SPISAK NAJVEĆIH DUŽNIKA - PRAVNA LICA NA DAN 26.03.2014.
BRISANI
Sedište
Dug na dan
26.03.2014.
5
4.958.230.483
Rbr
Naziv obveznika
PIB
1
1
3
100035872
4
Beograd (Stari Grad)
100745357
Novi Pazar
3.396.510.829
103850189
104073881
103100586
Šid
Šid
Paraćin
2.524.354.204
1.623.718.993
1.074.794.149
100051338
Beograd (Stari Grad)
776.685.588
103024265
Beograd (Stari Grad)
737.122.812
104135775
100237564
101334548
101895470
101987325
Noćaj
Novi Sad
Salaš
Šabac
Beograd (Palilula)
724.557.129
587.436.886
541.645.163
450.561.098
439.198.873
100002276
Beograd (Zemun)
423.377.254
102083397
Vršac
376.938.059
15
2
CENTROCOOP - U STEĈAJU
ALMIR EKSPORT-IMPORT DOO - U
STEĈAJU
BS-TRGOVINA DOO - U STEĈAJU
GOLDEN OIL DOO - U STEĈAJU
JONA - TREID D.O.O. U STEĈAJU
BEOGRADSKA BANKA SLAVIJA BANKA
AD - U STEĈAJU
INDO ZINC SMELTERS D.O.O. U
STEĈAJU
MD PETROL D.O.O.
SI-PARTNER DOO - U STEĈAJU
SALAŠ D.D. P.M.S. U STEĈAJU
ZOREX FHP AD - U STEĈAJU
DP AUTOMOBILSKO - U STEĈAJU
NAVIP AD BEOGRAD-ZEMUN, NAVIP ZEMUN DOO
DP KONFEKCIJE KLUZ-PLITVICE - U
STEĈAJU
MODNA KONFEKCIJA A.D.
101229266
Beograd (Stari Grad)
364.505.754
16
ZORKA - OPREMA DD P.O. U STEĈAJU
101229467
Šabac
346.222.145
17
18
BRAZDA-COOP DOO
EKO PRODUKT DOO - U STEĈAJU
100462652
100001343
Sremski Karlovci
Beograd (Savski Venac)
326.424.344
324.898.964
19
ZZ PODGORKA - AGRAR U STEĈAJU
101599226
Oseĉina (Varošica)
310.826.617
20
21
101991071
101728310
Beograd
Beograd (Zvezdara)
298.876.093
281.604.503
100489017
Smederevo
275.069.580
102291732
100819927
100539443
100887680
Niš (Mediana)
Ţunje
Leskovac
Beograd (Novi Beograd)
272.832.378
269.693.974
267.918.189
266.075.683
101130555
Lazarevac
262.235.896
100529069
105352153
101067139
101161509
100061718
101093248
101915400
Lebane
Beograd (Stari Grad)
Nova Varoš
Zrenjanin
Beograd (Palilula)
Ada
Ruma
258.080.582
255.629.418
252.249.064
245.028.621
244.051.398
238.129.746
236.438.655
102201477
Velika Plana
230.730.275
103729247
Beograd (Stari Grad)
202.546.952
101924732
Banja Koviljaĉa
189.015.787
38
TP JEDINSTVO SA PO - U STEĈAJU
GNET DOO
SARTID INSTITUT ZA METALURGIJU
DOO - U STEĈAJU
MILOŠĈIĆ DOO - U STEĈAJU
JEZERO DOO - U STEĈAJU
INKOL D.P.- U STEĈAJU
ETNO-ART DOO
DD STRELA-LAZAREVAC PREVOZ - U
STEĈAJU
POLET U STEĈAJU
DIBEK A.D. U STEĈAJU
OBUĆA-ZLATAR - STEĈAJU
BANAT DOO
IDT SISTEM DOO - U STEĈAJU
POTISJE D.P. U STEĈAJU
FRUŠKA GORA A.D. U STEĈAJU
DP PLANA-PROIZVODNJA STOĈNE
HRANE - U STEĈAJU
INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO U STEĈAJU
KOMPANIJA NOVI DOM AD - U
STEĈAJU
DP INKOP PO - U STEĈAJU
101207578
Priboj
178.972.269
39
ELEKTRO-NABAVA DOO - U STEĈAJU
100725843
Novi Sad
178.226.408
40
41
42
MESO - TRGOVINA D.O.O.
