SPISAK NAJVEĆIH DUŽNIKA - PRAVNA LICA NA DAN 26.03.2014.
STEČAJ, LIKVIDACIJA
Rbr
1
1
2
3
Naziv obveznika
Sedište
PIB
Dug na dan
26.03.2014.
5
30.254.350.737
22.745.155.164
19.764.207.308
3
100148619
100121078
100391935
4
Beograd (Stari Grad)
Beograd (Stari Grad)
Beograd (Savski Venac)
100120384
Beograd (Stari Grad)
5
6
7
8
9
2
BEOBANKA AD - U STEĈAJU
INVESTBANKA AD - U STEĈAJU
ASTRA BANKA AD - U STEĈAJU
BEOGRADSKA BANKA A.D. U
STEĈAJU
SARTID A.D. U STEĈAJU
RESAVSKA BANKA AD - U STEĈAJU
PROTEKTA A.D. U STEĈAJU
TEAM OIL AD - U STEĈAJU
INTER-EXPORT DOO - U STEĈAJU
100359887
100882763
100353154
103750939
101895189
Smederevo
Despotovac
Beograd (Savski Venac)
Beograd (Vraĉar)
Beograd (Stari Grad)
6.880.883.237
6.112.109.670
6.104.683.463
3.823.805.690
2.517.264.593
10
PREMIUM LIQUID DOO - U STEĈAJU
101807536
Subotica
2.422.786.209
11
12
13
14
15
16
101344806
101848246
100280121
101724323
103113686
100838398
Lajkovac
Beograd (Ĉukarica)
Beograd (Savski Venac)
Beograd (Zvezdara)
Stara Pazova
Palić
2.358.868.157
2.339.286.536
2.130.759.947
1.972.500.324
1.899.334.581
1.824.102.517
101041632
Kragujevac
1.306.821.983
101867562
100000598
Srbobran
Beograd (Savski Venac)
1.287.379.052
1.182.750.663
100633676
Knjaţevac
1.168.611.496
100255620
Beograd (Palilula)
1.161.808.633
22
ZZ LAJKOVAC - U STEĈAJU
STANKOM BANKA AD - U STEĈAJU
TRIZON GROUP DOO - U STEĈAJU
KMG TRUDBENIK AD - U STEĈAJU
LIFAM AD - U STEĈAJU
AD PODRUM PALIĆ - U STEĈAJU
034 METAL INDUSTRY DOO - U
STEĈAJU
ELAN AD - U STEĈAJU
ASTRA SIMIT DOO - U STEĈAJU
IMT FABRIKA MOTOKULTIVATORA I
MOTORA - U STEĈAJU
BEOGRADSKI PAMUĈNI KOMBINAT
D.D. U STEĈAJU
FINEDRINKS DOO - U STEĈAJU
101807497
Subotica
1.112.835.391
23
PREMIUM LIQUID DOO - U STEĈAJU
104976451
Subotica
1.109.454.410
100327447
Leskovac
1.067.527.813
105347357
Beograd (Stari Grad)
920.593.249
101899155
Valjevo
876.685.615
100181100
Beograd (Savski Venac)
858.644.324
101807544
102135336
Subotica
Kragujevac
840.143.406
769.189.214
101292310
Beograd (Stari Grad)
760.696.999
101117453
101821972
101324353
Ĉaĉak
Beograd (Voţdovac)
Jagodina
751.504.010
733.547.662
729.124.869
100529323
Lebane
717.695.263
102257755
Velika Plana
705.768.284
100003105
Beograd (Ĉukarica)
692.199.125
102988302
Beograd (Palilula)
689.933.717
101667969
Beograd (Palilula)
679.912.393
4
17
18
19
20
21
25
DP TEKSTILNA INDUSTRIJA VUĈJE SA
PO - U STEĈAJU
GP RAD DP - U STEĈAJU
26
DP STEFIL-KOMPANIJA - U STEĈAJU
24
31
32
33
EKO PRODUKT 2002 DOO - U
STEĈAJU
SUBOTIĈANKA DD
DP FILIP KLJAJIĆ - U STEĈAJU
SLAP GROUP-FABRIKA U ĈAĈKU AD U STEĈAJU
FABRIKA HARTIJE BOŢO TOMIĆ AD
JUGOBIRO AD - U STEĈAJU
JUGOPREVOZ DP - U STEĈAJU
34
DP 15.MAJ-EXPORTEXT - U STEĈAJU
27
28
29
30
16.452.068.099
38
DP PLANA-KLANICA KRUPNE I SITNE
STOKE - U STEĈAJU
HK KOMGRAP AD KOMGRAPGRADNJA DOO - U STEĈAJU
TRUDBENIK GRADNJA DOO - U
STEĈAJU
TOBACO D.O.O. U STEĈAJU
39
DP VINARSKA-PODRUMI - U STEĈAJU
100922983
Vlasotince
675.637.791
40
41
42
43
44
ŠIK KUĈEVO DOO - U STEĈAJU
NAVIP AD - U STEĈAJU
VRŠAĈKA PIVARA AD - U STEĈAJU
ZZ LUNOVO SELO - U STEĈAJU
PIK-BEĈEJ AD - U STEĈAJU
AUTOTRANSPORTNO PIROT AD - U
STEĈAJU
DP PROGRES SA PO - U STEĈAJU
FABRIKA OMOTNOG PAPIRA I
AMBALAŢE AD - U STEĈAJU
BANAT DD SA PO - U STEĈAJU
29. NOVEMBAR AD - U STEĈAJU
RAMSKI RIT AD - U STEĈAJU
ZAJEĈAR PROMET AD - U STEĈAJU
DP LUNE MILOVANOVIĆ SA PO - U
STEĈAJU
AGRAR FRUIT AD - U STEĈAJU
BINAĈKA MORAVA AD SA PO - U
STEĈAJU
102468722
100010896
102083959
101305419
100435150
Kuĉevo
Beograd (Zemun)
Vršac
Trstenik
Beĉej
674.692.000
671.208.310
663.904.719
656.018.973
639.430.245
100355834
Pirot
637.410.863
101007622
Svrljig
631.270.140
100924972
Vladiĉin Han
595.222.754
100903835
101766293
101364545
100576194
Zrenjanin
Subotica
Veliko Gradište
Zajeĉar
593.911.597
588.944.225
586.966.020
576.117.858
102059862
Bavanište
562.391.443
100712479
Lebane
546.182.738
100635770
Vranje
537.175.836
35
36
37
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
BRODOGRADILIŠTE SAVA AD - U
STEĈAJU
GORKI LIST DOO - U STEĈAJU
INDUSTRIJA KOTRLJAJUĆIH LEŢAJA
AD - U STEĈAJU
DP ELAN KOSANĈIĆ - U STEĈAJU
GODOMIN D.P.P.K. U STEĈAJU
PRINCIPAL DOO - U STEĈAJU
DP VOĆEPRODUKT - U STEĈAJU
SRBOCOOP AD
MESOKOMBINAT AD - U STEĈAJU
SREM ŠID DOO ŠID
TRGOPRODUKT AD - U STEĈAJU
KOLBIS DOO - U STEĈAJU
RTV POLITIKA DOO - U STEĈAJU
68
BORSKA BANKA AD BOR - U STEĈAJU
103229412
Bor
420.542.999
69
70
105940977
103839407
Novi Sad
Šabac
412.054.183
409.663.614
101142164
Brus
407.084.001
72
73
74
75
76
77
DUNAV GRUPA AGREGATI AD
AGRO-PETLOVAĈA - U STEĈAJU
PPT-FABRIKA UREĐAJA I DELOVA AD U STEĈAJU
SPORT STAR DOO
BAĈKA DOO
GP DOM AD - U STEĈAJU
LEPENKA DOO
DP KRAGUJ - U STEĈAJU
SI & SI PROMET DOO - U STEĈAJU
105490758
101429094
100001247
101461827
101218818
101807528
Beograd (Savski Venac)
Odţaci
Beograd (Vraĉar)
Novi Kneţevac
Batoĉina
Subotica
392.641.982
392.244.648
392.109.372
387.684.654
387.098.200
385.403.336
78
AGROŢIV-KOMERC DOO - U STEĈAJU
101054612
Panĉevo
379.075.593
79
TOPLIĈANKA - U STEĈAJU
NAFTAGAS-MONTAŢA AD - U
STEĈAJU
GRAFIĈKO PREDUZEĆE TIPOGRAFIJA
DOO - U STEĈAJU
FABRIKA SIJALICA TESLA AD - U
STEĈAJU
HK BANE AD BEOGRAD - U
LIKVIDACIJI
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
AD - U LIKVIDACIJI
DP KONFEKCIJE TARATEKS - U
STEĈAJU
100235474
Prokuplje
369.850.203
101165539
Zrenjanin
368.453.675
101567800
Odţaci
364.526.255
101861822
Panĉevo
363.485.954
100017352
Beograd (Zemun)
363.210.049
100136391
Beograd (Novi Beograd)
362.716.816
102627309
Bajina Bašta
357.451.693
86
NITEX DOO - U RESTRUKTURIRANJU
100334591
Niš (Pantelej)
354.524.239
87
IMPEX PROMET DOO - U STEĈAJU
100334108
Niš (Crveni Krst)
353.067.746
88
VULKAN AD - U RESTRUKTURIRANJU
100334245
Niš (Palilula)
350.842.125
89
90
91
92
PIVARA NIŠ AD
KLUZ DP - U STEĈAJU
INOKOM D.O.O. U STEĈAJU
BLAGOTIN DOO - U STEĈAJU
100618318
100005447
102016811
101283350
Niš (Palilula)
Beograd (Zvezdara)
Beograd (Zemun)
Rekovac
347.707.070
343.632.546
342.019.506
339.209.200
93
DP POLJOTEHNA DOO - U STEĈAJU
100773494
Negotin
336.730.177
94
KRISTAL AD SA PO - U STEĈAJU
BEOGRADSKA BANKA LOZNIĈKA
BANKA AD - U STEĈAJU
MB BANKA AD - U LIKVIDACIJI
DP VESNA U STEĈAJU
RTB BOR-GRUPA FABRIKA LAK ŢICE
BOR DOO - U STEĈAJU
DP PIROTEX PIROT - U STEĈAJU
A&T DOO - U STEĈAJU
GP RAD U STEĈAJU
HK VISKOZA AD - DOO CELVLAKNO U STEĈAJU
TOMA KOSTIĆ AD - U STEĈAJU
MODA AD - U STEĈAJU
SUTJESKA AD - U STEĈAJU
AD FABRIKA ĈARAPA UDARNIK -U
STEĈAJU
DELTA LEGAL DOO - U STEĈAJU
DP FABRIKA MAŠINA I PROCESNE
OPREME ARSENIJE SPASIĆ - U
STEĈAJU
DP POLJOTEHNA NEGOTIN DOO - U
STEĈAJU
KVANTEKS DOO - U STEĈAJU
DRVNA INDUSTRIJA SLOGA AD - U
STEĈAJU
101334409
Zajeĉar
335.402.570
102996931
Loznica
333.241.216
104354197
103136352
Niš (Mediana)
Sjenica
332.275.955
327.439.729
100567417
Bor
322.706.374
100374837
104234705
100409987
Pirot
Beograd (Novi Beograd)
Leskovac
318.825.806
317.035.694
