PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE
BOSNA I HERCEGOVINA—CRNA GORA
KATALOG PROJEKTNIH IDEJA
FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA
NIKŠID, 10.06.2010
PROGRAMSKO PODRUČJE
Revizijom Programa prekogranične
saradnje Bosna i Hercegovina – Crna
Gora, Podgorica je uključena kao
pridruženo područje.
2
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE
BOSNA I HERCEGOVINA—CRNA GORA
KATALOG PROJEKTNIH IDEJA
FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA
NIKŠID, 10.06.2010
3
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Dragi aplikanti,
zadovoljstvo nam je najaviti početak pripremnih aktivnosti za lansiranje drugog poziva
za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosne i
Hercegovine i Crne Gore.
Dosadašnje iskustvo pokazalo je da partnerstvo, iako je osnovni preduslov za apliciranje na
pozive za dostavljanje prijedloga projekata u okviru programa prekogranične saradnje, ujedno
predstavlja i najvedi izazov za potencijalne aplikante. Tokom prošlog poziva, često smo se
susretali sa pitanjima vezanim za pronalaženje partnera sa druge strane granice, stoga,
koristimo priliku da najavimo organizaciju Foruma za traženje partnera, u okviru drugog poziva
za dostavljanje prijedloga projekata.
Redovnim održavanjem Foruma za traženje partnera, te putem naše web stranice, Zajednički
tehnički sekretarijat nastoji da omogudi potencijalnim aplikantima predstavljanje svojih
organizacija i projektnih ideja, te pronalaženje partnera sa druge strane granice.
Želimo Vam uspješno prekogranično partnerstvo i saradnju!
Zajednički tehnički sekretarijat IPA CBC BiH-MNE
4
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora
Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora se realizuje u okviru
Instrumenta za pretpristupnu pomod (IPA). Cilj prekogranične saradnje, kao druge komponente IPA-e, je
priprema zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za budude upravljanje strukturnim
fondovima EU.
Programska oblast obuhvata površinu od 31.134,33 km2 i ima 1.685.366 stanovnika. Teritorija Bosne i
Hercegovine obuhvadena programom sastoji se od 53 opštine, dok je programom na teritoriji Crne Gore
obuhvadeno 13 opština (12 u prihvatljivom i 1 u pridruženom području).
Glavni izazov programske oblasti je revitalizacija privrede kroz efikasniju upotrebu svojih resursa.
Ostvarivanje cilja uspostavljanja značajne regionalne saradnje podržano je odsustvom jezičkih barijera i
zajedničkim nasljeđem.
Sveukupni cilj programa je:
„Stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih
resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim
zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera.“
Prioritet I
Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privrede
programske oblasti
Mjera I.1
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj.
Mjera I.2
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima.
Mjera I.3
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima.
5
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Forum za traženje partnera
Bosna i Hercegovina i Crna Gora, kao zemlje potencijalni kandidati, imaju pristup EU fondovima
unutar druge IPA komponente (prekogranična saradnja). Tokom 2007. godine, predstavnici ovih zemalja
usvojili su Program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore za period 2007-2013.
U okviru Programa, koji definiše prioritete i mjere djelovanja, u julu 2009. godine objavljen je Prvi poziv
za dostavljanje prijedloga projekata. Sa ciljem da se potencijalnim aplikantima, u okviru prekogranične
saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, omogudi uspostavljanje direktnog kontakta i
otpočinjanje pregovora u vezi sa partnerstvom, u 2009. godini organizovana su dva Foruma za traženje
partnera, u Trebinju i Nikšidu. Na ovim događajima učestvovalo je preko 300 učesnika.
Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA CBC Bosna i Hercegovina-Crna Gora
planiran je za septembar 2010. godine. Stoga, Ministarstvo za evropske integracije Crne Gore i Direkcija
za evropske integracije BiH, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata, 10. juna 2010. godine u
Nikšidu (Crna Gora), organizuju Forum za traženje partnera.
Fokus foruma bit de na ostvarenju direktne komunikacije između potencijalnih partnera u okviru četiri
tematska stola (1. privreda i ruralni razvoj; 2. turizam; 3. okoliš; 4. obrazovanje, kultura i sport). Svaki
učesnik de, u okviru odabranog stola, imati priliku da predstavi svoju organizaciju/instituciju, te
eventualnu projektnu ideju, kao i da uspostavi kontakt sa potencijalnim partnerima iz susjedne zemlje.
Zajednički tehnički sekretarijat de pružati informacije i podršku razvijanju partnerskih odnosa u okviru
Programa i nakon ovog Foruma, te poziva sve zainteresovane potencijalne aplikante da posjete web
stranicu programa www.cbc.bih-mne.org.
6
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
PROJEKTNE IDEJE
Projektne ideje i kontakt informacije predstavljene u ovom katalogu nisu u bilo kojem obliku provjereni ili odobreni od
strane Zajedničkog nadzornog odbora i Zajedničkog tehničkog sekretarijata za IPA Program prekogranične saradnje
BiH-MNE. Ovaj dokument služi u svrhu informisanja i uspostavljanja kontakata i za sve prezentovane informacije
saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
odgovornost 7snosi Program
isključivoprekogranične
predlagač projekta.
Lista projektnih ideja
Organizacija
Razvoj lokalnih zajednica, sa akcentom na ruralni razvoj opdenito
Udruženje građana "Nešto Više"
Poljoprivredni projekti
Udruženje građana "Nešto Više"
Crossroad
Svjetski Univerzitetski Servis BiH (SUS BiH)
Razvijanje tržišta obnovljivih izvora energije - sunca i vjetra
Agencija za zaštitu životne sredine
Kompjutersko modeliranje zagađenja vazduha
Agencija za zaštitu životne sredine
Povezivanje proizvođača i razvoj organske poljoprivrede
Biomontenegro d.o.o.
Mikro finansiranje ruralnih područja
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane''
Programi podrške i razvoja organske poljoprivrede u ruralnim podrucjima
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane''
Pčelarstvo u funkciji ruralnog razvoja
1-podrška stvaranju zajedničkih akcija
2-promocija održivog razvoja organske proizvodnje u RR
3-ponovno uspostavljanje saradnje u poljoprivredi
“EKO TURIST” VAREŠ
Brendiranje drvarske rakije drenje
Učešde u socijalnoj zaštiti mladih u ruralnim sredinama opdina
Razvoj i promocija turističkih proizvoda u prekograničnom pojasu BiHMNE
Crveni polumjesec Zeničko-dobojskog kantona
Zaštita i valorizacija praistorijskih pedinskih crteža
Speleološko društvo "Speleo dodo" Sarajevo
Izrada idejnog rješenja Wellnes centra na Jahorini
Opština Trnovo
Poboljšanje turističke infrastrukture u Blagaju
FK “Blagaj” Blagaj
Razvoj ekolološkog kampa i eko kude u ruralnim oblastima Hercegovine
MK “Herceg” Mostar
Rekonstrukcija dionice stare rimske ceste u Blagaju
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcija Durmitorskog prstena
na potezu Nedajno-Mala Crna Gora
MK “Herceg” Mostar
Koridor 100 - Prvi bosanski safari
MZ GAJEVI U SARADNJI SA PANTA RHEI D.O.O.
Edukacija o obnovljivim izvorima energije
UG "Lovor"Ekologija
Mediteranski vrt
UG "Lovor" Mostar
Međunarodna limska regata
Lokalna uprava Bijelo Polje
Promovisanje i zaštita rijeke Dehotine
NVO “Da zaživi selo”
8
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma
Centar za razvoj Durmitorskog područja Žabljak
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Brendiranje livanjskog sira
Ekologija
Izrada strategije razvoja gospodarstva
Udruženje poljoprivrednika Kantona Sarajevo
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
zupanije
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
zupanije
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
zupanije
Privreda i ruralni razvoj
Naziv Projektne ideje
JU”Stari grad-Anderva”Nikšid
Pješačko-biciklističke staze duž priobalnog pojasa područja Opštine Bar
Uvezivanje i korišdenje planinarskih transverzala i pješačkih staza
nacionalnih mreža
Fondacija “EKO sport” – Bar
Istraživanje klime i klimatskih promjena
Održavanje i proširenje mreže automatskih stacionarnih stanica za trajno
pradenje kvaliteta vazduha
Agencija za zaštitu životne sredine
Prirodna bogatstva ruralnih područja mostovi naše saradnje
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane''
Liderski programi (djeca, mladi, žene, lideri u poljoprivredi, invalidi, i sl.)