SARTID - SPIN D.O.O. U STEĈAJU
DP BRANKA DINIĆ - U LIKVIDACIJI
101054590
100969443
100630233
Beograd (Savski Venac)
Smederevo
Knjaţevac
172.508.475
168.958.453
167.349.360
43
PRIVREDNA BANKA A.D. U STEĈAJU
100236240
Novi Sad
165.141.245
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
BUDUĆNOST AD - U STEĈAJU
ORTOTEKS D.P. U STEĈAJU
SOFT DRINK DOO
KOTROMAN AD - U STEĈAJU
CANE DOO - U STEĈAJU
ALIBI - Ĉ D.O.O.
SRBOKVARC D.P. U STEĈAJU
DP DD ŠAMOT-KOMERC SA PO
JAVOR AD - U STEĈAJU
DP VESNA - U STEĈAJU
NAPREDAK AD - U STEĈAJU
RONACO DOO - U STEĈAJU
SZ NS PARTNER - U STEĈAJU
NEUR DOO - U STEĈAJU
KOROV
TEHNOGUMA AD
103124496
102281546
103928835
104873739
102530947
101324878
101327838
101966581
102442952
100822289
101429125
101559683
102655563
100930572
104023376
101989144
Bela Palanka
Kragujevac
Subotica
Mokra Gora
Ĉaĉak
Glogovac
Rgotina
AranĊelovac
Poţarevac
Bela Palanka
Ratkovo
Beograd (Palilula)
Novi Sad
Ivanjica
Sremska Mitrovica
Aleksandrovac
160.696.383
160.004.463
159.531.549
147.901.070
146.218.543
142.283.986
137.996.944
137.113.974
135.210.968
129.596.468
128.958.326
128.403.713
122.070.929
116.087.214
116.019.093
111.088.663
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
100659893
Kruševac
110.777.803
101959148
Arilje
110.261.428
101685143
102264416
Obrenovac
Ĉajetina
109.444.024
108.823.030
102991040
Kragujevac
104.909.872
65
66
67
DP JASTRA U STEĈAJU
INDUSTRIJA TRIKOTAŢE ARILJE AD U STEĈAJU
MOBIL RACING OIL D.O.O.
ZLATIBORKA INEH, D.P. U STEĈAJU
ZASTAVA REZERVNI DELOVI - U
RESTRUKTURIRANJU
VELUR D.O.O. - U STEĈAJU
TEHNOISTOK A.D. U STEĈAJU
SVETI LUKA ZDRAVSTVENI CENTAR
100490793
100775289
100968279
Smederevo
Negotin
Smederevo
103.473.158
100.433.343
96.232.327
68
EOLE TRANSPORT D.O.O. U STEĈAJU
103593610
Novi Sad
93.237.900
101067823
Nova Varoš
90.705.891
100305894
100062315
100434737
102094380
102077093
102220965
103312443
103166307
100364626
Aleksinac
Beograd (Palilula)
Beĉej
Bezdan
Beĉej
Raţanj
Beograd (Palilula)
Niš (Palilula)
Aleksandrovac
90.533.596
90.308.429
89.559.009
89.061.196
88.144.146
84.864.258
83.987.412
82.744.085
82.020.613
105638287
Beograd (Ĉukarica)
80.910.242
101710060
Beograd (Novi Beograd)
80.812.893
100353912
Pirot
79.270.119
104175379
Beograd (Savski Venac)
78.864.607
101578732
Kragujevac
76.795.131
100868958
Bela Crkva
75.355.929
101693143
100355922
100558104
100539752
102360481
104385175
Novi Beĉej
Pirot
Badnjevac
Vuĉje
Baĉina
Novi Sad
74.735.033
74.497.120
74.108.925
73.915.106
73.107.990
72.492.599
100170720
Beograd (Voţdovac)
72.326.054
103103352
100792798
Malo Crniće
Beograd (Novi Beograd)
71.743.484
71.583.633
102117753
Bor
71.294.064
100692789
Sokobanja
71.243.248
102326246
101195083
100188328
100479940
104993162
101785616
103649521
103847117
100884492
104980732
100723472
100029565
101423178
100929128
103249657
101075306
102004666
104733630
Strojkovce
Klupci
Pirot
Kruševac
Leskovac
Novi Pazar
Šabac
Majdanpek
Veliki Popović
Krepoljin
Novi Sad
Jazak
Sremski Karlovci
Šid
Pirot
Ĉajetina
Beograd (Ĉukarica)
Gadţin Han
71.240.996
71.232.333
70.857.434
70.241.633
69.970.785
69.772.075
69.663.581
69.389.479
69.067.790
67.326.416
65.615.973
64.938.013
64.525.665
64.514.608
64.297.099
64.052.512
64.041.917
63.942.889
60
61
62
63
64
82
ZLATAR SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU
DP ALPRODUKT - U STEĈAJU
ABC COBLEX DOO - U STEĈAJU
BEĈEJKA DOO
VOJVODINA D.P.