316.567.193
101192190
Loznica
312.814.715
100332241
101366282
102078949
Leskovac
Veliko Gradište
Beograd (Palilula)
309.933.573
307.971.876
307.117.106
101169956
Zrenjanin
305.859.394
102028007
Beograd (Ĉukarica)
304.590.055
101327452
Zajeĉar
303.316.426
100773509
Negotin
300.726.195
101562033
Loznica
300.149.594
100924921
Vladiĉin Han
298.374.003
55
56
57
71
80
81
82
83
84
85
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
100795436
Sremska Mitrovica
532.661.917
103891726
Beograd (Voţdovac)
531.209.860
100244643
Barajevo
524.980.457
100371914
103950681
103351119
103148039
100000311
101912405
100928385
101828386
100452843
101820742
Bojnik
Smederevo
Subotica
Poţarevac
Beograd (Vraĉar)
Leskovac
Šid
Panĉevo
Novi Sad
Beograd (Stari Grad)
519.099.674
496.980.330
496.594.052
479.803.517
475.732.302
471.985.538
471.471.752
457.588.330
439.346.586
429.312.848
112
MARKO EKSPORT DOO - U STEĈAJU
100940935
Paraćin
296.634.676
101109687
Ĉaĉak
292.417.198
100989492
100598963
Crepaja
Uţice
291.013.337
288.998.089
100412233
Leskovac
283.664.657
102236105
Leskovac
280.904.196
100821815
101451831
Bela Palanka
Baĉ
280.643.792
279.976.797
101858472
Niš (Mediana)
279.116.352
104021279
Beograd (Stari Grad)
273.765.124
101195569
Loznica
271.299.657
104533995
101188456
Beograd (Ĉukarica)
Loznica
269.892.668
269.361.375
123
124
DP HIDROGRADNJA-GRAĐEVINSKA
OPERATIVA ĈAĈAK - U STEĈAJU
PANONIJA DOO - U STEĈAJU
AD RAKETA - U STEĈAJU
PD POLJOPRIVREDA SA PO - U
STEĈAJU
AD ELEKTROINDUSTRIJA RUL - U
STEĈAJU
PRVI MAJ-NOVITET - U STEĈAJU
DP SLAVIJA - U STEĈAJU
GP GRADJEVINAR AD - U
RESTRUKTURIRANJU
BEKO AD - U STEĈAJU
HK VISKOZA AD- DOO SVILA - U
STEĈAJU
DUMIS-S INVEST DOO - U STEĈAJU
GIP ZIDAR - U STEĈAJU
125
DP JUGEKSPRES SA PO - U STEĈAJU
102174478
Leskovac
269.051.126
126
101407006
Kovin
264.411.770
100527516
InĊija
260.670.181
102874428
Raška
259.690.412
101477899
Mladenovac
257.327.632
103200925
Novi Pazar
257.020.146
100327254
Leskovac
255.991.720
100809505
Prijepolje
255.247.627
100001907
Beograd (Zvezdara)
253.499.793
100932429
Beograd (Rakovica)
249.698.302
101695825
100632288
101209501
100951074
102694094
Novi Sad
Knjaţevac
Obrenovac
Surdulica
Novi Pazar
246.905.379
246.717.199
244.805.588
243.897.584
242.159.095
103921401
Beograd (Savski Venac)
242.096.357
141
VINEMONT YARD DOO
CIGLANA BRANKO BAJIĆ DOO - U
STEĈAJU
EURO-KOP-COMPANX' D.O.O. - U
STEĈAJU
MINEL-TRAFO AD - U STEĈAJU
SANDŢAKTRANS - ROBNI SAOBRAĆAJ
D.P. U STEĈAJU
AD GRADITELJ - U STEĈAJU
LJUBIŠA MIODRAGOVIĆ DOO - U
STEĈAJU
DP KLUZ-KOZARA - U STEĈAJU
INDUSTRIJA TEPIHA IVANJICA
DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU PREKRIVAĈA ZA POD
BUKOVICA - U STEĈAJU
MLINOSTEP DOO
DOO DŢERVIN KNJAŢEVAC
MOTOTEHNA D.O.O. U STEĈAJU
MAĈKATICA AD - U STEĈAJU
RAŠKA AD - U STEĈAJU
EUROLUXPETROL-ELP DOO - U
STEĈAJU
SRBOLEK AD
100002838
Beograd (Savski Venac)
240.517.479
142
TIV-INTERNACIONAL A.D. U STEĈAJU
100552165
Vranjska Banja
235.244.773
143
FABRIKA OBOJENIH METALA DOO
HK VISKOZA AD-DOO KORD - U
STEĈAJU
PREDUZEĆE ZA PUTEVE NIŠ AD - U
STEĈAJU
NPCO DOO
SPEEDX LOGISTICS 021 DOO - U
LIKVIDACIJI
GP GRADITELJ AD - U STEĈAJU
MILAN TOPLICA DOO
JABLANICA AD - U STEĈAJU
DUNAV AD - U STEĈAJU
STRELA-ŠUMADIJA A.D. U STEĈAJU
DP POBEDA - U STEĈAJU
AGROKOMBINAT AD - U STEĈAJU
MILAN VIDAK A.D. U STEĈAJU
DP LEMIND-PROLETER SA PO - U
STEĈAJU
HK VISKOZA AD - DOO HEMIREMONT U STEĈAJU
DP PĈINJA - U STEĈAJU
VELEFARM AD - U STEĈAJU
POREĈ DOO
ZZ SIĆEVO - U STEĈAJU
PIK NIŠ - U STEĈAJU
BUDUĆNOST-ZVEZDARA D.P. U
STEĈAJU
HK VISKOZA AD-DOO KRUPANJKA - U
STEĈAJU
BALKAN BRICK AD - U STEĈAJU
POSLOVNI SISTEM STANKOM AD - U
STEĈAJU
TP BONARD DOO - U STEĈAJU
100952260
Prokuplje
228.797.033
101197886
Loznica
224.720.344
100337472
Niš (Mediana)
223.059.971
103115629
Beograd (Vraĉar)
222.412.517
107202114
Novi Sad
221.625.906
102364975
102133605
101899198
101922232
100994561
101343428
100843880
101637012
Ivanjica
Tulare
Valjevo
Baĉka Palanka
Beograd (Rakovica)
Lajkovac (Varoš)
Stari Ţednik
Futog
221.118.772
217.071.455
215.333.565
212.802.685
212.301.016
211.222.086
210.869.363
209.209.763
102236076
Leskovac
209.057.464
101192358
Loznica
209.047.367
101466173
101736368
102032292
103053502
100337000
Trgovište
Beograd (Voţdovac)
Majdanpek
Sićevo
Niš (Mediana)
207.372.945
206.064.976
205.983.787
205.465.834
204.685.952
100008213
Beograd (Zvezdara)
203.999.547
101396138
Krupanj
203.394.730
100925519
Vladiĉin Han
203.252.050
101031801
Beograd (Ĉukarica)
203.152.432
104270193
Leskovac
201.763.276
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
ZORKA-ZAŠTITA BILJA AD - U
STEĈAJU
ZAMBER DOO - U STEĈAJU
DP KOŢA ZAJEĈAR- U STEĈAJU
IRIS AD - U STEĈAJU
PKS-LATEX-HLC AD - U STEĈAJU
DP FABRIKA TRIKOTAŢE I PLETIVA
SRBIJANKA - U STEĈAJU
FABRIKA KOŢE UŢICE AD - U STEĈAJU
101896698
Šabac
201.735.269
104699716
101333821
100809757
101108444
Vranje
Zajeĉar
Prijepolje
Ĉaĉak
201.208.641
200.653.756
200.141.576
199.938.621
100412313
Leskovac
199.324.635
101615097
Uţice
196.301.437
101909557
Leskovac
194.375.207
101365136
101161736
Veliko Gradište
Zrenjanin
193.666.775
191.802.330
176
177
DP MORAVKA SA PO LESKOVAC - U
STEĈAJU
DUNAVKA AD - U STEĈAJU
ZRENjANIN A.D. U STEĈAJU
178
INEX-ANGROPROMET AD - U STEĈAJU
100374087
Pirot
190.536.288
179
180
181
182
183
184
185
186
187
AZOTARA DOO
JUGOREMEDIJA AD - U STEĈAJU
BRATSTVO AD - U STEĈAJU
GP BRODAR AD - U STEĈAJU
BRODOIMPEKS DOO - U STEĈAJU
GP NOVOGRADNJA - U STEĈAJU
DPTRGOPROMET - U STEĈAJU
DP BORAC - U STEĈAJU
PALILULA AD - U LIKVIDACIJI
100842549
100653193
100959438
100001100
101682992
100406534
100524064
101585848
100246707
Subotica
Zrenjanin
Subotica
Beograd (Stari Grad)
Beograd (Novi Beograd)
Vranje
Leskovac
Petrovac Na Mlavi
Beograd (Palilula)
189.466.469
189.239.318
188.294.220
187.541.303
187.500.066
186.935.526
184.482.241
182.721.671
182.427.586
188
HIP-PETROREMONT AD - U STEĈAJU
101862253
Panĉevo
181.730.288
189
190
191
192
UNIVERZAL-HOLDING AD
DP ZELENI VRH - U STEĈAJU
IPOK D.O.O. U STEĈAJU
MDS - KOMERC DOO - U STEĈAJU
GRADSKA POSLASTIĈARNICA
GRAPKO U STEĈAJU D.P.
ARMA AD - U STEĈAJU
VUJADINOVIĆ RMV DOO
LAGADO DOO
BRATSTVO JEDINSTVO DP - U
STEĈAJU
NTERFIŠ DOO - U STEĈAJU
VFC PALS DOO - U LIKVIDACIJI
BERGER MAT DOO - U STEĈAJU
ELEKTROINDUSTRIJA ELID AD - U
STEĈAJU
DP PK DELIŠES U
RESTRUKTURIRANJU
MINEL ELEKTROOPREMA AD - U
STEĈAJU
KRALJEVO-GRADNJA DOO - U
STEĈAJU
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD- U
STEĈAJU
JUGOALAT - JAL AD - U STEĈAJU
HK VISKOZA AD - U STEĈAJU
HYLA DOO - U STEĈAJU
MINEL-PREHRAMBENA OPREMA DOO U STEĈAJU
DP SVRLJIG - U STEĈAJU
JUGOEXPORT NAMEŠTAJ DOO - U
STEĈAJU
VOJIN POPOVIĆ-POLJOPRIVREDA I
PRERADA MESA DOO - U STEĈAJU
FABRIKA KOŢA ETERNA AD - U
STEĈAJU
ZZ KOPAONIĈANKA DOO
DP UTVA-RADNIK - U STEĈAJU
JUGOEXPORT AVALA FILM
INTERNATIONAL AD - U STEĈAJU
TIG AD
REKS COMERC D.O.O.
