Poslovni
izve[taj
NELT Grupa Annual Business Report
1
Naslovna strana - “Courrier”, Bratislav Milenkovi', 10x12 m,
mural na skladi[tu Nelt Co u Beogradu.
SADR?AJ
4. Uvodna re;
6. Vizija i misija
10.NELT CO - Srbija
12.Neregelia - Crna Gora
14.NELT - Bosna i Hercegovina
16.NELT ST - Makedonija
18.NELT - Afrika
20.NELT - Angola
21.NELT - Zambija
21.NELT - Mozambik
22.Neoplanta - Srbija
24.Javna skladi[ta Subotica - Srbija
26.Distiribucija i prodaja
29.Roba [iroke potro[nje
30.Farmaceutski proizvodi
32. Trade marketing
34. Lanac snabdevanja
38. Logisti;ke usluge
40. Skladi[tenje
42.Transport
44.Dorada i prilago]avanje
45.Carinsko posredovanje
46.Proizvodnja
48.Ljudi
50.Informacione tehnologije
52.Kvalitet
54.Finansije
56.Dru[tveno odgovorno poslovanje
60.Kontakti
NELT Grupa Annual Business Report
3
4
Nakon 20 godina postojanja Nelta i uspešnog rasta i širenja poslovanja, prepoznali
smo potrebu za kreiranjem novih organizacionih formi koje æe adekvatno da
odgovore na promene koje se dešavaju oko nas.
Proslavljajuæi veliki jubilej naše kompanije, doneli smo odluku da hrabro
zakora‡imo u buduænost i da formiramo novu, modernu organizacionu strukturu Nelt Grupu, redefinišuæi pri tome i korporativne vrednosti.
Sinergijom znanja i iskustva svih naših biznisa i sa svih tržišta na kojima poslujemo
želimo da ostvarimo zna‡ajniju poziciju na tržištu, ali i da osiguramo dugoro‡nu
stabilnost postojeæih poslovnih operacija.
Svesni stalnih makroekonomskih promena i prognoza na tržištima na kojima
poslujemo, prilagoðavamo se, želeæi da poboljšamo svoju konkurentnost.
Kreiranje Grupe je strateška odluka kojom idemo u susret izazovima i time
zna‡ajno poveæamo atraktivnost naših kompanija u o‡ima sadašnjih, ali i novih,
potencijalnih partnera.
Poverenje koje smo zaslužili u proteklim godinama doživljavamo kao obavezu da
zajedni‡ki napredujemo i budemo efikasniji i u narednom periodu, nastavljajuæi da
rastemo i konstantno podižemo nivo kvaliteta naših usluga.
Lideri na našem putu su svi zaposleni u Nelt Grupi. Oni su oslonac našeg razvoja
i konstanta bez koje ne bismo mogli da postignemo adekvatne rezultate.
Praktikujuæi promovisanje i unapreðenja iz sopstvenih redova, otvoreni smo za sve
talente kojima su profesionalizam, inicijativa i timski rad utkani u poslovni DNK.
MILOŠ JELIΩ
Izvršni direktor Nelt Grupe
5
VIZIJA I MISIJA
6
SLONCI
Nelt je, u svim aspektima svog poslovanja, uvek
prednja;io u inovacijama, pa smo i u definisanju
korporativnih vrednosti i kulture, želeli da
odemo korak dalje od aktuelnih, standardnih
definicija.
Naša OSNOVA
Gradimo puteve uspeha do krajnjih potroša;a
za proizvode, usluge i ideje, uz pomo' velikog
iskustva, teorijskog i prakti;nog znanja i
predanog rada, u svim oblastima poslovanja.
Definisali smo osnove našeg rada, doneli niz
odluka koje želimo da sprovodimo i reafirmisali
profesionalne oslonce, koje naša kompanija
primenjuje u svakodnevnom radu.
Naša ODLUKA
Predano težimo ka tome da budemo prvi izbor>
· Liderskim kompanijama za usluge
distribucije i logistike na teritorijama i
tržištima u okviru kojih poslujemo.
· Cenjenim partnerima kroz maksimizaciju
efektivnosti našeg rada u svim oblastima
poslovanja.
· Posveæenim zaposlenima, sadašnjim i
potencijalnim, koji žele da rade u izazovnom
i dinami;nom okruženju koje im pruža
mogu'nosti za li;ni i profesionalni razvoj.
· Renomiranim društvenim institucijama u
inicijativama za poboljšanje kvaliteta života u
zajednicama u okviru kojih poslujemo.
”
Ova strategija, koju smo
nazvali TRI O, je na‡in i
putokaz za sve u Nelt Grupi,
kako da postanu ambasadori
naše kompanije, na radnom
mestu, na poslovnim
sastancima, u saradnji sa
principalima i kupcima, itd.
Takoðe, naše vrednosti su i
li‡na karta Grupe, pokazatelj
našeg eti‡kog i odgovornog
pristupa biznisu.
Naši OSLONCI
Profesionalnost.
Posve'enost.
Preuzimanje inicijative.
Timski rad.
Pobedni;ki mentalitet.
”
NELT Grupa poslovni izveštaj
7
1992.
1996.
NELT JE OSNOVAN
1992. GODINE.
OSNOVNA DELATNOST
NELTA JE TRGOVINA.
NELT ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJU
PROIZVODA PROCTER
& GAMBLE ZA SRBIJU
I CRNU GORU.
NELT OSNIVA
KOMPANIJU
NEREGELIA U CRNOJ
GORI SA SEDIŠTEM U
PODGORICI.
1998.
NELT OSNIVA
KOMPANIJU U
MAKEDONIJI SA
SEDIŠTEM U
SKOPLJU.
2000.
NELT ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJU
PROIZVODA
KOMPANIJE KRAFT
FOODS ZA SRBIJU,
CRNU GORU I
MAKEDONIJU.
NELT CO
KONTINENTA
2
S R B I J A
NELT
B i H
NEREGELIA
CRNA GORA
3.300
ZAPOSLENIH
NELT ST
MAKEDONIJA
7
ZEMALJA
8
NEOPLANTA
JSS
120.000 m2
P O V R Š I N E
NELT AFRIKA
ANGOLA
ZAMBIJA
MOZAMBIK
9
KOMPANIJA
1.200
VOZILA
350
DOSTAVNIH
VOZILA
2001.
NELT ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJU
PROIZVODA
KOMPANIJE WRIGLEY
ZA SRBIJU I CRNU
GORU.
2006.
NELT OTVARA NOVI
DISTRIBUCIONI CENTAR
U SRBIJI – CDC
DOBANOVCI, BEOGRAD.