PIK-BEĈEJ-PIVARA AD - U STEĈAJU
IGM RAŢANJ AD
UNO GRILL DOO - U STEĈAJU
DP INIS - U STEĈAJU
AD VENTIL - U STEĈAJU
OGRANAK SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE SLOVENIJA CESTE
TEHNIKA OBNOVA DD
INEX UKUS U STEĈAJU
DP SINIŠA NIKOLIĆ-DRAGOŠ SA PO U STEĈAJU
ELTA TRADE - U STEĈAJU
83
DP PKB KRAGUJEVAC - U STEĈAJU
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
DP MODNA KONFEKCIJA
BELOCRKVANKA SA PO
RADATOR DOO
LOLA SARLAH AD - U STEĈAJU
AD INTERDRVO AD - U STEĈAJU
AGROFLORA
SENA - COMMERCE D.O.O.
MMM OIL DOO - U STEĈAJU
MAXISS EKSPORT-IMPORT DOO - U
STEĈAJU
MLIN MLAVA D.O.O. U STEĈAJU
MATROZ DOO
DRUŠTVENI STANDARD DP SA P.O. U
STEĈAJU
PKB - TREBIĈ MEŠOVITO DEONIĈKO
DRUŠTVO U STEĈAJU
SIMOŠPED DOO
ŢAK DOO - U STEĈAJU
ANGROPROMET-KOMERC DOO
22. JULI D.P.
K.S.K. CLOTHING DOO
AD DEŢEVA-NAMEŠTAJ
EXPIRIJUM D.O.O.
'PEK' D.O.O.
JEDINSTVO ZZ - U STEĈAJU
EUROSAPA DOO - U STEĈAJU
BATA D.O.O. U STEĈAJU
BIG A DOO JAZAK - U STEĈAJU
ELEKTROMEHANIKA D.O.O.
LIPA AD - U STEĈAJU
POLET-PROM D.O.O.
MLADOST D.P. U STEĈAJU
MAROX DOO - U STEĈAJU
DPB-COMPANX DOO - U STEĈAJU
114
SIMPO-MAJDANPEK DOO - U STEĈAJU
104741082
Beograd (Savski Venac)
62.947.548
115
104427487
Šid
62.557.706
104972653
Beograd (Zvezdara)
61.081.618
117
118
119
120
121
122
KLASIK-COLOR DOO
ŠTAMPARSKO-IZDAVAĈKO
PREDUZEĆE NIKOLA NIKOLIĆ AD - U
STEĈAJU
MORAVA DP
CRNI VRH D.P. U STEĈAJU
GRAND GROUP - 2011 DOO
EURO AUTO D.O.O. U STEĈAJU
DRVOKOP AD - U STEĈAJU
ZITA AD - U STEĈAJU
102177739
101617335
100495468
101635148
101274355
100903968
Aleksinac
Bajina Bašta
Baĉka Palanka
Vrbas
Raška
Zrenjanin
60.702.892
60.160.063
60.077.029
59.435.795
59.288.803
58.957.926
123
EI UIT STANDARD DOO - U STEĈAJU
100337114
Niš (Mediana)
57.317.258
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
116
104052098
Loznica
56.666.234
102662101
Panĉevo
55.987.392
126
127
128
129
130
131
132
133
134
VIP COMPANY DOO - U STEĈAJU
UTVA-ALUMINIJUM SA PO - U
STEĈAJU
MB RUMA DOO
PETRO-FARM ENERGETIKA DOO
DP SO PRODUKT
AUTOTRANSPORT - U STEĈAJU
FRIPAK AD - U STEĈAJU
JUGOAUTO AD - U STEĈAJU
DD ŠAMOT - U STEĈAJU
GOSSAD AD -U STEĈAJU
PRESIDENT DOO - U STEĈAJU
100781525
104600884
100001255
100665679
100618924
100291592
102494636
101929728
103564857
Baĉko Dobro Polje
Beograd (Zemun)
Beograd (Stari Grad)
Niš (Mediana)
Niš (Palilula)
Beograd (Vraĉar)
AranĊelovac
Smederevska Palanka
Subotica
55.037.610
54.864.997
54.107.255
53.363.724
53.173.196
52.970.420
52.831.520
52.664.983
52.610.031
135
AD PELZ LEDERFABRIK - U STEĈAJU
101045853
Dimitrovgrad
51.947.608
136
137
100809079
101072871
Prijepolje
Ĉajetina
51.152.305
49.738.195
100348249
Beograd (Novi Beograd)
49.275.909
101546085
101180706
102168552
Šid
Grocka
Novi Pazar
49.044.156
48.510.635
48.414.115
100604097
Valjevo
48.406.617
101923467
Loznica
48.118.261
100147984
Šabac
48.111.904
100153770
Beograd (Voţdovac)
47.846.967
146
147
POLjOPRODUKT ZZ - U STEĈAJU
UNION DOO
HEINEKEN IMPORT DOO - U
LIKVIDACIJI
ŠIK D.P.