VETFARM AD
DP INDUSTRIJA KOŢE, OBUĆE I
PROTEINA - U STEĈAJU
HK VISKOZA AD - DOO - U STEĈAJU
NOVI DRVNI KOMBINAT DOO
BRAVO S&S DOO - U STEĈAJU
AGROCOOP EXPORT-IMPORT AD - U
STEĈAJU
DP RESORT - U STEĈAJU
YUCOM AD - U STEĈAJU
SCAID DOO - U STEĈAJU
100003033
101007036
104312994
102309567
Beograd (Stari Grad)
Svrljig
Zrenjanin
Poţarevac
177.037.039
176.409.972
175.280.944
175.261.633
100216012
Beograd (Palilula)
173.430.176
101451251
101112674
100977824
Novi Sad
Ĉaĉak
Bujanovac
172.868.786
170.300.002
170.213.464
101206374
Priboj
167.947.399
100232306
106643054
100085302
Niš (Mediana)
Subotica
Šabac
166.689.117
164.225.615
160.508.696
100990647
Donji Dušnik
159.306.149
100925383
Vladiĉin Han
158.797.949
100002127
Beograd (Voţdovac)
158.188.344
104718377
Kraljevo
158.139.027
100002573
Beograd (Vraĉar)
157.496.401
102493643
101198338
100115016
Novi Sad
Loznica
Beograd (Ĉukarica)
157.418.502
156.634.664
156.101.091
102230544
Panĉevo
152.674.060
101008692
Svrljig
152.556.454
100057371
Beograd (Stari Grad)
151.803.513
101785552
Novi Pazar
150.779.560
100661554
Kula
149.967.085
101143069
101050914
Brus
Panĉevo
149.553.784
147.735.737
101030261
Beograd (Ĉukarica)
146.184.950
100408857
100339048
100000952
Leskovac
Niš (Mediana)
Beograd (Novi Beograd)
145.857.579
144.836.538
143.808.862
102442889
Petrovac
142.416.357
101765194
103726385
104510030
Loznica
Sremska Mitrovica
Loznica
141.270.737
140.894.302
140.308.062
101692175
Novi Sad
140.000.942
100525784
100960341
105681431
Leskovac
Donji Tavankut
Subotica
139.512.853
138.535.633
136.911.799
175
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
AZOTARA DOO
DP EMPA - U STEĈAJU
AD MERKUR - U STEĈAJU
ZZ BELA PALANKA SA O.S.O.
VOJIN POPOVIĆ-PROIZVODNJA I
PRERADA RIBE DOO - U STEĈAJU
104763715
100312754
101755467
100821243
Subotica
Aleksinac
Baĉka Palanka
Bela Palanka
136.809.258
136.230.061
135.473.085
133.912.012
100743351
Novi Pazar
133.226.837
DP PROLETERSKI PUT - U STEĈAJU
100860679
Ĉaĉak
131.845.136
100995407
AranĊelovac
131.455.190
102273407
101473718
100002991
Bela Crkva
Svilajnac
Beograd (Vraĉar)
131.255.610
131.252.105
130.579.373
235
236
237
BUKOVIĈKA BANJA AD - U
RESTRUKTURIRANJU
25. MAJ AD - U STEĈAJU
COMPO A.D.
TRI GROZDA AD - U STEĈAJU
238
SLAVIJA KOMERC D.O.O. U STEĈAJU
101519335
Beograd (Palilula)
130.420.112
239
100185359
Pirot
129.358.650
101865624
Panĉevo
129.282.861
102060295
Kovin
128.367.042
103147378
Kraljevo
126.783.067
100279426
Beograd (Voţdovac)
126.569.042
244
245
246
SUKO AD - U STEĈAJU
HIP-RAZVOJ I INŢENjERING D.P. U
STEĈAJU
ALPIS DOO
KOMPANIJA KABLAR D.O.O. U
STEĈAJU
SHEER KORPORACIJA DOO - U
STEĈAJU
GUĈEVO AD - U STEĈAJU
EUROPOLIS DOO
ZZ VOĆAR-DRAGAĈEVO
101189109
107025533
101264726
Beograd (Voţdovac)
Mesarci
Kotraţa
125.987.017
125.339.827
125.239.948
247
KAZIMIR VELJKOVIĆ AD - U STEĈAJU
101317161
Kragujevac
124.970.949
248
ZLATIBOR-GRADNJA AD - U STEĈAJU
101779133
Uţice
124.959.759
249
DP ZAJEĈARSKA TEKSTILNA
INDUSTRIJA TIMOĈANKA - U STEĈAJU
101329500
Zajeĉar
124.302.550
JUGODENT AD - U STEĈAJU
DIANA FABRIKA OBUĆE U STEĈAJU
PORCELAN-ZAJEĈAR DOO - U
STEĈAJU
PREDUZEĆE ZA PUTEVE VRANJE AD U STEĈAJU
GP PIONIR AD - U STEĈAJU
SCT&CG MONTAŢA AD - U STEĈAJU
NEIMAR AD - U STEĈAJU
PREDUZEĆE ZA PUTEVE
KRAGUJEVAC AD - U STEĈAJU
DP MONTER-TERMOMONT - U
STEĈAJU
101637692
105639111
Novi Sad
Sremska Mitrovica
123.543.177
122.848.484
101327524
Zajeĉar
122.815.218
100406124
Vranje
122.487.748
101406100
105010914
100462386
Kovin
Beograd (Ĉukarica)
Novi Sad
122.351.700
121.295.901
121.178.656
101317830
Kragujevac
120.757.215
100335045
Niš (Crveni Krst)
120.460.702
259
MILENIJUM PRINT DOO - U LIKVIDACIJI
105101247
Cikote
118.759.275
260
261
100435133
100188221
Beĉej
Pirot
117.467.051
117.405.942
108200436
Zrenjanin
117.246.962
100583749
100796986
100963008
100221033
100761143
101193633
Kula
Sremska Mitrovica
Apatin
Beograd (Palilula)
Lug
Loznica
117.059.819
116.901.028
116.734.808
115.513.341
114.878.382
114.789.116
100331548
MedveĊa
114.354.393
101220167
Batoĉina
114.270.463
271
8.OKTOBAR AD - U STEĈAJU
BUDUĆNOST AD - U STEĈAJU
FABRIKA VIJAKA GRADAC AD - U
STEĈAJU
KULSKI ŠTOFOVI' AD - U STEĈAJU
SAVA REMONTDOO - U STEĈAJU
DP APATEX - U STEĈAJU
VAŠ SAN DOO - U STEĈAJU
SLOBODA-TARA - U STEĈAJU
IGM PRVI MAJ AD - U STEĈAJU
DP AGROINDUSTRIJSKI KOMBINAT
LESKOVAC - U STEĈAJU
DP INDUSTRIJA METALA BATOĈINA
SA PO - U STEĈAJU
KARRO-PROMET DOO - U STEĈAJU
101958799
Beograd (Zemun)
114.146.735
272
AD SIĆEVAC-COMPANX - U STEĈAJU
101606264
Kuršumlija
112.808.005
273
MIR INŢENJERING DOO - U STEĈAJU
101720952
Beograd (Rakovica)
111.525.015
274
VIŠNJA PRODUKT DOO - U STEĈAJU
103793834
Novi Sad
111.462.598
275
MEDIFARM BANKA A.D. U LIKVIDACIJI
102047385
Beograd (Stari Grad)
111.455.734
276
KLASIKTRADE DOO - U STEĈAJU
POLJOPRIVREDA SENTAMEZOGAZDASAG ZENTA
RESZVENXTARSASAG AD - U
STEĈAJU
ZZ KOLUBARA - U STEĈAJU
DP AGROINDUSTRIJSKI KOMBINAT
JAGODINA - U STEĈAJU
DP PIK - U STEĈAJU
101807657
Subotica
110.822.870
101099296
Senta
110.442.730
101130459
Lazarevac
109.962.938
102136933
Jagodina
108.496.649
100980629
Lapovo
108.328.189
234
240
241
242
243
250
251
252
253
254
255
256
257
258
262
263
264
265
266
267
268
269
270
277
278
279
280
ULJMA DOO U STEĈAJU
TASMIT SM DOO - U STEĈAJU
BIM SLAVIJA U STEĈAJU
IZBOR AD - U STEĈAJU
FPM BEOGRAF AD - U STEĈAJU
PARTNER INŢENJERING DOO U
STEĈAJU
VELIMIROVIĆ-INŢENJERING DOO - U
STEĈAJU
CVRĈAK DOO - U STEĈAJU
DP TIB - U STEĈAJU
SARTID ĈELIK D.O.O. U STEĈAJU
PANPROJEKT AD - U STEĈAJU
BOPP FOLIJA LOFOLEN DOO - U
STEĈAJU
MLADOST-PACK D.O.O. U STEĈAJU
UDARNIK D.P. U STEĈAJU
MLADOST DOO
SKANDINAVIJA PROMET DOO - U
STEĈAJU
INOS-PODUNAVLjE A.D. U STEĈAJU
TAMIŠ-HLADNJAĈA - U STEĈAJU
KONFEKCIJA KLUZ-SREM AD - U
STEĈAJU
INTEMA DOO - U STEĈAJU
FAD AD
WOW WINERY DOO PALIĆ - U
STEĈAJU
100912362
100792273
101519327
101355350
100000813
Vršac
Sremska Mitrovica
Beograd (Palilula)
Baĉka Palanka
Beograd (Voţdovac)
108.022.259
107.435.968
107.421.398
107.097.064
106.833.945
100002436
Beograd (Palilula)
106.789.505
101111899
Ĉaĉak
106.145.542
100100412
100370075
103380882
101864015
Beograd (Zemun)
Blace
Smederevo
Panĉevo
106.130.170
105.429.595
105.344.201
105.178.500
102043591
Loznica
105.013.321
103374185
100045469
101569602
Novi Sad
Beograd (Zvezdara)
Odţaci
104.823.506
104.447.732
104.219.966
102505712
Paraćin
103.967.192
101404538
101830852
Smederevska Palanka
Panĉevo
103.344.879
102.392.941
101341215
Ruma
102.135.509
103437746
101152797
Krasava
Gornji Milanovac
100.807.513
99.004.327
104135871
Subotica
98.779.974
303
KOPAONIK DEONIĈARSKO DRUŠTVO
101142437
Brus
98.351.831
304
SI & SI ŠPEDICIJA DOO - U STEĈAJU
100556490
Subotica
98.089.017
305
DP TIMOGRADNJA SA PO - U STEĈAJU
101327715
Zajeĉar
97.664.935
306
307
308
309
310
311
KOLEKTIV AD - U STEĈAJU
DUGA SISTEM DOO - U STEĈAJU
DP NOVO DOBA - U STEĈAJU
MINOL DOO - U STEĈAJU
POSAVINA AD - U STEĈAJU
DP NAŠ DOM DP - U STEĈAJU
RATKO MITROVIĆ-KRAGUJEVAC DOO U STEĈAJU
BEOGRADSKO MAŠINSKO-GRAFIĈKO
PREDUZEĆE D.O.O.
