SPISAK NAJVEĆIH DUŽNIKA PRAVNIH LICA
NA DAN 30.12.2011.
RB
OJ
PIB
NAZIV
1
018
100148619
"BEOBANKA" A.D. U STEČAJU
24,087,319,323.34
2
018
100121078
"INVEST BANKA" A.D U STEČAJU
18,137,058,107.79
3
018
100391935
"ASTRA BANKA" A.D. U STEČAJU
15,632,725,925.39
4
018
100120384
13,130,380,525.55
5
036
103084723
"BEOGRADSKA BANKA" A.D. U STEČAJU
JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJAU RESTRUKTURIRANJU
6
092
100359887
"SARTID" A.D. U STEČAJU
5,599,636,535.63
7
CVPO 100549457
"SIMPO" A.D.
5,092,268,262.44
8
036
100882763
RESAVSKA BANKA - U STEČAJU
4,882,701,760.99
9
016
100353154
"PROTEKTA" A.D. U STEČAJU
4,744,983,796.60
10
015
100000717
"BEOGRAD" A.D.U RESTRUKTURIRANJU
4,066,124,201.25
11
018
100035872
3,958,103,731.95
12
236
101807544
"CENTROCOOP" PREDUZEĆE U STEČAJU
"SUBOTIČANKA" DEONIČARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU I
KONZERVISANJE VOĆA
13
016
100000598
"ASTRA SIMIT" D.O.O. U STEČAJU
3,051,621,307.97
14
CVPO 101508946
"ZASTAVA AUTOMOBILI" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU
3,034,534,462.31
15
020
103750939
"TEAM OIL" A.D.
2,783,714,902.54
16
107
100072162
"VALJEVSKA PIVARA" A.D.
2,691,346,855.06
17
049
101508753
2,593,189,605.47
18
075
100745357
"ZASTAVA ORUŽJE" A.D.
"ALMIR" D.O.O. PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO
PREDUZEĆE
19
052
100315020
"TRAYAL KORPORACIJA" A.D.
2,228,601,262.67
20
011
100001610
"IVO LOLA RIBAR SISTEM" A.D. U RESTRUKTURIRANJU
2,176,430,893.84
21
096
101324110
"JAGODINSKA PIVARA" A.D.U RESTRUKTURIRANJU
2,032,574,109.57
22
237
103850189
"BS - TRGOVINA" D.O.O. U STEČAJU
1,975,443,915.02
23
236
101807536
"PREMIUM LIQUID" D.O.O.U STEČAJU
1,905,966,463.29
24
055
101344806
"LAJKOVAC" ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA U STEČAJU
1,901,318,038.54
25
016
100297428
''MCS GROUP'' D.O.O.
1,880,288,039.25
26
018
100065430
GRAD BEOGRAD
1,875,603,261.30
27
011
101848246
STANKOM BANKA - U LIKVIDACIJI
1,862,185,974.76
28
021
102481752
"BG KOMERCIJAL IN" D.O.O.
1,832,891,791.29
29
019
101895189
"INTER - EXPORT" D.O.O.U STEČAJU
1,794,913,552.99
30
016
100280121
"TRIZON GROUP" D.O.O. U STEČAJU
1,677,796,898.10
31
034
100892378
"SLOBODA" A.D.
1,673,923,020.05
32
CVPO 100049398
GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD J.K.P.
1,643,853,250.91
33
027
100569236
FABRIKA OPREME I DELOVA, D.O.O. RTB BOR
1,601,310,053.01
34
022
101724323
"KMG TRUDBENIK" A.D. U STEČAJU
1,590,284,820.76
35
235
103113686
LIFAM - U STEČAJU
1,549,141,234.68
36
015
104303277
1,533,709,906.50
37
027
100629205
1,504,815,103.81
restrukturiranje
38
027
100499924
"KEMPTEN CO YU" D.O.O.
RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR GRUPA RUDNICI
BAKRA BOR D.O.O. U RESTRUKTUIRANJU
RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR - GRUPA
TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA D.O.O. U
RESTRUKTURIRANJU
aktivan
stečaj
stečaj
stečaj
aktivan
1,453,688,016.78
39
013
100792798
1,400,113,071.79
restrukturiranje
obrisan
40
236
100838398
"MATROZ" D.O.O.