Udruženje građana "Nešto Više"
Obrazovanje Roma
UG "Lovor" Mostar
Natkrivanje školskog igrališta i postavljanje vještačke podloge
JU OŠ "Hasan Kaimija"
Obrazovanje
Udruženje građana "Nešto Više"
Volonterizam
Udruženje građana "Nešto Više"
Centri za djecu i mlade
Udruženje građana "Nešto Više"
Budimo ljudi
JU OŠ “Radomir Mitrovid”
Muzičko-dramski program
Gradski teatar Srebrenik
Unapređenje životne sredine kroz pošumljavanje ruralnih područja Blagaja
MK “Herceg” Mostar
Edukacija RAE populacije
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Zdravstvena rehabilitacija osoba trede životne dobi
Opdina Centar Sarajevo
Dječije odmaralište Opštine Centar Sarajevo-Zelenika
Opdina Centar Sarajevo
Sanacija sistema centralnog grijanja škole i fiskulturne dvorane
Srednjoškolski centar Srebrenica
Dječija biblioteka, resursni centar za podsticanje čitanja i kulturu jezika
Matična biblioteka Istočno Sarajevo
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i
Hercegovini
Agencija za zaštitu životne sredine
Mostovi prijateljstva
Prekogranična saradnja ustanova za djecu sa poteškodama u razvoju i
učenju
Iskra znanja
Žene i vođenje
UGRS “STOP MOBBING”
Mi zajedno možemo sve
UG “Alternativni klub” Trebinje
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane'' - Centar mladih
za kulturu, sport i održivi razvoj Župe Nikšidke
Mladi u održivom razvoju ruralnih zajednica
Multimedijalna interaktivna radionica prevencije bolesti zavisnosti i
negovanje zdravih stilova života
9
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
Centar "Vladimir Nazor" Sarajevo
“Pravi put”
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Svjetlo uma
Planininarski savez Crne Gore
Ekologija
Umjetnička i kulturna valorizacija starih gradova
Razvoj lokalnih zajednica, sa akcentom na ruralni razvoj opdenito
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Udruženje građana "Nešto Više"
NVO
Aleksandar Bundalo
Poduzetništvo
Telefon:
+387 (0)33 554 415
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Istraživanje, procjena i analiza stanja u lokalnim zajednicama, uključujudi potencijale, resurse i
stakeholdere; Preporuke mehanizama razvoja lokalnih zajednica sa osvrtom na pozitivne primjere iz
prakse, te mehanizama koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije; Studijska putovanja, edukacije,
treninzi, umrežavanje stakeholdera iz više lokalnih zajednica; Umrežavanje stakeholdera iz različitih
zajednica prema specifičnim oblastima iz rukovođenja (leadershipa), privrede, poljoprivrede,
obrazovanja i sl.; Razvoj ruralne infrastrukture, unapređenje kvaliteta života u ruralnim zajednicama;
Pomod u organiziranju malih biznisa i nevladinih organizacija u ruralnim područjima; Umrežavanje
poljoprivrednih proizvođača i lokalnih privrednika sa novim tržištima; Seoski turizam.
Tip organizacije
NVO
Zemlja
Crna Gora
10
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Poljoprivredni projekti
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Udruženje građana "Nešto Više"
NVO
Aleksandar Bundalo
Poljoprivreda
Telefon:
+387 (0)33 554 415
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, Zadruge…
Zemlja
Crna Gora
11
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Istraživanje, procjena i analiza stanja u sferi poljoprivrede u lokalnim zajednicama, uključujudi
potencijale, resurse i stakeholdere; Studijska putovanja, formalna i neformalna edukacija u
poljoprivrednom menadžmentu, pokretanje planske proizvodnje bazirane na potražnji na tržištu;
Pokretanje novih agro biznisa sa pojedinačnim poljoprivrednim proizvođačima, te poljoprivrednim
zadrugama; Razvoj zadružne prakse u ruralnim područjima; Eksperimentalne farme i ogledna polja;
uzgoj zdrave hrane; Umrežavanje poljoprivrednih proizvođača sa novim tržištima; Razvoj poljoprivredne
infrastrukture u cilju boljeg iskorištenja postojedih potencijala (navodnjavanje, bolje iskorištenje
zemljišta, podizanje trajnih nasada, staklenici/plastenici, mehanizacija, sušare, hladnjače, lokalna poluprerada i prerada, i sl.); Zapošljavanje u poljoprivredi i smanjenje siromaštva; Umrežavanje lokalnih
ruralnih zajednica sa visokoškolskim ustanovama i institucijama, uključivanje eksperata i studenta u
planiranje i implementaciju razvoja poljoprivrednih kapaciteta lokalnih zajednica; Leadership programi
za poljoprivrednike i menadžment poljoprivrednih zadruga.
Crossroad
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Svjetski Univerzitetski Servis BiH (SUS BiH)
Tip organizacije
Kontakt osoba
Fondacija
Haris Muhid,
Krystyna Zukowska-Efendid
Sektor
Poduzetništvo
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+ 387 (0)33 200 070
+ 387 (0)33 266 441
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
CROSSROAD je projekt u nastavcima i predstavlja inicijativu za poboljšanje ekonomske situacije u BIH i
regionu, ciljan je na studentsku populaciju kao budude nosioce ekonomskog razvoja, cilj je da se studenti
ohrabre i educiraju za osnivanje vlastitih biznisa i da im se olakša integracija u postojede kompanije. To
se postiže aktivnostima organizacije seminara, workshopa, konzaltinga, case-study metoda, poslovnih
sajmova, stažiranja, stipendija i web platforme.
Tip organizacije
Sve
Zemlja
Crna Gora
12
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Razvijanje tržišta obnovljivih izvora energije - sunca i vjetra
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Agencija za zaštitu životne sredine
Državna institucija
Verica Čolovid
Ekologija
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)67 206 209
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Ovaj projekat predviđa otklanjanje barijera u razvoju tržišta, među kojima su političke barijere
(podsticajni zakonski okvir, prostorno planski aspekti, zemljišni i vlasnički odnosi, postupci pribavljanja
dozvola i licenci i dr.) kao i tehničke prepreke (neodgovarajuda procjena resursa obnovljivih izvora
energije, tehnički problemi)
Tip organizacije
Državna institucija
Zemlja
Bosna i Hercegovina
13
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Kompjutersko modeliranje zagađenja vazduha
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Agencija za zaštitu životne sredine
Državna institucija
Verica Čolovid
Ekologija
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)67 206 209
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Primjenom razvijenih softverskih paketa mogude je procijeniti kvalitet vazduha u okolini izvora
zagađenja.
Tip organizacije
Državna institucija
Zemlja
Bosna i Hercegovina
14
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Povezivanje proizvođača i razvoj organske poljoprivrede
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
BIOMONTENEGRO d.o.o
Proizvodnja, trgovina organske
hrane
Kontakt osoba
Sektor
Andrija Midkovid
Poljoprivreda
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)69 540 062
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Cilj projekta je umrežavanje i povezivanje proizvođača u organskoj poljoprivredi, u namjeri da razmijene
iskustva, mišljenja, tehnologije i sl. i na taj način doprinesu što kvalitetnijem ambijentu za stvaranje
boljih uslova u organskoj poljoprivredi kao i stvaranju i jačanju tržišta organskih proizvoda. Jedan od
ciljeva projekta je afirmacija i širenje organske poljoprivrede u regionu i iskorišdavanje prirodnih,
nezagađenih ekoloških resursa, čime bi se i obezbijedio plasman organske hrane do potrošača, što bi
doprinijelo stvaranju zdrave populacije, čime bi se ujedno promovisali zdravi stilovi života.