100899818
100123571
101239715
100854029
101212477
102380749
AranĊelovac
Beograd (Palilula)
Stara Pazova
Subotica
Obrenovac
Prokuplje
97.562.032
96.968.499
96.954.015
95.557.075
95.073.996
94.376.014
100563690
Kragujevac
93.323.324
100000897
Beograd (Voţdovac)
93.217.294
314
DP REKORD HOLDING - U STEĈAJU
100178451
Beograd (Ĉukarica)
92.860.916
315
PRONALAZAŠTVO AD- U STEĈAJU
ZASTAVA ELEKTRO RAĈA AD - U
STEĈAJU
PAŢIĆI KOMERC D.O.O.
GOŠA UZOR DOO - U STEĈAJU
KOMPANIJA KOŢATEKS AD U
STEĈAJU
N TECHNO ART GROUP DOO - U
STEĈAJU
100206076
Beograd (Palilula)
92.609.073
101227818
Raĉa
92.143.256
100002397
101404950
Beograd (Zvezdara)
Smederevska Palanka
92.076.698
91.972.904
100960938
Subotica
91.828.432
103541588
Beograd (Stari Grad)
91.101.876
BETON-GRADNJA DOO - U STEĈAJU
100452136
Novi Sad
90.784.612
101791498
Novi Pazar
90.541.387
100277002
Novi Sad
90.508.585
105003185
Valjevo
90.414.193
100082256
Prnjavor
89.434.184
100122290
100337528
100153649
101524133
101623329
101505671
100543410
100980983
100661819
Beograd (Stari Grad)
Niš (Mediana)
Beograd (Vraĉar)
Poţarevac
Subotica
Uţice
Vuĉje
Lapovo
Kula
89.171.961
88.726.130
88.563.766
87.758.753
87.739.162
87.271.707
86.197.562
86.003.593
86.001.857
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
312
313
316
317
318
319
320
321
323
RAŠKA HOLDING KOMPANIJA AD - U
RESTRUKTURIRANJU
NIT A.D.
324
NOVA SRBIJANKA DOO - U STEĈAJU
322
326
327
328
329
330
331
332
333
334
ŢENEVA DVEHILJADITE DOO - U
STEĈAJU
DP TEKSTIL - U STEĈAJU
KVALITET AD - U STEĈAJU
ARIUS AD - U STEĈAJU
FSH STIŢANKA DOO - U STEĈAJU
PLAVI GOLUB DOO U STEĈAJU
LUNA - U STEĈAJU
VUĈJANKA AD - U STEĈAJU
AD GIK 1.MAJ
JEDINSTVO AD - U STEĈAJU
335
NOVA JUGOSLAVIJA A.D. U STEĈAJU
100549272
Vranje
85.560.707
336
337
338
MLIN UNION AD - U STEĈAJU
ZZ GRDELICA PO - U STEĈAJU
X DIVISION DOO - U STEĈAJU
PD MONTAVAR LOLA DOO - U
LIKVIDACIJI
100263445
100412532
101012773
Sivac
Grdelica
Ljig
85.439.993
85.067.573
84.995.728
104966116
Beograd (Ĉukarica)
83.890.235
325
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
AD PEKARA KIKINDA
AD MINEL FEPO - U STEĈAJU
INTER-MOST AD - U STEĈAJU
MOTOREMONT DOO
SLOBODA SA PO - U STEĈAJU
MPI 12 JANUAR AD - U STEĈAJU
AD RADNIK - U STEĈAJU
ŠTOFARA D.O.O. - U STEĈAJU
AUTO-COOP AD - U STEĈAJU
ARAS-BETON DOO - U STEĈAJU
MAGMA INTERNATIONAL DOO - U
STEĈAJU
DP STIL - U STEĈAJU
SI & SI SERVIS DOO - U STEĈAJU
DEMEX-ST DOO - U STEĈAJU
STRAGARIT DOO
NOVI DOM-STOLARIJA D.P. U
STEĈAJU
AD RADAN - U STEĈAJU
VOĆAR AD U STEĈAJU
HOLDING CENTROSLAVIJA - PROMET
AD U STEĈAJU
DANEX DOO - U STEĈAJU
VOJIN POPOVIĆ DOO - U STEĈAJU
NIŠPRODUKT DOO - U STEĈAJU
DIJAPEK DOO - U STEĈAJU
GP NEIMAR DOO - U STEĈAJU
BAĈINKA D.O.O. U STEĈAJU
HK VISKOZA
FABRIKA BOJA KOLORIT DOO - U
STEĈAJU
16.OKTOBAR AD - U STEĈAJU
AD MASURICA - U STEĈAJU
ASCO VIDAK DOO - U STEĈAJU
KRAJINA VINO A.D.
GP RAD DP -U STEĈAJU
BEER-COMMERCE EKSPORT-IMPORT
DOO - U LIKVIDACIJI
DP VODOVOD-OPERATIVA PANĈEVOU STEĈAJU
DP OTVORENI TRŢNI CENTAR
JUKOMERC DOO - U STEĈAJU
STRELA-LAZAREVAC PREVOZ
TERETNI SAOBRAĆAJ DOO U
STEĈAJU
JUKOMERC TRGOVINA AD BB - U
STEĈAJU
AD ZA POLJOPRIVREDU GAJ - U
STEĈAJU
ĐORĐEVIĆ BREND - U STEĈAJU
NOVO GRADNjA A.D. - U STEĈAJU
MD GRADNJA DOO
JUGEKSPRES TERETNI SAOBRAĆAJ
DP
GP 13.OKTOBAR DOO - U STEĈAJU
DRP KLUZ-TRGOVAĈKA MREŢA - U
STEĈAJU
IMT-FABRIKA ODLIVAKA I MODELA - U
STEĈAJU
AD NOPAL - U STEĈAJU
INOBEL DOO - U STEĈAJU
VOJIN POPOVIĆ-DOMAĆA RADINOST
DOO - U STEĈAJU
BUDUĆNOST D.P. U STEĈAJU
DP VIRT PO - U STEĈAJU
DOO OSANICA - U STEĈAJU
LOLA RIBAR AD - U STEĈAJU
DP TALAMBAS - U STEĈAJU
CARBOTECH - U STEĈAJU
PARTIZAN AD - U STEĈAJU
RUMIN - U STEĈAJU
AD MLEKARA - U STEĈAJU
SLOBODA METALOPRERAĐIVAĈKO
PREDUZEĆE METALAC AD - U
STEĈAJU
TEMPO DOO - U STEĈAJU
GIP AD - U STEĈAJU
FB PARTIZAN DP - U STEĈAJU
VOJIN POPOVIĆ-TRGOVINA DOO - U
STEĈAJU
100510574
100903600
103172934
100898616
101977924
101204305
101006791
102738662
100714306
101134132
Kikinda
Zrenjanin
Beograd (Palilula)
Ĉaĉak
Nova Varoš
Priboj
Poţega
Paraćin
Novi Sad
Lazarevac
83.737.014
83.711.016
83.038.235
83.024.740
82.865.952
82.145.610
82.065.813
82.056.645
81.847.357
81.806.840
101953866
Beograd (Novi Beograd)
81.556.399
101234753
102462734
103094479
103436874
Podvis
Subotica
Beograd (Zemun)
Stragari
81.390.779
81.370.290
80.672.417
80.598.967
101009195
Kovaĉica
80.396.341
100528718
101397632
Lebane
Koceljeva
79.955.991
79.806.518
102376736
Novi Sad
79.385.635
101779490
104157408
100758221
102861761
101317936
103040345
101195000
Beograd (Stari Grad)
Novi Pazar
Mramorsko Brdo
Svrljig
Kragujevac
Baĉina
Loznica
79.108.290
79.104.263
78.512.023
78.361.192
78.094.566
78.011.741
77.473.499
105604326
Sombor
77.450.139
101928586
100951832
104058002
100773486
100044732
Smederevo
Surdulica
Novi Sad
Negotin
Beograd (Stari Grad)
77.288.255
77.089.447
76.915.016
76.774.245
76.752.484
100619656
Niš (Palilula)
76.703.541
102419191
Panĉevo
76.650.285
100337235
101767173
Niš (Mediana)
Kruševac
76.531.553
76.466.215
102890521
Lazarevac
75.678.711
100323548
Kruševac
75.460.661
101410954
Gaj
75.445.319
105033956
101340177
104184781
Subotica
Ruma
Niš (Palilula)
75.130.944
74.274.978
73.803.872
100580631
Leskovac
73.642.047
100876003
Paraćin
73.628.545
100001915
Beograd (Zvezdara)
73.472.159
100134935
Beograd (Novi Beograd)
73.140.275
100496436
103371363
Baĉka Palanka
Beograd (Rakovica)
73.090.442
72.391.641
101785585
Novi Pazar
72.110.530
101776254
100912686
101378778
101566874
100324862
101567703
101459668
100222212
101616240
Kraljevo
Vršaĉki Ritovi
Ţagubica
Odţaci
Babušnica
Odţaci
Kragujevac
Beograd (Savski Venac)
Sevojno
71.895.789
71.793.710
71.684.050
71.663.820
71.593.165
71.348.901
71.038.426
70.780.828
70.607.882
100934238
Ivanjica
70.416.355
101775374
101817133
103941138
Kraljevo
Panĉevo
Subotica
70.324.439
69.939.583
69.729.766
101785712
Novi Pazar
69.705.081
101274058
Raška
69.077.067
100238508
Novi Sad
68.660.513
405
406
FEŠ AD - U STEĈAJU
AD DRUŠTVO SANITARIJA - U
STEĈAJU
MLEKARA DOO
DESTANOVIĆ DOO U LIKVIDACIJI
101050264
105554175
Panĉevo
Šipĉe
68.408.796
68.370.102
407
INEX-INTEREXPORT AD -U STEĈAJU
101727616
Beograd (Vraĉar)
68.205.428
408
409
410
NIKOLA KRGA A.D. U STEĈAJU
TITEL BRAND AD - U STEĈAJU
BIG-BULL DOO - U STEĈAJU
RAD INTERNACIONAL DOO - U
STEĈAJU
DP NICROOPREMA - U STEĈAJU
AD STARI JASEN - U STEĈAJU
ROUTIER DOO - U STEĈAJU
STANKOM STANDARD AD - U
STEĈAJU
AD PODRUM PALIĆ ALKOHOLNA I
BEZALKOHOLNA PROIZVODNJA - U
STEĈAJU
HOLDING KOMPANIJA VISKOZA AD - U
STEĈAJU
AD 1.MAJ - U STEĈAJU
100359918
101455708
100929030
Smederevo
Titel
Šid
68.146.852
68.079.565
67.959.569
105667982
Beograd (Stari Grad)
67.683.831
101096095
100243909
104564817
Paraćin
Kraljevo
Krupanj
67.525.242
67.505.680
67.503.744
100902754
AranĊelovac
67.327.485
105599053
Subotica
67.085.137
102275757
Loznica
67.082.328
100712743
Lebane
66.966.928
104512087
Raška
66.706.396
101948563
Vranje
66.644.920
101443106
100185262
100085907
Bogatić
Pirot
Šabac
66.631.216
66.595.957
66.248.814
104015163
Novi Sad
65.615.973
100905837
Zrenjanin
65.609.971
101191700
Loznica
65.151.355
100989505
101243615
100839608
100434866
101193828
100314196
101525440
103955782
Uzdin
Golubinci
Bajmok
Beĉej
Loznica
Kruševac
Niš (Mediana)
Vladimirci
64.964.644
64.567.712
64.356.470
64.266.529
64.203.093
64.038.934
63.784.198
63.264.306
100283195
Kostolac
63.253.221
101780428
Uţice
62.895.501
101199378
Loznica
62.675.057
101411834
100057322
101279693
Beograd (Ĉukarica)
Beograd (Stari Grad)
Mladenovac (Varoš)
61.887.748
61.706.335
61.464.410
403
404
411
412
413
414
415
416
417
418
419
KONCERN FARMAKOM M.B. - RUDNIK
OLOVA I CINKA SUVA RUDA DOO
421
422
423
NAVIP AD BEOGRAD-ZEMUN, NAVIP VINARSTVO DOO VRANJE - U
STEĈAJU
MAĈVA - U STEĈAJU
AD GRAFIKA - U STEĈAJU
PLANTER DOO
424
SIRIŠKI DRAGAN DOO - U STEĈAJU
420
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
BRODOGRADILIŠTE BEGEJ DOO - U
STEĈAJU
AD AUTOPREVOZ-LOZNICA - U
STEĈAJU
DOO UNIREA UZDIN - U STEĈAJU
UDARNIK AD - U STEĈAJU
SOLID BS DOO - U STEĈAJU
FADIP AD - U STEĈAJU
DRINA A.D.
