International Conference of General Medicine
TIMETABLE
(SATNICA)
Satnica
Tema
Metod
obuke*
Predavač
19.09.2013.
14,00-18,30
Registracija učesnika u Sportsko
turističkom centru Wai Tai
19,00 – 21,30
Svečano otvaranje Kongresa
Centar Wai Tai
19,15 –19,35
„Zašto se voli porodična medicina“
predavanje
19,35 – 19,55
Kvalitet života, depresija i psihosomatska
obolenja kod doktora medicine
Umetnički program
Svečani koktel
predavanje
20,00 – 20,45
20,45 - 21,30
Prof.dr Igor Švab,
profesor porodične
medicine -Slovenija
Prim. dr Nebojša Ilić,
Spec. psihijatrije
20.09.2013.
Hotel
Palisad
Kongresna sala 2. sprat
09,30 – 10,00
Specijalnost opšte medicine
( porodične medicine)
10,00-10,30
“ Šta je karcinom debelog creva, kako se predavanje
otkriva, ima li preventive i kako se leči?”.
Diskisija
Moderator dr Darinka Punoševac
10,30-11,00
11,00 – 11,20
11,20 – 11,40
11,40 – 12,00
12,00 – 12,15
12,15 – 12, 45
12,45 - 13, 15
„Gastroezofagealna refluksna bolest – od
gorušice do karcinoma“
Savremena dijagnostika
gastroezofagealne refluksne bolesti
Savremeno lečenje gastroezofagealne
refluksne bolesti
Moderator dr Darinka Punoševac
Pauza
Diferencijalna dijagnoza obstruktivne
žutice
Prikaz slučajeva
Moderator dr Darinka Punoševac
predavanje
Prof.dr Igor Švab,
profesor porodične
medicine -Slovenija
Prof.dr Zoran Krivokapić
I Hirurška klinika
Klinički Centar Srbije
predavanje
Prof dr Predrag
Peško,Medicinski
fakultet u Beogradu;
Dr Ognjen Skrobić
Doc.dr Aleksandar Simić
predavanje
Prof.dr Dragoljub
Bilanović, Medicinski
fakultet u Beogradu
Dr Borislav Tošković,
13,15 – 14.30
14,30 – 16,00
Pauza za ručak
Smernice i njihova primena u učenju i
podučavanju porodične medicine kroz
implementaciju
16,15-16,45
Džoker sesija
17.00 18,30
Sastanak izvršnog odbora Asocijacije
OMPM jugoistočne Evrope
Hotel
Palisad
Kongresna sala 1. sprat
11,30 – 12,50
13,00 – 14,30
Radionica Aktavis
radionica
Predavanje
Asist.dr Venija
Čerovečki,
spec.porodične
medicine,Med.fak. u
Zagrebu
Doc.dr Maja Račić,
spec.porodične medicine
Med.fak. u Tuzli
Prof.dr Slavica ĐukićDejanović
ministarka zdravlja
Republike Srbije
radionica
Pauza za ručak
14,30 – 15,50
Poster prezentacija izabranih radova
16,00 – 17,20
„Metabolička bomba otkucava- možemo
li je deaktivirati ?“
Prof. dr Katarina Lalić, Klinika za
endokrinologiju, dijabetes i bolesti
metabolizma, KCS
Prof. dr Biljana Putniković, Klinika za
internu medicinu – kardiologija, KBC
Zemun
od broja
1- 40
Posteri veličine
90-110 x 80-90 cm
radionica
21.09.2013.
