SPISAK DOBITNIKA NAGRADNE IGRE U ORGANIZACIJI TEMASO DOO
"DOBAR ŽIVOT U DOBROM DRUŠTU"
Izvlačenje je održano dana 05. 09. 2013. u 19. sati u prostorijama firme TEMASO
i tom prilikom su izvučeni sledeći dobitnici nagrada:
Opis nagrade
Ugovor broj
Dobitnik
Grad
SUPER NAGRADA-PUTOVANJE IZ SNOVA 1 VAUČER 1000 EURA
069709
NEDA PASKOVIĆ
BUDVA
1 ANTI ALERGY USISIVAČ
012671
ZORKA JABLAN
CETINJE
1 NADDUŠEK 200X160X5 SA DVA JASTUKA
1 ELEKTRIČNI LONAC T1000
015143
TAMARA PEROVIĆ
PODGORICA
064733
MAJA PAVIĆEVIĆ
NIKŠIĆ
1 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
2 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
072795
BRANKA MINIĆ
NIKŠIĆ
069235
BRANKA MILOVIĆ
NIKŠIĆ
3 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
4 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
068804
DANILO DRAGUTINOVIĆ
CETINJE
070813
MARINA LUTOVAC
PODGORICA
5 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
6 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
062111
ALISA NIKČEVIĆ
PODGORICA
072721
DRAGICA GARDAŠEVIĆ
NIKŠIĆ
7 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
8 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
072007
LIDIJA VUKŠIĆ
KOTOR
071881
DANOJLA MATIJAŠEVIĆ
NIKŠIĆ
9 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
10 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
071154
NADA JANJUŠEVIĆ
NIKŠIĆ
072181
KRISTINA MARKOVIĆ
PODGORICA
11 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
12 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
070949
DRAGANA STEVOVIĆ
PODGORICA
073197
TAMARA FERIZI
NIKŠIĆ
13 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
14 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
072183
KRISTINA MARKOVIĆ
PODGORICA
073263
MARINA MIĆKOVIĆ
NIKŠIĆ
15 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
16 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
072519
IFETA RASTODER
NIKŠIĆ
071130
DANIJELA GRBA
PODGORICA
17 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
18 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
073141
GORDANA MIHAILOVIĆ
BERANE
021290
MARKO RAKOČEVIĆ
MOJKOVAC
19 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
20 ANTICELULIT MASAŽER ME7700
072812
GARA MEDENICA
NIKŠIĆ
073528
TANJA RUŽIČIĆ
ŽABLJAK
1 MM 1000 MASAŽER
2 MM 1000 MASAŽER
072006
RADMILA PERUDJINI
KOTOR
072651
ZORKA TOMANOVIĆ
NIKŠIĆ
3 MM 1000 MASAŽER
4 MM 1000 MASAŽER
082676
MARIN VUKSANOVIĆ
CETINJE
071166
IVANKA ČOLEVIĆ
IGALO
5 MM 1000 MASAŽER
6 MM 1000 MASAŽER
069802
ADELA ADROVIĆ
BAR
073134
SOFIJA NIKOLIĆ
NIKŠIĆ
7 MM 1000 MASAŽER
8 MM 1000 MASAŽER
069769
MAJA MATIJAŠEVIĆ
NIKŠIĆ
072187
KSENIJA VUKADINOVIĆ
PODGORICA
9 MM 1000 MASAŽER
10 MM 1000 MASAŽER
072530
CICA VASIĆ
HERCEG NOVI
069584
PETAR PAVIĆEVIĆ
KOTOR
11 MM 1000 MASAŽER
12 MM 1000 MASAŽER
072506
IVANA RAJKOVIĆ
PODGORICA
071952
MAJA KILIBARDA
NIKŠIĆ
13 MM 1000 MASAŽER
14 MM 1000 MASAŽER
071432
IZET MUŠOVIĆ
BIJELO POLJE
071346
SONJA RADULOVIĆ
NIKŠIĆ
15 MM 1000 MASAŽER
16 MM 1000 MASAŽER
071443
LJILJANA DJUROVIĆ
BAR
069236
BRANKA MILOVIĆ
NIKŠIĆ
17 MM 1000 MASAŽER
18 MM 1000 MASAŽER
070370
MILICA RADONJIĆ
PODGORICA
070798
LJILJANA MIHAILOVIĆ
PODGORICA
19 MM 1000 MASAŽER
20 MM 1000 MASAŽER
072193
IRENA MUGOŠA
PODGORICA
063088
RAJKA DJUKANOVIĆ
CETINJE
1 15022 UNIVERZALNE RENDE
2 15023 UNIVERZALNE RENDE
072254
MARINA VUKOVIĆ
NIKŠIĆ
073330
SLAVICA BABOVIĆ
KOTOR
3 15024 UNIVERZALNE RENDE
4 15025 UNIVERZALNE RENDE
066952
VINKA SIMONOVIĆ
