REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
06. i 07.12.2014.
REZULTATI
I nagrade:
GREGO LAURA, I smš - solfeđo (kl. Aleksandra Karalić)
DOBRODOLAC PETAR, II smš - teorija muzike (kl. Natalija Milojević)
II nagrade:
ČIKID MARIJA, III smš - solfeđo (kl. Nina Subotić)
MILOSAVLJEVID OGNJEN, VI omš - solfeđo (kl. Natalija Milojević)
POPOVAC JOVANA, II smš - solfeđo (kl.Vesna Jagodić)
SIMONOVID ANDREA, IV smš - solfeđo (kl. Vesna Jagodić)
III nagrade:
IVANOVID REŽAK MARGO, II smš - teorija m. (kl. Natalija Milojević)
NOVAKOVID UROŠ, II smš - teorija muzike (kl. Vladimir Milojičić)
pohvale:
ANĐELKOVID DISA, II smš - solfeđo (kl. Natalija Milojević)
RODID JELENA, IV smš - solfeđo (kl. Vesna Jagodić)
FREJZER MARIA SARA, II smš - teorija muzike (kl. Vladimir Milojičić)
Download

REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ SOLFEĐA I TEORIJE