STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM
REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA (OBILJEŽENO CRVENOM BOJOM)
IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
Broj
Indeks
God. Upisa
Ime
Prezime
K1
1
1
2012
Ajla
Redžepagić
16
2
2
2012
Marija
Vukotić
20
3
3
2012
Nikolina
Mirković
17
4
4
2012
Jelena
Brašanac
20
5
5
2012
Aleksandar
Boljević
18,5
6
6
2012
Ivana
Stevović
13,5
7
7
2012
Suzana
Dragojević
8
8
2012
Ljiljana
Mirović
20
9
9
2012
Dragan
Jolić
16
10
10
2012
Jelena
Radonjić
19,5
11
11
2012
Tamara
Nikolić
20
12
12
2012
Marija
Maslovar
16
13
13
2012
Nikoleta
Markoč
6
14
15
2012
Biljana
Vujović
14,5
15
16
2012
Ljiljana
Šekularac
19,5
16
17
2012
Verica
Rutović
20
17
18
2012
Jovana
Jukić
16
18
19
2012
Milica
Pešić
20
19
21
2012
Anñela
Bulatović
16,5
20
22
2012
Andrijana
Svorcan
16
21
23
2012
Bojana
Tomašević
16
22
24
2012
Aleksandra
Femić
10
23
25
2012
Danilo
Gačević
12
24
26
2012
Anñela
Popović
10,5
25
28
2012
Bojana
Popović
16
26
29
2012
Aleksandra
Popović
9
27
30
2012
Martina
Titić
18
28
31
2012
Mina
Mitrović
16
29
32
2012
Dragana
Bubanja
15
30
33
2012
Dragana
Novaković
14
31
34
2012
Nikoleta
Kato
16
32
35
2012
Julija
Knežević
12
33
36
2012
Mirjana
Raković
16
34
37
2012
Marko
Stojanović
20
35
38
2012
Vidoje
Tufegdžić
16
K2
Z
36
39
2012
Nina
Perović
11
37
40
2012
Samira
Canović
10
38
41
2012
Zorana
Srdić
7
39
44
2012
Jovana
Laban
19,5
40
45
2012
Danilo
Bubanja
16
41
46
2012
Andrea
Homen
20
42
47
2012
Dejan
Kaluñerović
14
43
48
2012
Ana
Stijepović
13,5
44
49
2012
Ernisa
Begović
16,5
45
50
2012
Strahinja
Živaljević
16
46
52
2012
Srñan
Stefanović
12
47
53
2012
Bojana
Todorović
16
48
54
2012
Vera
Barlović
16
49
55
2012
Veronika
Novaković
20
50
57
2012
Dajana
Zanata
16
51
58
2012
Kosta
Čurović
16
52
59
2012
Dragana
Ivanović
20
53
61
2012
Aleksandra
ðorñević
54
62
2012
Nataša
Paladin
16
55
63
2012
Ivana
Šturanović
13
56
64
2012
Stanka
Perović
17,5
57
65
2012
Marija
Radović
17,5
58
66
2012
Jovana
Ćeranić
20
59
67
2012
Dragana
Radović
16
60
69
2012
Alen
Halilović
9,5
61
70
2012
Mrika
Lukić
20
62
71
2012
Jovana
Šćekić
14
63
72
2012
Marko
Čizmović
16
64
73
2012
Stefani
Stanišić
14,5
65
74
2012
Nikolina
Sinñić
18
66
75
2012
Dragica
Lazarević
15
67
76
2012
Dragana
Grbić
17
68
78
2012
Vinka
Vujović
10
69
79
2012
Aleksandra
Malović
16
70
80
2012
Nikola
Milić
14
71
81
2012
Jelena
Ajković
16
72
82
2012
Nataša
Knežević
14
73
83
2012
Bojana
Moračanin
13,5
74
85
2012
Tamara
Rakić
16
75
86
2012
Darko
Gurešić
9
76
87
2012
Marijana
Begović
4,5
77
88
2012
Ivana
Kilibarda