AD ECO-INOS - U STEĈAJU
MONTER-METALMONT - U STEĈAJU
ŢIVINOPLUS DOO - U STEĈAJU
''NARODNA LUTRIJA - TRGOVINA''
D.O.O. U STEĈAJU
ŠTAMPARIJA RUJNO AD - U STEĈAJU
438
439
440
HOLDING KOMPANIJA VISKOZA ADDOO TRANSPORT - U STEĈAJU
PODGRMEĈJE DOO - U STEĈAJU
YES MY WAY - U STEĈAJU
COBEST AD - U STEĈAJU
441
PLANA TRANSPORT AD - U STEĈAJU
101175645
Velika Plana
60.685.909
442
443
444
445
101192964
100054412
100795926
100466756
Loznica
Beograd (Stari Grad)
Sremska Mitrovica
Novi Sad
60.404.568
59.974.768
59.961.127
59.684.569
101523260
Poţarevac
59.154.446
447
KLANICA DOO - U STEĈAJU
JUGOBANKA AD U STEĈAJU
UNION COMPANX 2001 DOO
ZIPER DOO - U STEĈAJU
FABRIKA ŠEĆERA SA PO - U
STEĈAJU
BEGEJ A.D.
104116864
Zrenjanin
59.134.258
448
NOVO GUĈEVO SA P.O. U STEĈAJU
101363456
Mali Zvornik
58.985.354
449
AD NOVI ELIND - U STEĈAJU
AD ELEKTROUNIVERZAL - U
STEĈAJU
P ZIM INVEST DOO - U STEĈAJU
AD TINA - U STEĈAJU
BRUNO D.P.
AUTOBANAT DOO - U STEĈAJU
AK KOMPRESOR AD
SKI TRGOVINSKI CENTAR DOO- U
STEĈAJU
KLANICA PLANA DOO - U STEĈAJU
GOLD EXCHANGE DOO - U
LIKVIDACIJI
100068872
Valjevo
58.801.529
101912180
Leskovac
58.609.907
104362479
101880200
101798225
101162067
102148863
Beoĉin
Knjaţevac
InĊija
Zrenjanin
Ćuprija
58.523.237
58.474.918
58.465.114
57.199.636
57.008.795
100379363
Beograd (Voţdovac)
56.582.225
102257747
Velika Plana
56.452.602
107649568
Novi Sad
56.353.896
437
446
450
451
452
453
454
455
456
457
458
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
AD PRVI PARTIZAN GAMA - U
STEĈAJU
NOVI KOZJAK AD - U STEĈAJU
ARMA MET DOO - U STEĈAJU
LEDENICE AD - U STEĈAJU
AD BRIXOL - U STEĈAJU
BAĈKATRANS AD- U STEĈAJU
MB UNION BANKA AD - U STEĈAJU
BEOFRUTO DOO - U STEĈAJU
HABIT PHARM AD - U STEĈAJU
PROSVETA AD - U STEĈAJU
DELTA-MATIC DOO, - U STEĈAJU
470
DREAM COMPANX DOO - U STEĈAJU
100618730
Niš (Mediana)
53.744.134
471
472
473
474
475
476
477
AD DRAĈA - U STEĈAJU
MIN-INŢENJERING AD - U STEĈAJU
MLEKARA HAN DOO - U STEĈAJU
DP SEVER - U LIKVIDACIJI
SILOS 1. MAJ DOO
STRELA-KOCELJEVA - U STEĈAJU
DOO LETEKS - U STEĈAJU
INVESTEKSPORT GRUPA DOO - U
STEĈAJU
DP PUTOGRADNJA - U STEĈAJU
MILAN BLAGOJEVIĆ - MINERVA DOO
GP CRNA TRAVA AD
KOSMAJ - U STEĈAJU
AD CIGLANA - U STEĈAJU
HAMZAGIĆ DOO U LIKVIDACIJI
AD ZIP INDUSTRIJA PIVA AD - U
STEĈAJU
KUPRES SA PO - U STEĈAJU
AD SLOGA - U STEĈAJU
ZZ UŠĆE - U STEĈAJU
DEKOR DOO - U STEĈAJU
DOO TRANSPETROL - U STEĈAJU
BM INVESTICIJE DOO - U STEĈAJU
AD BALKAN - U STEĈAJU
DP KONFEKCIJA RAZVITAK DONJE
BRIJANJE - U STEĈAJU
AD ZASTAVA PROMET - U STEĈAJU
AGROSEME AD - U STEĈAJU
GORNjA GRUŢA U STEĈAJU, ZZ
AD ALFA PROTEIN - U STEĈAJU
AD JUŢNA MORAVA - U STEĈAJU
ROXAL DOO - U STEĈAJU
GRAFOSREM AD - U STEĈAJU
LOLA PROGRES AD - U STEĈAJU
DOO ERC COMMERCE COMPUTERS U STEĈAJU
ABC FOOD AD - U STEĈAJU
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD - U
STEĈAJU
AD KUCURA - U STEĈAJU
DP 7. JULI - U STEĈAJU
MEHANIZACIJA AD - U STEĈAJU
DOO MAX TRUCK VRŠAC
AD TRANŠPED TRANSPORT HOLDING
-U STEĈAJU
DP FK ĈUKARIĈKI STANKOM - U
STEĈAJU
101266262
100185070
103449604
101841666
106132478
101397729
100409147
Guĉa
Niš (Palilula)
Vladiĉin Han
Sombor
Ruma
Koceljeva
Leskovac
53.448.373
53.236.452
53.059.738
52.959.041
52.928.088
52.918.114
52.901.361
100221927
Beograd (Stari Grad)
52.759.355
100439820
103195754
101607595
102287502
102065944
106018496
Poţarevac
Luĉani (Varošica)
Vlasotince
Mladenovac (Varoš)
Kruševac
Novi Pazar
52.675.988
52.588.603
52.584.523
52.432.200
52.405.056
52.047.476
101162317
Zrenjanin
51.915.416
102121549
100569228
101247854
100259536
101356141
104907629
100610823
Rekovac
Bor
Kraljevo
Kruševac
Seĉanj
Beograd (Ĉukarica)
Dimitrovgrad
51.731.026
51.424.209
51.187.924
50.874.418
49.982.585
49.819.417
49.700.630
100333189
Donje Brijanje
49.647.794
100271846
100791640
100820015
102083862
100925924
101039365
100929185
101274226
Sombor
Sremska Mitrovica
Toponica
Vršac
Vladiĉin Han
Vlasotince
Šid
Raška
49.254.129
49.049.784
48.994.392
48.917.635
48.494.513
48.345.350
48.204.246
47.943.459
100036319
Beograd (Novi Beograd)
47.753.633
100263943
Kula
47.737.791
100003025
Beograd (Stari Grad)
47.324.450
100639239
100583079
100924964
100593646
Novi Sad
Kula
Vladiĉin Han
Vršac
47.228.614
47.161.776
47.081.856
46.876.182
100035897
Grocka
46.821.960
107618894
Beograd (Ĉukarica)
46.796.363
511
FIRST TEXTIL BANK AD - U STEĈAJU
102570730
Beograd (Stari Grad)
46.663.710
512
513
METAL BOX DOO - U STEĈAJU
DP LIKATRANS - U STEĈAJU
EUROLUXPETROL-ELP GAS DOO - U
STEĈAJU
DESPEC UP INTERNATIONAL DOO U
STEĈAJU
RETEX A.D. U STEĈAJU
KONCERN FARMAKOM M.B. -RUDNIK
LECE DOO
PROMES DOO - U STEĈAJU
AD PUSTA REKA - U STEĈAJU
LAP COLOR DOO - U STEĈAJU
MIN SPECIJALNA VOZILA AD - U
RESTRUKTUIRANJU
BON KOMERC DOO - U STEĈAJU
FILMSKA KOLIBA DOO - U STEĈAJU
VUMIX DOO - U STEĈAJU
103195720
101268858
Luĉani (Varošica)
Apatin
46.652.147
46.569.282
104469772
Beograd (Savski Venac)
46.232.154
104746118
Beograd (Novi Beograd)
46.155.581
101607520
Vlasotince
45.978.795
104444630
MedveĊa
45.904.781
101556904
100978286
104929205
Beograd (Stari Grad)
Bojnik
Beoĉin
45.687.326
45.622.475
45.389.548
100668347
Niš (Palilula)
45.131.034
101801351
103941816
100044564
InĊija
Beograd (Ĉukarica)
Beograd (Stari Grad)
44.766.427
44.526.667
43.958.540
459
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
101945882
Uţice
56.039.011
101086992
104281332
102457139
100595279
100640583
100284737
100249238
100933794
100615803
100334253
Alibunar
Novi Sad
Ivanjica
Vršac
Vrbas
Beograd (Savski Venac)
Beograd (Voţdovac)
Ivanjica
Niš (Palilula)
Niš (Mediana)
55.480.662
55.467.369
55.348.456
55.138.725
55.131.774
54.655.200
54.600.235
53.966.355
53.914.060
53.810.701
101161945
Zrenjanin
43.648.345
101834281
Beograd (Vraĉar)
43.529.767
100407578
102059918
Knjaţevac
Kovin
43.381.540
43.285.284
102277531
Novi Beĉej
43.266.530
530
531
532
GVOŢĐAR AD - U STEĈAJU
POSED INVEST METROPOLIS GROUP
DOO - U STEĈAJU
DŢERSI DOO - U STEĈAJU