Hotel
Palisad
09.00 – 09,30
09,30 – 10.00
Kongresna sala 2. sprat
EUROPREV preventivni pregledi u radu
lekara opšte medicine-porodične
medicine
Moderator prim.dr vesna Janjušnjvić
Kvaterterna prevencija malignih bolesti
Moderator prim. dr Vesna Đurić
predavanje
Doc dr Mateja Bulc,
med.fak. Ljubljana
predavanje
Prof.John Brodersen,
Faculty of Health
Sciences
University of
Copenhagen
MD, GP, PhD, Associate
10,00-11,00
Kvaterterna prevencija malignih bolesti
11,00 – 11,15
11,15 - 12,00
Pauza
Psihosomatski aspekti depresivnosti i
malignih bolesti
Moderator prim.dr Vesna Mandrapa
Uticaj fizičke aktivnosti na smanjenje
seksualnih tegoba kod osoba sa
prekomernom telesnom masom
12.00 – 12,30
radionica
Research Professor
Doc dr Mateja Bulc,
med.fak. Ljubljana,
Prof.John Brodersen,
Faculty of Health
Sciences University of
Copenhagen
Prim.dr Vesna Janjušević
predavanje
Prim.dr Žana Stanković
predavanje
Dr sc. Nina BašićMarković, specijalista
porodične medicine,
Med. Fakultet u Zadru
predavanje
Doc.dr Dejan Dragićević,
urolog
Institut za urologiju KCS
Radionica
Prim.dr Zlatka Markov
Moderator prim.dr Vesna Mandrapa
12,30 – 13,00
13,00 – 14,30
14,30 - 16,00
16,00 – 18,00
Hotel
Palisad
10,00 – 11,20
Obolenja prostate u starijem životnom
dobu
Moderator dr Branislava Parlić
Pauza za ručak
Iskustvo u lečenju metodama
tradicionalne medicine
Poster prezentacija izabranih radova
Dr. Tatyana Bosh,
od broja
41- 80
Kongresna sala 1.sprat
„Metabolička bomba otkucava- možemo
li je deaktivirati ?“
Prof. dr Katarina Lalić, Klinika za
endokrinologiju, dijabetes i bolesti
radionica
- Director of the
Biomedic Centre
-President of the ISBM
(International Society for
the Bioregulatory
Medicne)
Dr M. Mümtaz
Mazıcıoğlu,
Erciyes University
Faculty of Medicine
Department of Family
Medicine
Kayseri/Türkiye,
Prof dr sci.med. Vuk
Stambolović
Posteri veličine
90-110 x 80-90 cm
11,30 – 12,00
metabolizma, KCS
Prof. dr Biljana Putniković, Klinika za
internu medicinu – kardiologija, KBC
Zemun
Rezultati multicentrične studije
plenarno
12,00 – 12,30
Oralne prezentacije izabranih radova
plenarno
13,00 – 14,30
14,30 – 15,50
Pauza za ručak
Radionica Abbott
Osveženje u kardiologiji
Moderator dr Branislava Parlić
16,00 – 17,20
Kako odabrati adekvatan NSAIL u
odnosu na nepoželjne efekte i postojeće
rizike
Prim.mr sci dr Miloranka
Petrov-Kiurski
5 min.usmena
prezentacija + 3
min.diskusije
radionica
doc. Dr Nataša Marković
Nikolić, KBC
Zvezdara,Beograd
prof.dr Teodora BeljićŽivković,
KBC Zvezdara,Beograd
prof.dr Edita Stokić,
Med.fakultet Novi Sad
radionica
Prof.dr Nemanja
Damnjanov,Institut za
reumatologiju,Beograd
Prof.dr Miodrag Krstić,
KCS Beograd
22.09.2013.
Hotel
Palisad
10.00 – 11,00
11.00 – 12,00
Kongresna sala 2.sprat
Zaključci Kongresa
Ručak Centar Vai Tai
plenarno
Satelitski programi
Centar Vai Tai
Satnica
Tema
Metod
obuke*
Predavač
20.09.2013.
10,00 – 10,50
10,00 - 11,50
''Lečenje kardiovaskularnog rizika:
savremeni koncept očuvanja zdravlja
populacije''
Moderator Dr Dragana Matić
'Dijabetes tip 2: Smernice prevedene u
svakodnevni rad lekara opšte medicine'',
Moderator Prim.de sci med.Matilda
Vojnović
Predavanje
FarmaS
Predavanje
Actavis
Doc.dr Nebojša Tasić
Prof. dr Teodora Beljić
Živković, KBC
Zvezdara,
Prof. dr Edita Stokić,
KC Vojvodine, Novi
12,00 – 12,20
''Ko nam krade uspomene u poznom
životnom dobu''
Moderator prim.dr Snežana Janković
Predavanje
PharmaSwiss
12,30 – 12,50
"Brzo, efikasno, bezbedno i ekonomično
lečenje bola - to je ono što bolesnik
očekuje od svog izabranog lekara"
Moderator prim.dr Snežana Janković
Pauza za ručak
Predavanje
PharmaSwiss
13,00 – 14.30
15,00 – 15,20
15,30 – 15,50
17,00 – 17,20
Predavanje
Innotech
''Pravila lečenja sidropenijske anemije''
Moderator prim dr Svetlana Knežević
''Tretman infekcija donjih disajnih puteva
u vanbolničkoj praksi“
Predavanje
PharmaSwiss
Moderator prim dr Svetlana Knežević
'' Lizinopril – juče, danas, sutra''
Moderator Dr Dragana Matić
Predavanje
Alkaloid
Sad
Prof dr Nadežda
Čovičković Šternić,
Klinika za neurologiju,
KCS
Prim. dr Mirjana
Lapčević,
DZ Voždovac
Doc. Dr Andrija
Bogdanović, Klinika za
hematologiju KCS
Dr Marko Mažibrada,
Gradski zavod za
plućne bolesti i TBC
Beograd
Prof dr Vesna Stojanov
, KCS Beograd
21.09.2013.