18
78
89
2012
Milica
Bojanić
16
79
90
2012
Jovana
Simić
20
80
91
2012
Irena
Goranović
16
81
92
2012
Ana
Tauzović
16
82
94
2012
Nikodin
Šćepanović
11
83
95
2012
Stefan
Krsmanović
16
84
96
2012
Anñela
Pešović
19
85
98
2012
Mersiha
Hadrović
14
86
99
2012
Marija
Nikolić
3
87
101
2012
Sanja
Popović
11,5
88
105
2012
Kristina
Lakonić
89
107
2012
Marijana
Vujošević
20
90
108
2012
Sandra
Bezmarević
0
91
109
2012
Sandra
Nedeljković
14
92
116
2012
Merima
Lješnjanin
16
93
117
2012
Tamara
ðukanović
14
94
118
2012
Danijela
Pedović
12
95
119
2012
Svetlana
Asanović
18
96
120
2012
Nataša
Roganović
16
97
121
2012
Milica
Bulić
16
98
123
2012
Jelena
ðurñić
12
99
124
2012
Milorad
Stefanović
100
127
2012
Stefan
Cvetković
20
101
128
2012
ðuro
Dabović
14
102
129
2012
Slobodan
Bujiša
103
130
2012
Marija
Šuković
12
104
131
2012
Ivana
Bogićević
16
105
134
2012
Vanja
Vušurović
11
106
136
2012
Almina
Omeragić
12
107
137
2012
Tomislav
Perović
12,5
108
140
2012
Jelena
Radonjić
18
109
142
2012
Jelena
Andesilić
110
146
2012
Lidija
Kovačević
111
156
2012
Sanja
Pravilović
112
157
2012
Olgica
Bulatović
15
113
161
2012
Svetlana
Srdanović
17
114
163
2012
Aleksandra
Penov
16
115
165
2012
Jelena
Bašić
20
116
167
2012
Marko
Aleksić
117
10
2011
Sanja
Tomičić
20
118
28
2011
Barbara
Lemajić
16
119
50
2011
Anñela
Dabetić
7*
120
52
2011
Snežana
ðalović
2
121
62
2011
Aleksandar
Spalević
8,5
122
65
2011
Aleksandra
Nešković
16
123
70
2011
Marijana
Mitrović
16
124
95
2011
Nikola
Korać
20
125
99
2011
Jovana
Lučič
19
126
100
2011
Marija
Nikolić
5
127
107
2011
Dijana
Pejović
2
128
115
2011
Dragana
Klikovac
13,5
129
117
2011
Ivan
Matijević
16
130
118
2011
Ivana
Borović
20
131
122
2011
Ivana
Jokić
9
132
123
2011
Miloš
Blagojević
133
161
2011
Marijana
Vujadinović
134
169
2011
Dragana
Skoko
135
175
2011
Sanja
Grujić
136
33
2010
Natalia
Gobović
137
59
2010
Jana
Bulatović
138
78
2010
Milica
Barović
139
79
2010
Zorana
Raičković
7*
140
87
2010
Jelena
Osmajić
10
141
105
2010
Tanja
ðurašković
142
160
2010
Marina
Maslovar
143
198
2010
Jovana
Šimun
144
30
2009
Mirko
Lutovac
145
85
2009
Jovana
Damjanović
146
89
2009
Aleksandar
Bajčeta
14
147
117
2009
Amanda
Beširević
19,5
148
18
2008
Kristina
Perović
19,5
149
145
2008
Lazar
Čekerevac
150
192
2008
Nela
Punošević
20
151
208
2008
Milena
Vušurović
16
152
255
2008
Darko
Burić
153
289
2008
Ivan
Pavićević
154
154
2007
Veljko
Radičević
155
157
2007
Krsto
Milošević
156
102
2005
Milica
Svorcan
157
215
2005
Jelena
Pejaković
158
76
2004
Milena
Vulević
20
17
12
16
12
Download

iz finansijskog menadžmenta