MUZIČKA ŠKOLA DAVORIN JENKO, BEOGRAD
11090 Rakovica, Miška Kranjca 7
Tel/Fax: 0113582394
VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK
REDOVNI UČENICI
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ime i prezime
Vasić Marija
Stanković Aleksandar
Urmina Nes Majstorović
Savić Đorđe
Srdić Jelena
Komazec Zagorka
Bukvić Marija
Cihaber Ana
Damnjanović Ivana
Radovanović Katarina
Đurišić Kosta
Kalezić Luka
Mraović Aleksandra
Vujičić Darko
Vučičević Nikola
Andrić Antonio
Petronijević Ana
Pršendić Marija
Stojanović Andrijana
Putnik Ana
Banjac Vladimir
Đurišić Andrija
Jovanović Natalija
Dojković Ljiljana
Maglov Igor
Solfeđo Teorija
95.00
90.00
90.00
95.00
100.00
80.00
80.00
85.00
80.00
75.00
80.00
75.00
70.00
80.00
62.00
80.00
75.00
70.00
65.00
61.00
65.00
61.00
61.00
63.00
65.00
Instrument Solo pevanje
200.00
200.00
200.00
190.00
180.00
200.00
198.00
192.00
193.00
200.00
190.00
200.00
200.00
190.00
200.00
180.00
180.00
190.00
190.00
200.00
190.00
190.00
190.00
170.00
150.00
Ostvareni rezultat
Opšti uspeh
u OMŠ
30.00
30.00
29.20
30.00
30.00
28.50
30.00
27.12
30.00
25.50
30.00
24.32
27.00
30.00
28.12
26.26
30.00
26.78
27.00
21.00
30.00
27.75
30.00
22.50
21.98
Opšti uspeh
u OŠ
30.00
30.00
27.76
30.00
30.00
30.00
29.70
30.00
30.00
30.00
30.00
28.42
30.00
23.06
30.00
28.84
30.00
27.18
30.00
29.00
24.08
30.00
22.52
30.00
22.32
Ukupno
355.00
350.00
346.96
345.00
340.00
338.50
337.70
334.12
333.00
330.50
330.00
327.74
327.00
323.06
320.12
315.10
315.00
313.96
312.00
311.00
309.08
308.75
303.52
285.50
259.30
* kandidati od broja 1 do 25 su položili prijemni ispit i primljeni kao redovni učenici
Nije primljena
26. Bajić Ana
61.00
120.00
23.82
24.44
229.26
Nije položila
1.
Topalović Radmila
50.00
170.00
-
-
-
1/4
www.msdjenko.edu.rs
TORETSKI ODSEK
REDOVNI UČENICI
#
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bosankić Filip
Ilić Nevena
Grudić Vanja
Stojanović Nevena
Miljković Isidora
Šikman Dušan
Radenović Mirko
Tomanović Maša
Maldaner Aleksandar
Mićić Oleg
Solfeđo diktat
95.00
100.00
100.00
100.00
90.00
65.00
80.00
65.00
60.00
60.00
Teorija test
93.00
93.00
82.00
92.00
62.00
84.00
86.00
86.00
93.00
60.00
Ostvareni rezultat
Solfeđo Opšti uspeh
usmeni
u OMŠ
95.00
30.00
85.00
28.24
90.00
29.20
80.00
25.46
90.00
27.72
85.00
28.80
85.00
21.32
70.00
25.46
65.00
23.72
75.00
24.52
Opšti uspeh
u OŠ
25.02
28.74
26.84
29.38
26.90
30.00
15.50
29.62
22.84
25.30
Ostvareni rezultat
Solfeđo Opšti uspeh
usmeni
u OMŠ
85.00
26.26
90.00
30.00
Opšti uspeh
u OŠ
28.84
30.00
Ukupno
338.02
334.98
328.04
326.84
296.62
292.80
287.82
276.08
264.56
244.81
* kandidati od broja 1 do 10 su položili prijemni ispit i primljeni kao redovni učenici
TORETSKI ODSEK
VANREDNI UČENICI
#
Ime i prezime
1.
2.