Tip organizacije
Proizvodnja, trgovina organske hrane
Zemlja
Bosna i Hercegovina
15
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Mikro finansiranje ruralnih područja
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
NVO ''Proizvodnja zdrave hrane''
Nevladina organizacija
Jovo Radulovid
Poljoprivreda
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)69 435 785
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
-
Mikro finansiranje ruralnih područja
-
Razvoj modaliteta finansiranja ruralnih područja
Tip organizacije
NVO, asocijacije, privredna društva
Zemlja
Bosna i Hercegovina
16
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Programi podrške i razvoja organske poljoprivrede u ruralnim područjima
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
NVO ''Proizvodnja zdrave hrane''
Nevladina organizacija
Kontakt osoba
Jovo Radulovid
Sektor
Poljoprivreda
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)69 435 785
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
-
Programi podrške i razvoja organske poljoprivrede u ruralnim područjima
Tip organizacije
NVO, asocijacije, privredna društva
Zemlja
Srbija
17
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Pčelarstvo u funkciji ruralnog razvoja
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
“EKO TURIST” VAREŠ
Udruga građana
Telefon:
+387(0)32 829 034
+387 (0)61 859 882
[email protected]
Kontakt osoba
Boško Andrid
E-mail:
Sektor
Poljoprivreda
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Pčelarstvo sve više zauzima značaj koji mu godinama nije pripadao. Kao poljoprivredna grana (osobito u
smislu organske proizvodnje) u mnogim zemljama nalazi se na visokom mjestu i predstavlja neku vrstu
nacionalne ekonomije. Značaj pčela u očuvanju biološke raznolikosti kao oprašivača sve više dolazi do
izražaja, a time i izravno utječe na opstanak velikog broja biljnih vrsta, osobito onih koji imaju nemjerljiv
značaj u vodarstvu. Proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda (polen, propolis, vosak, matična
mliječ, pčelinji otrov) sasvim sigurno označit de našu globalnu bududnost. Bosna i Hercegovina i Crna
Gora predstavljaju zemlje s ponajboljim predispozicijama za razvoj organskog pčelarstva imajudi u vidu
njihove klimatske, geografske i ekološke karakteristike. Projekat obuhvata teorijsku i praktičnu obuku
renomiranih predavača iz najvažnijih tema iz oblasti pčelarstva uz dodjelu odgovarajudih brošura,
publikacija i pčelinjih društava.
Tip organizacije
Ekološka udruga građana
Zemlja
Crna Gora
18
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
1. Podrška stvaranju zajedničkih akcija
2. Promocija održivog razvoja organske proizvodnje u RR
3. Ponovno uspostavljanje saradnje u poljoprivredi
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Udruženje poljoprivrednika Kantona Sarajevo
Uvezivanje svih poljoprivrednika,
farmera, pčelara, eko sela,
turizma itd…
Predsjednik udruženja Tahmaz
Kadrija
Sektor
Poljoprivreda
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 258 035
[email protected] .ba
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Kultivacija zemljišta, obnova stočnog fonda, obnova turističkih ponuda/jahanje, planinarenje, lov,
ribolov, eko sela, proizvodnja dumura – za turističke potrebe/male protočne centrale -10-KV, izrada
bungalova – za turiste, povezivanje nacionalnih parkova - Durmitor/Zelengora, uvezivanje u turističku
ponudu splavarenje niz Taru odnosno Drinu do Višegrada, poribljavanje, uzgoj jelena lopatara za
potrebe i potražnje u turizmu.
Tip organizacije
Slična našim –odnosno neko ko je spreman uložiti maksimum napora za
realizaciju idejnog projekta
Zemlja
Crna Gora
19
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Izrada strategije razvoja gospodarstva
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije
Tip organizacije
Javni sektor
Telefon:
+387 (0)34 200 901
Kontakt osoba
Ivana Šimid
E-mail:
[email protected]
Sektor
Poduzetništvo
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Izrada strategije razvoja gospodarstva.
Tip organizacije
ministarstvo, razvojna agencija ili opština
Zemlja
Crna Gora
20
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Brendiranje livanjskog sira
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije
Tip organizacije
Javni sektor
Telefon:
+387 (0)34 200 901
Kontakt osoba
Ivana Šimid
E-mail:
[email protected]
Sektor
Poduzetništvo
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Brendiranje livanjskog sira.
Tip organizacije
ministarstvo, fakultet, agencija za hranu
Zemlja
Crna Gora
21
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Brendiranje drvarske rakije drenje
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije
Tip organizacije
Javni sektor
Telefon:
+387 (0)34 200 901
Kontakt osoba
Ivana Šimid
E-mail:
[email protected]
Sektor
Poduzetništvo
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Brendiranje drvarske rakije drenje.
Tip organizacije
ministarstvo, agencije, fakulteti, opštine
Zemlja
Crna Gora
22
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Partnerska organizacija
Učešde u socijalnoj zaštiti mladih u ruralnim sredinama opdina
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
CRVENI POLUMJESEC ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Tip organizacije
Kontakt osoba
Humanitarni
Ibrahim Hadžimuhovid
Sektor
Ljudski resursi
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387(0)32 442 930
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Humanitarna NVO
Zemlja
Crna Gora
23
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Privreda i ruralni razvoj
Osnovni cilj projekta je pomod nezaposlenim mladim i za rad sposobnih građanima dodjelom rasnih
krava muzara kroz brzo zapošljavanje i adekvatno korištenje postojedih prirodnih i materijalnih resursa.
Stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku stabilnost mlade populacije te povedana upotreba mlijeka u
ishrani je značajan uvjet za stvaranje zdrave i zadovoljne populacije. Svaki učesnik u projektu ima I svoje
obaveze a to su: Predaja jednog teleta, nakon prvog telenja, nosiocu projekta koje de ovisno od spola idi
u novu reprodukciju, odnosno biti dodijeljeno novom korisniku, ili de se koristiti za tov.Time se stvaraju
uvjeti za konstantan tok projekta i projekat čini održivim. -Staviti na raspolaganje 800 litara mlijeka po
dobijenom grlu u dvije godine koje de se koristiti u humanitarne svrhe. -Da potpiše i učestvuje u
realizaciji prikladnog Ugovora koji navedeno reguliše. Projektom rukovodi stručni tim za svaku oblast te
učesnici u projektu sa pozitivnim iskustvima.
Razvoj i promocija turističkih proizvoda u prekograničnom pojasu BiH-MNE
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma
NVO
Svetlana Vujičid
Turizam
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)20 208 001
+382 (0)69 318 963
[email protected]
Crna Gora
Projektom bi se identifikovala i uspostavila nova prekogranična turistička ponuda koja bi, u prvom redu,
uvezivala male gradove i ruralne zajednice duž dinarskog luka. Takođe bi se uvezali glavni nosioci
turističkog razvoja regiona i omogudila razmjena njihovih iskustava, kao i unaprijedile vještine i znanja
ostalih pružalaca turističkih usluga i podigla svijest o zaštiti životne sredine u ruralnim zajednicama
ciljnog područja. Projekat bi rezultirao novom turističkom ponudom koja bi se promovisala tokom
trajanja samog projekta i na taj način doprinijela boljoj turističkoj vidljivosti regiona.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, donatorske organizacije, turističke organizacije, regionalne razvojne
agencije, lokalne samouprave i ostale relevantne vladine institucije
Zemlja
Bosna i Hercegovina
24
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Zaštita i valorizacija praistorijskih pedinskih crteža
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Speleološko društvo "Speleo dodo" Sarajevo
NVO
dr. Jasminko
Mulaomerovid
Kultura
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 491 063
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Crteži na ulazima pedina i stijenama izvedeni bojom ili graviranjem su veoma rijetki kulturno-historijski
spomenici. U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori poznato je nekoliko takvih lokaliteta iz vremena od
praistorije do srednjeg vijeka. Međutim, i pored neprijeporne vrijednosti sami crteži su vrlo skromno
istraženi od strane arheologa i istoričara umjetnosti. Nikakva zaštita ni kulturna valorizacija nije
sprovedena ni na jednom lokalitetu. Nepoznavanje vrijednosti ove vrste kulturno-historijskih spomenika
kod stanovnika lokalnih zajednica i njihova potpuna anonimnost opdenito u javnosti pogoduje da ovi
crteži budu na meti nesavjesnih posjetilaca, ali jednako tako i prirodnom propadanju. Prirodni procesi:
kondenzacija, slijevanja kišnice sa rastvorenim CO2 i pojava mahovina korodiraju matičnu stijenu tako
da gravure postaju plide ili čak nestaju. Ta je pojava evidentna na svim lokalitetima. S obzirom na
sadašnje stanje svi lokaliteti zahtijevaju brzu i hitnu zaštitu te društveno-ekonomsku valorizaciju radi
uključivanja u lokalni razvoj.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, Naučna institucija
Zemlja
Crna Gora
25
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Izrada idejnog rješenja Wellnes centra na Jahorini
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Opština Trnovo
Tip organizacije
Javna Ustanova
Telefon:
Kontakt osoba
Mira Tepavčevid
E-mail:
Sektor
Turizam
Zemlja porijekla
+387 (0)57 610 237
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Wellnes Centar površine 1500 m² bi bio smješten na planini Jahorini u okviru Regulacionog plana Jahorine na
lokalitetu Obudina bare (vikend naselje), na nadmorskoj visini od oko 1650 m. Udaljenost centra od Sarajeva je
28km i 12km do Pala, od Banja Luke 200, Beograda 320, а od Zagreba 350 kilometara. Sa međunarodnim
aerodromom u Sarajevu Jahorinu povezuje moderan asfaltni put Sarajevo-Pale-Jahorina i novi put LukavicaJahorina preko Trebevida, koji se redovno održavaju tokom cijele zimske sezone. U blizini je pozicionirana i žičara na
kojoj su uvedeni šestosjedi, a tu su i ostale sportske pogodnosti. Jahorina je pod snijegom prosječno 175 dana u
godini, što je u tom pogledu, čini evropskim raritetom. Debljina snježnog pokrivača može biti od jednog do tri metra.