BUDVA
015144
NATAŠA UROŠEVIĆ
PODGORICA
5 15026 UNIVERZALNE RENDE
070180
JELENA TAISID
TIVAT
6 15027 UNIVERZALNE RENDE
7 15028 UNIVERZALNE RENDE
8 15029 UNIVERZALNE RENDE
9 15030 UNIVERZALNE RENDE
10 15031 UNIVERZALNE RENDE
11 15032 UNIVERZALNE RENDE
12 15033 UNIVERZALNE RENDE
13 15034 UNIVERZALNE RENDE
14 15035 UNIVERZALNE RENDE
15 15036 UNIVERZALNE RENDE
16 15037 UNIVERZALNE RENDE
17 15038 UNIVERZALNE RENDE
18 15039 UNIVERZALNE RENDE
19 15040 UNIVERZALNE RENDE
20 15041 UNIVERZALNE RENDE
21 15042 UNIVERZALNE RENDE
22 15043 UNIVERZALNE RENDE
23 15044 UNIVERZALNE RENDE
24 15045 UNIVERZALNE RENDE
25 15046 UNIVERZALNE RENDE
26 15047 UNIVERZALNE RENDE
27 15048 UNIVERZALNE RENDE
28 15049 UNIVERZALNE RENDE
29 15050 UNIVERZALNE RENDE
30 15051 UNIVERZALNE RENDE
1 179301 DROBILICA ORAHA
2 179301 DROBILICA ORAHA
3 179301 DROBILICA ORAHA
4 179301 DROBILICA ORAHA
5 179301 DROBILICA ORAHA
6 179301 DROBILICA ORAHA
7 179301 DROBILICA ORAHA
8 179301 DROBILICA ORAHA
9 179301 DROBILICA ORAHA
10 179301 DROBILICA ORAHA
11 179301 DROBILICA ORAHA
12 179301 DROBILICA ORAHA
13 179301 DROBILICA ORAHA
14 179301 DROBILICA ORAHA
15 179301 DROBILICA ORAHA
16 179301 DROBILICA ORAHA
17 179301 DROBILICA ORAHA
18 179301 DROBILICA ORAHA
19 179301 DROBILICA ORAHA
20 179301 DROBILICA ORAHA
21 179301 DROBILICA ORAHA
22 179301 DROBILICA ORAHA
23 179301 DROBILICA ORAHA
24 179301 DROBILICA ORAHA
25 179301 DROBILICA ORAHA
26 179301 DROBILICA ORAHA
27 179301 DROBILICA ORAHA
28 179301 DROBILICA ORAHA
29 179301 DROBILICA ORAHA
30 179301 DROBILICA ORAHA
1 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
2 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
3 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
071555
072068
015142
072482
069818
070084
061114
064279
069852
071583
071083
072125
072843
071348
064280
072521
071157
071988
071780
059108
063323
071119
012667
072511
071106
056258
071752
072128
073052
072472
071264
073042
073333
072406
069289
065088
071089
069881
068694
072288
072307
071062
072234
071347
072662
058985
072663
071156
068635
068517
069782
069588
070901
071730
071731
068324
069597
068144
DANKA VLAOVID
BRANKA PEROVID
GORDANA BABID
MIRZA BIDŽAN
MILICA BOKOVAC
MAJA ŽIVKOVID
ANICA TOMID
VESNA VIDID
VALENTINA DROBNJAK
SLAVICA DESPOTOVID
NATAŠA PEKOVID
LJILJANA JOCOVID
ANDRIJANA JOKID
NEVENKA VUJOVID
VESNA VIDID
ŽELJKO MIROVID
JASNA ODALOVID
OLGICA BACKOVID
MERVANA VREVID
DEJAN ORLANDID
DRAGICA RAKETID
GARA JANKOVID
LJILJANA JABLAN
RANKA ČOLEVID
VESNA KANDID
JELENA MATIJAŠEVID
MIRA BJELADINOVID
MAJA BALETID
SANJA KRSTEVSKA
DRAGANA OSTOJID
JELENA MRAČEVID
DRAGANA MILJANID
DRAGICA NOVAKOVID
VALENTINA VUJAČID
NATAŠA RALEVID
RADMILA PERUDJINI
DANICA CEROVID
JELENA ŠTURANOVID
MARINA POPOVID
SVETLANA KALUĐEROVID
SANJA JOVANOVID
DRAŽEN NIKOLID
MILIJANA STRIKOVID
RADENKO ROVČANIN
ZORICA PILETID
NEVENA JAUKOVID
LJUBICA VUJOVID
NOVAK BOŠNJAK
OLJA ŠALETID
VIOLETA KARIŠIK
TAMARA DELIBAŠID
SLAVKO PIPER
NEVENKA SLOMOVID
BRANKA BULATOVID
BRANKA BULATOVID
ANA MATOVID
SNEŽANA MILATOVID
ALEKSA BUALTOVID
PODGORICA
NIKŠID
PODGORICA
PLJEVLJA
BAR
KOTOR
NIKŠID
HERCEG NOVI
MOJKOVAC
PODGORICA
NIKŠID
NIKŠID
PODGORICA
NIKŠID
HERCEG NOVI
PODGORICA
IGALO
PODGORICA
PLJEVLJA
BAR
KOLAŠIN
PODGORICA
CETINJE
NIKŠID
PODGORICA
KOLAŠIN
HERCEG NOVI
NIKŠID
PODGORICA
PLJEVLJA
KOTOR
PODGORICA
BUDVA
ŠAVNIK
BERANE
KOTOR
NIKŠID
NIKŠID
SPUŽ
BAR
CETINJE
NIKŠID
NIKŠID
NIKŠID
CETINJE
NIKŠID
CETINJE
NIKŠID
NIKŠID
BAR
NIKŠID