AD NAPREDAK - U STEĈAJU
TISA D.P. BRODOGRADILIŠTE U
STEĈAJU
GD GOLIJA DOO - U STEĈAJU
SEMENARSTVO DOO
STEVANOVIĆ-INVEST DOO
102165526
101897641
100320922
Grocka
Šabac
Kruševac
43.256.009
43.116.151
42.812.459
533
ANGROKOLONIJAL DOO - U STEĈAJU
100303882
Aleksinac
42.741.690
534
535
536
537
538
539
AD RADAN
GOMBIT DOO - U STEĈAJU
DAM EKO DOO - U STEĈAJU
HOD DOO - U STEĈAJU
SOKOGRADNJA AD - U STEĈAJU
Z Z BADNJEVAC 1895 - U STEĈAJU
DP JABLANICA LEBANE SA PO - U
STEĈAJU
UKI KOMERC D.O.O. U STEĈAJU
DOO BUL EKO GUMA - U STEĈAJU
MEDIA II DOO - U STEĈAJU
MIN HOLDING CO IZGRADNJA AD - U
STEĈAJU
100538965
101676716
105190746
101533013
100880350
102558474
Beograd (Stari Grad)
Beograd (Zemun)
Jagodina
Niš (Mediana)
Beograd (Zemun)
Batoĉina
42.724.175
42.653.790
42.357.680
41.782.254
41.754.031
41.632.620
100711507
Lebane
41.625.066
101742844
104920925
100021948
Beograd (Palilula)
Kruševac
Beograd (Zvezdara)
41.454.624
41.379.618
41.300.372
100668040
Niš (Mediana)
40.837.954
545
AD AMER ELEKTRO AD - U STEĈAJU
100321423
Kruševac
40.528.062
546
103304769
Valjevo
40.409.591
105374877
Beograd (Stari Grad)
40.237.565
548
549
550
551
ECO - KOKO DOO - U STEĈAJU
BIG FRUIT COMPANX DOO - U
STEĈAJU
DOO POLJOKOM - U STEĈAJU
POBEDA SA PO - U STEĈAJU
ASPROM DOO - U STEĈAJU
AD ĈELIK - U STEĈAJU
103482534
101375781
101878039
100369108
Leskovac
Ćuprija
Beograd (Vraĉar)
ŢitoraĊa
40.139.085
40.081.446
40.076.354
40.004.851
552
DP INEX-NAPREDAK PO - U STEĈAJU
101067874
Nova Varoš
39.929.944
553
554
555
556
557
VELIKI MAJDAN DOO
AD LIVNICA POBEDA - U STEĈAJU
FAGRAM DOO - U STEĈAJU
MEDITERAN 92 DOO - U STEĈAJU
PAPIRPROMET AD - U STEĈAJU
104514148
101725414
103520515
101263356
101247707
Ljubovija
Beograd (Zvezdara)
Smederevo
Luĉani (Varošica)
Kraljevo
39.912.021
39.848.742
39.343.848
39.250.237
38.990.695
558
HIDROTEHNIKA-POMORAVLJEINŢENJERING DD SA PO - U STEĈAJU
100936995
Jagodina
38.971.304
105640851
Beograd (Stari Grad)
38.866.293
100053590
101263799
101086675
100585092
Beograd (Stari Grad)
Kotraţa
Alibunar
Kula
38.803.844
38.621.727
38.534.191
38.448.823
105029388
Beograd (Voţdovac)
38.436.342
100961481
Bajmok
38.357.886
100501926
Niš (Mediana)
38.247.174
101316353
Kragujevac
38.096.592
100449905
100809386
100062462
102099095
108032921
103315101
100384978
Novi Sad
Prijepolje
Beograd (Stari Grad)
Novi Sad
Vrnjaĉka Banja
Beograd (Novi Beograd)
Pirot
37.940.130
37.878.446
37.813.064
37.642.561
37.606.928
37.078.131
37.078.084
100980022
Lapovo
36.792.748
101528063
101378786
Ćuprija
Ţagubica
36.757.397
36.502.971
525
526
527
528
529
540
541
542
543
544
547
576
577
YES-YUGOEXPORT SISTEM - YES
KORPORACIJA DOO - U STEĈAJU
D & D D.O.O. U STEĈAJU
VALLETTA DOO - U STEĈAJU
PEŠĈARA AD - U STEĈAJU
STORKIMES DOO - U STEĈAJU
POLIMEDIA DOO BEOGRAD - U
LIKVIDACIJI
LUKAS INTERNACIONAL EXPORTIMPORT DOO - U STEĈAJU
AD LIVMIN NIŠ - U
RESTRUKTURIRANJU
NEW DEAL EKSPORT-IMPORT DOO K U STEĈAJU
UNIHEMKOM DOO - U STEĈAJU
DP JASEN - U STEĈAJU
KOTEX UNION DP - U STEĈAJU
NEOBUS AD - U STEĈAJU
TRAVEL TRAVEL ATP MORAVA AD
VREDENEX DOO - U STEĈAJU
DP NIŠAVSKA DOLINA - U STEĈAJU
EKO GRAFO DUGA JEDNOĈLANO
DOO - U STEĈAJU
AD MLADOST - U STEĈAJU
ZZ MLAVA - U STEĈAJU
578
EUROPEN GROUP DOO - U STEĈAJU
100045080
Beograd (Vraĉar)
36.330.003
579
DP LOZNICA - U STEĈAJU
ECO FRESH COMPANY DOO - U
LIKVIDACIJI
AD RAZVITAK - U STEĈAJU
AD UMI-PEK AD - U STEĈAJU
MLIN-IRIG DOO - U STEĈAJU
ZLATAR PRODUKT - U STEĈAJU
DRVOGRMEĈ DOO - U STEĈAJU
MINEX TRADE DOO - U STEĈAJU
101198563
Loznica
36.326.270
104783350
Beograd (Savski Venac)
36.326.113
101785163
100327287
101383191
100957178
103454290
101805199
Novi Pazar
Panĉevo
Irig
Nova Varoš
Novi Sad
Subotica
36.275.320
36.222.125
36.094.243
35.995.335
35.837.909
35.773.099
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
580
581
582
583
584
585
586
591
MARUNEX COMPANX DOO - U
STEĈAJU
ŢITORATAR - U STEĈAJU
FADIP - INDUSTRIJA BRANIKA I
PRIBORA DOO - U STEĈAJU
TERRATRADE-BRODOREMONT - U
STEĈAJU
FERT-MONT DOO - U STEĈAJU
592
DP SLEMEN NA AKCIJE - U STEĈAJU
100691743
Sokobanja
35.265.699
593
AD BUDUĆNOST - U STEĈAJU
DOO N.J.KOMPANIJA KNJAŢEVAC - U
STEĈAJU
GP BERILJE AD - U STEĈAJU
INTEGRAL DP- U STEĈAJU
DP TERMOMONT - U STEĈAJU
SLAP TAMNAVAC AD
PN-AGROEKONOMIK DOO - U
STEĈAJU
AS IMPEX AD - U STEĈAJU
PEVEC PC 101 DOO - U STEĈAJU
AD RAKETA - U STEĈAJU
KLANICE DOO - U STEĈAJU
ERDEVIK DOO
AD SLOBODA - U STEĈAJU
K-ING NERATRANS DOO
AD KOMPANIJA FIDELINKA - U
STEĈAJU
DP AGROPRODUKT - U STEĈAJU
DOO MERKUR-PLUS
UĈA A.D.
MIN HOLDING CO AD OMIN - U
STEĈAJU
ELTIM D.O.O. U STEĈAJU
DP FABRIKA OBUĆE MODA
DEBELJAĈA - U STEĈAJU
100539082
Leskovac
35.262.612
102203307
Knjaţevac
35.092.658
100258793
100821690
100353525
101348227
Prokuplje
Bela Palanka
Pirot
Ub
35.036.588
35.023.836
34.989.241
34.930.965
100002485
Beograd (Voţdovac)
34.540.962
102072257
104844775
101780508
104192940
100928221
101053716
100869250
Novi Sad
Beograd (Novi Beograd)
Uţice
Panĉevo
Šid
Panĉevo
Bela Crkva
34.395.660
34.371.640
34.360.860
34.201.000
34.187.298
33.837.553
33.729.875
100846314
Subotica
33.555.914
102387051
103623944
100913804
Pirot
Baĉka Palanka
Vršac
33.538.479
33.370.884
33.300.344
100338078
Niš (Palilula)
33.210.579
100001417
Beograd (Voţdovac)
33.107.547
100988539
Debeljaĉa
33.025.678
101785979
Novi Pazar
32.945.101
101807501
Subotica
32.912.099
587
588
589
590
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
OPCIJA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DOO - U STEĈAJU
103785623
Novi Sad
35.708.808
100086766
Šabac
35.639.963
100434761
Beĉej
35.632.510
100606263
Sombor
35.359.773
101801046
InĊija
35.281.380
616
BRAĆA DJORDJEVIĆ EXPORT-IMPORT
DOO - U STEĈAJU
FEMID AD
100821317
Bela Palanka
32.771.249
617
DOO AS-TRANS POŢEGA - U STEĈAJU
102150920
Poţega
32.702.266
618
101878934
Svrljig
32.676.751
101762747
Velika Plana
32.546.274
101324101
Jagodina
32.490.999
102201452
Velika Plana
32.452.726
622
623
624
PD EI AKUSTIKA D.O.O.
