ATLAS STIPENDISTI
IME I PREZIME
UNIVERZITETSKA USTANOVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
GENERACIJA 2001/2002
Danijel Burzanović
Nataša Radonjić
Zorica Lučić
Veljko Šćekić
Aleksandra Tomković
Maja Drakić
Jelena Jokanović (sada Erker)
Marina Radević (sada Milić)
Zorica Kalezić
Milica Dapčević (sada Kovačević)
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
GENERACIJA 2002/2003
Ana Karadžić (sada Radulović)
Ana Vratnica (sada Bečanović)
Danijela Vuković
mr Mijat Jocović
Rajka Peković
Ana Savović
mr Boban Melović
Etrita Ficić (sada Pulti)
Marko Miročević
Nikola Popović (IN MEMORIAM)
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GENERACIJA 2003/2004
dr Aneta Spaić
Duška Radović
Ana Gegaj (sada Vuković)
Milica Mijović
Ksenija Franović
mr Damir Šehović
Ivana Glišević Đurović
Tijana Saveljić (sada Aleksić)
Tamara Rafailović
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
10. Ivana Bulajić
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
GENERACIJA 2004/2005
Bojan Spaić
Sanja Kalezić
mr Boris Vukićević
mr Miloš Vukčević
Mubera Kurpejović
Julija Cerović
Milena Lipovina (sada Božović)
Jelena Zubac
Jelena Lipovina
Mira Radunović
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
GENERACIJA 2005/2006
Marija Backović
Petar Šturanović
Boris Bastijančić
Danilo Ćupić
Marina Otašević
mr Nikoleta Tomović
Milena Muhadinović
MSc Ivan D. Rakočević
Ana Surjan
Slađana Bojanić
Vanja Bojanović
Ivana Radulović
Aleksandra Sekulić
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
GENERACIJA 2006/2007
1. Milena Jokić
2. mr Momo Koprivica
3. Nada Ćetković
4. Leana Ugrinovska
5. Marija Veselin Kovačević
6. Isidora Vlahović
7. Milena Tomašević
8. Martina Ćetković
9. Ivana Dabanović
10. Nenad Vuletić
11. Danijela Marković
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Filozofski fakultet Nikšić
Filozofski fakultet Nikšić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
12.
13.
14.
15.
Maja Vučić
Vojislav Rabrenović
Branka Femić
Katarina Krek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GENERACIJA 2007/2008
Tamara Šuković
Ratka Kalezić
Aneta Adžić (sada Konstantinović)
Ilija Trstenjak
Aleksandra Đorđević (sada Radojević)
Anastasija Đorđević
Marija Maraš
8.
9.
Maja Ivanović
Dajana Radulović
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mira Grebović
Stevan Ulama
Darinka Vuksanović
Nikolina Bezbradica
Adrijana Gvozdenović
Dubravka Milivojević
Aleksandra Sekulić
Jelena Radoman
GENERACIJA 2008/2009
1. Jakov Milatović
2. Maja Radonjić
3. Marina Jovićević
4. Jovana Đurčević
5. Iva Bulatović
6. Dženan Strujić
7. Vlatka Vujošević
8. Violeta Bulajić
9. Vladimir Slavnić
10. Dušan Kasalica
1.
2.
GENERACIJA 2009/2010
Ana Tomković
Ana Lelević
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Fakultet za poslovne Studije MBS Univerzitet Mediteran
Fakultet za poslovne Studije MBS Univerzitet Mediteran
Fakultet za poslovne Studije MBS Univerzitet Mediteran
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Fakultet političkih nauka i Ekonomski fakultet Podgorica
Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Menadžment-primenjene studije Univerzitet Crne Gore i
Fakultet za poslovne studije "Montenegro business school"
Filozofski fakultet Nikšić
Filozofski fakultet Nikšić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Fakultet za poslovne studije Univerzitet Mediteran
Pravni fakultet Univerzitet Crne Gore
Filozofski fakultet Nikšić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet za informacione tehnologije Univerzitet Mediteran
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerzitet Mediteran
Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerzitet Mediteran
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Pravni fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Univerzitet Mediteran
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nikša Mijanović
Alisa Gutić
Damir Kujović
Vesna Osmajić
Nermin Škretović
Nina Vujanović
Marina Mihaljević
Slađana Pavlović
Vukašin Pejović
Bilgena Drpljanin
Ana Đurović
Nada Martinović
Tijana Ilinčić
Milka Delibašić
Mirjana Marsenić
Marko Milošević
Jelena Simić
Nemanja Bečanović
Pravni fakultet Univerzitet Mediteran
Pravni fakultet UDG
Pravni fakultet UDG
Fakultet za poslovne studije MBS Univerzitet Mediteran
Fakultet za poslovne studije MBS Univerzitet Mediteran
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG
Filozofski fakultet Nikšić
Fakultet za strane jezike Univerziteta Mediteran
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerzitet Mediteran
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Specijalističke studije filmske i televizijske režije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
GENERACIJA 2010/2011
Denis Vukotić
Viktoria Badža
Ana Aligrudić
Tijana Krivokapić
Bojan Vujović
Tamara Vujošević
Marija Radonjić
Sanja Vuković
Dejan Radusinović
Jovana Perunović
Radmila Lazarević
Jelica Kasalica
Miloš Popović
Snežana Pupović
Dušan Popović
Ksenija Iković
Jovana Bojović
Marija Abramović
Azra Kulosmanović
Ivana Vuković
Pravni fakultet Univerzitet Mediteran
Fakultet za poslovne studije MBS Univerzitet Mediteran
Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore
Fakultet za državne i evropske studije Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG
Fakultet za strane jezike Univerziteta Mediteran
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Bar Univerzitet Mediteran
Fakultet za informacione tehnologije Univerzitet Mediteran
Fakultet za informacione tehnologije Univerzitet Mediteran
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerzitet Mediteran
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Medicinski fakultet Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet Univerzitet Crne Gore
Biotehnički poljoprivredni fakultet Univerzitet Crne Gore
Download

ATLAS STIPENDISTI - Atlas Foundation