KODŢIĆ DOO - U STEĈAJU
SIMSS DOO - U STEĈAJU
VALjEVSKA ŠTAMPARIJA D.D.-U
STEĈAJU
AUTO-LOZNICA DOO - U STEĈAJU
WIZARD INTERNATIONAL D.O.O. - U
STEĈAJU
GRAĐEVINSKO DRUŠTVO PUTEVI
DOO - U STEĈAJU
LOTEKS D.O.O.
STEFIL D.O.O.
101563411
100072031
Loznica
Valjevo
46.637.261
46.540.772
148
AGROVOJVODINA -TEHNOHEMIJA A.D.
100235706
Novi Sad
46.537.302
149
150
151
152
153
154
155
156
157
102369155
102057872
101943810
102142376
100142093
100995005
102600111
104427495
101011848
Zrenjanin
Futog
Subotica
Vranje
Ţabalj
AranĊelovac
Leskovac
Šid
Beograd (Ĉukarica)
45.947.018
45.892.456
45.765.675
45.718.005
45.655.794
45.474.635
45.344.571
45.068.478
44.877.111
104342013
Prokuplje
44.860.335
100239130
Novi Sad
44.581.560
100502461
Niš (Mediana)
43.886.888
101933233
Obrenovac
43.739.281
101773022
100205612
101445780
100637353
100455637
100386174
Kraljevo
Beograd (Palilula)
Baĉka Topola
Ravno Selo
Beograd (Rakovica)
Pirot
42.655.669
42.321.298
42.075.278
41.642.708
40.804.924
40.649.836
100335617
Niš (Mediana)
39.999.077
104086940
Novi Sad
39.153.824
100583636
Vrbas
38.922.944
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
SLOGA NARCIS D.O.O. U STEĈAJU
DOO UNI-MAX - U STEĈAJU
DOMUS-CORP D.O.O. U STEĈAJU
KOŠTANA - PROMET D.O.O.
AD MLIN ŢABALJ - U STEĈAJU
NAPREDAK A.D.
DP LEMIND - U STEĈAJU
EKSTRA-COLOR DOO
JUGOŠEĆER A.D.
NOVA TOPLIĈANKA DOO - U
STEĈAJU
PROFIT STAMBENA ZADRUGA
PROGRES-INŢENJERING DOO - U
STEĈAJU
LOLA FABRIKA ELEKTROOPREME
DOO - U STEĈAJU
SLOVO AD - U STEĈAJU
DELFIN AG DOO - U STEĈAJU
TPU COMPANX DOO - U STEĈAJU
KRISTAL DOO - U STEĈAJU
DOO DRA-DIV - U STEĈAJU
ZZ CENTRUM SA PO - U STEĈAJU
ŠTAMPARIJA PELIKAN-PRINT DOO - U
STEĈAJU
GXMNAS HOTEL PLUS DOO - U
STEĈAJU
MV AGROMERKANTILIJA ZZ U
STEĈAJU
HINOM AD
AD HARTIJA - U STEĈAJU
SUBOTIŠTE - U LIKVIDACIJI
FER PLEJ MIP D.O.O. U STEĈAJU
LANTEX DOO - U STEĈAJU
22. JULI D.P. SA P.O. U STEĈAJU
STUP STRELA DOO - U STEĈAJU
BG KOMERCIJAL IN DOO
DEKADA TRADE COMPANX D.O.O.
FILLING DOO
101845782
102454044
101426535
101756433
101880267
103079012
103852641
102481752
102439318
105524932
Novo Miloševo
Poţarevac
Subotište
Zajeĉar
Knjaţevac
Kruševac
Sopot
Beograd (Zemun)
Sremska Mitrovica
Palić
38.847.094
38.655.780
38.516.806
38.391.858
38.368.872
38.074.073
38.016.229
37.722.532
37.661.229
37.534.648
181
NOVA GRADNjA STAMBENA ZADRUGA
100764279
AranĊelovac
37.484.146
182
183
184
100876020
100621442
101959437
Donja Mutnica
Niš (Palilula)
Arilje
37.203.919
36.955.435
36.509.994
102661221
Beograd (Savski Venac)
36.482.774
186
DOROTEJ D.O.O.