PO◊INJE SA PRUŽANJEM
LOGISTI◊KIH USLUGA U
SRBIJI.
OTVARA SE NOVI
DISTRIBUCIONI CENTAR
U CRNOJ GORI – DONJA
GORICA, PODGORICA.
NELT KUPUJE 50%
KOMPANIJE ORBITKO IZ
BOSNE I HERCEGOVINE.
2007.
NELT POSTAJE VEΩINSKI
VLASNIK NEOPLANTE I
ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJU NJIHOVIH
PROIZVODA U
◊ETIRI ZEMLJE
ZAPADNOG BALKANA.
ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJU
FARMACEUTSKIH
PROIZVODA.
NELT OTVARA NOVI
DISTRIBUCIONI CENTAR
U SKOPLJU
(MAKEDONIJA).
U BOSNI I HERCEGOVINI
ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJA BAT.
2008.
2009.
NELT POSTAJE VLASNIK
KOMPANIJE JAVNA
SKLADIŠTA SUBOTICA.
PO◊INJE SA PRUŽANJEM
USLUGE TRADE
MARKETINGA U SRBIJI.
PO◊INJE DISTRIBUCIJA
DR OETKER-A U SRBIJI I
MAKEDONIJI.
NELT UVODI ISO
9001:2008 I HACCP
SERTIFIKATE U SVOJE
POSLOVANJE.
PO◊INJE SA USLUGOM
TRADE MARKETINGA I NA
PROSTORIMA CRNE
GORE.
NELT OSNIVA NOVI
LANAC MALOPRODAJNIH
OBJEKATA (CONVENIENCE
STORES) U SRBIJI CORNER SHOP.
2010.
2011.
NELT OSNIVA I
REGISTRUJE FIRMU U
ANGOLI.
NELT PO◊INJE SA
DISTRIBUCIJOM AMBI
PUR PROIZVODA.
NELT UVODI SAP
POSLOVNI SOFTVER U
SRBIJU.
PO◊INJE DISTRIBUCIJA
BAMBI I JAFFA
PROIZVODA U
MAKEDONIJI.
NEOPLANTA ZAPO◊INJE
IZVOZ U RUSIJU.
NELT ANGOLA PO◊INJE
DISTRIBUCIJU
NEOPLANTINIH
PROIZVODA.
U BIH PO◊INJE
DISTRIBUCIJA ARLA
PROIZVODA I FDS.
U CRNOJ GORI I BIH
PO◊INJE DISTRIBUCIJA
PHILLIPSA I VITALIE.
NELT ANGOLA PO◊INJE
DISTRIBUCIJU P&G
PROIZVODA.
KOMPANIJA ORBITKO
MENJA IME U NELT (BIH).
PRINCIPALA
2012.
NELT OSNIVA I
REGISTRUJE FIRMU U
ZAMBIJI.
NELT ZAMBIJA
ZAPO◊INJE
DISTRIBUCIJU P&G
PROIZVODA.
2013.
NELT SLAVI 20 GODINA
POSLOVANJA.
PO◊INJU LOGISTI◊KE
USLUGE ZA KOMPANIJU
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL.
NEOPLANTA DOBIJA
GLOBAL GAP I IFC
SERTIFIKATE.
2014.
POTPISAN LOGISTI◊KI
UGOVOR SA PHILIP
MORRIS OPERATIONS.
POTPISANI
DISTRIBUTIVNI
UGOVORI SA MARS
FOODS I HOCHLAND U
SRBIJI, MONDELEZ U
BIH I MAMA'S U
MAKEDONIJI.
NELT OSNIVA I
REGISTRUJE FIRMU U
MOZAMBIKU.
NELT MOZAMBIK PO◊INJE
DISTRIBUCIJU P&G
PROIZVODA.
41
PROMET
IMOVINA
KAPITAL
KUPACA
€ 500M
€ 265M
€ 160M
22.290
6.900 SKU
36.000
MESTA DOSTAVE
9
NELT CO - SRBIJA
Nelt je osnovan 1992. godine kao kompanija ;ija je osnovna delatnost
trgovina. Nakon ;etiri godine vrednog i predanog rada, postaje distributer
multinacionalne korporacije Procter&Gamble za podru;je tadašnje SR
Jugoslavije. Nedugo potom, zapo;inje sa distribucijom proizvoda poznatih
svetskih kompanija Kraft Foods, Wrigley i SSL na teritoriji današnje Srbije
i Crne Gore.
U skladu sa ciljevima i željom za unapre]enjem poslovanja, Nelt proširuje
svoju delatnost na pružanje logisti;kih usluga. Zatim, kupovinom
novosadske mesne industrije Neoplanta, opseg poslovanja se širi i na
proizvodnju.
Godine 2008. pripajamo kompaniju Javna skladišta Subotica. Iste godine
po;injemo sa pružanjem trade marketing usluga.
Godine 2006. Nelt je otvorio moderno opremljen distributivni centar u
Dobanovcima, u industrijskoj zoni kraj Beograda, gde se danas nalazi
sedište firme i centralni distributivni centar.
U cilju stalnog poboljšanja i o;uvanja konkurentnosti, sertifikovan je
sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001
i implementiranog HACCP sistema. Nedugo potom, usledio je po;etak
distribucije farmaceutskih proizvoda i proizvoda za prehranu i negu
ku'nih ljubimaca.
Godine 2012. implementirali smo poslovno-informacioni sistem SAP, sa
ciljem da se postoje'i ERP zameni rešenjem koje u potpunosti može da
obuhvati i podrži strategiju održivog širenja i unapre]enja poslovanja,
kao i sve procese unutar kompanije.
U distributivnom poslu, Nelt Co danas radi sa slede'im principalima>
Procter & Gamble, Wrigley, Mars, Mondelez, Dr. Oetker, Hochland,
Neoplanta, Reckitt Benckiser, Sebapharma, Panacea, Sanophi, Johnson &
Johnson, i dr.
Naši klijenti u logisti;kom sektoru su i> Philip Morris, Coca-Cola Hellenic,
Samsung, Ball Packaging, VIP, TDR, Idea, i dr.
10
11
NEREGELIA - CRNA GORA
Neregelia d.o.o. je osnovana 2000. godine, kao kompanija ;ija je osnovna
delatnost trgovina robom široke potrošnje. Iste godine postala je
distributer kompanije Procter&Gamble.
Godine 2001. Neregelia potpisuje ugovor za distribuciju proizvoda
kompanije Kraft Foods, a 2002. po;inje distribucija proizvoda kompanije
Wrigley.
Narednih godina Neregelia se dalje razvija i raste, da bi se 2006. uselila
u sopstveni prostor i zapo;ela distribuciju SSL proizvoda.
