IX KUP JADRANSKO PODUNAVSKIH ZEMALJA U SPORTSKOM RIBOLOVU - PLOVAK
SEKTOR A
SEKTOR B
SP
EKIPA
SB
KRKUŠKA Veles
Makedonija
Kralev Marjanče
A1
ČIGRA DEBOX
Kruševac Srbija
4570
5,0
Nenadović Milan
A2
SARAJEVO 1906
Sarajevo Bih
GP
9700
1,0
Šafhauzer Anton
A3
4720
4,0
INTERLAND
Varaždin
Hrvatska
Škorić Damir
PEC PEC Prilep
Makedonija
Kožuharov Zoran
A4
A5
GLAVATICA
Jablanica BIH
5290
4210
3760
3,0
9,0
12,0
Toplak Herman
SV.PETAR
Zagreb
Hrvatska
Hartek Ivan
A8
4500
2930
6,0
13,0
Hodžić Hajrudin
BJELKA Sunje
Hrvatska
Ceković Domagoj
RIBOLOVAC
Novi Sad Srbija
Đinđić Miloš
PTUJ Ptuj
Slovenija
Horvat Jernej
BREŽICE
Brežice
Slovenija
A10
A11
A12
2850
4300
4050
4190
15,0
8,0
2770
4670
Mrkušić Vladan
B12
6950
Pešto Vehid
B9
3510
B14
5040
2940
B16
2190
10,0
4,0
12,0
3170
B2
2530
16,0
1710
11,0
14,0
4410
B17
4160
6,0
7,0
Mesarič Aleks
10,0
B6
5060
B1
3970
3790
13030
C6
3,0
25280
C14
16,0
10970
20110
2870
15,0
10020
C10
4580
10,0
10530
C1
3980
12,0
11650
C12
C4
9130
8,0
12020
17,0
7190
7910
3,0
9,0
C16
8470
5840
11710
8,0
25880
36,0
6820
38,0
9610
29,0
13240
17800
5,0
16120
23,0
14210
4,0
17720
17,0
17950
9,0
12580
34,0
17230
2,0
2
83,0
16840
16,0
16
15,0
15
79,0
20140
58,0
24890
9,0
9
63,0
26750
12,0
12
17,0
17
96,0
13850
35,0
35640
25,0
5,0
5
7,0
7
6,0
6
8,0
8
48,0
30330
22,0
34,0
11
18,0
19,0
17,0
11,0
45990
47,0
23,0
1
62,0
28,0
16,0
1,0
22680
29,0
6660
10
9,0
41,0
49,0
10,0
56170
47,0
14730
UKUPN0
PL
61,0
10,0
35,0
U SP
23600
32,0
16,0
17840
Zimšek Anton
C7
30,0
49,0
2,0
U GP
4,0
35,0
Kugli Stevan
C5
30890
29,0
Matijašević Sandi
C15
5,0
38,0
6560
2630
10570
36,0
Vukić Tihomir
U SP
ZBIRNO
38,0
23,0
8,0
1,0
9780
Čingarov Petre
C17
U GP
30,0
Kosmač Kristijan
C8
PL
5,0
8630
2740
U SP
23,0
Davor Božić
Dimitrovski Petar
16,0
C13
Klepo Haris
17,0
Vrbanek Zdravko
B4
13,0
Arsovski Vlatko
Mavrič Željko
Pašić Nedim
B15
U GP
Arfadžan Ćazim
Prelo Avgust
B13
SP
GP
Pešto Mugdim
Kocev Slobodan
B11
SB
Prethodna
kola
OVO KOLO
Vesligaj Predrag
1,0
Kovačević Duško
11,0
Kač Roman
A13
B7
5,0
Hartek Vladimir
LIPLJEN Pljevlja
Crna Gora
A9
Andrevski Miroslav
Džajić Dževad
MARIBOR
Maribor
Slovenija
A7
SP
GP
Bonino Hasan Ivica
Šehić Armin
A6
SB
SEKTOR C
39,0
35670
20,0
54,0
29810
RADEČE Radeče
Slovenija
Trost Igor
A14
2320
MAMEC Prilep
Makedonija
Ilijevski Ivan
RUDAR KREKA
Tuzla BIH
Đug Muris
ŠUMADIJA
Kragujevac
Srbija
A15
A16
2920
8510
Zelić Branko
17,0
4320
PROSEK
4465
UKUPNO
2860
Nikoloski Blaže
14,0
B3
2440
2,0
B10
4090
B5
5790
4420
C9
3170
EKIPNO
POJEDINAČNO
VLADAN MRKUŠIĆ ČIGRA DEBOX
KRISTIJAN KOSMAČ INTERLAND
MILAN NENADOVIĆ ČIGRA DEBOX
VESLIGAJ PREDRAG ČIGRA DEBOX
MURIS ĐUG RUDAR KREKA
MIRKO DRAGIĆEVIĆ ŠUMADIJA
DAMIR ŠKORIĆ INTERLAND
SANDI MATIJAŠEVIĆ BJELKA
IVICA BONINO HASAN INTERLAND
NERMIN PIKLNAC RUDAR KREKA
9600
14,0
8530
8,0
7,0
19190
2,0
C3
6590
6700
4
10
12
15
19
22
25
20
29
38
I
dan
1
1
2
1
3
5
4
6
4
3
II dan
5
8
17
15
16
17
23
34
29
23
II dan
1
2
1
3
2
2
3
2
4
7
12000
43,0
11240
17,0
21550
16810
4690
15,0
17260
10530
18310
20600
17080
12260
12100
15410
13360
13900
14,0
14
3,0
3
4,0
4
30,0
36850
4802
4746
1 mesto
2 mesto
3 mesto
4 mseto
5 mesto
6 mesto
7 mesto
8 mesto
9 mesto
10 mesto
13
29,0
40740
20040
1 mesto
2 mesto
3 mesto
4 mseto
5 mesto
6 mesto
7 mesto
8 mesto
9 mesto
10 mesto
13,0
78,0
19770
15,0
UK
2
3
3
4
5
7
7
8
8
10
21600
12,0
UK
9
18
29
30
35
39
48
54
58
61
76,0
35,0
15,0
6,0
5752
I
dan
41,0
17,0
Roksić Marko
C11
35,0
43,0
Piknjac Nermin
3852
ČIGRA DEBOX KRUŠEVAC SRBIJA
INTERLAND VARAŽDIN HRVATSKA
RUDAR KREKA TUZLA BIH
ŠUMADIJA KRAGUJEVAC SRBIJA
BJELKA SUNJA HRVATSKA
PTUJ PTUJ SLOVENIJA
RIBOLOVAC NOVI SAD SRBIJA
BREŽICE BREŽICE SLOVENIJA
MARIBOR MARIBOR SLOVENIJA
KRKUŠKA VELES MAKEDONIJA
UKUPNO
15,0
Dragićević Mirko
7,0
C2
41,0
11,0
Nikoloski Rubin
Filipović Alija
Rajić Dejan
A17
B8
Egidi Knez
13,0
Download

rezultati