MORAVA AD - U STEĈAJU
PROGRES AD - U STEĈAJU
MARKETING & PUBLICITU AGENCU ,
EPP
ALPOS DOO - U STEĈAJU
100983053
Aleksinaĉki Rudnik
36.448.725
187
MILOŠEVIĆ-MKWT DOO - U STEĈAJU
101509504
Kragujevac
36.392.743
124
125
138
139
140
141
142
143
144
145
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
185
188
189
190
191
192
193
AD AUROMETAL - U STEĈAJU
DP POLET BELUŠIĆ - U STEĈAJU
ENTES PLUS DOO - U STEĈAJU
PRO-BEKOM - U STEĈAJU
MIP - AGRO
TIMOK-NEMETALI AD - U STEĈAJU
100850773
103993992
100024745
100905958
101970529
100704130
Subotica
Belušić
Beograd (Zvezdara)
Zrenjanin
Poţarevac
Boljevac
36.206.624
36.134.634
36.017.029
35.910.201
35.728.534
35.665.459
194
MTC DISTRIBUCIJA DOO - U STEĈAJU
101754691
Novi Sad
35.656.007
102247103
Panĉevo
34.961.637
100753960
101181258
Baĉka Palanka
Beograd (Voţdovac)
34.644.749
34.279.060
105293794
Beograd (Zvezdara)
34.199.976
101031107
Krivaja
33.938.146
199
DP HIP-DRUŠTVENA ISHRANA SA PO U STEĈAJU
MEGAL A.D. U STEĈAJU
DP DUNAV SA PO - U STEĈAJU
MIHAJLOVIĆ TRANS KOMERC D.O.O. U
STEĈAJU
MIRAGO PLUS DOO - U STEĈAJU
200
BIROELEKTRONIK D.O.O. U STEĈAJU
101292184
Ĉaĉak
33.747.602
201
ARMATURA-PROMET D.O.O.
I.D.S. - AVALA TRADE M.D. - U
STEĈAJU
JUGOSTROJ DOO U STEĈAJU
MONDOTON D.O.O
101324152
Jagodina
33.688.763
102332358
Bajina Bašta
33.635.225
100225874
100870182
Beograd (Rakovica)
Belotinac
33.519.233
33.269.995
100350620
Beograd (Savski Venac)
33.254.331
101761980
Ĉoka
33.111.596
100621400
Niš (Crveni Krst)
33.108.742
103525553
100244660
102060949
101457324
Novi Sad
Beograd (Palilula)
Beograd (Stari Grad)
Titel
32.632.026
32.250.596
32.113.809
32.112.262
100168181
Beograd (Novi Beograd)
32.024.113
INSERT DOO
ZZ BUDUĆNOST OSIPAONICA
POSLOVNO DRUŠTVO
INTERNACIONAL DUNAV SISTEM AD U STEĈAJU
MORAVA U STEĈAJU D.P.
Đ.S. PROMET DOO - U STEĈAJU
TRANSPORT-BORBA DRUŠTVENO
PREDUZEĆE
100858005
100359983
Subotica
Osipaonica
31.964.716
31.660.630
100058796
Bajina Bašta
31.533.051
100313894
100556213
Aleksinac
Subotica
31.319.938
31.035.938
100052126
Beograd (Stari Grad)
31.034.013
219
ZVEZDA D.P. U STEĈAJU - KRUŠEVAC
103101314
Kruševac
30.983.820
220
101156499
Jagodina
30.691.081
105195308
Novi Sad
30.338.848
100519926
Preševo
30.130.637
100630022
Knjaţevac
30.103.969
103997620
100385173
Panĉevo
Pirot
29.995.395
29.638.341
103752104
InĊija
29.609.422
100809781
101762265
Prijepolje
Padej
29.564.860
29.430.096
100527604
InĊija
29.312.572
100045313
Novi Sad
29.223.315
100302996
Aleksinac
29.174.238
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
MINEL - M. MIJALKOVIĆ D.P.
GYMNAS HOTEL GROUP DOO - U
STEĈAJU
AD ŠTAMPARIJA GRAFOFLEX- U
STEĈAJU
PREDUZEĆE ZA PUTEVE PZP VG-4 AD
- U STEĈAJU
VETRO SYSTEMS D.O.O.
DP GALANTEX-TRADE - U STEĈAJU
UGOSLOVENSKA KRZNARSKA
INDUSTRIJA D.P.