U portfoliju Neregelie od 2009. godine nalazi se i prehrambeni program
proizvoda iz kategorije mesnih prera]evina proizvo]a;a Neoplanta, a od
2010. u distributerskom portfoliju nalazi se i program doma'e pržene
mlevene kafe proizvo]a;a Mokamard.
Tokom 2011. godine Neregelia zapo;inje sa distribucijom proizvoda
Vitalia i farmaceutskih proizvoda u Crnoj Gori, 2012. SC Johnson i Philip
Morris, a 2014. godine kre'e sa prodajom Mars Foods portfolija.
12
Distributivni centar Neregelia smešten je u Donjoj Gorici, u Podgorici.
Obuhvata oko 4.000 kvadratnih metara korisnog magacinskog prostora i
oko 500 kvadratnih metara kancelarijskog prostora.
Neregelia zapo[ljava preko 170 ljudi i posluje sa slede'im principalima>
Procter&Gamble, Mondelez, Wrigley, Mars, Neoplanta, Vitalia, Philip
Morris, Mokamard, SC Johnson.
Zahvaljujuæi stalnom
unapreðivanju kvaliteta i
širenja asortimana usluga, kao
i ulaganja u razvoj zaposlenih,
mi smo danas jedna od vodeæih
distributerskih kuæa na teritoriji
Crne Gore.
”
13
”
NELT - BOSNA I HERCEGOVINA
Kao za;etnik sadašnje kompanije Nelt d.o.o. u Bosni i Hercegovini, 1999.
godine osnovana je firma Orbitko, kao pod-distributer konditorskih i
duvanskih proizvoda, sa sedištem u Trebinju.
Godine 2006. Orbitko je ušao u partnerstvo sa kompanijom Nelt Co,
da bi 2010. godine firma promenila ime u Nelt d.o.o, a sedište firme je
preba;eno u Isto;no Sarajevo, gde se i danas nalazi.
Pored sedišta u Isto;nom Sarajevu, u sastavu kompanije su i regionalni
distributivni centri u Banjaluci i Bijeljini.
Naši partneri su velike doma'e i me]unarodne kompanije, ;ije
dugogodišnje multinacionalno iskustvo i znanje u kombinaciji sa
energijom, fleksibilnoš'u i kreativnoš'u Nelta iz godine u godinu donosi
uspeh i rast.
14
”
Nelt d.o.o. trenutno radi sa slede'im principalima> Arla, Kent, Majevica,
Neoplanta, BIC, Philips, Mondelez, SC Johnson, BAT, JTI, Fabrika Duhana
Sarajevo, i drugi.
Nelt BiH je dva puta u tri godine
izabran za jednu od najpoželjnijih
kompanija u sektoru distribucije. Nakon
poslednjeg istraživanja, u Sarajevu je
našoj kompaniji dodeljeno i priznanje
Najpoželjniji poslodavac 2014.
”
15
NELT ST - MAKEDONIJA
Nelt ST d.o.o. je osnovan 1998. godine, kao kompanija ;ija je osnovna delatnost
trgovina robom široke potrošnje. Iste godine, Nelt ST postaje distributer
kompanije Procter&Gamble.
Godine 2001. Nelt ST potpisuje ugovor za distribuciju proizvoda kompanije Kraft
Foods, a 2005. zapo;inje sa distibucijom proizvoda kompanije Johnson Wax.
Narednih godina kompanija se razvija i raste, da bi se 2007. uselila u sopstveni
prostor i zapo;ela distribuciju SSL proizvoda.
Godine 2008. sklopljen je ugovor sa kompanijama Dr. Oetker i Jaffa Crvenka.
U portfoliju Nelta ST se od 2007. godine nalazi i prehrambeni program proizvoda
iz kategorije mesnih prera]evina proizvo]a;a Neoplanta, a od 2013. i program
doma'e pržene mlevene kafe proizvo]a;a Pascalin.
Tokom 2013. godine Nelt ST postaje distributer BIC proizvoda, a u 2014. godini
zapo;inje distribuciju lokalnih prozivoda od prera]enog povr'a - Mama’s.
Nelt ST danas posluje sa slede'im principalima> Procter&Gamble, Mondelez,
Neoplanta, SC Johnson, Jaffa Crvenka, Dr. Oetker, BIC, Mama’s i Pascalin.
16
”
Distributivni centar Nelt ST smešten je
u op[tini Ilinden, u Skoplju i obuhvata
oko 6400 kvadratnih metara korisnog
magacinskog prostora i oko 710
kvadratnih metara kancelarijskog
prostora. U Nelt ST danas je zaposleno
preko 170 ljudi.
”
17
NELT - AFRIKA
18
ANGOLA
Broj stanovnika: 19.1 mil.
Luanda: 5.1 mil.
BDP po stanovniku: 6.300 $
ZAMBIJA
Broj stanovnika: 14.6 mil.
Lusaka: 1.8 mil.
BDP po stanovniku: 1.800 $
MOZAMBIK
Broj stanovnika: 24.7 mil.
Maputo: 1.9 mil.
BDP po stanovniku: 1.200 $
19
NELT - ANGOLA
Firma Nelt Angola LDA zvani;no je registrovana 29. oktobra 2010. u Luandi, a
sa poslovnim operacijama zapo;ela je u martu 2011. godine. Svojim predanim
radom i uloženim trudom za vrlo kratko vreme je postala uspešna i stabilna firma,
prepoznatljiva kao jedan od lidera u segmentu distribucije.
Nelt Angola LDA, danas, pored kancelarija ima magacinski prostor od 7000 m2,
preko sto zaposlenih lokalnih stanovnika i tim iskusnih ekspata na razli;itim
pozicijama, koji svakodnevno rade na razvoju znanja i veština lokalne organizacije.
Svoje poslovanje organizuje preko ;etiri prodajne divizije> Food, Non food, Beverage i
Electrical Appliances kroz koje distribuira robu ka više od 4000 kupaca.
Portfolio se tokom nekoliko godina razvio i sada se sastoji od preko 300 proizvoda i
7 principala> Procter&Gamble, Nestle, Wrigley, Unted Spirits Limited, Whirlpool, Tiger
Brands. Kompanija Neoplanta, koja je ;lanica Nelt Grupe, je u junu 2012. godine
po;ela sa izvozom svoje robe, mesnih prera]evina u Angolu i tako postala jedina
mesna industrija u Srbiji koja je ostvarila prodor na tržište podsaharske Afrike.
U 2014. godini zapo;eli smo još jednu poslovnu aktivnost - pružanje marketinških
usluga u domenu izrada reklamnih panoa i štampe reklamnih rešenja, brendiranja
vozila i izrade reklamnog materijala, ;ime smo proširili opseg usluga koje nudimo,
kako našim principalima tako i svim zainteresovanim klijentima.