KOTOR
PODGORICA
KOLAŠIN
KOLAŠIN
NIKŠID
NIKŠID
ULCINJ
4 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
5 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
6 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
7 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
8 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
9 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
10 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
11 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
12 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
13 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
14 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
15 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
16 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
17 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
18 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
19 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
20 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
21 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
22 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
23 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
24 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
25 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
26 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
27 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
28 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
29 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
30 POWER SEAL SISTEM ZA ZATVARANJE KESA
1 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
2 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
3 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
4 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
5 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
6 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
7 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
8 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
9 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
10 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
11 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
12 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
13 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
14 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
15 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
16 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
17 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
18 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
19 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
20 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
21 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
22 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
23 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
24 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
25 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
26 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
27 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
28 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
29 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
30 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
31 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
071720
073319
064732
070089
071574
065773
071165
060284
068142
072138
072094
067589
069970
071497
071271
071094
071566
072379
068633
052852
071638
073333
072091
071224
068799
071854
071923
071487
069770
050538
062479
071799
068123
068530
072837
071741
071213
071162
071835
017793
057937
071808
068215
063319
072341
068642
071037
071972
069821
072038
070396
070761
073289
073475
068752
070677
068126
073537
SNEŽANA KANKARAŠ
JELENA POPOVID
MILANA VUKOVID
RADOMIR MARKOVID
ZAGORKA BOLJEVID
ANA ROSANDID
IVANKA ČOLEVID
MAJA DJUROVID
MIHAILO BULATOVID
DJULKA DRPLJANIN
MARIJA ZARUBICA
GORDANA ZEJAK
DJURDJA MEDOJEVID
MICA KANKARAŠ
MILENA VULID
MAJA BALETID
BOJANA JANJUŠEVID
DRAGANA DJUKANOVID
ANA MIJUŠKOVID
VASVIDJA HASID
JELENA JANJEVID
ZANA RADULOVID
RADA LOPUŠINA
DESANKA ŠKULETID
SLAVKA PERUNOVID
NATAŠA MEDOJEVID
BORKA GLUŠČEVID
SLAVICA JAKŠID
OLJA MATIJAŠEVID
IRENA SAVIDOVID
JELENA TOMAŠEVID
SOVJETKA IVANOVID
ISMAIL MALOKRAJA
RADA JEČMENICA
LIDIJA OBRADOVID
OLGA TODOROVID
ANA VUČID
RAJKA MILJANID
MILIJANA LALATOVID
NENA BUALTOVID
VESNA JANJUŠEVID
VERA ERAKOVID
IVANA RAIČEVID
MAJA MEDENICA
RADMILA KRIVOKAPID
ALEKSANDAR ATANACKOVID
DARIJA ČANOVID
JELENA FUŠTID
NINA CEROŠEK
LJUBINKA BALETID
NADA RUŽID
IVAN MILATOVID
MILICA VUKČEVID
SLAVICA KANDID
BRANKA ODALOVID
IRENA VUJAČID
MAŠA NIŠAVID
SENKA VUJOVID
NIKŠID
HERCEG NOVI
NIKŠID
KOTOR
PODGORICA
NIKŠID
IGALO
NIKŠID
ULCINJ
BAR
NIKŠID
MOJKOVAC
MOJKOVAC
NIKŠID
DANILOVGRAD
NIKŠID
PODGORICA
NIKŠID
NIKŠID
HERCEG NOVI
PODGORICA
PODGORICA
NIKŠID
NIKŠID
CETINJE
MOJKOVAC
PODGORICA
NIKŠID
NIKŠID
BAR
NIKŠID
KOTOR
ULCINJ
PLJEVLJA
PODGORICA
HERCEG NOVI
NIKŠID
IGALO
NIKŠID
NIKŠID
ULCINJ
NIKŠID
NIKŠID
KOLAŠIN
CETINJE
PODGORICA
NIKŠID
PODGORICA
BAR
NIKŠID
PODGORICA
BIJELO POLJE
PODGORICA
NIKŠID
NIKŠID
PODGORICA
ULCINJ
CETINJE
32 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
33 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
34 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
35 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
36 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
37 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
38 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
39 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
40 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
41 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
42 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
43 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
44 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
45 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
46 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
47 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
48 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
49 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
50 SNUGGIE POKRIVAČ SA RUKAVIMA
073352
070401
074477
072350
070805
073198
071746
054841
071217
071748
072236
065209
069600
071842
071716
056257
066368
071192
072225
TIHOMIR LAKOVID
RAJKA VEŠOVID
MAJA BALETID
MARTA DAKID
IVANA RAIČEVID
RADA LOPUŠINA
DUŠANKA STJEPOVID
SNEŽA VUKMANOVID
RUŽICA VASID
DUŠANKA STJEPOVID
MILIJANA STRIKOVID
SANJA PETROVID
NEVENKA JAKŠID
DUŠKO RADOVID
VESNA DJUKANOVID
DRAGANA KRUŠID
MILICA DURUTOVID
DARKA TOMANOVID
DANA PURID
BAR
PODGORICA
NIKŠID
BERANE
PODGORICA
NIKŠID
PODGORICA
PODGORICA
NIKŠID
PODGORICA
NIKŠID
PODGORICA
NIKŠID
KOLAŠIN
NIKŠID
KOLAŠIN
PODGORICA
HERCEG NOVI
PLJEVLJA
ČESTITAMO! VAŠ TEMASO
Download

SPISAK DOBITNIKA NAGRADNE IGRE U ORGANIZACIJI TEMASO