Prosječna visina snijega koji se na planini zadržava od oktobra do maja iznosi 106 centimetara. U proljede, a
naročito ljeti Jahorina sa svojom blagom klimom je pogodna za odmor, a bogatstvo voda i biljnog i životinjskog
svijeta privlače turiste, planinare, ribolovce, izletnike i sve putnike namjernike koji na ovoj olimpijskoj ljepotici nalaze
ponešto za sebe i uvijek je rado posjeduju. Dio Jahorine koji pripada opštini Trnovo na izgrađenom dijelu pokriven je
uglavnom sa preko 200 vikend kuda i nekoliko ugostiteljskih objekata manjeg kapaciteta. Wellnes Centar na Jahorini
bi pružao idealne uslove za odmor,rekreciju i relaksaciju.Ponuda bi sadržavala luksuzan smještaj, akva park sa
hidromasažnim bazenima, saune, fizioterapeutske tretmane, restoran.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Opštine, Javna preduzeda
Zemlja
Crna Gora
26
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Poboljšanje turističke infrastrukture u Blagaju
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
FK BLAGAJ Blagaj
Udruženje građana
Kontakt osoba
Topuz Emir
Sektor
Turizam
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 910 519
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Cilj projekta je unapređenje turističke infrastrukture u Blagaju. Namjera nam je uspostaviti kvalitetan
parking prostor za prihvat turističkih autobusa i mini busa. Blagaj je veoma atraktivna turistička
destinacija, koju posjeduje veliki broj turista, ali imamo velikih problema sa parkiranjem turističkih
autobusa, kojih u toku sezone dovoze turiste u Blagaj. Uspostavom ovakvog infrastrukturnog objekta
riješili bi se problemi odvijanja normalnog saobradaja u strogoj zoni blagajske čaršije, a omogudili bi
siguran izvor prihoda i zapošljavanje ranjivih populacija, kao što su mladi, povratnici, žene i dr.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje ili Opdina
Zemlja
Crna Gora
27
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Razvoj ekolološkog kampa i eko kude u ruralnim oblastima Hercegovine
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
MK HERCEG Mostar
Udruženje građana
Topuz Emir
Sektor
Turizam
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 910 519
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Turizam
Cilj projekta je uspostava ekološkog kampa na atraktivnoj lokaciji u Blagaju, te izgradnja eko kude i
koliba za smještaj turista u Podveležju. Jedan od ciljeva je i zapošljavanje povratnika i mladih u sekrotu
turizma, te stvaranje uslova za eko turizam, kao i unapređenje saradnje sa partnerima u regionu i
organizovanja zajedničkih turističkih ruta kroz BiH i MNE.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje ili Opdina
Zemlja
Crna Gora, Srbija
28
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Rekonstrukcija dionice stare rimske ceste u Blagaju
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
MK HERCEG Mostar
Udruženje građana
Kontakt osoba
Topuz Emir
Sektor
Turizam
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 910 519
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Cilj projekta je saniranje i rekonstrukcija dionice puta stare Rimske ceste koja vodi od Blagaja prema
Nevesinju, a prolazi neposredno pored kulturno-istorijskog kompleksa dvorca Hercega Sjepana Kosače,
čija je restauracija upravo u toku. Realizacijom ovog projekta, stvorit demo još jednu turističku atrakciju
u Blagaju, kao i preduslove za povedanje broja turista, stvoriti održive prihode od ulaznica, usluga
(rentanja) kočija i prodaje suvenira. Stara Rimska cesta duga je cca 3 km, i predstavljade pravu turističku
rutu za ljubitelje izleta, šetnji kroz netaknutu prirodu i foto safari, jer okolina je prepuna endemskih vrsta
divljači i ptica koje obitavaju isključivo na ovom prostoru.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje ili Opdina
Zemlja
Crna Gora
29
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcija Durmitorskog prstena na
potezu Nedajno-Mala Crna Gora
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Centar za razvoj Durmitorskog područja Žabljak
Preduzede za razvoj opština
Durmitorskog područja
(Žabljaka,Šavnika i Plužina)
Kontakt osoba
Sektor
Radovan Boškovid
Turizam
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)52 361 820
+382 (0)67 267 669
+382 (0)69 432 903
[email protected]
Crna Gora
Projektom - Integralni razvoj Durmitorskog područja - predviđen je kao prioritetni između ostalih i
projekat Rekonstrukcija putnog pravca Žabljak-Plužine-Ravno koji treba da omogudi povezivanje
Žabljaka i Plužina i da uspostavi vezu područja sa Bosnom i Hercegovinom. U okviru tog projekta
rekonstruisana je dionica Stožina-Pišče 18km i najkradim putem povezani Žabljak i Plužine.
Rekonstrukcijom dionice Nedajno-Mala Crna Gora zatvara se kružni put oko Durmitora, čime se
turistima omogudava da obiđu Durmitor lakim autom sa druge strane. A rekonstrukcijom putnog pravca
Stabna-Ravno otvara put za povezivanje područja Bosne i Hercegovine sa Dubrovnikom. Ovim putnim
pravcem omogudava se turistima dolazak do Žabljaka i uživanje u prirodnim ljepotama Durmitora.
Potrebna su nam finansijska srestva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju putnog pravca
Nedajno-Mala Crna Gora.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Organizacija koja se bavi razvojem opštine ili regije
Zemlja
Bosna i Hercegovina
30
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Koridor 100 - Prvi bosanski safari
Mjera:
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
MZ GAJEVI U SARADNJI SA PANTA RHEI D.O.O.
Mjesna zajednica
Mesud Rizvo
Sektor
Turizam
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)62 331 188
[email protected]
Bosna i Hercegovina
KORIDOR 100 – PRVI BOSANSKI SAFARI zamišljen je da goste na inovativan i zabavan način provede kroz
dio BH kulturno-istorijskog naslijeđa – STEDKE. Koridorom 100 se prolazi sportskim eko motorima na
četiri točka (Can-Am Bombardier), motornim sankama Ski-Doo u zimskom periodu, te biciklima ili
pješice. Ideja za izgradnjom planinarskog doma na području Opdine Ilijaš, u selu Vrutci, nastala je iz ideje
da podstaknemo građane BiH, posebno mlađu populaciju da svoje slobodno vrijeme, porodične i
prijateljske trenutke, provedu kvalitetno, te da našu zemlju promovišemo na način na koji nije bila
promovisana decenijama unazad. Ovim projektom imamo namjeru da BiH konačno dobije mjesto koje
zaslužuje u evropskom turizmu, te da mi, kao njeni stanovnici, počnemo obradati pažnju na njene rijetke
prirodne ljepote koje su drugdje u svijetu izuzetno cijenjene, a kod nas nerazumljivo zanemarene.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Turističke zajednice, turističke agencije, agencije za razvoj turizma i
agroturizma itd.