MILEŠEVO AD - U STEĈAJU
ZLATICA A.D. U STEĈAJU
SREM FABRIKA NAMEŠTAJA U
STEĈAJU
TELEP DOO
DP ALEKSINAĈKI PODRUM U
STEĈAJU
RADNIK COMMERCE DOO
AD MLEKARA-SENTA
AD SLOBEX-CO
NJEŢIĆ - PRODUKT
IVA-I D.O.O. U STEĈAJU
PROLETER G.P. U STEĈAJU
DOO KOLONIJAL
B D M - PROMET DOO - U STEĈAJU
AG DOO - U STEĈAJU
DP ZEVELON - U STEĈAJU
LOBI PR DOO - U LIKVIDACIJI
101006806
101099358
101233849
101443405
100623080
100790987
100911021
101387828
103607709
100546586
103273074
Poţega
Senta
Šid
Bogatić
Niš (Mediana)
Sremska Mitrovica
Vršac
Beograd (Voţdovac)
Beograd (Voţdovac)
Leskovac
Beograd (Vraĉar)
29.051.888
29.048.949
29.040.604
28.999.766
28.828.925
28.529.925
28.513.313
28.503.859
28.449.683
27.798.543
27.600.733
243
ZADRUGA ĈANTAVIR DP U STEĈAJU
100841958
Subotica
27.540.019
244
245
DOO KRUŠIK-ARMATURE
SPAS 2
101491850
102081483
Valjevo
Subotica
27.442.018
27.086.472
195
196
197
198
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
BEOGRAD BAGERSKO - BRODARSKO
PREDUZEĆE U STEĈAJU
ĈOKA A.D. P.K. U STEĈAJU
HOTELSKO - TURISTIĈKO
PREDUZEĆE VLAMIS DOO - U
STEĈAJU
DOO KROVEL GROUP - U STEĈAJU
IKL KOMERCD.O.O.
GRAZIA PLUS DOO - U STEĈAJU
PREMIX A.D. U STEĈAJU
DP INEX SECURITY INTERNATIONAL
BUSINESS DOO U STEĈAJU
101381984
100978368
101641095
101596164
101944226
Irig
Beograd (Savski Venac)
Novi Sad
Srpska Crnja
Subotica
27.011.553
26.820.150
26.691.156
26.625.902
26.527.828
100937043
Jagodina
26.307.351
100327789
Leskovac
26.065.512
103584137
Beograd (Stari Grad)
26.056.475
254
255
256
ZZ FRUŠKA GORA - U STEĈAJU
BSF AD - U STEĈAJU
PAN SECURITY D.O.O.
AD LIPA - U STEĈAJU
JUGOKOŢA D.O.O U LIKVIDACIJI
GP POMORAVLJE-GRAĐEVINSKA
OPERATIVA DOO - U STEĈAJU
ULPIN-LENEX AD
GRADITELJ-HOLDING AD BEOGRAD
DOO - U STEĈAJU
SLATKO DOBA D.O.O.
HEMPRO ŠID AD
CREDIBEL BANKA AD - U STEĈAJU
101897684
100928086
100053612
Petlovaĉa
Šid
Beograd (Stari Grad)
25.668.288
25.538.694
25.458.502
257
ALEKSANDRIJA EXPORT-IMPORT DOO
100211813
Beograd (Palilula)
25.284.132
258
102296996
Beograd (Novi Beograd)
25.204.990
103339155
Paraćin
25.200.757
101306815
Trstenik
25.005.253
100374280
Pirot
24.927.966
101146392
100059289
103365248
Baĉina
Beograd (Stari Grad)
Raška
24.779.761
24.750.592
24.712.079
101265614
Guĉa
24.607.710
101398711
Koceljeva
24.408.040
100307327
Aleksinaĉki Rudnik
23.991.208
102520120
Kruševac
23.903.156
102528884
Vrbas
23.857.082
270
271
272
RODIĆ M & B COMPANY D.O.O.
VINO PRODUKT IRIG D.O.O. U
STEĈAJU
METALOGRAF DP
NAVIP AD BEOGRAD-ZEMUN NAVIPVINOVOĆE DOO PIROT
NORA DOO BAĈINA - U STEĈAJU
YU MEDING INTERNATIONAL
STRUGRA - 2005 DOO - U STEĈAJU
DRAGAĈEVAC PROMET DOO - U
STEĈAJU
POLJOPRIVREDNODP TAMNAVA - U
STEĈAJU
DP UGOSTITELJSTVO ALEKSINAĈKI
RUDNIK - U STEĈAJU
OLTI UGOSTITELjSKO USLUŢNO
PREDUZEĆE SA P.O.