NAVIP AD BEOGRAD, ZEMUN - NAVIPKRNJEVO DOO
AD ŢITOMLIN - U STEĈAJU
PLANA-REPRODUKCIONA FARMA
SVINJA TRNOVĈE- U STEĈAJU
ZZ LIPAR, DONJA SABANTA
DP SLOBODAN JOVIĆ - U STEĈAJU
PROPEK DOO - U STEĈAJU
102320423
101907985
104187245
Donja Sabanta
Leskovac
Beograd (Zemun)
32.422.098
32.262.075
32.220.576
625
ZZ ZADRUGAR ĈAĈAK - U STEĈAJU
100893811
Ĉaĉak
32.078.249
626
ELMOSSTAN DOO -U STEĈAJU
AD CIGLANA 2 OKTOBAR JASENOVO U STEĈAJU
102131382
Jagodina
32.043.661
100864489
Jasenovo
31.922.492
628
OPTIMUM SISTEM DOO - U STEĈAJU
104345774
Jagodina
31.824.125
629
LIKASISTEM DOO - U STEĈAJU
DP KONFEKCIJA TULARKA - U
STEĈAJU
DOO IGM TRGOTRANSPORT - U
STEĈAJU
VENAC AD - U STEĈAJU
AGROŢIV-RATARSTVO DOO - U
STEĈAJU
SINHRON DOO - U STEĈAJU
CENTAR ZA POLJOPRIVREDNA I
TEHNOLOŠKA ISTRAŢIVANJA DOO - U
STEĈAJU
STORK DOO- U STEĈAJU
VB MAGIC D.O.O. U STEĈAJU
TERMOVENT A.D. U STEĈAJU
ZZ SVETOZAR MARKOVIĆ DOLOVO - U
STEĈAJU
TOPOLA ZZ SA PO U STEĈAJU
CENTROPROMET AD - U STEĈAJU
100206638
Beograd (Palilula)
31.716.906
101464967
Tulare
31.683.241
102747323
Poţarevac
31.597.407
100662170
Kula
31.339.958
104183643
Panĉevo
31.333.511
100071502
Valjevo
31.041.229
104652924
Zajeĉar
30.967.720
100262707
101016254
100694840
Kula
Beograd (Ĉukarica)
Kladovo
30.788.951
30.713.687
30.569.734
100593092
Panĉevo
30.252.356
102291853
101454266
Topola (Varošica)
Šid
30.155.243
30.091.279
615
619
620
621
627
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
SILVER-INŢINJERING BIRO DOO - U
STEĈAJU
100996985
AranĊelovac
30.071.326
643
POLIMLJETRANS AKCIONARSKO
DRUŠTVO, PRIJEPOLJE- U STEĈAJU
100808387
Prijepolje
30.022.500
644
FINANSIJE DOO PANĈEVO - U
STEĈAJU
104176982
Panĉevo
29.950.913
645
AD PALAS - U RESTRUKTURIRANJU
104569587
Jagodina
29.649.039
646
PAPIRPROMET EXPORT IMPORT DOO U STEĈAJU
101247715
Kraljevo
29.626.858
647
EKOS OSIGURANJE AD - U STEĈAJU
100001351
Beograd (Voţdovac)
29.413.160
648
DANZO COMPANY DOO - U STEĈAJU
102693528
Beograd (Savski Venac)
29.382.037
649
650
651
652
653
654
655
GTA DOO - U STEĈAJU
AD ELNOS KOMERC - U STEĈAJU
FORUM VIZIJA AD - U STEĈAJU
BESKO AD - U STEĈAJU
ZZ PEK KUĈEVO - U STEĈAJU
DUGA M DOO - U STEĈAJU
LUXOL AD - U STEĈAJU
101189416
100568629
100120026
100922401
101277950
100186605
100653423
Loznica
Bor
Beograd (Voţdovac)
Vlasotince
Kuĉevo
Šabac
Zrenjanin
29.370.375
29.094.396
29.045.068
28.901.718
28.871.543
28.792.722
28.651.651
656
DOO FIGRAD-COMPANY - U STEĈAJU
100638240
Novi Sad
28.605.548
657
658
NIL KERAMIKA DOO - U STEĈAJU
KIKI COMMERCE DOO - U STEĈAJU
.JEREMIĆ COMPANY DOO - U
LIKVIDACIJI
PROTOURS AD - U STEĈAJU
DP ŠIPAD KOMERC NAMEŠTAJPROMET - U STEĈAJU
DP PROMET VRŠAC - U STEĈAJU
KOLUBARA-OSEĈENICA DOO - U
STEĈAJU
JODŢER D.O.O. - U LIKVIDACIJI
DP MONTER SOKOBANJA - U
STEĈAJU
PARTIZAN DOO - U STEĈAJU
DBR CORPORATION DOO - U
STEĈAJU
MUŢLJANSKI RITOVI ZZ U STEĈAJU
PAVLOVIĆ DOO
AGROSEME-PROMET DOO - U
STEĈAJU
JUCIT AD - U STEĈAJU
ZZ JEDINSTVO PODUNAVCI - U
STEĈAJU
ORAŠAR D.O.O.
AD MINMODEL - U
RESTRUKTURIRANJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
TRGOVINU I USLUGE NOVI DANI
IVANJICA - U STEĈAJU
NERA EX-IM DOO - U STEĈAJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO EKONOM
AD UŠĆE - U STEĈAJU
UGOSTITELJSKO, TURISTIĈKO
PREDUZEĆE VLASINA
AD AROMA - U STEĈAJU
AD MONTAŢA - U STEĈAJU
103937112
101741719
Beograd (Savski Venac)
Beograd (Palilula)
28.600.931
28.590.582
101640897
Novi Sad
28.423.420
102176078
Prokuplje
28.308.977
100001271
Beograd (Novi Beograd)
28.213.257
102270769
Vršac
28.081.879
101392389
Mionica (Varošica)
28.073.808
107594150
Šabac
28.014.421
100692617
Sokobanja
27.900.249
101225873
Topola
27.892.652
100297854
Beograd (Vraĉar)
27.886.159
101161007
101135447
Zrenjanin
Lazarevac
27.870.762
27.841.196
100562347
Kragujevac
27.794.325
100001861
Beograd (Stari Grad)
27.788.711
100917498
Podunavci
27.762.046
101366188
Veliko Gradište
27.716.406
100664372
Niš (Mediana)
27.634.961
100931549
Ivanjica
27.563.162
102513317
Beograd (Zemun)
27.307.533
101259533
Kraljevo
27.131.635
100922292
Vlasotince
27.069.614
100726491
100002186
Futog
Beograd (Stari Grad)
27.055.904
27.008.954
101918880
Ćićevac
27.005.843
ISKRA-METAL AD - U STEĈAJU
DOO NATIONAL GROUP DD
TIM-TRADE DOO - U STEĈAJU
ZORKA DUVANA AMBALAŢA - U
STEĈAJU
ŢIVINOPRODUKT DOO U STEĈAJU
YU-KANBERA DOO - U STEĈAJU
G.P. STANDARD U STEĈAJU
DP PRVA SRPSKA FABRIKA ŠEĆERA
DIMITRIJE TUCOVIĆ - 1898 - U
STEĈAJU
101795925
100917115
100408195
Novi Pazar
Vrnjaĉka Banja
Leskovac
26.994.036
26.925.617
26.903.627
102030901
Ljubovija
26.880.417
105572794
101370435
102402757
Vranjska BANJA
Jagodina
Pećinci
26.705.637
26.449.341
26.116.810
105202246
Beograd (Ĉukarica)
25.996.452
690
SREMSKA MLEKARA A.D. U STEĈAJU
100798692
Sremska Mitrovica
25.864.599
691
LOZNIĈKA BANKA A.D. U STEĈAJU
DOO MILAN BLAGOJEVIĆ - FOLIJE I
PLASTIĈNA AMBALAŢA LUĈANI
SLOBEX - U STEĈAJU
101197370
Loznica
25.788.754
103195779
Luĉani (Varošica)
25.711.172
100929281
Šid
25.466.143
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
692
693
LIPA-STIL DOO POJATE,
INDUSTRIJSKA ZONA BB - U STEĈAJU
100915960
Vršac
25.359.771
100975647
Bujanovac
25.334.438
100296079
100068598
Beograd (Vraĉar)
Beograd (Voţdovac)
25.331.229
25.214.881
100072478
Divci
24.985.605
699
700
AD ŠTAMPARIJA SLOBODA
DP JUGOCOOP EXPORT-IMPORT - U
STEĈAJU
GAVRILOVIĆ EXPORT-IMPORT DP
KAMEN NIBENS DOO - U STEĈAJU
KLANICA ĈLANICA LUTRA GROUP
DOO
HIGRADE DOO - U STEĈAJU
DOO ZAPLANJKA - U STEĈAJU
103329748
100706123
Novi Sad
Donji Dušnik
24.960.249
24.956.030
701
AGROSTIL DOO ERDEĈ - U STEĈAJU
102057539
Kragujevac
24.942.121
702
101460168
Novi Kneţevac
24.690.434
100694729
Kladovo
24.643.525
704
GRAĐEVINAR A.D. G.P. U STEĈAJU
BRODOGRADILIŠTE RHEIN-DONAU
YARD AD - U STEĈAJU
PLAN-PRODUKT DOO - U STEĈAJU
101305478
Trstenik
24.623.677
705
LIBERTAS DOO MAJUR - U STEĈAJU
100154682
Majur
24.622.018
706
707
708
101858995
100284704
100648284
Niš (Mediana)
Beograd (Savski Venac)
Ţabalj
24.536.988
24.494.068
24.337.291
100705989
Beograd (Novi Beograd)
24.290.735
101328742
Rgotina
24.186.149
101224096
Beograd (Voţdovac)
24.176.539
100147466
Beograd (Stari Grad)
24.166.387
101016852
Beograd (Ĉukarica)
24.075.181
714
715
716
717
718
719
EI HOLDING-CO DOO
ELEKTROTEHNA
PANONIJA - OPEKA DP U STEĈAJU
SAM SON COMPANY DOO - U
STEĈAJU
ZEMLJORADNIĈKA ZADRUGA
PROGRES SA O SOL O RGOTINA
EXIMPO LIMITED D.O.O. U STEĈAJU
YES-YUGOEXPORT SISTEM - YES
KORPORACIJA DD - U STEĈAJU
STANKOM PARTNER DOO - U
STEĈAJU
GORNJA RESAVA AD - U STEĈAJU
ISHRANA AD BOR - U STEĈAJU
TERMOELEKTRO-TRADE D.O.O.