Zemlja
Crna Gora, Srbija
31
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Turizam
Kratak opis projekta
Edukacija o obnovljivim izvorima energije
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
UG "Lovor"
NVO
Anamarija Kneževid
Ekologija
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 222 554
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Cilj projekta je informiranje i podizanje svjesti mladih o obnovljivim izvorima energije. Smjer u kojem
želimo djelovati je sistematiziranje novih saznanja koje namedu nove energetske tehnologije. Teme koje
de se obraditi su: uštede i energetska efikasnost, potrošnja energije u zgradarstvu, toplinska zaštita
zgrada, priprema i potrošnja toplinske energije, sistemi za grijanje i hlađenje... Pravilno i pravovremeno
informiranje kroz obrazovni sistem je pravi put o formiranju kritične mase ekološki osvještenih
pojedinaca koji de učestvovati u kreiranju humane, čiste i održive ljudske zajednice.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO
Zemlja
Bosna i Hercegovina
32
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Naziv organizacije
Mediteranski vrt
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
UG "Lovor" Mostar
NVO
Anamarija Kneževid
Ekologija
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 222 554
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Cilj projekta je uvesti mlade (Osnovna Škola) u proces sadnje, sijanja, njegovanja i održavanja biljaka, a
samim tim i prepoznavanje određenih autohtonih vrsta biljaka za ovo područje. U projekat su uključeni
mladi svih uzrasta (od prvog do osmog razreda). Trajanje projekta je godinu dana.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO
Zemlja
Bosna i Hercegovina
33
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Naziv organizacije
Međunarodna limska regata
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Javna ustanova
Telefon:
Kontakt osoba
Blazo Vlaovic, Tatjana Krgusic
E-mail:
Sektor
Biznis Centar ( preduzetnistvo
i turizam)
Zemlja porijekla
+387 (0)50 484 812
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Medjunarodna limska regata Turisticka, sportsko-rekreativna manifestacija medjunarodnog karaktera.
Prolazi kroz 3 drzave i 7 gradova.Cilj projekta je unapredjenje zivotne sredine, zastita, promocija i
valorizacija priorodnih resursa.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Lokalna samouprava, Opština Herceg Novi
Zemlja
Bosna i Hercegovina
34
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Lokalna uprava Bijelo Polje
Promovisanje i zaštita rijeke Dehotine
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Naziv
organizacije
Nevladina organizacija
Telefon:
Kontakt osoba
Vaso Kneževid
E-mail:
Sektor
Poljoprivreda
Zemlja porijekla
+382 (0)67 821 399
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Ovaj projekat bi se odnosio na promociju i zaštitu rijeke Dehotine, koja gornjim tokom pripada Pljevljima
(CG) a donjim tokom Foči (BiH). Ova rijeka je dosta zagađena, a ima veoma veliki potencijal (sportski
ribolov, splavarenje, kajakašenje, izletišta pored rijeke, pogodnost za plemeniti riblji fond). Nekada je
bila prepoznatljiva Rijeka u Evropi po bogatstvu plemenitih vrsta riba i kao vrlo pogodna rijeka za
mriješdenje ribe, a sada je nekadašnja riblja populacija opala na 20 %, najviše zbog zagađenja ove rijeke.
Treba napomenuti da je Dehotina jedna od najvedih pritoka Drine, ali i najzagađenijih. Takođe,
stanovnici Goražda piju vodu iz Drine, a njen kvalitet znatno pogoršava Dehotina. Ovim projektom bi se
snimio jedan film o svim potencijalima i problemima Dehotine, vršila bi se prezentacija tog filma i flajera
o Dehotini kod svih zagađivača i naroda koji utiču na zagađenost ove rijeke,i organizovalo bi se
kolektivno čišdenje Dehotine od smeda.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, Opština, Ribolovni klub ili druga organizacija
Zemlja
Bosna i Hercegovina
35
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Tip organizacije
NVO “Da zaživi selo”
Umjetnička i kulturna valorizacija starih gradova
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
JU”Stari grad-Anderva”Nikšid
Tip organizacije
Javna ustanova
Telefon:
+382 (0)40 243 731
Kontakt osoba
Boškovid Veselin
E-mail:
[email protected]
Sektor
Kultura
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Projektom je predviđena saradnja JU”Stari grad-Anderva” sa srodnim ustanovama iz BiH na valorizaciji
sadržaja gradskog Bedema iz srednjeg vijeka (velika i mala scena na Bedemu) za kulturnu saradnju
organizovanjem večeri folklora, koncerata, likovnih izložbi i kolonija i prikazivanjem pozorišnih predstava
sa ustanovama iz gradova BiH u okviru kulturne saradnje i razmjene.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Ustanove I NVO iz oblasti kulture i umjetnosti
Zemlja
Bosna i Hercegovina
36
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Naziv
organizacije
Pješačko-biciklističke staze duž priobalnog pojsasa područja Opštine Bar
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Nevladina fondacija
Telefon:
Kontakt osoba
mr Miodrag Banovid
E-mail:
Sektor
Ekologija
Zemlja porijekla
+382 (0)30 353 733
+382 (0)69 234 543
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Sadašnje stanje prilaza velikom dijelu obala Bara gotovo da je nemogude. Da li se radi o ved
devastiranom prostoru, ograđenom prilazu prema moru ili nepristupačnom terenu je sasvim irelevantno,
ali je činjenica da je prilaz moru u dobrom dijelu obale nedostupan.Značaj projekta proizilazi iz ideje i
životne potrebe: spriječiti nekontrolisanu stihijsku agresiju na priobalni pojas, identifikovati i sanirati sve
crne ekološke tačke i zagađivače bogatstva koje moramo sačuvati u interesu nas i generacija koje
dolaze. OPŠTI CILJ projekta je „stvaranje uslova i organizacija aktivnosti u prirodom eko-ambijentu u cilju
animacije i angažovanja ukupnih raspoloživih potencijala sa centralnim ciljem: Zaštita i unapređenje
životne sredine PRIOBALNOG POJASA PODRUČJA OPŠTINE BAR, AKTIVNIM SADRŽAJIMA. Šta se dobija:
uređene pješačko – biciklističke staze koje de se staviti na raspolaganje građanima i turistima koji
borave u baru kao turističkoj destinaciji, a samim tim otvoride se ukupni prilazi moru.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Nevladina fondacija
Zemlja
Crna Gora
37
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Fondacija “EKO sport” – Bar
Uvezivanje i korišdenje planinarskih transverzala i pješačkih staza nacionalnih mreža
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Tip organizacije
Planininarski savez Crne Gore
Sportska organizacija-udruženje
planinarskih klubova
Kontakt osoba
Branislav Perovid –predsjenik
Pavle Bandovid – sekretar
Sektor
Ekologija
Telefon:
+382 (0)20 322 220
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zemlja porijekla
Crna Gora
Kratak opis projekta
Projekat bi obuhvatao više međusobno uvezanih aktivnosti između Planinarskih saveza CG i BiH na duži
vremenski rok i riješio niz postojedih barijera, NTO i LTO, Nacionalnih parkova, graničnih policija u cilju
zajedničkog korišdenja, valorizacije i zaštite prirodnih resursa u pograničnim područjima (planinama i r.
Tari) bezbjedno i plansko korišdenje planinskih staza. Aktivnosti bi počele edukacijom izvršilaca
(Planinarskih klubova ) težišno oko jedinsvenog definisanja trasa planinarskih, mauntbike i pješačkih
staza, načina njihovog uređenja, markiranje i postavljanje signalizacije, utvrđivanje tački susreta i
režima prelaska na privremenim – povremenim prelazima državne granice sa procedurom prelaska,
izborom top staza za nacionalne (obostrano) i lokalnu mrežu staza svih namjena, izradu i kompaktibilne
projektne dokumentacije za signalizaciju i infrastrukturu na stazama, održavanje prohodnim i sigurnim
korišdenje i staza, izrada zajedničkog info i kartografskog materijala...