SAVA KOVAĈEVIĆ D.P. SA P.O. - U
STEĈAJU
REKORD D.O.O. U STEĈAJU
KOMOSAR M DOO U STEĈAJU
JULI-AGRAR D.O.O. - U STEĈAJU
100603027
104153116
102366420
Beograd (Rakovica)
Novi Sad
Kruševac
23.702.732
23.639.402
23.620.151
273
TRIKOTAŢA KADINJAĈA - U STEĈAJU
102682382
Bajina Bašta
23.438.209
274
ELINT COMPANY ZA IZVODJENJE
ELEKTRO RADOVA DOO U STEĈAJU
103618687
Novi Sad
23.349.752
275
276
277
278
279
280
ĐOKIĆ COMPANY DOO
PLANIMA D.O.O.
DIVA HOLDING - U STEĈAJU
JAKUZA DOO
OMLADINKA DP - U STEĈAJU
TRANSTIR DOO
100903265
101300982
101900978
101258463
100334948
100355971
Zrenjanin
Plandište
Valjevo
Ţiĉa
Niš (Pantelej)
Pirot
23.340.810
23.336.336
23.231.949
23.166.036
23.142.107
23.030.630
281
DOO KRISTAL BROOMS U STEĈAJU
103812553
Baĉki Petrovac
22.961.330
282
BIKSI DOO U STEĈAJU
TEKSTILNI KOMBINAT ĐUKA DINIĆ
DOO
LUBRICA CO DOO U STEĈAJU
ALPOS TRADING DOO U STEĈAJU
DRAG & DROP DOO U STEĈAJU
OPŠTA ZEMLJRADNIĈKA ZADRUGA
ZADRUGAR - U STEĈAJU
MIP VALJEVO - TRGOVINA DOO,
JASENICA U STEĈAJU
TEHNI-COM
MACOM DOO - U STEĈAJU
INTERŠPED MILENIJUM DOO U
STEĈAJU
104501465
Beograd (Novi Beograd)
22.894.328
101531979
Niš (Mediana)
22.879.749
103484752
103777914
105706870
Niš (Palilula)
Beograd (Novi Beograd)
Novi Sad
22.875.698
22.806.980
22.789.415
100752151
Baĉka Palanka
22.789.260
103527547
Jasenica
22.750.456
100000338
100238436
Beograd (Savski Venac)
Novi Sad
22.496.415
22.334.783
105973019
Kragujevac
22.275.935
UNO MARTIN-HOME AD - U STEĈAJU
100970933
Smederevo
22.214.145
100803560
Petrovaradin
22.108.618
102047561
104308344
100963016
100664975
101304220
101858866
Krupanj
Beograd (Voţdovac)
Apatin
Niš (Mediana)
Ljubovija
Niš (Mediana)
22.045.277
22.010.988
22.010.074
21.856.740
21.596.984
21.566.653
102307178
Novi Sad
21.534.985
100025529
101895783
100245931
Beograd (Zvezdara)
Šabac
Beograd (Palilula)
21.454.060
21.323.211
21.299.530
246
247
248
249
250
251
252
253
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
NAVIP AD BEOGRAD-ZEMUN, NAVIPFRUŠKOGORAC DOO
DP SOKO GRAD - U STEĈAJU
BIT ŠPED DOO U STEĈAJU
DP MERKUR APATIN - U STEĈAJU
KORIDOR SMV COMPANY DOO
LJUBOVIJATRANS DP - U STEĈAJU
COMPANY R-5 DOO U STEĈAJU
HOLDING CENROSLAVIJA-HLADNJAĈA
А.D.
