UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET U PODGORICI
CENTAR ZA KVALITET
Društvo za kvalitet CG
Privredna komora CG (Odbor za kvalitet)
u saradnji sa
časopisom KVALITET&IZVRSNOST
organizuju
OSAMNAESTO SAVJETOVANJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PO SAVJET NA SAVJETOVANJE
PROGRAM RADA
Hotel PALMA – Tivat,
22 - 24. 09. 2014
PROGRAMSKI ODBOR
Predsjednik: •
Članovi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. dr Milan J. Perović
Prof. dr Slavko Arsovski
Prof. dr Vanja Asanović
Milko Beljkaš
Prof. dr Miodrag Bulatović
Vlajko Jauković
Doc. dr Jelena Jovanović
Prof. dr Zdravko Krivokapić
Mileta Leković
Mr Radoica Luburić
Mr Nada Mališić
Velimir Mijušković
Ranko Nikolić
Mr Miodrag Perović
Doc. Dr Sanja Peković
Prof. dr Zoran Punoševac
Mr Danilo Radoman
Doc. dr Obrad Spajić
Mr Milenko Šaranović
Vladimir Trajković
Prof. dr Aleksandar Vujović
Sladjana Vujović
Dragan Vukčević
Prof. dr MilanVukčević
Vukoman Vuković
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsjednik: • Prof. dr Zdravko Krivokapić
Članovi :
• Prof. dr Milan Perović
• Prof. dr Milan Vukčević
• Prof. dr Miodrag Bulatović
• Prof. dr Aleksandar Vujović
• Doc. dr Sanja Peković
• Mr Radoica Luburić
• Mr Danilo Radoman
• Evica Milić
Organizacioni
sekretar :
• Doc. dr Jelena Jovanović
KOTIZACIJA
Kotizacija učešća na Savjetovanju ⇒ 100 EUR.
Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Mašinskog fakulteta u Podgorici broj:
510-154-63 (PIB 02016702)
sa naznakom za SQM2013 (ili direktno prilikom prijave).
POZIVNA RIJEČ
Poštovani direktori preduzeća - ustanova, stručnjaci iz prakse i naučni radnici sa fakulteta i
instituta, pozivamo Vas da svojim prisustvom date doprinos ovom Savjetovanju.
Kao posebne tematske oblasti ovo Savjetovanje u stavlja Kvalitet&Finansije.
Uvijek aktuelni sistemi menadžmenta i dalje dominiraju kao tematske cjeline.
NAČIN IZLAGANJA
Pri izlaganju radova na raspolaganju je sljedeća tehnika:
PC računar + multimedija projektor (Power Point / MS WORD...).
Autori imaju na raspolaganju 10 minuta za prezentaciju rada.
Infrastruktura kvaliteta sa težištem na sistemu akreditacije, primjeni tehničkih propisa,
ulogom metrologije i standardizacije je nezaobilazna tema savjetovanja.
Osamnaesto savjetovanje će pred stručnu i naučnu javnost otvoriti sljedeća pitanja:
•
značaj kvaliteta u finansijama i finasija u kvalitetu u duhu medjunarodnih standarda,
•
kvalitet i harmonizacija sa direktivama i standardima Evropske unije,
•
utvrđivanje stanja programa sistema menadžmenta kvalitetom i definisanje narednih
faza realizacije strategije unapređenja kvaliteta,
•
kako pristupiti zahtjevima procesnog modela u skladu sa novom revizijom standarda
ISO 9001:20015,
•
iznošenje i razmjena iskustava preduzeća koja su uvela sistem kcvaliteta i kreću u proces
usklađivanja sa standardima sistema menadžmenta,
•
pospješivanje aktivnosti na unapređenju kvaliteta u obrazovanua, turizmu, zdravstvu i
upravi,
•
podsticanju primjene modela kvaliteta života i
•
podsticanje aktivnosti na primjeni integrisanih menadžment sistema.
INFORMACIJE
- telefonom: (020) 242 - 907, 245 - 003
- faksom: (020) 242 – 907, 245 - 116
- E-mail: [email protected]
- http://www.cq.ac.me
SMJEŠTAJ
Smještaj za sve učesnike je obezbijeđen u hotelu "Palma" – Tivat, gdje se
Savjetovanje i održava.
Cijene smještaja za učesnike skupa :
1.Cijena dnevno po osobi u dvokrevetnoj sobi (BB) iznosi 25,00 €
2.Cijena dnevno po osobi u dvokrevetnoj sobi (HB) iznos 28,00 €
3.Doplata za pun pansion 8,00 € dnevno po osobi
4.Cijena jednokrevetne sobe je 30 % veća od navedenih
5. Boravišna taksa nije uključena u cijenu i iznosi 1,20 € dnevno po osobi
⇒ Cijene su identične i za članove porodica i pratioce učesnika za čitavo vrijeme
trajanja Savjetovanja.
⇒
Rezervacija se obezbjeđuje u direktnom kontaktu sa hotelom do 10. 09. 2014.:
- telefon: ++382 (0) 32/672 288, 671 256
- telefaks: ++382 (0) 32/672 261, 674 617
- E-mail:[email protected]; [email protected]
Web sajt: www.primorje.me
Na Savjetovanju ćemo tražiti i naći odgovor na sva pitanja za rješavanje problema koja Vi
budete postavili. Postarali smo se da na Savjetovanju obezbijedimo učešće renomiranih
stručnjaka i naučnika iz ove oblasti iz zemlje i inostranstva.
