Savjet za žensko
preduzetništvo Područne
privredne komore Banja Luka
Udruženje žena preduzetnica i
rukovodilaca preduzeća Republike
Srpske UNA RS
Britanski savjet
Kontakt podaci o privrednom društvu i preduzetnicama po privrednim granama
privredna grana
Naziv privrednog društva
Telefon
BIJELA TEHNIKA
FRIGO-MAR d.o.o.
Faks
e-mail
IME I PREZIME
+387 51 830 122
+387 51 830 260
[email protected]
Radmila Babić
DIREKTORICA
SSS
+ 387 51 318 880
+ 387 51 301 341
[email protected]
Slavojka Pejović
DIREKTORICA
VSS
+387 51 870 044
+387 51 870 246
[email protected]
Milena Vrhovac
DIREKTORICA
VSS
ELEKTROINDUSTRIJ NEW SANATRON inženjering d.o.o.
A
+387 52 751 144
+387 52 720 490
+387 52 751 335
[email protected]
Željka Krpić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
GRAĐEVINARSTVO GRAĐEKS COMPANY
+387 51 783 063
+387 51 783 063
nema
Đuka Đekanović
VLASNICADIREKTORICA
VSS
SPEKTRA DMG d.o.o.
+387 51 388 238
+387 51 388 248
[email protected]
Jelena Kecman
ZAMJENICA
DIREKTORA
SSS
ATLANTIK BB d.o.o.
+387 51366 700
+387 51 366 710
[email protected]
Bosiljka Malešević
POSLOVOĐA
VKV
Brana Prosan
POSLOVOĐA
VKV
Ljiljana Perin
ŠEF PROIZVODNJE
VKV
Ljiljana Vuković
ŠEF FINANSIJA
SSS
Sandra Dubočanin
ŠEF KOMERCIJALE
SSS
DRVNA INDUSTRIJA FAGUS d.o.o.
P.T.P. BOR d.o.o.
GRAFIČKA
DJELATNOST
Mobilni
POZICIJA
SS
HORTIKULTURA
TAMARIS COMPANY d.o.o.
+387 51 216 451
+387 51 216 457
[email protected]
Tamara Janjetović
SUVLASNICADIREKTORICA
SSS
INTERIJER
DASSTIM d.o.o.
+387 51 221 700
+387 51 221 701
[email protected]
Violeta Marinković
DIREKTORICA
SSS
24. oktobar 2011
Page 1 of 6
privredna grana
Naziv privrednog društva
Telefon
INTERIJER
INTELIOS d.o.o.
KOMUNIKACIJE
KONSALTING
MAŠINSKA
INDUSTRIJA
NEKRETNINE
Mobilni
Faks
e-mail
IME I PREZIME
+387 51 224 110
+387 51 224 111
[email protected]
Rada Klincov
VLASNICADIREKTORICA
VSS
KIS PRODUKT
+387 51 585 876
+387 51 586 330
[email protected]
Zora Kremenović
ZAMJENICA
DIREKTORA
VŠS
TIKO s.z.r.
+387 51 389 260
+387 51 389 260
[email protected]
Slavica Kecman
VLASNICADIREKTORICA
VSS
AQUARIUS OGILY d.o.o.
+387 51 220 750
+387 51 220 751
[email protected]
om
Brankica Janković
VLASNICADIREKTORICA
VSS
POŠTE SRPSKE a.d.
+387 51 211 336
+387 51 211 336
[email protected]
Jasminka Krivokuća
DIREKTORICA
VSS
BIROKONT d.o.o.
+387 51 302 593
+387 51 316 542
[email protected]
Aleksandra Stojanović
DIREKTORICA
VSS
Mira Zvonar
SAVJETNIK
VŠS
+387 65 526
083
+387 51 320 230
+387 51 320 230
[email protected]
Dušanka Dević
RUKOVODILAC
VSS
MB HOUSE
+387 51 815 542
+387 51 815 542
[email protected]
Savka Bižić
VLASNICADIREKTORICA
SSS
TRI BEST d.o.o.
