SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Arhitektonski konkurs - najadekvatniji način rešenja za svaku lokaciju
Arhitektonsko-urbanistički konkurs „Budva Centar” za stambeno-poslovni
kompleks na parceli 2356, deo 2357/1 i deo 3099/1 KO Budva, Opština Budva,
Crna Gora
Konferencija BLOK je 1.marta 2012.godine, raspisala pozivni arhitektonskourbanistički konkurs za stambeno-poslovni kompleks na parceli 2356, deo 2357/1 i
deo 3099/1 KO Budva, Opština Budva, Crna Gora. Investitor konkursa je kompanija
Monterra Montenegro doo, a nagradni fond je bio 50.000 evra. Cilj organizovanja
arhitektonskog konkursa je pronaći kvalitetno stručno rešenje i koncept za zadatu
lokaciju koja je u osetljivom okruženju i odgovoriti na zahtev podizanja estetskih i
arhitektonskih vrednosti. Konferencija BLOK kroz svoje brojne aktivnosti (predavanja
svetski poznatih arhitekata, foruma, radionica, prezentacija, filmskog festivala,
publikacija, izložbi projekata), tako i putem konkursa nastoji da promoviše
arhitektonske vrednosti u lokalnoj sredini i šire.
Selekcija pozvanih učesnika urađena je na osnovu zapaženog učešća arhitekata na
predhodnim skupovima Blok Konferencije, tokom nekoliko poslednjih godina, kao i na
osnovu njihovog zapaženog rada u regionu, Srbiji i Crnoj Gori. Na konkurs je pozvano
29 učesnika iz SAD, Veilke Britanije, Meksika, Japana, Indije, Australije, UAE, Rusije,
Ukrajine, Nemačke, Holandije, Norveške, Španije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore itd.
Program konkursa definisao je koncept stambeno poslovne zgrade, u blizini starog
grada u Budvi, preporučene spratnosti 2G+P+Mz+9, propisanoj prema važećim
urbanističko tehničkim uslovima za parcelu. Vizija investitora je da putem konkursa da
mogućnost profesionalcima, unapredi vrednost lokacije i započne realizaciju od
1.oktobra 2012.
Na konkurs je prisltiglo 18 izuzetnih projekata i to po jedan iz Nemačke, UIA, SAD,
Japana, Meksika, Indije, Crne Gore, Rusije i Ukraine, po dva iz Velike Britanije i
Holandije, pet iz Srbije. Iako pod širokim međunarodnim okriljem, ispostavilo se da
lokalni kontekst najbolje poznaju lokalne arhitekte odgovarajući najpotpunije na
kriterijume konkursa i to: prva nagrada dodeljena je radu pod sifrom 21536, studija
AGM, iz Beograda, autorski tim Borislav Petrović, Ivan Rašković, Nikola Stojković.
1
Druga nagrada dodeljena je radu pod sifrom 57138, studija Enforma, iz Kotora,
autorski tim Nikola Novaković, Slobodan Jović, Radovan Radoman, i Jovan Milošević.
Treća nagrada dodeljena je radu pod sifrom 73757, studija OFF, iz Beograda, autorski
tim Milan Dimitrijević, Katarina Vujanac Ćirković, Bojana Dimitrijević, Milica Đoković,
Dalibor Pantić, Dragana Ćuk, i Jovan Čolić.
Pored toga, međunarodni žiri u sastavu Igor Pelyuhno, iz Ukrajine, predstavnik
investitora – kompanije Monterra Montenegro, prof.Branislav Mitrović, profesor
Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof.dr Miodrag Ralević, profesor
Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Igor Vujačić, predstavnik
Ministarstva za održivi razvoj i tuirzam, Žarko Radulović, Predsednik turističke
organizacije Crne Gore, i suvlasnik hotela”Splendid”, Snežana Marković, generalni
direktor kompanije Projmetal iz Beograda, Zoran Radojičić, arhitekta, odlučio je da
dodeil specijalna priznanja radovima za posebne doprinose svojim pristupom.
Specijalno priznanje dodeljeno je radu pod šifrom 28563, autorskog studija Dick Van
Gameren Architecten, iz Amsterdama, zatim radu pod šifrom 06025, studija
Fluid:Architecture iz Beograda, autori Đorđe Gec, Nevena Pivić, Vanja Otašević,
Zorana Vasić. Takođe, specijalno priznanje dobio je i rad pod šifron 31337, studija
Totan Kuzembaev Architectural Workshop iz Moskve, autorskog tima koji čine Totan
Kuzembaev, Alexsander Perventsev, Konstantin Moshkovich, Oljas Kuzembaev,
Anton Savelyev, Anna Ivyanskaya.
Pored promocija arhitektonsko urbanističkih konkursa kao stručnog načina za
donošenje odluke o rešenjima za svaku lokaciju, BLOK konferencija će nastaviti sa
sličnim aktivnostima koje naglašavanju kvalitet u projektovanju i izgradnji kao
osnovnom putokazu.
Blok Conference
Team
2
Prva nagrada dodeljena je radu pod sifrom 21536, studija AGM, iz Beograda.
Autorski tim čine Borislav Petrović, Ivan Rašković, Nikola Stojković.
3
Druga nagrada dodeljena je radu pod sifrom 57138, studija Enforma, iz Kotora. Autorski tim čine Nikola
Novaković, Slobodan Jović, Radovan Radoman, i Ivan Milošević.
4
Treća nagrada dodeljena je radu pod sifrom 73757, studija OFF, iz Beograda. Autorski tim čine Milan
Dimitrijević, Katarina Vujanac Ćirković, Bojana Dimitrijević, MIlica Đoković, Dalibor Pantić, Dragana
Ćuk, i Jovan Čolić.
5
Specijalno priznanje dodeljeno je radu pod šifrom 28563, autorskog studija Dick Van Gameren
Architecten, iz Amsterdama, Holandija.
6
Specijalno priznanje dodeljeno je radu pod šifrom 06025, studija Fluid:Architecture iz Beograda (autori
Đorđe Gec, Nevena Pivić, Vanja Otašević, Zorana Vasić).
7
Specijalno priznanje dodeljeno je radu pod šifrom 31337, studija Totan Kuzembaev
Architectural Workshop iz Moskve, autorskog tima koji čine Totan Kuzembaev, Alexsander
Perventsev, Konstantin Moshkovich, Oljas Kuzembaev, Anton Savelyev, Anna Ivyanskaya.
8
Sanjay Puri Architects, Mumbai, India: Rešenje za lokaciju u Budvi.
9
Wilfried Hackenbroich, Hackenbroich Architekten, Berlin, Nemacka, konkursno rešenje.
Studio Biothing, Alisa Andrašek, London, VB, detalj fasade, konkursno rešenje.
10
Eric Owen Moss Architects, LA, SAD, konkursno rešenje.
11
Download

budva center competition