OBRAZAC za evidenciju osvojenih bodova, studijske 2014/2015. ljetni semestar
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO
STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM, STUDIJE: OSNOVNE
PREDMET: GLOBALNI MARKETING, Broj ECTS kredita 4.00
KOLOKVIJUMI
Redni
broj
Eviden.
broj
Prezime i ime studenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
13 / 12
15 / 12
16 / 12
17 / 12
18 / 12
19 / 12
21 / 12
22 / 12
23 / 12
24 / 12
25 / 12
26 / 12
28 / 12
29 / 12
30 / 12
31 / 12
32 / 12
33 / 12
34 / 12
35 / 12
36 / 12
37 / 12
38 / 12
39 / 12
40 / 12
41 / 12
44 / 12
45 / 12
46 / 12
47 / 12
48 / 12
Redžepagić Ajla
Vukotić Marija
Mirković Nikolina
Brašanac Jelena
Boljević Aleksandar
Stevović Ivana
Dragojević Suzana
Mirović Ljiljana
Jolić Dragan
Radonjić Jelena
Nikolić Tamara
Maslovar Marija
Markoč Nikoleta
Vujović Biljana
Šekularac Ljiljana
Rutović Verica
Jukić Jovana
Pešić Milica
Bulatović Anñela
Svorcan Andrijana
Tomašević Bojana
Femić Aleksandra
Gačević Danilo
Popović Anñela
Popović Bojana
Popović Aleksandra
Titić Martina
Mitrović Mina
Bubanja Dragana
Novaković Dragana
Kato Nikoleta
Knežević Julija
Raković Mirjana
Stojanović Marko
Tufegdžić Vidoje
Perović Nina
Canović Samira
Srdić Zorana
Laban Jovana
Bubanja Danilo
Homen Andrea
Kaluñerović Dejan
Stijepović Ana
Pris.
K1
0,0
K1
pop
10
15
15
14
15
14
11
8-
10
15
11
10
14
15
9
14
14
14
13
9
10
9
10
15
13
811
Seminarski
rad
0
9
10
14
14
14
14
14
15
14
14
6
15
13
8
12
K2
K2
pop
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
49 /
50 /
52 /
53 /
54 /
55 /
57 /
58 /
59 /
61 /
62 /
63 /
64 /
65 /
66 /
67 /
68 /
69 /
70 /
71 /
72 /
73 /
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
74 / 12
76 / 12
77 / 12
78 / 12
79 / 12
80 / 12
81 / 12
82 / 12
83 / 12
84 / 12
85 / 12
86 / 12
87 / 12
88 / 12
89 / 12
90 / 12
91 / 12
92 / 12
94 / 12
95 / 12
96 / 12
98 / 12
101 / 12
102 / 12
105 / 12
107 / 12
108 / 12
109 / 12
116 / 12
117 / 12
118 / 12
119 / 12
Begović Ernisa
Živaljević Strahinja
Stefanović Srñan
Todorović Bojana
Barlović Vera
Novaković Veronika
Zanata Dajana
Čurović Kosta
Ivanović Dragana
ðorñević Aleksandra
Paladin Nataša
Šturanović Ivana
Perović Stanka
Radović Marija
Ćeranić Jovana
Radović Dragana
ðurić Nikoleta
Halilović Alen
Lukić Mrika
Šćekić Jovana
Čizmović Marko
Stanišić Stefani
Sinñić Nikolina
Grbić Dragana
Šabanović Milutin
Vujović Vinka
Malović Aleksandra
Milić Nikola
Ajković Jelena
Knežević Nataša
Moračanin Bojana
Milić Saška
Rakić Tamara
Gurešić Darko
Begović Marijana
Kilibarda Ivana
Bojanić Milica
Simić Jovana
Goranović Irena
Tauzović Ana
Šćepanović Nikodin
Krsmanović Stefan
Pešović Anñela
Hadrović Mersiha
Popović Sanja
Balandžić Ana
Lakonić Kristina
Vujošević Marijana
Bezmarević Sandra
Nedeljković Sandra
Lješnjanin Merima
ðukanović Tamara
Pedović Danijela
Asanović Svetlana
13
6
13
15
0
5
88810
13
8-
14
11
14
12
14
14
10
9
9
80
5
11
8
14
3
9
10
6
5
13
11
815
8
11
14
5
13
13
13
12
14
0
5
10
3
84
10
10
5
88
811
9
13