+387 51 394 076
+387 51 394 076
[email protected]
Slobodanka Đuđić
ZAMJENICA
DIREKTORA
VŠS
VUJČIĆ d.o.o.
+387 51 814 216
+387 51 813 387
[email protected]
Zora Vujčić
VLASNICADIREKTORICA
SSS
EUROAGENT NEKRETNINE
+387 51 216 155
+387 65 497
846
+387 51 216 155
[email protected]
Senka Gatarić Vasilić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
MY HOUSE
+387 51 218 240
+387 66 208
060
nema
[email protected]
Lana Konjevoda
VLASNICADIREKTORICA
VSS
Mirjana Tešanović
SUVLASNICA
VŠS
Mira Risović-Domazet
SUVLASNICA
VSS
Nevena Risović
SUVLASNICA
SSS
Ivana Domazet
DIREKTORICA
VSS
Branka Kolar
PREDSJEDNICA
Mr
+387 51 332 000
+38751 332 040
NOVA - Asocijacija inovatorki
[email protected]
+387 51 332 040
TROPIC NEKRETNINE
24. oktobar 2011
SS
KRISTAL INVEST a.d.
TROPIC d.o.o.
NVO
POZICIJA
+387 65 624
061
nema
[email protected]
Page 2 of 6
privredna grana
Naziv privrednog društva
NVO
NOVA - Asocijacija inovatorki
Telefon
Mobilni
Faks
e-mail
IME I PREZIME
+387 65 624
061
nema
[email protected]
Gordana Radić
POTPREDSJEDNICA
Dr
Marija Knežević
ČLANICA UO
Dr
Svjetlana Vojvodić
ČLANICA UO
VSS
Gordana Lihović
PREDSJEDNICA UO
VSS
Mira Zvonar
PREDSJEDNICA
VŠS
Mirjana Stojanović
ČLANICA UO
Mr
Neda Mandić Zlojutro
ČLANICA UO
SSS
Svjetlana Trivundža
ČLANICA UO
VSS
UNA RS- Udruženje žena preduzetnica +387 51 302 593
i rukovodilaca
+387 51 316 542
[email protected]
POZICIJA
SS
OBRAZOVANJE
CAMBRIDGE CENTAR d.o.o.
+387 51 221 730
+387 51 221 731
[email protected]
Jelena Kolundžija
DIREKTORICA
VŠS
OSTALO
ANJA - Knjigovodstveni biro
+387 51 211 146
+387 51 211 146
nema
Stojanka Lakić
VLASNICADIREKTORICA
SSS
DEA STIL d.o.o.
+387 51 346 640
+387 51 346 641
[email protected]
Jadranka Đukić Marković
VLASNICADIREKTORICA
SSS
KECKOM d.o.o.
+387 51 311 215
+387 51 309 130
[email protected]
Brana Kecman
DIREKTORICA
VŠS
MULTI ČISTO p.z.r.
+387 51 584 347
[email protected]
Neda Marjanović
VLASNICA
SSS
RELAX a.d.
+387 51 213 011
+387 51 213 010
nema
Milica Carević
DIREKTORICA
VSS
SAMOSTALNA PREVODILAČKA
KANCELARIJA
+387 51 218 233
+387 51 218 233
[email protected]
Svjetlana Trivundža
VLASNICA
VSS
SIMIL d.o.o.
+387 52 418 420
+387 52 418 651
[email protected]
Marina Sinikić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
TOPLANA a.d.
+387 51 336 101
+387 51 336 111
+387 51 258 685
[email protected]
Branka Ružević
DIREKTORICA
VSS
TORZOKOM d.o.o.
+387 52 243 890
+387 52 243 891
[email protected]
Zorka Torbica
VLASNICADIREKTORICA
VKV
24. oktobar 2011
+387 65 638
094
+387 65 522
255
Page 3 of 6
privredna grana
Naziv privrednog društva
Telefon
OSTALO
VESNA-SPA
+387 51 214 041
PREHRAMBENA
INDUSTRIJA
ADRIA MM
+387 51 370 167
CONDY BL d.o.o.