U junu 2014, godine, otvorena je i prva filijala u Angoli, u gradu Benguela na jugu
zemlje. Na ovaj na;in stvorena je mogu'nost da se pove'a pokrivenost angolskog
tržišta, ta;nije južnih provincija, proizvodima iz našeg asortimana.
Konstantno radimo na pronalaženju novih proizvoda, adekvatnih za tržište Angole.
20
NELT - ZAMBIJA
NELT - MOZAMBIK
Nakon po;etnog poslovnog uspeha u Angoli, Nelt
je bio pred još jednim izazovom - otvaranjem firme
u Zambiji. Firma Nelt Zambia Limited zvani;no
je registrovana u aprilu 2012. u Lusaki, glavnom
ekonomskom i politi;kom centru Zambije, a prva
isporuka Procter&Gamble proizvoda realizovana je
ve' u junu 2012.
Nakon otvaranja firmi u Angoli i Zambiji, Nelt je
krenuo u osvajanje još jednog afri;kog tržišta Mozambika. Firma Nelt Mozambique Limitada
zvani;no je registrovana po;etkom 2013. u Maputu.
U maju 2013. realizovana je prva isporuka Procter &
Gamble proizvoda. U kratkom roku uspostavljena je
uspešna saradnja sa svim klju;nim kupcima poput
Game - Wallmart, Spar, Shoprite, Cogef, kao i sa
vode'im veleprodajama.
Danas, Nelt sara]uje sa svim klju;nim kupcima u
zemlji (Spar, Game - Wallmart, Shoprite, Pick’n’Pay)
i snabdeva ih portfolijom principala P&G i SC
Johnson, odnosno proizvodima> Gillette, Always,
Pampers, Duracell, Pantene, Head&Shoulders, Ariel,
Raid, Glade, Baygon, Duck, Pledge, Mr Muscle, Kiwi.
Kancelarijski i skladišni prostor Nelt Zambije,
ukupno pokriva 2600 m2.
Firma ima više od trideset zaposlenih lokalnih
stanovnika, kao i tri ekspata iz Neltovih evropskih
kompanija.
”
Nelt klaster u Africi pokriva i
Zimbabve i Malavi, koji se u ovoj
fazi razvoja snabdevaju preko
poddistributera.
Trenutno firma Nelt Mozambique Limitada
distribuira proizvode tri principala, Procter&Gamble,
Mars i Wrigley. Zastupljeni su brendovi> Pampers,
Always, Gillette, Duracell, Safegurad, Mars, Twix,
Bounty, Snickers, M&M, Orbit.
Firma Nelt Mozambique Limitada ima kancelarijski
i magacinski prostor od 3500 m2, tri zaposlena sa
Balkana i dvadeset zaposlenih lokalnih stanovnika.
Nakon uspešno postavljenih firmi u Angoli i
Zambiji, Nelt je u Mozambik ušao sa još više
samopouzdanja, brzo iskoristivši iskustva i
potencijale iz drugih afri;kih tržišta.
”
21
NEOPLANTA - SRBIJA
Neoplanta je jedan od najstarijih brendova u Srbiji sa višedecenijskom tradicijom.
Od davne 1885. godine do danas, Neoplanta je o;uvala tradicionalnu preradu mesa.
Visok kvalitet, strogu zdravstvenu ispravnost i bezbednost Neoplantinih proizvoda
garantuje zaokružen proizvodni proces. Na skoro 1000 hektara zemljišta uzgajaju
se kulture koje se najve'im delom koriste kao sirovina za proizvodnju sto;ne
hrane, ;ime po;inje lanac koji je od po;etka do kraja pod kontrolom stru;nog tima
Neoplante.
Slede'a snažna karika u lancu je naša farma svinja, jedna od najve'ih u regionu
;ija godišnja proizvodnja iznosi oko 40.000 tovljenika.
Svakog meseca proizvede se blizu 2.000.000 kilograma mesa i mesnih prera]evina
u sklopu portofolija od preko 100 delikatesnih proizvoda.
Od juna 2006. godine Neoplanta posluje po principima HACCP-a, primenjenom u
celom proizvodnom lancu, a do danas je stekla i mnoge druge sertifikate, koje su
garancija kvaliteta rada u Neoplanti, kao što su> ISO 9000>1994, IFS, GLOBAL GAP,
HALAL, dozvolu za izvoz u EU i RF.
U cilju razmene sa tržištem Ruske Federacije, Neoplanta je 2010. godine dobila
GOST-R i Higijenski sertifikat za celokupan asortiman gotovih jela.
U oktobru 2007. godine Neoplanta ulazi u sastav kompanije Nelt, što je
predstavljalo po;etak nove faze razvoja, poslovanja i modernizacije. Od tog
trenutka, kompanija beleži rast prodaje od 30 odsto, a broj zaposlenih u svakom
trenutku broji preko 750 stalno i preko 100 privremeno zaposlenih radnika.
”
Sa svojom dugom tradicijom i kvalitetom
proizvoda, a u sinergiji sa znanjem i energijom
Nelt Grupe, Neoplanta je sve bliža cilju da
postane apsolutni regionalni lider u mesnoj
industriji.
”
22
NELT Grupa poslovni izveštaj
23
JAVNA SKLADIŠTA SUBOTICA
Javna Skladišta d.o.o. iz Subotice, pruža usluge skladištenja svih vrsta roba
u ambijentalnom i temperaturnom režimu, manipulacije robom, zakupa
poslovnog i magacinskog prostora, usluge rada viljuškara van kruga
društva i parkirališta za teretna vozila.
Ukupna površina skladišnog prostora iznosi 25.000 m2, dok je površina
parking prostora preko 25.000 m2 i ima mogu'nost parkinga, sa svim
prate'im uslugama vezanim za kamionske carinske terminale, za preko
150 kamiona istovremeno.
Javna Skladišta d.o.o. poseduju industrijski kolosek koji se redovno održava
i ;iji je kapacitet istovara oko 900 tona na dan ili 18-20 vagona na dan.
Javna Skladišta d.o.o. vrši pretovare svih vrsta roba i težina (osim opasnih
materija) u kamionskom i železni;kom saobra'aju. Javna Skladišta d.o.o.
poseduju HACCP standard.
Javna Skladišta d.o.o. su danas u sklopu Nelt Grupe, a privatizovana su
2008. godine od strane Nelt Co, sa 100% vlasni;kog udela.
24
”
U krugu Javna Skladišta d.o.o. locirana je
jedna od najefikasnijih carinskih ispostava
u Srbiji te se na našoj lokaciji može obaviti
kompletan carinski postupak za sve vrste
komercijalne robe.