10
10
3
8
10
5
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
120 / 12
121 / 12
122 / 12
124 / 12
127 / 12
128 / 12
130 / 12
131 / 12
133 / 12
134 / 12
136 / 12
Roganović Nataša
Bulić Milica
Ilić Kristina
Stefanović Milorad
Cvetković Stefan
Dabović ðuro
Šuković Marija
Bogićević Ivana
Rakočević Dimitrije
Vušurović Vanja
Omeragić Almina
137 / 12
140 / 12
142 / 12
146 / 12
155 / 12
156 / 12
157 / 12
161 / 12
163 / 12
165 / 12
167 / 12
12 / 11
26 / 11
42 / 11
50 / 11
55 / 11
62 / 11
74 / 11
80 / 11
95 / 11
100 / 11
103 / 11
107 / 11
110 / 11
114 / 11
115 / 11
117 / 11
122 / 11
123 / 11
129 / 11
132 / 11
140 / 11
156 / 11
162 / 11
167 / 11
169 / 11
187 / 11
188 / 11
29 / 10
33 / 10
54 / 10
59 / 10
Perović Tomislav
Radonjić Jelena
Andesilić Jelena
Kovačević Lidija
Jadadić Suad
Pravilović Sanja
Bulatović Olgica
Srdanović Svetlana
Penov Aleksandra
Bašić Jelena
Aleksić Marko
Veličković Branka
Brkan Kristina
Urošević Izabela
Dabetić Anñela
Popović Jelena
Spalević Aleksandar
Dubravčević Jelena
Rakočević Renata
Korać Nikola
Nikolić Marija
Mijušković Danka
Pejović Dijana
Ličina Adis
Otašević Nina
Klikovac Dragana
Matijević Ivan
Jokić Ivana
Blagojević Miloš
Marković Sanela
Račić Olivera
Mihović Predrag
Nikčević Jelena
Drakula Milica
Drakula Anica
Skoko Dragana
Brguljan Uglješa
Rašković Slañana
Itantović Vladana
Gobović Natalia
Praščević Stefan
Bulatović Jana
12
13
4
13
10
4
812
5
10
12
5
0
8
4
12
6
13
14
9
15
8
9
10
9
812
12
8
8
13
0
4
13
8
89
8-
4
88
12
9
12
12
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
78 / 10
79 / 10
87 / 10
100 / 10
102 / 10
109 / 10
137 / 10
152 / 10
173 / 10
207 / 10
30 / 09
34 / 09
60 / 09
69 / 09
Barović Milica
Raičković Zorana
Osmajić Jelena
Abramović Vanja
Krivokapić Nikolina
Bajković Jelena
Šćekić Nikola
Ličina Dalida
Tabaković Igor
Buljančević Mina
Lutovac Mirko
ðurić Kristina
Vujović Irena
Joksimović Dražen
89 / 09
104 / 09
130 / 09
132 / 09
156 / 09
236 / 09
51 / 08
67 / 08
103 / 08
105 / 08
145 / 08
154 / 08
160 / 08
163 / 08
192 / 08
193 / 08
222 / 08
144 / 07
145 / 07
154 / 07
157 / 07
207 / 07
86 / 06
99 / 06
84 / 05
133 / 05
146 / 05
76 / 04
Bajčeta Aleksandar
Merdović Danilo
Dragović Milica
Vujošević Tatijana
Šćekić Nataša
Arambašić Uroš
Bijelić Milena
Tomović Marko
Ćećanović Tijana
Krivokapić Ivana
Čekerevac Lazar
Rajković Vladimir
Anñelić Milan
Kilibarda Ljiljana
Punošević Nela
Krgović Vanja
Ivanović Mirjana
Raković Jelena
Jaredić Nikolina
Radičević Veljko
Milošević Krsto
Radović Marija
Marković Danka
Vukotić Milan
Simićević Miloš
Radojević Tamara
Vulović Vesna
Vulević Milena
1
2
3
4
X/T-2015
X/T-2015
X/T-2015
X/T-2015
Monterjov Oleg
Ščerbakova Jelisaveta
Tokarčuk Jekaterina
Ivanova Sofija
9
9
83
8
11
10
11
9
810
5
5
9
8
810
11
811
810
11
812
13
10
6
10
10
12
10
5
12
9
6
6
10
11
Napomena: Test je polozen sa minimum 8 bodova. Drugi rok je zakazan za ponedeljak 23.03.2015.
u 10.00h.
Download

OBRAZAC za evidenciju osvojenih bodova, studijske 2014/2015