"PODRUM PALIĆ" A.D. ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA
PROIZVODNJA
1,391,311,054.11
stečaj
41
083
101206591
FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ - U RESTRUKTUIRANJU
1,376,455,645.59
42
018
101511412
1,340,311,509.58
restrukturiranje
aktivan
43
018
102548141
1,315,792,629.87
automatski stečaj
44
018
100002225
"POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE STARI GRAD" J.P.
"BORBA" KOMPANIJA A.D. NOVINSKO IZDAVAČKO
PREDUZEĆE
"MOSTOGRADNJA" A.D. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE U
RESTRUKTURIRANJU
1,310,608,402.78
45
052
100471863
"14 OKTOBAR" A.D. U RESTRUKTURIRANJU
1,300,966,411.00
restrukturiranje
restrukturiranje
SALDO
STATUS
7,500,782,615.74
3,304,200,200.56
2,560,148,047.45
stečaj
stečaj
stečaj
stečaj
restrukturiranje
stečaj
zaključak vlade
stečaj
stečaj
restrukturiranje
stečaj
stečaj
stečaj
restrukturiranje
automatski stečaj
automatski stečaj
aktivan
automatski stečaj
automatski stečaj
restrukturiranje
restrukturiranje
stečaj
stečaj
stečaj
brisan
aktivan
likvidacija
brisan
stečaj
stečaj
aktivan
PIB
NAZIV
RB
OJ
46
CVPO 100000944
"VERANO MOTORS" D.O.O.
1,284,987,015.31
47
237
104073881
"GOLDEN OIL" D.O.O. U STEČAJU
1,265,464,415.74
48
096
101158038
KABLOVI U RESTRUKTURIRANJU
1,226,074,212.00
49
CVPO 101493890
"KRUŠIK" A.D.
1,146,678,318.33
50
016
100000856
AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRADSKA INDUSTRIJA PIVA,
SLADA I BEZALKOHOLNIH PIĆA - U RESTRUKTURIRANJU
1,136,230,604.17
51
226
101054604
STEČAJNA MASA "AGROŽIV" A.D.
1,049,632,003.70
52
237
104427487
"KLASIK - COLOR" D.O.O.
1,028,049,568.79
53
233
101867562
"ELAN" A.D. U STEČAJU
1,017,853,696.50
54
049
100562672
"ZASTAVA KAMIONI" D.O.O. - U RESTRUKTURIRANJU
55
003
100901946
"ŠAMOT FABRIKA" D.O.O. U RESTRUKTURIRANJU
913,081,065.42
56
045
100633676
912,140,644.91
57
013
100001669
"IMT" D.P. U STEČAJU
"INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA" A.D. BEOGRAD U
RESTRUKTURIRANJU
58
103
101306823
"PPT NAMENSKA'' A.D.
850,730,915.04
59
077
103100586
"JONA - TREID" D.O.O. U STEČAJU
847,180,045.55
60
CVPO 100615493
"NIŠ EKSPRES" AD
846,061,378.50
61
236
104976451
845,497,594.42
62
092
102186024
"PREMIUM LIQUID" D.O.O. U STEČAJU
"GODOMIN" DRUŠTVENO PREDUZEĆE POLJOPRIVREDNI
KOMBINAT
63
049
101041632
"034 METAL INDUSTRY" D.O.O.
832,022,113.27
64
236
101807497
829,791,751.97
65
092
101926148
815,713,437.38
restrukturiranje
66
120
100003068
"FINEDRINKS" D.O.O.U STEČAJU
"ŽELVOZ" A.D. FABRIKA ŽELEZNIČKIH VOZILA U
RESTRUKTURIRANJU
"DVADESETPRVI MAJ-FABRIKA AUTOMOTORA" D.O.O. U
RESTRUKTURIRANJU
stečaj
aktivan
stečaj
813,510,992.27
67
021
100002276
"NAVIP-ZEMUN" D.O.O.
799,518,400.33
68
212
103752104
"UGOSLOVENSKA KRZNARSKA INDUSTRIJA" D.P.