”
25
26
DISTRIBUCIJA
I PRODAJA
27
BROJ PRINCIPALA - 41
BROJ SKU - 6,900
BROJ KUPACA - 22,290
BROJ MESTA DOSTAVE - 36,000
28
ROBA ŠIROKE POTROŠNJE
Distribucija robe široke potrošnje predstavlja našu osnovnu delatnost. U toj oblasti smo
neprikosnoveni, jer našim partnerima možemo da ponudimo kompletnu uslugu – uvoz i
carinjenje robe, skladištenje, marketinške usluge, prodaju i dostavu.
Za sve prodajne programe koje distribuiramo, garantujemo dostupnost robe finalnim
potroša;ima u svakom trenutku i na svakom mestu. Naš cilj je da dostignemo ideal
distribucije – 100 % preporu;enog portfolija, u 100% objekata, tokom 100% vremena.
Usmerenost na kvalitet usluge, organizacija, poznavanje lokalnog tržišta, kao i dobra
geografska pokrivenost zapadnog Balkana i sve bolje poznavanje afri;kog tržišta su ono što
nas izdvaja u odnosu na konkurenciju i ;ini liderskom distributerskom ku'om na prostorima na
kojima smo prisutni.
29
FARMACEUTSKI PROIZVODI
Distribuciju lekova, pomo'nih lekovitih sredstava i dijetetskih suplemenata
smatramo jednim od osnovnih stubova našeg budu'eg razvoja.
Kompetentan tim farmaceuta zajedno sa preostalim delom organizacije
brine o svim aspektima distribucije ka apotekama i medicinskim centrima
– od adekvatnog smeštaja robe, preko transporta iste, do aktivne prodaje u
samim apotekama.
Trudimo se da unapre]ujemo poslovanje naših kupaca, putem kontinuiranog
snabdevanja, pružanjem novih usluga i stalne dostupnosti asortimana
najprodavanijih i inovativnih artikala. Naši dobavlja;i su najve'i u;esnici
na farmaceutskom tržištu, sa kojima gradimo partnerske odnose, ali i
prenosimo svoja znanja u cilju unapre]enja poslovanja apoteka i adekvatne
raspoloživosti robe na profitabilan na;in.
30
”
U okviru Nelt Pharmaceuticals, deo
organizacije se bavi distribucijom
proizvoda namenjenih zdravlju životinja,
tj. distribucijom proizvoda za negu
ljubimaca i lekova za životinje.
”
31
TRADE MARKETING
Kako bismo dodatno pomogli da se proizvodi sa polica na]u u korpama potroša;a, našim
partnerima pružamo i usluge trade marketinga. One se ogledaju u popunjavanju i izlaganju
proizvoda na policama, osmišljavanju i organizovanju promotivnih aktivnosti, brendiranju
vozila, proizvodnji reklamnog materijala i prikupljanju podataka sa terena.
Naš kreativni tim, koji ;ini više od 130 zaposlenih na terenu, u stanju je da realizuje svaku želju
naših klijenata i doprinese boljoj prodaji proizvoda koje distribuiramo.
Popunjavanje i izlaganje proizvoda na policama.
Osmišljavanje i organizovanje promotivnih aktivnosti.
Brendiranje vozila.
Proizvodnja reklamnog materijala.
Prikupljanje podataka sa terena.
32
NELT Grupa poslovni izveštaj
33
34
LANAC
SNABDEVANJA
35
Na nivou Grupe, u lancu snabdevanja je zaposleno blizu 1200 ljudi i dnevno se izvrši oko
10.000 isporuka.
Najbolju logisti;ku uslugu obezbe]ujemo stalnim unapre]enjem procesa upravljanja i
maksimalnim koriš'enjem svih skladišnih resursa. U Neltu su implementirana 3 modula
sistemskog skladišnog upravljanja (WMS)> Stock, Radio i C Plan.
Centralni logisti;ki centar kompanije se nalazi u središtu industrijske zone Beograda, u
neposrednoj blizini aerodroma Nikola Tesla, sa oko 55.000 m2 skladišnog prostora i blizu
800 zaposlenih. Pored Beograda, postoje i regionalni distributivni centri i filijale u Novom
Sadu, Subotici, Kraljevu, Nišu, Boru i Užicu, koje uz 6 cross dock ta;aka, omogu'avaju da
se ostvari 7.000 isporuka dnevno.
Roba se isporu;uje dostavnom flotom koju ;ini preko 350 vozila nosivosti od 3,5 do 40
tona bruto, razli;itih temperaturnih režima. Sva vozila su opremljena GPS ure]ajima, a
organizacija, kontrola i pra'enje celokupnih transportnih i dostavnih ruta se vrši pomo'u
savremenog softverskog rešenja za organizaciju i optimizaciju transporta (TMS).
Rutiranje dostave za kompletnu dostavnu flotu se vrši kroz softver za dinami;ko rutiranje.
Dostavna vozila su opremljena PDA ure]ajima koji omogu'avaju voza;u detaljan pregled
svih parametara vezanih za dostavu - detalji rute, pregled otpremnica, statuse dostavnih
zadataka, navigaciju prema planu dostave, itd.
Svi sistemi (SAP, TMS, WMS) su me]usobno povezani i zajedno daju optimalna rešenja u
realizaciji logisti;kih zadataka koje pred Nelt stavljaju renomirani klijenti.
WMS
TMS
GPS
W
M
S
350 VOZILA
TMS
STOCK/RADIO/C PLAN
3.5 do 40 tona bruto
36
NELT Grupa poslovni izveštaj
37
LOGISTI:KE
USLUGE
Nelt kompanije imaju dugogodišnje iskustvo u
pružanju svih vrsta logisti‡kih usluga klijentima koji
su nam sa velikim poverenjem prepustili kompletne
procese ili segmente svojih lanaca snabdevanja.
”
”
38
39
Kompanija Nelt Co pruža svojim klijentima kompletno rešenje za
izmeštanja poslovnih procesa logistike, od preuzimanja brige o
kompletnom lancu snabdevanja (zalihe, domaæi i meðunarodni
transport, carinsko posredovanje, skladištenje, FTL i kapilarna
distribucija, servis kupaca, savetovanja) ili svakom njegovom delu
posebno, do pružanja usluge Interne logistike, što podrazumeva
upravljanje logisti‡kim procesima u okviru proizvodnih kapaciteta
klijenta/domaæina – unutrašnji transport, skladišta sirovina, gotove
robe, rezervnih delova, upravljanje otpadom, razvoj logisti‡kih
rešenja i unapreðenja proizvodnih procesa koji se naslanjaju na
logistiku proizvodnje.