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Planinarski savez BiH i PS Republike Srpska , TO svih nivoa obostrano,
Državni organi - Granična policija,, JP NP ( Obostrano) Lokalne Uprave,
Turističke organizacije I dr. zainteresovani subjekti NVO I privatni sektor
Zemlja
Bosna i Hercegovina
38
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Naziv
organizacije
Istraživanje klime i klimatskih promjena
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Agencija za zaštitu životne sredine
Državna institucija
Verica Čolovid
Ekologija
Telefon:
E-mail:
+382 (0)67 206 209
[email protected]
Zemlja porijekla
Crna Gora
Kratak opis projekta
- Primjena statističkih i numeričkih metoda analize podataka, njihovo testiranje i verifikacija.
- Izrada klimatskih prikaza
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Državna institucija
Zemlja
Bosna i Hercegovina
39
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Naziv
organizacije
Prirodna bogatstva ruralnih područja mostovi naše saradnje
Mjera:
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima
Naziv
organizacije
Nevladina organizacija
Kontakt osoba
Jovo Radulovid
Sektor
Ekologija
Telefon:
+382 (0)69 435 785
E-mail:
[email protected];
Zemlja porijekla
Crna Gora
Kratak opis projekta
-
Prirodna bogatstva ruralnih područja mostovi naše saradnje
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, Asocijacije, privredna društva
Zemlja
Slovenija
40
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Ekologija
Tip organizacije
NVO ''Proizvodnja zdrave hrane''
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Udruženje građana "Nešto Više"
NVO
Aleksandar Bundalo
Ljudski resursi
Telefon:
+387 (0)33 554 415
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Uključivanje određene populacije u liderski program sa primjenom razrađenih mehanizama koje je
“Nešto Više” razvilo i implementiralo posljednju deceniju kroz PeaceTrails Leadership Programe
(edukacija, putovanja, umrežavanje, rukovođenje sopstvenim projektima, timski i pojedinačni rad,
pisanje projekata/biznis planova, učenje kroz rad, implementacija projekata, zajedničke akcije
pomaganja lokalnim zajednicama).
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, Zadruge…
Zemlja
Crna Gora
41
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Liderski programi (djeca, mladi, zene, lideri u poljoprivredi, invalidi, i sl.)
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
UG "Lovor" Mostar
NVO
Anamarija Kneževid
Kultura
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 222 554
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Obzirom da se ved nalazimo u dekadi Roma, mi smo se odlučili na taj korak i u našoj sredini. U
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM Kantonu, ništa nije rađeno po pitanju obrazovanja djece Romske
nacionalnosti. Pripremajudi ovaj projekt došli smo, takođe, do spoznaje da djeca nisu ni vakcinisana,
neka čak nisu niti prijavljena, što stvara dodatne probleme oko upisa djece u osnovnu školu. To je samo
jedan od problema koje ovim putem navodim, a tu je još i uključivanje roditelja u proces obrazovanja
djece, savladavanje lokalnog jezika, i razvijanje kulturnih i tradicionalnih vrijednosti Roma. Uključivanje
Roma u sam projekt kao partnera (zapošljavanje Roma na određene pozicije unutar projekta). Trajanje
projekta tri +dvije godine.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO
Zemlja
Bosna i Hercegovina
42
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Obrazovanje Roma
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
JU OŠ "Hasan Kaimija"
Odgojno - obrazovna
ustanova
Džigal Alija
Kultura
+387 (0)33 559 905
+387 (0)33 559 906
Telefon:
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Ciljevi projekta: 1. Uspostavljanje međunarodne saradnje i građenje povjerenja između djece dviju
različitih država 2. Suzbijanje maloljetničke delikvencije 3. Organiziranje sportskih takmičenje na
međunarodnom nivou 4. Razvijanje tolerancije i upoznavanje kulture drugih naroda.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Odgojno-obrazovna institucija
Zemlja
Crna Gora
43
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Natkrivanje školskog igrališta i postavljanje vještačke podloge
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Udruženje građana "Nešto Više"
NVO
Aleksandar Bundalo
Ljudski resursi
Telefon:
++387 (0)33 554 415
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Poticanje formalnog i neformalnog obrazovanja u suradnji sa ekspertima iz različitih oblasti i
visokoškolskih ustanova; Poticanje formalnog obrazovanja netradicionalnih grupacija u cilju
usavršavanja ili osnaživanja bududeg stručnog kadra; Pokretanje razrađenog modela stipendiranja u
suradnji sa lokalnim zajednicama koje “Nešto Više” realizira posljednju deceniju; mehanizmi modela
uključuju pradenje akademskog napretka stipendista, te društveno koristan rad u lokalnim zajednicama
koje podržavaju stipendiste, kao i internship stipendista u lokalnim firmama i institucijama tokom
studiranja – sve u cilju ohrabrivanja stipendista da ostanu povezani sa lokalnim zajednicama te
osiguranja prilika da se po završenom studiju stipendisti kao stručnjaci vradaju i učestvuju u razvoju
svojih lokalnih zajednica; Rad sa visokoškolskim institucijama na uspostavljanju prakse priznavanja ETCS
kredita koje stipendisti mogu stedi tokom internshipa u lokalnim zajednicama.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, Školske institucije, …
Zemlja
Crna Gora
44
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Obrazovanje
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Udruženje građana "Nešto Više"
NVO
Aleksandar Bundalo
Ljudski resursi
Telefon:
+387 (0)33 554 415
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Promocija i edukacija o ulozi i važnosti volonterizma u lokalnim zajednicama; Pomod pri osnivanju
lokalnih grupa i/ili organizacija koje de ponuditi edukaciju i volonterske prilike za unapređenje lokalnih
zajednica; Umrežavanje volonterskih grupa iz različitih lokalnih zajednica, zajedničke akcije, studijska
putovanja, planiranje razvoja lokalnih grupa i zajednica; Poticanje i jačanje uzajamne pojedinačne i
socijalne odgovornosti između pojedinaca, privrednih subjekata, institucija, i njihovih lokalnih zajednica.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVOi, lokalne vlasti, školske institucije, mediji,...
Zemlja
Crna Gora
45
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Volonterizam
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
Udruženje građana "Nešto Više"
NVO
Aleksandar Bundalo
Ljudski resursi
Telefon:
+387 (0)33 554 415
E-mail:
[email protected]
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Osnivanje centara za djecu i mlade po modelu koji de uključivati psiho-socijalnu podršku korisnicima,
programe istraživanja i poticanje specifičnih talenata kod djece, animiranje korisnim i zanimljivim
aktivnostima, programe putovanja, kulturne razmjene i učenja stranih jezika, programe
eksperimentalnih metoda učenja i istraživanja, karijera centre, programe za istraživanje i podršku
stipendiranja korisnika, poticanje volonterizma i internship-a, programe umrežavanja između centara iz
različitih zajednica, kulturne manifestacije, promoviranje važnosti sporta, muzičke i umjetničke terapije,
te specifične programe nenasilnog rješavanja konflikta i metoda nenasilne komunikacije. Centri bi
uključivali i posebno ohrabrivali djecu i mlade iz marginaliziranih kategorija društva, kao i djecu sa
poteškodama u razvoju kroz inkluzivnu politiku u svim aktivnostima.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, lokalne vlasti, školske institucije...
Zemlja
Crna Gora
46
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Centri za djecu i mlade
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
JU OŠ "Radomir Mitrovid"
Vaspitno obrazovna ustanova
Nikola Raičevid
Ljudski resursi
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)51 230-058
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Uspostavljanje saradnje između dvije države. Saradnja u različitim aspektima (obrazovna, kulturna,
umjetnička). Razvoj kreativnih, misaonih, interdisciplinarnih aktivnosti, saradnja i organizovanje
razmjene učenika, sportska takmičenja, takmičenja znanja. Razvijanje kulturnih vrijednosti, tolerancije,
upoznavanje i zbližavanje učenika iz dvije države.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Vaspitno obrazovne institucije, NVO, lokalne vlasti...