787,906,007.46
69
058
100327447
"VUČJE" D.P. U STEČAJU
780,854,541.70
70
237
104427495
"EKSTRA-COLOR" D.O.O.
764,600,154.68
71
058
104481790
760,737,336.70
72
063
100987136
"SDI CO" D.O.O.
RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR GRUPA -RUDNIK
BAKRA MAJDANPEK U RESTRUKTURIRANJU
restrukturiranje
brisan
stečaj
stečaj
brisan
brisan
73
018
105347357
"RAD" G.P. U STEČAJU
739,901,378.49
74
077
103766363
"FLOPY" D.O.O.
728,515,045.94
75
120
103278167
"BB SVETLOST" D.O.O.
720,527,539.89
76
120
100166696
INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA U RESTRUKTURIRANJU
719,636,510.58
77
107
101899155
"STEFIL - KOMPANIJA" D.P. U STEČAJU
708,971,672.05
78
CVPO 100002820
"SRBIJAŠUME" J.P.
700,870,687.61
79
050
"MAGNOHROM" D.O.O.U RESTRUKTURIRANJU
686,126,954.72
80
CVPO 100002006
"LASTA" A.D.
682,579,817.95
81
016
100181100
"EKO PRODUKT 2002" D.O.O. U STEČAJU
671,797,354.54
82
060
101263524
"MILAN BLAGOJEVIĆ - NAMENSKA" PREDUZEĆE
665,906,022.27
83
092
103619921
"ARVA TECH" D.O.O.
635,047,374.38
84
015
100002428
"PARTIZANSKI PUT" A.D.U RESTRUKTURIRANJU
634,968,903.53
85
128
100339048
"REKS COMERC" D.O.O.
634,622,209.22
86
236
100841239
"HEMIJSKA INDUSTRIJA ZORKA" D.O.O.
629,582,885.66
87
236
101766293
"29. NOVEMBAR" A.D. U STEČAJU
619,992,463.00
88
018
100044693
"RAD HOLDING KOMPANIJA" D.P.
617,108,592.70 privatizacija
101249972
SALDO
STATUS
945,385,117.91
862,801,062.91
834,524,583.96
740,530,247.83
aktivan
stečaj
restrukturiranje
aktivan
restrukturiranje
aktivan
brisan
stečaj
restrukturiranje
restrukturiranje
stečaj
restrukturiranje
privatizacija
stečaj
aktivan
stečaj
restrukturiranje
stečaj
brisan
brisan
restrukturiranje
stečaj
aktivan
restrukturiranje
privatizacija
stečaj
aktivan
brisan
restrukturiranje
likvidacija
aktivan
stečaj
89
020
100299479
"POSLOVNI PROSTOR VRAČAR" JAVNO PREDUZEĆE
617,044,393.27
90
018
100051338
"SLAVIJA BANKA" A.D. U STEČAJU
615,704,097.01
91
021
100001597
"ZMAJ" A.D.
613,081,111.59
92
049
102135336
"FILIP KLJAJIĆ" D.P. U STEČAJU
607,263,356.65
93
018
101292310
"SLAP GROUP" A.D. U STEČAJU
605,878,060.36
94
015
101715871
"MONTERRA" D.O.O.
603,138,673.66
95
042
101064108
"JAVOR" D.O.O.U RESTRUKTURIRANJU
596,064,981.77
96
234
104135775
"MD PETROL" D.O.O.
591,319,495.97
97
018
103024265
577,365,892.14
98
109
102257755
"INDO ZINC SMELTERS" D.O.O. U STEČAJU
"PLANA-KLANICA KRUPNE I SITNE STOKE" D.P. U
LIKVIDACIJI
aktivan
stečaj
privatizacija
stečaj
stečaj
aktivan
restrukturiranje
nije registovano preduzeće
stečaj
570,678,504.16
likvidacija
PIB
NAZIV
116
101334548
"SALAŠ" D.D. P.M.S. POLJOPRIVREDNO DOBRO U STEČAJU
564,994,866.54
100 019
101821972
"JUGOBIRO" A.D.U STEČAJU
558,330,357.63
RB
OJ
99
UKUPNO
SALDO
STATUS
214,835,714,929.90
stečaj
stečaj
Download

листи дужника коју је у петак објавила Пореска управа