Najsvežije poja‡anje u Nelt 3PL portfoliju klijenata je kompanija
Philip Morris Operations, kojoj od 2014. godine pružamo usluge
skladištenja i dostave proizvoda na celoj teritoriji Republike Srbije
kao i prikupljanja porudžbina za jedan segment tržišta. Ostali veæi
Nelt 3PL klijenti su: P&G, Dr. Oetker, VIP Mobile, Mondelez, Wrigley,
Ball Packaging, TDR, MARS, Samsung Electronics i mnogi drugi.
40
SKLADIŠTENJE
Sa trenutnim kapacitetom od preko 120.000 m2 skladišnog prostora na
svim tržištima, u razli;itim temperaturnim režimima, tipovima skladišta
i tehnologijama skladištenja, uz koriš'enje najsavremenijih tehnologija
i softvera za upravljanje logisti;kim procesima, spremni smo da
odgovorimo na razli;ite zahteve dugogodišnjih i potencijalnih klijenata.
Posedujemo ISO i HACCP sertifikate, a u procesu smo usaglašavanja
procesa po IFS Logistic standardu i TAPA FSR.
POVRŠINA SVIH VRSTA
SKLADIŠTA U NELT GRUPI
TEMPERATURNI
REŽIMI SKLADIŠTA
120.000 m2
AMBIJENTALNI
HLAÐENI
OD 0°C DO +8°C OD 10°C DO 20°C
ZAMRZNUTI
DO -25°C
TIPOVI SKLADIŠTA
CARINSKO
FARMACEUTSKO
PREHRANA
NE-PREHRANA
ISO 9001
HACCP
41
TRANSPORT
Veliko iskustvo koje poseduje kompanija Nelt na polju transporta i referentna lista
klijenata kojima pružamo uslugu nas svrstava u lidere na jugoisto;ne Evrope.
Flota od preko 220 vozila, koja može odgovoriti svim temperaturnim režimima
transporta, omogu'ava da realizujemo preko 9.000 kompletnih utovara godišnje.
Vozila u vlasništvu kompanije poseduju najsavremeniju opremu i opremljena su
po TAPA TSR standardu nivoa A, tako da u skladu sa tom ;injenicom, možemo
odgovoriti potrebama najzahtevnijih klijenata.
42
KOMPLETNIH
UTOVARA NA
GODIŠNJEM
NIVOU
43
DORADA I PRILAGOÐAVANJE
U skladu sa sve izraženijim potrebama klijenata da ponude tržištu proizvode koji
su prilago]eni navikama potroša;a, razvili smo servise dorade (prepakivanje,
obeležavanje) i prilago]avanja (formiranja specifi;nih komercijalnih pakovanja,
pravljenja promotivnih i akcijskih setova) širokog asortimana roba široke potrošnje,
prehrambenih, farmaceutskih, tehni;kih proizvoda i reklamnih materijala.
44
CARINSKO POSREDOVANJE
Nelt je godinama razvijao servis carinskih usluga koje pruža svojim klijentima i
specijalizovao se za zastupanje pred carinskim organima u carinskim postupcima
vezanim za robu široke potrošnje, prehrambene proizvode, tehni;ku opremu i robu
opšte namene.
Svojim klijentima pružamo i servis pribavljanja neophodnih sertifikata, atesta kao i
sanitarnih, veterinarskih i tržišnih uverenja i dozvola.
45
PROIZVODNJA
46
Brend Neoplanta je oduvek važio za sinonim kvaliteta, a tradicija duga punih 129
godina to i potvr]uje. Od davne 1885. godine, Neoplanta je od malog proizvo]a;a
mesnih proizvoda postepeno izrasla u visoko razvijenu prehrambenu kompaniju u
;ijim proizvodima danas uživa veliki broj potroša;a.
Visok kvalitet, neodoljiv ukus, aroma za pam'enje… Ne ;udi što su Neoplantini
proizvodi danas prisutni u brojnim doma'instvima, kao neizostavni deo svake
trpeze.
O našoj bogatoj ponudi svedo;i portfolio sa više od 80 delikatesnih proizvoda, koji
osvajaju ve' na prvi zalogaj. U njemu svako može prona'i savršeni ukus za sebe.
Posebno smo ponosni na Patelina paštete stvorene za uživanje, Pipi i Gudi
polutrajne proizvode, Prego gotova jela “na kašiku” i Neoplanta delikates trajni
program, koji pruža nezaboravne gastronomske užitke.
47
LJUDI
Uspeh kompanije je uspeh ljudi. Stoga se uvek trudimo da zaposlimo,
razvijemo i zadržimo najbolje. Naša energija je usmerena na kreiranje
prijatnog i podsticajnog radnog okruženja, koje 'e zaposlene motivisati da
daju svoj maksimum u svakodnevnom radu, dok kompaniju doživljavaju i
prema njoj se odnose doma'inski.
Svakodnevni imperativ je da u kolegama i koleginicama probudimo puni
potencijal. Važno nam je da naši zaposleni znaju šta se od njih o;ekuje, da
dobiju podršku za ostvarenje svojih radnih zadataka i da timski donosimo
odluke važne za naš biznis.
Planski sprovo]enim eksternim obukama, koje za naše potrebe kreiraju i
realizuju renomirane doma'e i strane trening ku'e i internih treninga, koje
predstavljaju dobar spoj znanja, iskustva i najbolje prakse koleginica i
kolega koji su zaposleni u firmama Nelt Grupe, gradimo kvalitetno obu;ene
i motivisane zaposlene.
”
Preuzimanje inicijative, timski rad,
posveæenost, pobedni‡ki mentalitet i
profesionalnost su vrednosti i stavovi koje
cenimo i želimo da razvijemo kod svih
naših zaposlenih, jer smatramo da su one
osnova izvrsnosti i napretka.
”
Prate'i potrebe naših zaposlenih, sprovodimo razli;ite aktivnosti koje
doprinose kvalitetnijoj razmeni klju;nih informacija u kompaniji, a u isto
vreme ja;anju timskog duha i saradnje.
Druženja, medicinske usluge, okupljanje mališana, povoljniji uslovi u
maloprodaji su aktivnosti koje sprovodimo tokom cele godine. Svakodnevno
se trudimo da budemo uz naše zaposlene uvek kada je to potrebno, kada
doživljavaju i lepe, ali i teške životne trenutke.
48
Kompanija Nelt svakom pojedincu omogu'ava da pokaže svoje sposobnosti, rade'i
u timu stru;njaka prema standardima vode'ih svetskih kompanija. Mladim i
talentovanim ljudima Nelt daje šansu da se kroz praksu upoznaju sa radom naše
kompanije i steknu osnovna znanja i veštine iz oblasti za koje su zainteresovani.