RAČUNARI
24. oktobar 2011
Mobilni
Faks
e-mail
IME I PREZIME
POZICIJA
SS
[email protected]
Vesna Radanović
VLASNICADIREKTORICA
SSS
+387 51 371 794
[email protected]
Svjetlana Mićić
DIREKTORICA
VSS
+387 51 508 524
+387 51 508 522
[email protected]
Jelena Pikula
MENADŽER
VSS
MARIĆ PRODUKT d.o.o.
+387 51 580 220
+387 51 580 120
[email protected]
Ljiljana Marić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
MI-TRIVAS d.o.o.
+387 51 645 480
+387 51 645 482
+387 51 645 481
[email protected]
[email protected]
Branka Vuković
MENADŽER
VSS
Jelena Vasić
ZAMJENICA
DIREKTORA
VŠS
Rada Simić
RUKOVODILAC
VSS
Slavica Stanić
DIREKTORICA
VSS
MMS MARIĆ COMPANY d.o.o.
+387 52 418 077
+387 52 418 077
nema
Snježana Puzigaća
VLASNICADIREKTORICA
SSS
PINGVIN d.o.o.
+387 51 507 370
+387 51 507 370
[email protected]
Slavica Grebenar
VLASNICADIREKTORICA
VSS
PRIJEDORČANKA a.d.
+387 52 339 959
+387 52 339 957
[email protected]
Ljiljana Vukelić
IZVRŠNA DIREKTORICA VSS
RIBNJAK SLAPOVI d.o.o.
+387 51 417 048
+387 51 417 048
[email protected]
Nevena Vidović
SUVLASNICA
SSS
SIMEUNA d.o.o.
+387 51 663 077
+387 51 660 040
[email protected]
Nada Figurek
VLASNICADIREKTORICA
VŠS
ALF-OM d.o.o.
+387 51 334 900
+387 51 334 901
[email protected]
Ivanka Suvajac
DIREKTORICA
SSS
CREDO d.o.o.
+387 51 213 960
+387 51 224 220
[email protected]
Mirjana Stupar
VLASNICADIREKTORICA
VSS
M&I SYSTEMS d.o.o.
+387 51 222 430
+387 51 222 432
[email protected]
Darinka Banjac
DIREKTORICA
VSS
MEDIA MARKET
+387 51 217 780
+387 51 217 780
[email protected]
Vera Javorac
SUVLASNICADIREKTORICA
SSS
TELEMAX d.o.o.
+387 51 222 550
+387 51 223 550
+387 51 222 551
[email protected]
[email protected]
Arijana Maksimčuk
SUVLASNICADIREKTORICA
VSS
+387 65 668
630
Page 4 of 6
privredna grana
Naziv privrednog društva
Telefon
RIBARSTVO
SANIČANI a.d.
SAOBRAĆAJ
TEKSTILNA
INDUSTRIJA
TRGOVINA
24. oktobar 2011
Mobilni
Faks
e-mail
IME I PREZIME
+387 51 325 530
+387 51 325 636
[email protected]
Daliborka Pajdić
DIREKTORICA
VSS
TROPIC RIBARSTVO d.o.o.
+387 51 413 531
+387 51 413 534
[email protected]
Danijela Risović
DIREKTORICA
Mr
BOČAC TOURS d.o.o.
+387 51 386 310
+387 51 386 320
[email protected]
Slobodanka Marčeta
ZAMJENICA
DIREKTORA
VSS
GLOBUS-Špedicija d.o.o.
+387 51 809 230
+387 51 815 121
+387 51 809 231
[email protected]
Marija Kovačević-Osmić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
INEX COMMERC
+387 51 815 541
+387 65 515
085
+387 51 825 930
[email protected]
Stojanka Gibača
VLASNICADIREKTORICA
VSS
O.K.M.T.
+387 51 813 505
+387 65 628
900
+387 51 810 971
[email protected]
Mirjana Kosanović
VLASNICADIREKTORICA
VSS
SMILJIĆ d.o.o.