09.00 – 09,20
09,30 – 09,50
Hipertenzija i cerebrovaskularne bolesti :
1.Bolest malih krvnih sudova mozga i
hipertenzija”
2.Lečenje arterijske hipertenzije u
primarnoj i sekundarnoj prevenciji
cerebrovaskularnih bolest
Moderator Prim.de sci med.Matilda
Vojnović
Predavanje
Richter
Gedeon
Asist.dr Aleksandra
Pavlović KCS
Prof.dr Branislava
Ivanović KCS
10,00 - 10,50
''Rana detekcija demencija – uloga lekara
opšte medicine“
Moderator Prim.de sci med.Matilda
Vojnović
Predavanje
Actavis
Dr Anđela Gavrilović,
KBC Zvezdara
11,00-11,20
“Poznajemo se 50 godina, da li znate sve
o meni?”
Moderator Prim.de sci med.Matilda
Vojnović
''Klacid danas, za bolje sutra''
Moderator dr Ljiljana Miljački
„Vesicare® – Opustite se, imate kontrolu“
Moderator dr Ljiljana Miljački
„Da se upoznamo – ovo je sinbiotik“
Predavanje
Abbott
Asist.dr Predrag
Ostojić, Institut za
reumatologiju Beograd
Predavanje
Abbott
Predavanje
PharmaSwiss
Predavanje
PharmaSwiss
Dr Vladimir Šaranović,
KBC Zvezdara
Dr Branko Košević,
Urološka klinika VMA
Prof. dr Srđan
Đuranović, MF
Beograd, Klinika za
gastroenterologiju KCS
Beograd
Predavanje
Berlin
Prof. dr Branislava
Ivanović, Klinika za
11,30 – 11,50
12,00 – 12,20
12.30 – 12,50
Moderator dr Ljiljana Miljački
13,00 – 14,30
15.00 – 15,20
Pauza za ručak
''Zofenopril® u redukciji arterijskog
pritiska i zaštiti organa, od preporuke do
15,30 – 15,50
16,00 – 16,20
16,30 – 17,20
20,30
prakse''
Moderator dr Svetlana Dankov
''Kontinuitet u razvoju gihta i Adenuric®,
kao nova terapijska mogućnost''
Moderator dr Svetlana Dankov
Značaj lekara opšte medicine u
adekvatnom zbrinjavanju pacijenata sa
astmom i HOBP - Zašto nam je odabir
inhalera važan?''
Moderator dr Svetlana Dankov
Insulin u dijabetesu tip 2 – kome, kada,
kako?
Moderator dr Svetlana Dankov
Chemie
Predavanje
Berlin
Chemie
Predavanje
AstraZeneca
Predavanje
Novo Nordisk
kardiologiju KCS
Beograd
Doc.dr Marija Radak,
Institut za
reumatologiju, Beograd
Dr Dejan Žujović,
Gradski zavod za
plućne bolesti i TBC,
Bgd
Prof. dr Nebojša Lalić,
prof. dr Katarina Lalić i
doc. dr Aleksandra
Jotić, MF Beograd
Svečana večera
Kongres je akreditovan pod brojem A-1-1767/13
Učesnici sa kotizacijom mogu pratiti svečano otvaranje Kongresa, predavanja i radionice, a u
kotizacionom materijalu dobijaju:
Program, CD Zbornik radova, ID karticu, torbu, prigodni poklon,bonove za lanč
paket za 20, 21 i 22.09. kao i vaučer za svečanu večeru i koktel dobrodošlice na svečanom
otvaranju Kongresa.
Potvrda o učešću na Kongresu donosi:
za pasivne učesnike 7 bodova,
za poster prezentacije 9 bodova
za usmene prezentacije 11 bodova
predavači po pozivu dobijaju 13 bodova
Download

International Conference of General Medicine