METAL DD - STEĈAJNA MASA
HEMIKO DOO
TAURUN DOO
304
HK PIK ALEKSINAC - DP - U STEĈAJU
100312891
Aleksinac
21.002.144
305
306
307
308
DUVAN VALJEVO DP
BEO-NTS DOO U STEĈAJU
ALO ŠER DOO - U STEĈAJU
STARI GRAD AD ZA OSIGURANJE
102017164
103305593
100094127
101410472
Valjevo
Beograd (Ĉukarica)
Beograd (Novi Beograd)
Kovin
20.995.664
20.985.362
20.932.264
20.627.206
309
INTERGROUP AUTO DOO U STEĈAJU
104308272
Beograd (Palilula)
20.582.700
102057928
Novi Sad
20.569.019
100704201
101320772
101077035
100478514
101223077
100731413
100994213
101078860
101973484
Boljevac
Jagodina
Vrnjaĉka Banja
Kragujevac
Topola (Varošica)
Novi Sad
Gadţin Han
Kikinda
Poţarevac
20.563.625
20.421.098
20.366.565
20.310.352
20.195.309
20.147.069
20.049.024
20.025.535
19.865.089
100332820
Leskovac
19.788.217
101300966
Plandište
19.725.856
100303392
Beograd (Zvezdara)
19.702.629
101930005
Smederevska Palanka
19.476.258
102530666
Ĉaĉak
19.404.062
102686762
Subotica
19.350.247
325
CRVENI SIGNAL-NOVI SAD - U
STEĈAJU
BOLJEVAC DP - U STEĈAJU
DOO KONVOJ - U STEĈAJU
ZADRUGA RAĈUNOVOĐA KONTO
VG-4 DOO
JARMENOVCI AD
STAMBENA ZADRUGA CESLA - DOM
BALKANEKSPORT PP
МД-ЕВРОПА
VOĆEPRODUKT - KOMERC DOO
ZANATSKA ZADRUGA KOOPERATIVA
SA PO
ŢIVINARSTVO DOO
POSLOVNI SISTEM YUBEL D.O.O. U
STEĈAJU
DP PALANKA
JUGOPREVOZ-GRAFIK DOO U
STEĈAJU
K K SPARTAK DP - U STEĈAJU
326
AKT INŢENJERING DOO - U STEĈAJU
100285787
Beograd (Savski Venac)
19.325.093
327
328
ZZ VIDLIĈ - U STEĈAJU
SIMBOL DOO
EKSPORT-IMPORT OMEGA-PROMET
DOO
ZZ LJUBOVIJA - U STEĈAJU
ITP - U STEĈAJU
BRAĆA KOSIĆ DOO
PLATO DOO
BADNJEVAC DOO SA PO BADNJEVAC U STEĈAJU
AD MAĈVANSKI MLINOVI DOO
POKRAJINSKI ODBAR SPS U
VOJVODINI
101045669
100295303
Visoĉki Odorovci
Beograd (Vraĉar)
19.186.045
19.119.487
103400162
Šabac
18.985.898
101303956
100327480
101351880
101456900
Ljubovija
Grdelica
Trlić
Šajkaš
18.884.902
18.828.643
18.589.857
18.375.041
101221014
Badnjevac
18.244.737
101438993
Bogatić
18.125.559
100276840
Novi Sad
18.118.226
337
DOO TEMPRA-TRADE ENGINEERING
101818691
Panĉevo
17.987.482
338
339
340
341
342
343
344
KARTONKA DOO - U STEĈAJU
101395885
AD JEDINSTVO
101797335
SOLIDUS LINE DOO
104309431
BAĈKA PRODUKT DOO
100016317
UGLED DOO - U STEĈAJU
100186816
SBV-COMPANY ТP SA PO
102330178
NAPREDAK AD U STEĈAJU
104308588
DP DRVNI KOMBINAT POLET PIROT 100385052
U STEĈAJU
DP NOVI PUT
101320246
GP INTEGRAL DOO
100367900
PISTOLATO DOO
102933384
ARTESKA EXPORT-IMPORT DOO U
103846704
STEĈAJU
DELLI DOO - U STEĈAJU
100381547
WOODCRAFT DOO U STEĈAJU
104687890
VOĆAR AD - U STEĈAJU
101005364
MV YUGOFEED DOO
100583628
PELIKAN PRINT-PLUS DOO U
103184502
STEĈAJU
NOVI GLECHER DOO U STEĈAJU
105630091
ZZ JEDINSTVO OBREŢ
100399280
KRZNARA DP PIROT - U STEĈAJU
100355795
LIPAR AD
101596783
MIN EKSPORT DOO
100440004
TAKE OFF OLYMPUS DOO
100501661
NIRVANA DOO - U STEĈAJU
100448025
UKUPNO
Krupanj
Novi Pazar
Zajeĉar
Sombor
Šabac
Kragujevac
AranĊelovac
17.917.963
17.871.633
17.843.666
17.802.654
17.786.889
17.725.781
17.665.857
Pirot
17.623.513
Jagodina
Bujanovac
Valjevo
17.605.881
17.567.228
17.551.758
Subotica
17.506.904
Beograd (Voţdovac)
Šabac
Poţega
Vrbas
17.368.169
17.335.546
17.291.352
17.270.999
Niš (Crveni Krst)
17.267.613
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
329
330
331
332
333
334
335
336
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
Beograd (Novi Beograd)
Obreţ
Pirot
Srpska Crnja
Kostolac
Niš (Mediana)
Novi Sad
17.204.064
17.197.611
17.100.406
17.037.322
16.971.592
16.887.603
16.833.697
40.122.573.514
Download

pravna lica – brisana iz registra