Dobar balans izme]u kadrova koji su karijeru zapo;eli ili veliki deo karijere proveli
u Neltu, i onih koje smo prepoznali na tržištu i privukli u naš tim, osnova je za
stabilan razvoj kompanije.
Mogu'nost napredovanja zaposlenih unutar kompanije je jedan od najvažnijih
Neltovih principa. Ponosni smo na ;injenicu da je veliki broj naših menadžera
unapre]en sa nižih pozicija u firmi.
Naši zaposleni znaju da se u Neltu prepoznaje kvalitet u radu, posve'enost i
inicijativa i da u doba velikih promena na tržištima na kojima poslujemo, težimo da
imamo snažan tim u kom se svi ;vrsto oslanjamo jedni na druge.
49
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE
Težimo ka tome da najuspešnije poslovne modele primenimo na sve prodajne
delatnosti, maksimalno koriste'i ljudske i materijalne resurse iz svih sfera poslovanja
i sa svih tržišta na kojima se nalazimo. Uz to, ulažemo stalne napore da bismo ostali
lideri u koriš'enju naprednih informacionih tehnologija u prodaji (Hand Held i tablet
kompjuteri, B2B portali), finansijama (E-banking), komunikacijama (IP telefonija, IM,
3G+ prenos podataka sa terena) i logistici (WMS i dinami;ko rutiranje).
Implementirali smo poslovno-informacioni sistem SAP, sa ciljem da se postoje'i ERP
zameni rešenjem koje u potpunosti može da obuhvati i podrži strategiju održivog
širenja i unapre]enja poslovanja, kao i sve procese unutar kompanije.
Uvo]enjem SAP poslovnog softvera stajemo u niz najboljih kompanija koje koriste
ovaj najnapredniji poslovni sistem na svetu. U planu je nastavak implementacije
SAP-a u svim kompanijama na teritoriji Zapadnog Balkana, koji 'e nam omogu'iti da
u;vrstimo lidersku poziciju u regionu.
Neki od osnovnih benefita koji su ostvareni nakon uvo]enja SAP poslovnog softvera su>
• Standardizacija i konsolidacija, uz uvo]enje dugoro;nog rešenja
• Bolje pra'enje i kontrola procesa
• Optimalnije izvršavanje operacija
• Kvalitetnije poslovno izveštavanje
• Upravljanje ljudskim kapitalom
• Upravljanje nabavkom i zalihama
Nelt danas ima sopstveni tim eksperata, koji ;ine interni SAP konsultanti gotovo svih
modula, koji mogu brzo i kvalitetno da odgovore na najrazli;itije zahteve biznisa.
50
NELT Grupa poslovni izveštaj
”
Razvoj za nas zna‡i opstanak. U tom smislu,
trudimo se da superiorno pokrijemo tržišta
na kojima poslujemo, proširimo prodaju i
distribuciju, unapredimo pružanje logisti‡kih
usluga uz primenu najmodernije tehnologije i
”
standardizaciju poslovanja.
51
KVALITET
Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja stratešku opredeljenost Nelt Grupe,
baziranu na kontinualnom unapre]enju procesa, gde doprinos daju svi zaposleni
svojim zajedni;kim delovanjem. Aktivno u;eš'e zaposlenih u prenosu i koriš'enju
znanja, najbolje prakse i rešenja, ja;a utemeljene vrednosti i dodatno motiviše,
daju'i ;vrstu osnovu i oslonac za dalji razvoj Grupe.
U okviru sistema menadžmenta kvalitetom distibutivnih i logisti;kih firmi
integrisan je i sistem za upravljanje bezbednoš'u hrane HACCP. U proizvodnji su
implementirani i vrlo zahtevni sistemi za upravljanje bezbednoš'u hrane IFS Food,
Global Gap i HALAL.
U skladu sa potrebama biznisa i zahtevima interesnih strana, ;lanice Grupe su
sertifikovale implementirane sisteme menadžmenta kvalitetom i bezbednoš'u
hrane prema zahtevima standarda me]unarodne organizacije za standardizaciju
i zahtevima standarda vode'ih evropskih ritejlera, kao i verskih organizacija, što
potvr]uju i sertifikati izdati od strane vode'ih sertifikacionih tela.
Na ovaj na‡in smo još jednom potvrdili
usmerenost kompanije na razvoj zajedni‡kih
vrednosti sa ciljem o‡uvanja liderske pozicije
na tržištu, ispunjenje zahteva svih naših
klijenata i regulative, kao i usmerenost
ka maksimizaciji efektivnosti rada u svim
oblastima poslovanja Nelt Grupe.
”
”
52
53
54
FINANSIJE
U finansijskom pogledu, kompanije koje danas ;ine Nelt Grupu, beleže konstantan rast.
Za poslednjih 13 godina prihod Grupe je porastao za više od 7 puta uz stabilan
rast profita. Finansijski rezultati su ostvareni zahvaljuju'i stalnim unapre]enjima
i širenjem poslovanja u oblasti distribucije, razvojem novih delatnosti (3PL i
proizvodnja) i akvizicija. Jaku osnovu za dalji razvoj ;ini i izuzetna struktura izvora
finansiranja kompanija, gde 58% predstavlja sopstveni kapital. Kroz dalji razvoj i
stabilno širenje na drugim tržištima, prvenstveno u Africi, o;ekujemo rast prihoda i
konstantno unapre]enje efikasnosti poslovanja.
7%
17%
ANGOLA
ZAMBIJA
MOZAMBIK
BOSNA I
HERCEGOVINA
15%
3%
LOGISTI◊KE USLUGE
PROIZVODNJA
6%
3%
MAKEDONIJA
DISTRIBUCIJA
FARMACEUTSKIH
PROIZVODA
12%
79%
58%
CRNA GORA
DISTIBUCIJA
FMCG
SRBIJA
U◊EŠΩE ZEMALJA U PROMETU
U◊EŠΩE DELATNOSTI U PROMETU
2014.
PROMET
IMOVINA
KAPITAL
€ 500M
€ 265M
€ 160M
2014.
(MIL €) 500
400
300
200
100
0
64
108
165
156
182
225
2001 2002 2003 2004 2005 2006
307
313
292
277
283
388
440
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NETO PRIHOD
NELT Grupa poslovni izveštaj
55
DRUŠTVENO
ODGOVORNO
POSLOVANJE
“Wall Street by Nelt”, umetni‡ka instalacija 10 murala u sedištu kompanije u Beogradu.
56
Naše shvatanje društvene odgovornosti
zasnovano je na eti‡kom poslovanju i težnji
da pomognemo stvaranju boljeg okruženja
za naše zaposlene, partnere i širu društvenu
zajednicu.