Zemlja
Bosna i Hercegovina
47
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Budimo ljudi
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
GRADSKI TEATAR SREBRENIK
Udruženje Građana
Fikret Mujkid
Sektor
Kultura
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 332 405
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Kolažni program u trajanju od 2,5 sata. Broj učesnika 50. Muzičko-dramski program je projekat
predstavljenja kulturnog nasljeđa BiH, zatim novi pravci u teatru i folklorni performansi. Program je
komercijalnog karaktera. Partner u ovom projektu treba da pomogne realizaciju programa uz
međusobno ostvarivanje kontakta kroz zajedničku organizaciju i realizaciju istog.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje
Zemlja
Crna Gora
48
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Muzičko-dramski program
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
MK HERCEG Mostar
Udruženje građana
Topuz Emir
Sektor
Ekologija
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)61 910 519
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Cilj projekta je unaprijediti i sačuvati zdrav i čist okoliš, te izvršiti pošumljavanje goleti u ruralnim
područjima Blagaja, čime demo uticati na sprečavanje erozije zemljišta i poboljšanje klimatskih uslova.
Zasadi bi bili crni bor, lipa i bagrem.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje ili Opdina
Zemlja
Crna Gora
49
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Unapređenje životne sredine kroz pošumljavanje ruralnih područja Blagaja
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Tip organizacije
Javna institucija
Telefon:
Kontakt osoba
Nada Radovanid
Irena Perid
E-mail:
Sektor
Centar za ljudske resurse
Zemlja porijekla
+ 382 (0)20 405 237
+ 382 (0)69 482 288
[email protected];
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
Osnovna edukacija i dodatna R(omi)A(škalije)E(gipdani) populacije, sa organizovanjem studijskih posjeta
u cilju sagledavanja dobrih praksi. Razmjena iskustava između partnera po pitanju edukacija i nastavak
saradnje na edukacijama teže zapošljivih lica uopšte. Međusobna saradnja na izradi standarda
zanimanja i njihovo uvrštavanje u postojede standarde zanimanja.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Javna institucija, NVO…
Zemlja
Bosna i Hercegovina
50
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Edukacija RAE populacije
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Opština Centar Sarajevo
Tip organizacije
Lokalna samouprava
Kontakt osoba
Predrag Slomovid
Služba za upravu za privredu i
finansije/ Biznis Centar
Sektor
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)33 551 530
+387 (0)33 551 531;
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Opština Centar Sarajevo je 1963,kupila objekat u Zelenici,u kojem je formirala “Dječije odmaralište
Zelenika”.Korisnici odmarališta su bili učenici osnovnih škola iz Sarajeva. Generacije učenika u periodu od 1961 pa
sve do ratnih zbivanja su organizovano ljetovale u dječijem odmaralištu. Cilj projekta: ponovno aktiviranje dječijeg
odmarališta u Zelenici U okviru razvoja prekogranične saradnje, smatramo da bi se projekat mogao kandidovati u
okviru mjere 1.3. Projekat zadovoljava i elemente iz razvoja turizma Mjera 1.1. Projektne aktivnosti: 1.Povratak
objekta u vlasništvo Opštine Centar 2.Rekonstrukcija objekta i uređenje plaže 3.Opremanje objekta 4.Ponovna
pravna registracija dječijeg odmarališta u skaldu sa novim propisima 5.Edukativni programi za vaspitače i drugo
osoblje zaposleno u dječiiem odmaralištu 6.Redovni program eksploatacija dječijeg odmarališta Korisnici projekta:
djeca iz 11 osnovnih škola opštine Centar, (prioriteti prema socijalnoj karti opštine Centar) .
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Lokalna samouprava, Opština Herceg Novi
Zemlja
Crna Gora
51
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Zdravstvena rehabilitacija osoba trede životne dobi
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima.
Naziv
organizacije
Opština Centar Sarajevo
Tip organizacije
Lokalna samouprava
Kontakt osoba
Predrag Slomovid
Služba za upravu za privredu i
finansije/ Biznis Centar
Sektor
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)33 551 530;
+387 (0)33 551 531;
[email protected]
Bosna I Hercegovina
Kratak opis projekta
Korisnici odmarališta su bili učenici osnovnih škola iz Sarajeva.
Generacije učenika u periodu od 1961 pa sve do ratnih zbivanja su organizovano ljetovale u dječijem odmaralištu.
Cilj projekta: ponovno aktiviranje dječijeg odmarališta u Zelenici.
U okviru razvoja prekogranične saradnje, smatramo da bi se projekat mogao kandidovati u okviru mjere 1.3.
“Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog kontakta I
akcija ljudi ljudima.” Projekat zadovoljava i elemente iz razvoja turizma, Mjera 1.1. “Inicijative usmjerene na
prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj.”
Projektne aktivnosti: 1. Povratak objekta u vlasništvo Opštine Centar; 2. Rekonstrukcija objekta i uređenje plaže; 3.
Opremanje objekta; 4. Ponovna pravna registracija dječijeg odmarališta u skaldu sa novim propisima; 5. Edukativni
programi za vaspitače i drugo osoblje zaposleno u dječiiem odmaralištu; 6. Redovni program eksploatacija dječijeg
odmarališta
Korisnici projekta: djeca iz 11 osnovnih škola opštine Centar, ( prioriteti prema socijalnoj karti opštine Centar)
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Lokalna samouprava, Opština Herceg Novi
Zemlja
Crna Gora
52
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Dječije odmaralište Opštine Centar Sarajevo-Zelenika
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta I akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Srednjoškolski centar Srebrenica
Tip organizacije
Vaspitno-obrazovna ustanova
Telefon:
Kontakt osoba
Anđeljko Tanasijevid - direktor
E-mail:
Sektor
Ljudski resursi
Zemlja porijekla
+387 (0)56 440 713
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
1. Stvaranje boljih uslova za rad i obrazovanje mladih. 2. Upoznavanje i saradnja sa mladima na međudržavnom
nivou. 3. Razvijanje kulturnih vrijednosti, tolerancije, upoznavanje i zbližavanje učenika iz dvije države.