+387 51 211 889
+387 51 218 610
[email protected]
Jadranka Smiljić
DIREKTORICA
SSS
EXCLUSIVE LINGERIE
+387 51 385 500
+387 51 385 400
[email protected] Ruža Tolimir
SUVLASNICA
VSS
INTERACTIV d.o.o.
+387 51 231 310
+387 51 231 319
[email protected]
Marina Milinčić
MENADŽER
VSS
JAVOR-STIL d.o.o.
+387 51 586 905
+387 51 586 898
[email protected]
Milka Bošković
VLASNICADIREKTORICA
VSS
MILTEX d.o.o.
+387 51 306 321
+387 51 300 328
[email protected]
Višnja Popović
RUKOVODILAC
SSS
SANA ELVIS a.d.
+387 52 776 740
+387 52 776 226
[email protected]
Mira Lazić
DIREKTORICA
VSS
SANA LINEA a.d.
+387 52 663 112
+387 52 663 160
[email protected]
Bosiljka Dejanović
VLASNICADIREKTORICA
VSS
SAVINA d.o.o.
+387 51 218 918
+387 51 219 510
[email protected]
Snježana Šešić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
SCONTO PROM d.o.o.
+387 52 304 130
+387 52 304 110
[email protected]
Elizabeta Josipović
VLASNICADIREKTORICA
VSS
VIMPEKS d.o.o.
+387 51 660 959
+387 51 660 959
nema
Biljana Ilišković
DIREKTORICA
VŠS
ANIČIĆ KOMERC d.o.o.
+387 50 211 668
+387 50 211 668
Gospava Aničić
DIREKTORICA
SSS
BC METAL
+387 51 450 345
+387 51 450 345
Brankica Kalaba
DIREKTORICA
SSS
+387 65 674
459
[email protected]
POZICIJA
SS
Page 5 of 6
privredna grana
Naziv privrednog društva
Telefon
TRGOVINA
DELTA MAXI d.o.o.
+387 51 337 901
+387 66 361
632
ELENA - Knjižara s.t.r.
UGOSTITELJSTVO
ZDRAVSTVO
24. oktobar 2011
Mobilni
Faks
e-mail
IME I PREZIME
POZICIJA
SS
+387 51 337 948
nema
Branislava Travar
DIREKTORICA
VŠS
Branka Medarević
DIREKTORICA
VSS
Vida Đorđić
MENADŽER
VSS
+387 51 551 576
[email protected]
Svjetlana Cvijanović
VLASNICADIREKTORICA
SSS
GALERIJA PODOVA d.o.o.
+ 387 51 379 040
+ 387 51 379 042
[email protected]
Sanja Miletić
DIREKTORICA
VSS
MODUL d.o.o.
+387 51 380 390
+387 51 381 462
[email protected]
Slavica Sredić
DIREKTORICA
SSS
CITY SMILE - Hostel
+387 51 214 187
[email protected]
Jovana Lemez
VLASNICADIREKTORICA
VSS
IDEJA-Hotel d.o.o.
+387 51 217 444
+387 51 217 240
[email protected]
Marija Knežević
VLASNICADIREKTORICA
Dr
PALAS - Hotel a.d.
+387 51 218 723
+387 51 218 724
[email protected]
Milka Lukić
DIREKTORICA
VSS
Svjetlana Mačinković
MENADŽER
VSS
BROMA BEL d.o.o.
+387 51 586 925
+387 51 586 929
[email protected]
Daliborka Javor
DIREKTORICA
VSS
CYK-Centar za izokinetička mjerenja
+387 51 317 764
+387 51 317 764
[email protected]
Ružica Kuvalja
VLASNICADIREKTORICA
VŠS
FIRENA d.o.o.
+387 51 235 444
+387 51 238 202
d.o.o.firena @gmail.com
Vesna Mišić
VLASNICADIREKTORICA
VSS
OČNA OPTIKA a.d.
+387 51 226 900
+387 51 226 902
[email protected]
Vesna Bogojević
DIREKTORICA
SSS
+387 65 669
745
Page 6 of 6
Download

Kontakt podaci o privrednom drustvu i preduzetnicama po