”
57
”
Pokrenuti su razli‡iti projekti sa studentima
Arhitektonskog fakulteta, Saobraæajnog
fakulteta, Fakulteta primenjenih umetnosti i
Fakulteta muzi‡ke umetnosti Univerziteta u
Beogradu, studentima Ekonomskog fakulteta
u Beogradu, Podgorici i Sarajevu i Mašinskim
fakultetom u Skoplju.
”
58
NELT Grupa poslovni izveštaj
Doprinos poboljšanju kvaliteta života naših zaposlenih i cele lokalne
zajednice, bio je i osta'e jedan od naših najvažnijih ciljeva i smernica u
donošenju poslovnih odluka.
Godine 2012. povodom obeležavanja 20 godina rada, odlu;ili smo da
zapo;nemo novu, dugoro;nu strategiju specifi;nih aktivnosti u oblasti
društveno odgovornog poslovanja.
Shvataju'i stratešku važnost i neophodnost obrazovanja za našu zemlju,
a imaju'i u vidu realne uslove u kojima se nalazimo kao društvo, odlu;ili
smo da kroz osmišljavanje, finansiranje i realizaciju razli;itih obrazovnih
projekata, pokažemo svoju snažnu opredeljenost ka modernizaciji,
napretku i boljitku sredine u kojoj postojimo i poslujemo.
Kroz pružanje novih mogu'nosti najtalentovanijim ]acima, u;enicima
i studentima, pomažemo najboljima, onima koji 'e u budu'nosti biti
nosioci napretka u našoj zemlji.
Integrišemo u naše projekte mlade razli;itih godina, obrazovnih i
profesionalnih profila i time osiguravamo suštinsku i dugoro;nu
prepoznatljivost Nelta u godinama koje su ispred nas. Želimo da se
kao društveno odgovorna kompanija, na sistemski na;in odužimo svim
segmentima društva i zajednicama, na tržištima na kojima poslujemo.
Politika društvene odgovornosti je danas primenjena u poslovanju svih
kompanija Nelt Grupe.
NELT Grupa poslovni izveštaj
59
Nelt Grupa - Beograd
Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci
Telefon> +381 (0) 11 3779 200
Telefon> +381 (0) 11 3779 131
Faks> +381 (0) 11 2071 221
email> [email protected]
www.nelt.com
Nelt Co d.o.o - Beograd
Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci
Telefon> +381 (0) 11 3779 100
Telefon> +381 (0) 11 3779 131
Faks> +381 (0) 11 2071 221
email> [email protected]
www.nelt.rs
Neregelia d.o.o.
Cetinjski put bb, 81000 Podgorica
Telefon> +382 20 261 920
Faks> +382 20 261 930
email> [email protected]
www.neregelia.me
Nelt d.o.o – Bosna i Hercegovina
Aerodromska bb 71123 I. Sarajevo
Telefon> +387 57 318 958
Telefon> +387 57 318 361
Faks> +387 57 318 893
email> [email protected]
www.nelt.ba
Nelt ST dooel - Makedonija
ul. 32 br.20 1041 Ilinden
Telefon> + 389 2 2581 900
Faks> + 389 2 2581 998
email> [email protected]
www.neltst.mk
Nelt Angola Lda
Estrada de Catete, Município de Viana Km 30, Junto ao
Centro de Distribuição do Nosso Super, Luanda, Angola
Telefon> +244 933502615
Telefon> +244 923600366
www.neltafrica.com
Nelt Zambia Limited
Plot No. 5251 Industrial Area, Lusaka, Zambia
Telefon> +260 211244550
Faks> +260 211244551
www.neltafrica.com
Nelt Mozambique Limitada
Avenida Mozambique 657 d, Maputo, Mozambique
Telefon> +258 84 3137779
Faks> +258 84 3137779
www.neltafrica.com
AD Neoplanta, Industrija mesa
Primorska 90, 21000 Novi Sad
Telefon> +381 21 4873 882
Faks> +381 21 419 256
www.neoplanta.rs
AD Javna Skladišta
Tuk Ugarnice BB, 24000 Subotica
Telefon> +381 24 546 281
email> [email protected]
www.javnaskladista.rs
60
KONTAKTI
REGIONALNE FILIJALE
Nelt Co
Regionalni distributivni centar - Novi Sad
Phone� + 381 (0) 21 4720132
Phone� + 381 (0) 21 4873917
Fax� + 381 (0) 21 4873910
email� [email protected]
Primorska 90, 21 000 Novi Sad, Srbija
Nelt Co
Regionalni distributivni centar - Subotica
Phone� +381 (0) 24 555 260
Phone� +381 (0) 24 555 261
Fax� +381 (0) 24 555 260
email� [email protected]
Tuk Ugarnice bb, 24 000 Subotica, Srbija
Nelt Co
Regionalni distributivni centar - Niš
Phone� +381 (0) 18 581 225
Fax� +381 (0) 18 581 310
email� [email protected]
Bulevar 12. februar, I Prilaz br. 3, 18 000 Niš, Srbija
Nelt Co
Regionalni distributivni centar - Kraljevo
Phone� +381 (0) 36 319 999
Fax� +381 (0) 36 319 999
email� [email protected]
Stari Aerodrom bb, 36 000 Kraljevo, Srbija
Nelt Co
Regionalni distributivni centar - Niš, Filijala Bor
Phone� +381 (0) 30 456 170
Fax� +381 (0) 30 456 171
email� [email protected]
Zeleni Bulevar 23, 19 210 Bor, Srbija
Nelt Co
Regionalni distributivni centar - Kraljevo, Filijala Užice
Phone� +381 (0) 30 456 170
Fax� +381 (0) 30 456 171
email� [email protected]
Draga;evska BB, 31 205 Sevojno, Srbija
BOSNA I HERCEGOVINA
Nelt d.o.o. - Bijeljina
Telefon� +387 55 382 090
Faks� +387 55 382 091
email� [email protected]
Patkova;a bb, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Nelt d.o.o. - Banja Luka
Telefon� +387 51 501 644
Faks� +387 51 501 630
email� [email protected]
Veliko Blaško bb, 78250 Laktaši, Bosna i Hercegovina
WWW.NELT.COM
facebook.com�neltgrupa
linkedin.com�company�neltgrupa
youtube.com�neltgrupa
plus.google.com�+NeltGrupa
NELT Grupa Annual Business Report
61
“Fotosinteza”, Marko Proki', 10x12m, mural na skladi[tu Nelt Co u Beogradu.
62
64
NELT Grupa Annual Business Report
Download

Poslovni izve[taj