ŢELEZNICE SRBIJE AD
SL MITROS AD - U STEĈAJU
DP UKRAS ŠID- U STEĈAJU
100884327
100499463
102209928
104024465
102035721
102531739
Despotovac
Bor
Beograd (Stari Grad)
Leskovac
Beograd (Voţdovac)
Šid
23.887.168
23.882.448
23.871.740
23.816.836
23.743.744
23.711.483
720
ELEKTROMONTAŢA AD - U STEĈAJU
100577324
Zajeĉar
23.689.773
721
722
100016333
101470282
Sombor
Svilajnac
23.681.748
23.518.786
100796076
Sremska Mitrovica
23.366.310
100323724
102596924
Kruševac
Leskovac
23.351.139
23.327.139
103169753
Ĉajetina
23.318.005
104560694
100336605
100962976
101455636
101399950
100000977
101928029
101444192
100260813
Beograd (Zemun)
Niš (Mediana)
Apatin
Titel
Smederevska Palanka
Beograd (Stari Grad)
Smederevo
Baĉka Topola
Kula
23.301.060
23.096.641
23.081.261
23.068.187
23.054.592
23.028.914
22.920.061
22.848.972
22.698.736
101980258
Novi Kneţevac
22.440.612
737
TEHNOTEKS AD - U STEĈAJU
BOR DOO - U STEĈAJU
MITROVAĈKA INDUSTRIJA VENTILA
AD - U STEĈAJU
CAMPUS CO DOO - U LIKVIDACIJI
MONTAŢA AD - U STEĈAJU
Z Z PROTA MILAN SMILJANIĆ - U
STEĈAJU
ŠOLAJA-BETON DOO U STEĈAJU
CENTROTURIST-NIŠ - U STEĈAJU
DP VUKICA MITROVIĆ - U STEĈAJU
DP FOMG DOO - U STEĈAJU
DP PREVOZ - U STEĈAJU
VIŠNJICA AD - U STEĈAJU
FAGRAM DOO - U STEĈAJU
AD TOPOLATRANS - U STEĈAJU
IGM TELEĈKA AD - U STEĈAJU
POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
SPASOJE STEJIĆ AD - U STEĈAJU
BLUE MARKET D.O.O. U STEĈAJU
103523040
Beograd (Zemun)
22.352.572
738
PLANA ŢIVINARSTVO AD - U STEĈAJU
101175284
Velika Plana
22.320.812
100777137
Negotin
22.087.307
100939741
Paraćin
22.033.759
100434858
Beĉej
21.945.500
103156629
Vranje
21.938.740
104210256
Beograd (Zvezdara)
21.878.501
101375915
Ţitište
21.865.285
101508995
Kragujevac
21.851.498
101968212
Blace
21.683.104
101012652
Beograd (Voţdovac)
21.674.940
101936422
Vlasotince
21.634.345
101348278
100336881
100871881
Ub
Svrljig
Kanjiţa
21.620.301
21.500.210
21.465.813
694
695
696
697
698
703
709
710
711
712
713
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
IHP PRAHOVO - SOLI DOO - U
STEĈAJU
VUK KARADŢIĆ AD - U STEĈAJU
FADIP-HIDROKOĈIONE CEVI DOO - U
STEĈAJU
KOŠTANA AD U STEĈAJU
ŠMIGIĆ COMPANY GROUP U
STEĈAJU
HK YUKO DP PO ŢITIŠTE - U
STEĈAJU
AD ZASTAVA PROMET-ARENA
MOTORS - U STEĈAJU
AMAXUS DOO - U STEĈAJU
CARIĈIN GRAD VISOKOGRADNJA DOO
- U STEĈAJU
ZZ VINARSKA-VINOGRADAR - U
STEĈAJU
UBLJANKA A.D. U STEĈAJU
SIEN DOO - U STEĈAJU
STAKLENA BAŠTA AD - U STEĈAJU
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
DP REDTEKS SA PO VUĈJE - U
STEĈAJU
SOKOLAC DOO U STEĈAJU
ZZ BAJINA BAŠTA - U STEĈAJU
PANONGRAD DOO - U STEĈAJU
DP MLADOST - U STEĈAJU
HLADNJAĈA A.D - U STEĈAJU
BOBANIK-EXPORT-IMPORT SA PO - U
STEĈAJU
MENTA DOO - U STEĈAJU
AD KONFEKCIJE KLUZ-TISA - U
STEĈAJU
ZZ VILAMET EKO IVANJICA, PRILIKE U STEĈAJU
102706672
Leskovac
21.396.293
103953387
101960478
100849257
101391773
100240058
Novi Sad
Bajina Bašta
Subotica
Mionica
Kraljevo
21.305.115
21.291.834
21.248.441
21.228.323
21.211.917
101941148
Kraljevo
21.199.940
102131964
Ĉaĉak
21.161.809
101432366
Novi Beĉej
21.155.230
104253615
Ivanjica
21.150.588
762
CVEĆAR & PERPER AD - U STEĈAJU
100541161
Leskovac
21.149.133
763
764
765
766
KAM-PROMET DOO - U STEĈAJU
VF HOLDING DOO
SLOGA U STEĈAJU
CENTAR PO - U STEĈAJU
FEKOVIĆ COMPANY DOO U
LIKVIDACIJI
RADNIK AD - U STEĈAJU
HK AD INOMAG - U STEĈAJU
TRGO DOO - U STEĈAJU
DP RAS - U STEĈAJU
CENTROBANAT TRGOVINA AD - U
STEĈAJU
GEOSONDA-HIDROGEOLOGIJA - U
STEĈAJU
DELFIN TRAVEL DOO - U STEĈAJU
AD NOVITET - U STEĈAJU
GRADNJA AD - U STEĈAJU
AD MILDING - U STEĈAJU
HEMIJSKA INDUSTRIJA HEMOVET
DOO - U STEĈAJU
102376808
100001011
101842595
101503330
Futog
Beograd (Zemun)
Sombor
Uţice
21.063.872
21.061.530
21.053.634
21.036.395
105387897
Sjenica
21.009.443
100206381
101444980
100241219
102382880
Beograd (Palilula)
Baĉka Topola
Ratina
Novi Pazar
20.953.112
20.912.070
20.881.498
20.870.681
100652699
Zrenjanin
20.826.830
100207727
Beograd (Voţdovac)
20.796.691
100126654
101819073
101303173
101936801
Šabac
Panĉevo
Ljubovija
Vlasotince
20.756.544
20.681.120
20.483.633
20.427.926
100911312
Novi Sad
20.338.332
779
TOPOLA LIVAR MO DOO - U STEĈAJU
101224422
Topola (Varošica)
20.305.308
780
781
782
FLICKER DOO
TRGOMAJA DOO - U STEĈAJU
MAĈVA KLANICA DP U STEĈAJ
D.N.W. - COMMERCE DOO - U
STEĈAJU
ZZ JEDINSTVO - U STEĈAJU
DP LUKA - U STEĈAJU
PD RUDNIK KORLAĆE AD BRVENIK - U
STEĈAJU
EUROFLEX DOO - U STEĈAJU
D I P COMMERCE EXPORT-IMPORT
DOO - U STEĈAJU
STRELAC DOO - U STEĈAJU
KOLBIS NS DOO U STEĈAJU
PALIĆ DP - U STEĈAJU
STAKLOPAN AD BEOGRAD - U
STEĈAJU
DDD GROUP DOO U STEĈAJU
FARME PILIĆA DOO U STEĈAJU
AGRARTRADE EXPORT-IMPORT DOO U STEĈAJU
TRIKOTEKS AD - U STEĈAJU
PROIZVODNJA GOTOVIH JELA DP U
STEĈAJU
METALEX DOO - U STEĈAJU
KLENAK EXPORT IMPORT DOO
ZANATSKA ZADRUGA RUSINKA TRŢNI
CENTAR 10 - U LIKVIDACIJI
DP GRANIĈAR INDUSTRIJSKA
KLANICA - U LIKVIDACIJI
TEHNIĈKI CENTAR AD PANĈEVO - U
STEĈAJU
NOVA AGROBANKA AD - U STEĈAJU
ZZ BUDUĆNOST - U STEĈAJU
VINOPRODUKT-ĈOKA DOO - U
STEĈAJU
KAPITEL DOO - U STEĈAJU
ZZ ŠUMADIJA RAKINAC SA PO - U
STEĈAJU
KOLOS DOO - U STEĈAJU
GP CUMING DOO - U STEĈAJU
ZZ SELEVAC - U STEĈAJU
107217542
102135377
103458429
Šabac
Raĉa
Šabac
20.300.823
20.205.212
20.135.995
100302339
Beograd (Vraĉar)
20.134.764
100930564
101409892
Ivanjica
Kovin
20.099.169
19.981.461
101609907
Raška
19.960.615
100395761
Beograd (Palilula)
19.902.196
100465850
Veternik
19.654.720
102278534
103753222
100839577
Kraljevo
Kać
Subotica
19.644.433
19.587.636
19.541.374
101822586
Beograd (Voţdovac)
19.532.303
104838748
104185444
Beograd (Palilula)
Ţitište
19.501.836
19.454.353
100392237
Beograd (Stari Grad)
19.440.639
100434405
Beograd (Zvezdara)
19.394.756
102460134
Kragujevac
19.339.233
100002098
102330573
Beograd (Voţdovac)
Ljubava
19.333.433
19.246.186
102360834
Ruski Krstur
19.213.204
100914321
Vršac
19.157.452
101865673
Panĉevo
18.931.105
107588830
101337108
Beograd (Stari Grad)
Malo Crniće
18.792.806
18.709.022
100837287
Subotica
18.664.469
101625319
Uţice
18.630.516
101178965
Rakinac
18.615.046
101061597
102187530
101404520
Panĉevo
Beograd (Ĉukarica)
Smederevska Palanka
18.396.950
18.255.517
18.251.591
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
ONYX D.O.O. - U STEĈAJU
AD LIVNICA LESKOVAC
IL CONTE DOO - U STEĈAJU
AD MLADI GRAFIĈAR
KREMNA - U STEĈAJU
RAD DOO
DP PREVOZ - U STEĈAJU
IZVOZNA BANKA - U LIKVIDACIJI
LOLA FOOD DOO - U STEĈAJU
ZZ NOVOGRADNJA - U STEĈAJU
WESTERN STYLE AD - U STEĈAJU
AD ODLIVAKA MINOM- U STEĈAJU
100182178
101911120
100933671
101937007
103296113
101979260
102127818
100043993
100166565
100412604
100931135
102043606
Beograd (Palilula)
Leskovac
Ivanjica
Vlasotince
Kremna
Ub
Niš (Mediana)
Beograd (Stari Grad)
Beograd (Ĉukarica)
Leskovac
Ivanjica
Niš (Palilula)
18.165.778
18.142.481
17.977.194
17.956.737
17.890.915
17.881.643
17.856.682
17.844.454
17.833.696
17.827.255
17.811.034
17.771.694
823
BRAZDA-COMPANY DOO - U STEĈAJU
100700503
Sremski Karlovci
17.736.468
824
MLINTEST COOP DOO - U STEĈAJU
102044498
NICOM EXPORT-IMPORT DOO - U
100620353
STEĈAJU
POLJOPRIVREDNO DOBRO
101529105
DOBRIĈEVO DOO - U STEĈAJU
SV-PROMET DOO - U STEĈAJU
100406825
MILAN BLAGOJEVIĆ- STIL DOO U
103195746
STEĈAJU
AGH AD GADŢIN HAN - U STEĈAJU
100990850
INEX CRVENA ZVEZDA - U STEĈAJU
101481039
MARNI DOO - U STEĈAJU
100260196
JEDINSTVO AD - U STEĈAJU
100752900
DOO MESARE BUCKO U STEĈAJU
103733608
MAJA - U STEĈAJU
101596791
PEKARA I MLEKARA PRVI MAJ AD - U
101272760
STEĈAJU
VETERINARSKA STANICA GORNJI
101153478
MILANOVAC AD - U STEĈAJU
BC BANK CREDIT AD - U STEĈAJU
100250779
BEOGRADSKA BANKA VALJEVSKA
101900507
BANKA AD VALJEVO - U STEĈAJU
ZZ KARLOVĈIĆ - U STEĈAJU
101510758
LIPA SIL DOO - U STEĈAJU
101918898
NOLIDŢ DOO - U STEĈAJU
102023222
INDUSTRIJA MESA ZLATIBOR DOO
101072855
UKUSNO ODEVANJE DP SA PO - U
100963354
STEĈAJU
TEKSTIL PROMET DP
101764940
ZZ POLJOPRODUKT'' U STEĈAJU
103603267
NS POGLED DOO U STEĈAJU
103321690
MOND-KOMERC DOO - U STEĈAJU
100068081
UKUPNO
Beograd (Palilula)
17.711.513
Niš (Crveni Krst)
17.662.807
Ćuprija
17.573.005
Vranje
17.562.115
Luĉani (Varošica)
17.448.632
Gadţin Han
Mladenovac (Varoš)
Kruševac
Gajdobra
Ĉaĉak
Nova Crnja
17.445.422
17.433.624
17.373.667
17.369.964
17.293.079
17.181.380
Raška
17.131.160
Gornji Milanovac
17.061.848
Beograd (Palilula)
17.038.551
Valjevo
16.979.373
Pećinci
Ćićevac
Beograd (Voţdovac)
Ĉajetina
16.964.686
16.952.860
16.951.535
16.935.521
Apatin
16.925.904
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
Leskovac
Prijepolje
Novi Sad
Valjevo
16.872.914
16.831.471
16.788.000
16.470.730
237.516.855.881
Download

pravna lica – u postupku stecaja i likvidacije