PROGRAM OBUKE ZA PROCJENJIVAČE NEKRETNINA – JESEN 2014.
Datum
SUBOTE
27.09.2014
MATERIJAL
1
I
4.10.2014
2
3
4
II
5
6
11.10.2014
III
7
18.10.2014
IV
8
9
25.10.2014
V
10
11
12
13
14
1.11.2014
8.11.2014
VII
15
15.11.2014
22.11.2014
VIII
IX
29.11.2014
X
6.12.2014
XI
16
17
18
19
20
21
22
Uvod u program
Status nepokretnosti u CG zakonodavstvu &
Međunarodni standardi
Postupk procjene vrijednosti
Tržišna analiza
Procjena imovine u finasijskom
izvještavanju I dio
HABU analiza
Procjena imovine u fnansijskom izvještvanju
II dio
BR.
PREDAVAČI
ČASOVA
1
mr Sanja Radovid, REV, OP
4
2
3
Prof dr Zoran Todorovic, OP
mr Sanja Radovid, REV, OP
mr Sanja Radovid, REV, OP
4
3
Prof. dr Zoran Todorovic, OP
mr Sanja Radovid, REV, OP
4
Prof. dr Zoran Todorovic
mr Jelena Pejovid, Građevinski fakultet
Univerziteta CG
Sonja Ivanovid, OP
Građevinski parametri
Procjena zemljišta I dio
Vremenska vrijednost novca & uvod u
prinosnu metodu
Troškovni pristup I dio
Metoda direktnog poređenja
Troškovni pristup II dio
Prinosna metoda za procjenu nekretnina
Procjena zemljišta II dio (Rezidualna
metoda)
Pitanja & case study
Forma izvještavanja
Investicioni postupak I dio
Investicioni postupak II dio
Porezi na nepokretnost u CG zakonodastvu
3
4
Evidencija nepokretnosti
Primjena procjene
Rezervni termin
Ukupno časova
3
2
4
3
4
3
4
3
7
2
3
2
2
70
Prof. dr Dragoljub Jankovid, OP
Sonja Ivanovid
mr Sanja Radovid, REV, OP
Sonja Ivanovid, OP
Prof. dr Dragoljub Jankovid, OP
Prof dr Nenad Ivaniševid,
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
mr Sanja Radovid, REV, OP
Prof.dr Miloš Kneževid, Građevinski Fakultet
Univerziteta CG
Prof dr Todorovid, OP
Lazar Vukadinovid, stalni sudski vještak
geodetske struke
Prof. dr Dragoljub Jankovid, OP
PROGRAM OBUKE ZA PROCJENJIVAČE NEKRETNINA – JESEN 2014.
13 (20).12.2014
12/20/2014
1/24/2015
Izvještaj
Rok za predaju Izvještaja
ISPIT
Polaganje ispita u edukativnom centru IOP-a
ISPIT
Polaganje ispita u edukativnom centru IOP-a
Predavanja de se održavati svake subote od 9:00h do 15.30h, sa pauzama za osvježenje između časova.
20 dana
Ispitna komisija
Ispitna komisija
Download

ovdje