Za oganizatore
Prof. dr Milan Perović
Prof. dr Zdravko Krivokapić
PROGRAM RADA (Hotel Palma)
Ponedeljak, 22. 09. 2014. god.
Vrijeme
830-930
930-1030
Program
Registracija učesnika
SVEČANO OTVARANJE
Utorak, 23. 09. 2014. god.
Vrijeme
900-1130
Radno predsjedništvo:
Arsić Kokić A., Arsovski S., Kanjevac K., Mičić M.,
Model konkurenstnosti na nivou preduzeća i regiona
Borković M.,
Primjena ekspertnog sistema za poboljšavanje kvaliteta izbora lokacije za
izgradnju vjetroelektrane
Djurović D., Bulatović M.,
Model izvrsnosti procesa održavanja mjerenjem odgovarajućih performansi
Ivanović M.,
Kako se pripremiti za novu verziju standarda ISO 9001:2015
Jauković V.,
Integracija različitih menadžment sistema
Lutovac M., Tešić M., Radoman K., Vukasović V., Biočanin R.,
Upravljanje otpadom uz primjenu indudtrijske simbioze i biomikriji u očavanju
životne sredine
Milivojević J., Stojanović S., Djordjević A.,
Održivi razvoj i kvalitet života
Moljević S., Gojković R.,
Model regionalnog razvoja sa aspekta intelektualnog kapitala
Orlandić R., Konjević N., Popović P., Vukčević N., Iker O., Bojović Lj.,
Uspostavljanje zahtjeva ( ISO 14001:2004) kao ekološko sigurnosni kriterijum za
praćenje i mjrenje učinka zaštite životne sredine Boko-kotorskog zaliva
Radoman D., Mardjonović A.,
Funkcionisanje Odbora za kvalitet PKCG
Stanić M., Milovanov B., Mikić S.,
Nova filozofija sistema menadžmenta kvalitetom
Vujović D., Nikšić P.,
Upravljanje rizikom primjenom standarda ISO 31000 na stanicama koje se bave
snadbevanjem motornih vozila TNG-om
Gurešić Ž., Turković P.,
Pregled izmjena revizije standarda ISO/IEC 27001:2013
Djordjević T.,
Ulazna kotrola kao preduslov za kvalitetan gotov proizvod
Perović M.,.
Kultura kvaliteta i procesni pristup – uslov za konkurentnost
Svečana dodjela prvog sertifikata Crnogorskog sertifikacionog tijela SETI.ME
Koktel dobrodošlice
REFERATI PO POZIVU (FINANSIJE&KVALITET)
Radno predsjedništvo:
Prof. dr Milan Perović, Prof. dr Krešimir Buntak, Prof. dr Slavko Arsovski
Arsovski S., Arsovski Z.,
Kvalitet i finansije:, prošlost, sadašnjost i budućnost
Buntak K.,
Možemo li govoriti o kvaliteti i kvalitetnom upravljanju bez finansijskog aspekta
Injac N.,
Finansije i kvalitet
Krivokapić Z.,
Finansije i sistem menadžmenta kvalitetom
Luburić R.,
Novac, ljudi vrijeme
1430-1630
1630-1800
Pauza
REFERATI PO POZIVU
Radno predsjedništvo:
Prof. dr Dragutin Funda, Doc. dr Jelena Jovanović, Prof. dr Zoran Punoševac
Adelsberger Z.,
Rizik neupravljanja rizikom
Funda D.,
Združeni studij Upravljanja kvalitetom u funkciji vrijednosti sustava organizacije
Gregurek M.,Hačić A.,
Optimizacija procesa naplate za gradjanstvo na primjeru banke u republici
Hrvatskoj
Punoševac Z., Stojanović I., Jelenković A.,
Organizaciona komunikacija – jedan primer iz prakse
Vujović A., Krivokapić Z., Jovanović J.,
Diferenciranje proizvoda organizacija u oblasti saobraćaja- preduslov za
izgradnju konkurentne marketing strategije
1800-1900
1130-1200
Okrugli sto (Metrologija):
Aktuelnosti u Zavodu za metrologiju CG
(moderator Prof. dr Vanja Asanović)
Unković M., Prelević M.,
Mreža procesa u jednoj složenoj organizaciji
1200-1400
Pauza
MINI SEMINAR
Dr Janssens Eric
1430
implementation of the Personnel Certification Body based on ISO 17024
Izlet (opciono u zavisnosti od vremenskih prilika)
Okrugli sto (Standardizacija):
Saradnja ISME i akademskih institucija
(moderatori: Prof. dr Milan Perović i mr Miodrag Perović)
1900-2000
IZLAGANJE RADOVA
dr Aleksandra Kokić Arsić, doc. dr Slaviša Moljević, mr Danilo Radoman
Pozdravne riječi
Uvodni referat:
1030-1100
1100-1430
Program
Srijeda, 24. 09. 2014. god.
Vrijeme
2030
Program
Svečana večera
Savjetovanje se održava u saradnji sa
PRIVREDNOM KOMOROM CRNE GORE i
časopisom KVALITET&IZVRSNOST
Download

SQM 2014