4.Organizovanje kulturnih i sportskih takmičenja.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO i vaspitno-obrazovne ustanove
Zemlja
Crna Gora
53
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Sanacija sistema centralnog grijanja škole i fiskulturne dvorane
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Matična biblioteka Istočno Sarajevo
Tip organizacije
Javna kulturna ustanova
Telefon:
+387 (0)57 320 671
+387 (0)57 340 305
Kontakt osoba
Ljiljana Kneževid, direktor
E-mail:
[email protected]
Sektor
Biblioteka
Zemlja porijekla
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Projekat podrazumjeva opremanje dječijeg odjeljnja biblioteke u cilju stvaranja uslova za izvođenje
kontinuiranih radioničkih sadržaja intenzivnog i inovativnog učenja jezika i podsticanja čitanja prema
detaljno razrađenom dugoročnom programu.Programom bi bila obuhvadena djeca od najranijeg uzrasta
do dobi od 12 godina.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Biblioteka
Zemlja
Crna Gora, Srbija, Hrvatska
54
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Dječija biblioteka, resursni centar za podsticanje čitanja i kulturu jezika
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini
Javna ustanova u oblasti
kulture od državnog značaja
Kontakt osoba
Sakib Pleh, direktor
Sektor
Kultura
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)33 447 749
+387 (0)33 440 513
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Biblioteka snima i štampa knjige u tehnikama za slijepe (zvučna tehnika i Brajevo pismo). To je skupa
tehnika koju jedino ova biblioteka čini dostupnom slijepim ljudima. Želja nam je da naša književna građa
pronađe put prema slijepim ljudima drugih nam susjednih država (Hrvatske, Srbije i Crne Gore). Na taj
način širimo bh književnost i van naših granica.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Biblioteka za slijepe Crne Gore
Zemlja
Crna Gora
55
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Svjetlo uma
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
“Iskra znanja”
Tip organizacije
Fondacija
Kontakt osoba
Aziza Skoko
Sektor
Kultura
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)33 971 328
+387 (0)62 134 524
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Projekat „Mostovi prijateljstva“ - „ Upoznajmo se da bi živjeli bolje“ je dugoročni, mrežni i edukativni
projekat, koji de se sprovoditi na teritoriji Balkana, i njegova misija je usmjerena ka promovisanju i
poboljšanju multikulturalnih vrijednosti. Interkulturalnost: Cilj projekta je podrška za upravljanje
raznolikosti u multietničkim zajednicama. Projekt je zamišljen kao regionalna saradnja između civilnih
organizacija i gradova kako bi se omogudila razmjenu iskustava partnera radi promovisanja najbolje
prakse upravljanja različitostima. Za mlađe de se sprovesti više projektnih aktivnosti: 1.Festival znanja i
vještina (koliko smo spretni i koliko znamo jedni o drugima) MOTO- OVDJE NIKOM NISU VAŽNE TE
GRANICE SILNE LAŽNE, DRŽAVA I ENTITETA, ZA DRUŽENJE TO NE SMETA. 2.Razmjena djece po
gradovima. MOTO: „Upoznajmo se da bi živjeli ljepše Razmjena de se vršiti jednom mjesečno svaki grad
de biti domadin susreta djece.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Organizacija sa sličnim poljem djelovanja
Zemlja
Crna Gora
56
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Mostovi prijateljstva
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Centar "Vladimir Nazor" Sarajevo
JU za odgoj, obrazovanje,
rehabilitaciju, radno
osposobljavanje djece i omladine
sa intelektualnim poteškodama
Mr. sc. Zulfo Ahmetovid,
direktor
Sektor
Ljudski resursi
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)33 650 196
+387 (0)33 641 354
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Razvijanje saradnje i razmjena iskustava na nivou stručnih timova ustanova koje se bave odgojem,
obrazovanjem, rehabilitacijom i radnim osposobljavanjem djece i omladine sa intelektualnim
poteškodama, razmjena iskustava na nivou odgovornih grupa (multidisciplinarni timski prikazi
opservacionih nalaza, uloga roditelja, određivanje adekvatnih modela rada za djecu, planiranje
individualno prilagođenih programa rada i sl.), razmjene učenika i nastavnika, organiziranje Škole u
prirodi u različitim uslovima, učešde na internacionalnim seminarima, razmjena iskustava u procesu
inkluzivnog obrazovanja, primjena evropskih standarda u radu ustanova.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
JU za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju, radno osposobljavanje djece i
omladine sa intelektualnim poteškodama
Zemlja
Crna Gora
57
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Prekogranična saradnja ustanova za djecu sa poteškodama u razvoju i učenju
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
UGRS “STOP MOBBING”
Udruženje građana
Kontakt osoba
Anica Ramid
Sektor
Ljudski resursi
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+387 (0)65 822 719
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Cilj projekta je jačanje liderskih sposobnosti, čime želimo unaprijediti znanja i vještine vođenja onih žena
koje su uključene u rad na razvoju zajednice i naročito su angažovane u političkom i civilnom sektoru;
potaknuti ih da preuzimaju vodede uloge u svojim zajednicama, pa time i povedavati svijest o
ravnopravnosti polova kako bi se mijenjali stavovi o problemu i pitanju neravnopravnosti žena i
muškaraca u BiH što doprinosi demokratizaciji društvenih odnosa i ukazivanju na dvostruke uloge žena u
društvu. Seminari uključuju kombinaciju interaktivnog i predavačkog pristupa rada, prezentacije i rada u
malim grupama čime se potiče aktivno sudjelovanje i razmjena znanja. Metode su bazirane na principu
učenja za odrasle, što znači da se nova znanja i vještine izgrađuju na osnovi ved postojedih.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje građana
Zemlja
Crna Gora
58
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Žene i vođenje
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
UG ALTERNATIVNI KLUB TREBINJE
Udruženje građana
Telefon:
Kontakt osoba
Blažo Stevovid
E-mail:
Sektor
Ljudski resursi
Zemlja porijekla
+387 (0)65 868 015
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kratak opis projekta
Opis/nevladin sektor iz Hercegovine saradjuje sa nevladinim sektorom iz Crne Gore, i to u raznim
oblastima. “Stop Mobbing” to cini sa kolegama iz Romskih udruzenja, dok nasi strateski partneri iz
Alternativnog kluba to cine sa Nansen dijalog centrom, Juventasom itd... Svakako da je civilni sektor
Crne Gore u sadejstvu sa civilnim sektorom Hercegovine jak i predstavlja dobru priliku za plasman
projekata od velikog značaja za ove dvije geografski, kulturološki i tradicionalno vezane sredine.
Saradnja je moguda u svim oblastima, a prioriteti su, svakako, ekonomsko socijalna pitanja, ali i oblasti
ljudskih prava, uopšte, sa akcentom na radnička prava. “Alternativni klub” i “Stop mobbing” imaju ideju
inkluzije Romske populacije u Nikšidu i Trebinju, za pocetak, kroz kulturne sadržaje. Molimo sve
relevantne lobiste u civilnom sektoru Crne Gore da računaju na nas, jer mi smo u mogudnosti
implementirati sa crnogorskim kolegama mnogo projekata na obostranu korist.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Udruženje građana
Zemlja
Crna Gora
59
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Mi zajedno možemo sve
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
NVO ''Proizvodnja zdrave hrane'' - Centar mladih za kulturu, sport i
održivi razvoj Župe Nikšidke
Tip organizacije
Nevladina organizacija
Kontakt osoba
Jovo Radulovid
Sektor
Kultura
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)69 435 785
[email protected];
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
-
Mladi u održivom razvoju ruralnih zajednica
Partnerska organizacija
Tip organizacije
NVO, asocijacije, privredna društva
Zemlja
Hrvatska
60
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Mladi u održivom razvoju ruralnih zajednica
Mjera:
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija ljudi ljudima
Naziv
organizacije
Tip organizacije
Kontakt osoba
Sektor
“Pravi put”
Nevladina organizacija
Djordje Trajčevski
Ljudski resursi
Telefon:
E-mail:
Zemlja porijekla
+382 (0)32 674 109
+382 (0)69 251 110
[email protected]
Crna Gora
Kratak opis projekta
NVO “Pravi put” Tivat, Udruženje za prevenciju bolesti zavisnosti kao i drugih oblika zavisnosti
savremenog sveta želi da u partnerskoj saradnji sa Opštinskom kancelarijom za prevenciju bolesti
zavisnosti Opštine Tivat u okviru IPA projekta prekogranične saradnje Crna Gora – BiH da u 2011. godini
sprovede projekat “Multimedijalne interaktivne radionice prevencije narkomanije i ostalih bolesti
zavisnosti i negovanje zdravih stilova života“ za mlade u saradnji sa osnovnom školom, srednjom školom
iz Tivta (po 15 učenika. Za sprovođenje projekta zatražidemo odobrenje Ministarstva prosvete Crne Gore
kao i Ministarstva zdravlja Crne Gore, imamo potpisan memorandum o saradnji sa Institutom za javno
zdravlje Crne Gore a u skladu sa nacionalnim strategijama. Multimedijalna interaktivna radionica
obuhvata najvažnije teme kao koncept zdravlja, štetna dejstva duvana, pasivno pušenje, štetna dejstva
alkohola na organizam adolescenata, istine i zablude o alkoholu itd.
Partnerska organizacija
Tip organizacije
Nevladina organizacija za prevenciju bolesti zavisnosti
Zemlja
Bosna i Hercegovina
61
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Obrazovanje, kultura i sport
Multimedijalna interaktivna radionica prevencije bolesti zavisnosti i
negovanje zdravih stilova života
Kontakti
Izvori slika:
www.niksic.me
www.montenegro.travel
www.bhtourism.ba
62
Program prekogranične saradnje BiH-MNE
www.cbc.bih-mne.org
Karta grada Nikšida i Hotela Onogošt (označeno crvenim krugom)
Ova publikacija je
uz pomoć
Evropske unije.
Sadržaj
publikacije ni na koji način newww.cbc.bih-mne.org
odražava stavove Evropske unije.
63izdataProgram
prekogranične
saradnje
BiH-MNE
Download

Katalog projektnih ideja