industrije. Primjenjujući u vlastitom
poslovnom razvoju i razvoju kompanije Adizes modele, stekao je
dragocjena iskustva i praksu čija prezentacija dodatno pomaže i
približava teoriju s realnim poslovanjem kompanije.
MJESTO
ODRŽAVANJA:
• Sarajevo, Olimpijski Komitet BiH, Alipašina b.b. - Zetra
• Trening moduli u novembru i aprilu, kao i Master business class moduli održavaju se van Sarajeva (hotel Maršal, Babin Do, Bjelašnica i Hotel Bistrica, Olimpijska bb, Jahorina)
KOTIZACIJA:
• Kotizacija za prvu godinu 2.200 eur
• Kotizacija za drugu godinu 3.000 eur
• Mogućnost plaćanja u ratama.
12
Kotizacija ne obuhvata troškove prevoza i smještaja učesnika. U kotizaciju nije uračunat PDV.
KONTAKT I PRIJAVE
CHALLENGING PRACTICE ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM
ASEE BiH
Rasema Džinalija
[email protected]
tel/fax: +387 33 624 030, mob: 063 220 340, 062 331 910
Download

Preuzmite ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM u