Olivera Radnić
Adresa:
Kumanovska 24, Subotica
Datum rođenja:
28.03.1968. u Subotici
E-mail: [email protected]
Obrazovanje
Ekonomski fakultet u Subotici, Univezitet Novi Sad
Master studije, smer: Menadžment Ekonomski
fakultet u Subotici, Univezitet Novi Sad Diplomirani
ekonomista
2010.
1993.
Srednja ekonomska škola u Subotici
Radno iskustvo
Kompanija „Subotičanka" na poziciji - Direktor marketinga
Kompanija „Kožateks" Subotica zaposlena u finasijskoj službi -odsek
izvoza i uvoza
Republički zavod za tržište rada filijala Subotica na poziciji
samostalni stručni saradnik - savetodavac za nezaposlena lica
Opštinska Uprava Subotica na poziciji samostalni stručni saradnik za
poslove Opšte uprave u direktnoj saradnji sa Sekretarom Opštinske
uprave i Predsednikom Opštine odnosno u Službi za privredu,
poljoprivredu i turizam Republički fond za zdravstveno osiguranje
Filijala za severno-bački okrug Subotica na poziciji Direktora Filijale
1993. - 1994.
1994. - 1997.
1997. - 1998.
1998. - 2006.
2006. -
Seminari/projekti
Položen Državni ispit
Sertifikat: Projekt menadžer u organizaciji UNDP i u saradnji sa
Izvršnim većem AP Vojvodine
Sertifikat: Stručnjak u lokalnim javnim finansijama po Programu za
reformu lokalne samouprave u Srbiji Projekt menadžer u projektu
Prekogranične saradnje: Saradnja građana sa lokalnom
samoupravom - donator The Balkan Trust for Democracy
1999.
2003.
2004.
Edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta
2004.
2009. - 2011.
Rad na računaru
MS Office paket - Internet - svakodnevna upotreba
Strani jezici
Mađarski jezik - napredni nivo
Engleski jezik - osnovni nivo
Lične osobine
Izražene komunikacione veštine, odgovornost i analitičnost
Mogućnost efikasnog snalaženja u dinamičnom okruženju, pod
vremenskim i finansijskim pritiskom
Izražene veštine u interakciji sa različitim tipovima ličnosti i u
timskom poslovnom okruženju
Autoritet i rukovođenje zasnovani na znanju
Ostalo
Vozačka dozvola B kategorija, aktivan vozač
Download

CV Olivera Radnić