Andrić Antonio
Stanković Aleksandar
Solfeđo diktat
65.00
100.00
Teorija test
75.00
87.00
Ukupno
280.10
337.00
* kandidati od broja 1 do 2 su položili prijemni ispit i primljeni kao vanredni učenici
KALENDAR UPISA U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU 2010/2011
21. maj
22. maj
27. maj
28. maj
29. maj
01. jun
03—05. jun
03. jun
03. jun
04. jun
05. jun
08. jun
09. jun
11. jun
0800—1500
0800—1300
—
1000
1000
1100
—
—
0900—1500
0900
1000
1100
1200
1300
1000
1000
1100
1000
od 0700
0800—1600
1000—1200
0800—1500
Prijavljivanje kandidata
Psihološka testiranja — po naknadnom rasporedu
Diferencijalni ispit — glavni predmet
Diferencijalni ispit — teorija
Diferencijalni ispit — solfedjo
Objavljivanje rasporeda polaganja ispita
Prijemni ispiti
Glavni predmet — vokalno–instrumentalni odsek
Gudači
Solo pevanje
Harmonika
Klavir
Duvači
Diktat — teoretski odsek
Solfedjo — vokalno–instrumentalni odsek
Test iz teorije muzike — teoretski odsek
Solfedjo, usmeni ispit — teoretski odsek
Preliminarni rezultatu prijemnih ispita
Podnošenje i rešavanje žalbi na rezultate
Podnošenje dokumentacije
Konačni rezultati i upis učenika
2/4
www.msdjenko.edu.rs
POTREBNA DOKUMENTACIJA
"Davorin Jenko" upisuje učenika za obrazovne profile muzički izvodjač i muzički saradnik (25 i 10 učenika redom). Šifre i ostale
podatke za profile možete naću u zvaničnom obaveštenju Ministarstva prosvete.
Učenici koji upišu srednju muzičku školu i koji ove školske godine završavaju osmi razred, a žele da opšteobrazovnu nastavu
pohadjaju u muzičkoj školi, nisu u obavezi da popunjavaju tzv. "listu želja" u osnovnoj školi ‼
Dokumenta potrebna za upis u srednju školu:
1.
2.
3.
4.
5.
Svedočanstvo o završenoj Osnovnoj muzičkoj školi
Svedočanstvo o završenoj Osnovnoj školi (za učenike koji ne završavaju, uverenje za poslednja tri razreda sa ocenama i
prosečnom ocenom)
Potvrda o studiranju (za studente), tj. školovanju (za kandidate koji su ranije upisali neku srednju školu)
Lekarsko uverenje
Izvod iz matične knjige rodjenih (može biti stariji od 6 meseci)
PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
(Izvod)
5. Upis u muzičku školu i školu za talentovane učenike
Član 54.
Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:
1)
2)
1)
2)
uspeha na prijemnom ispitu i
uspeha u prethodnom školovanju, i to:
opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi i
opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na
osnovu:
1)
2)
-
uspeha na prijemnom ispitu i
uspeha u prethodnom školovanju, i to:
opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio i
uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.
Član 55.
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na
kraju IV , V i VI razreda i pomnože sa brojem dva (2).
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na
kraju II , III i IV razreda i pomnože sa brojem dva (2).
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju
oba razreda i pomnože sa brojem tri (3).
Ukupan broj bodova iz st. 1 do 3. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Član 56.
Opšti uspeh iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje
ocene na kraju VI , VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože sa brojem dva
(2). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Kandidati koji se uporedo školuju u drugoj srednjoj školi kao redovni učenici ili studiraju, ostvaruju 30 bodova po osnovu opšteg
uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.
3/4
www.msdjenko.edu.rs
Član 57.
Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:
1)
2)
3)
solfeđo,
teorija muzike i
instrument/solo pevanje.
Član 58.
Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Član 59.
Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.
Član 60.
Za upis u muzičku školu vokalno-instrumentalnog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički izvođač, kandidat polaže prijemni
ispit iz dva dela, i to:
1)
2)
instrument/solo pevanje i
solfeđo sa teorijom muzike.
Član 61.
Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 60. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1)
2)
200 bodova za instrument/solo pevanje i
100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.
Član 62.
Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 60. ovog pravilnika je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz
instrumenta/solo pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.
Član 63.
Za upis u muzičku školu teorijskog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički saradnik, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i
to:
1)
2)
3)
pismeni ispit iz solfeđa,
usmeni ispit iz solfeđa i
test iz teorije muzike.
Član 64.
Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 63. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1)
2)
3)
100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,
100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa i
100 bodova iz testa iz teorije muzike.
Član 65.
Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 63. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na
pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.
Član 66.
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja
predviđenog za upis imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz glavnog predmeta.
Član 67.
Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:
1)
2)
3)
psihološka procena sposobnosti,
instrument i
solfeđo.
4/4
www.msdjenko.edu.rs
Download

VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK REDOVNI UČENICI