Fakultet za pomorstvo Cetinje
Teorije menadžmenta - 2012
Zbirni rezultati:
R. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ime i prezime
Petrović Milena
Pejaković Dragan
Kustudić Đordje
Sjekloća Dragan
Klać Dragan
Čelebić Savo
Rajković Nataša
Vulaš Slobodan
Vujović Milena
Pavićević Miroslav
Maljević Nina
Maštrap Jošo
Ražnatović Marija
Martinović Maja
Banićević Ivan
Marković Filip
Mirković Ivan
Popović Dušan
Marković Milica
Marković Marija
Vukčević Aleksandar
Pejaković Ivana
Hajduković Zlatko
Jovićević Mirko
Kaluđerović Dragana
Knežević Jovo
Pejaković Tamara
Miljenović Dijana
Kaluđerović Bogdan
Radonjić Ivan
Broj
indexa
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
Test
Case Study Aktivnost/ Završni
(max 40)
(max 10)
Prisustvo dio ispita
(max 10) (max 40)
5
8
25
20
4
35
20
20
20
10
8
6
10
2
10
2
6
10
10
10
8
38
21
2
24
20
5
2
6
6
35
30
6
4
21
20
7
2
7
4
10
10
20
Ukupno
(max 100)
Ocjena
0
13
45
4
0
2
93
22
26
0
18
36
20
29
0
2
0
61
36
31
0
0
6
4
21
2
14
4
0
60
F
F
F
F
F
F
A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Banović Milena
Lipovina Miloš
Vuksanović Maja
Raičković Nikola
Vujović Mirijana
Popović Tomaš
Martinović Petar
Gazivoda Marko
Popović Filip
Mijanović Dejan
Kolar Adanita
Kraljević Gordana
Mićunović Marko
Marković Marko
Božović Nikola
Borozan Milan
Pajović Marko
Zuber Predrag
Kuzmanović Ivica
Jovanović Milutin
Matanović Dejan
Mudreša Maja
Spasić Nenad
Drašković Igor
Lješković Gajo
Kandić Zoran
Popović Mladen
Martinović Branko
Ivanović Filip
Kojić Gajo
Prlja Lazar
Marković Marina
Domazetović Miloš
Pejović Jelena
Ljiljanić Miloš
Vujović Aneta
Laković Marija
31/11
32/11
33/11
34/11
35/11
36/11
37/11
38/11
39/11
40/11
41/11
42/11
43/11
44/11
45/11
46/11
47/11
48/11
49/11
50/11
51/11
52/11
54/11
55/11
56/11
57/11
58/11
59/11
60/11
61/11
62/11
63/11
64/11
65/11
66/11
67/11
68/11
20
20
21
10
10
23
25
10
25
20
9
10
2
10
23
4
6
20
10
10
20
10
10
8
30
28
6
10
2
10
20
25
4
33
30
21
20
8
29
24
20
25
10
10
30
26
10
10
10
10
25
30
20
40
0
64
0
70
2
63
0
0
53
0
40
0
0
80
36
0
16
43
63
0
66
0
0
0
20
0
0
0
0
0
70
0
0
50
76
20
F
F
D
F
C
F
D
F
F
E
F
F
F
F
B
F
F
F
F
D
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
F
F
E
C
F
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Martinović Vladimir
Miljenović Petar
Radunović Miloš
Marković Jelena
Gazivoda Luka
Mirović Biljana
Kaluđerović Mirijana
Đurišić Ivana
Đurišić Vlatko
Jovićević Ivica
Bajović Đorđije
Bigović Igor
Vukotić Mirijana
Martinović Nikola
Janković Nikola
Miranović Dražen
Đuričković Marina
Đukanović Miloš
Marković Zoran
Pavićević Marko
Rolović Vladimir
Tomov Vlado
Pavićević Tamara
Banićević Andrijana
Zanata Đorđe
Milošević Stanislava
Rogač Pavle
Oćićek Mladen
Šuškavčević Marina
Pravilović Biljana
Šoć Nikola
Milanović Danijela
Maštrap Marko
Milićević Đoko
Sjekoloća Sanja
Bogdanović Dejan
Čelebić Milena
69/11
70/11
71/11
72/11
73/11
74/11
75/11
76/11
77/11
78/11
79/11
80/11
81/11
82/11
83/11
84/11
85/11
86/11
87/11
88/11
89/11
90/11
91/11
92/11
93/11
94/11
95/11
96/11
97/11
98/11
99/11
100/11
102/11
103/11
104/11
3/09
4/08
20
8
8
40
6
10
10
10
6
8
10
10
7
10
10
6
6
2
10
36
34
32
10
24
40
40
34
20
38
20
4
22
21
20
21
10
10
20
22
22
20
21
21
10
10
2
21
21
21
2
8
23
8
5
28
2
10
7
10
24
10
8
8
10
8
10
26
20
24
36
0
40
100
0
14
0
96
88
13
26
2
90
20
4
22
0
62
61
44
0
22
30
45
0
61
0
47
41
15
38
0
0
34
44
0
0
F
F
F
A
F
F
F
A
B
F
F
F
A
F
F
F
F
D
D
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Đakonović Božidar
Jabučanin Aleksa
Jokić Radmila
Bigović Andrijana
Roganović Ivana
Batrićević Zorica
Klečak Dubravka
Leković Sanja
Živanović Tamara
Mustafić Mirsad
12/08
17/08
29/08
42/08
51/08
64/08
5/07
15/07
16/07
95/06
34
33
4
4
8
8
0
0
0
67
71
0
0
0
0
0
21
26
F
F
F
D
C
F
F
F
F
F
Popravni rok (kolokvijum i završni dio ispita) biće održan 15.06.2012. godine prema sljedećem rasporedu:
11:00, studenti sa brojem indexa 1/11 - 60/11
12:30, studenti sa brojem indexa 61/11 - 104/11, kao i studenti starijih generacija.
Popravni kolokvijum i završni dio ispita obaviće se prema istim pravilima kao i u redovnom roku.
Za svaki dio koji polažu studenti moraju ostvariti minimum 50% tačnih odgovora da bi imali položen dati dio,
i da bi im ti poeni bili uračunati u ukupnom zbiru.
Studenti koji su položili oba dijela (kolokvijuma), ali u ukupnom zbiru imaju manje od 50 poena nisu položili ispit.
Ovi studenti mogu raditi ponovo jedan od dijelova (kolokvijuma) po sopstvenom izboru ili odgovarati usmeno dio koji žele,
da bi prikupili broj poena koji im nedostaje.
Upis ocjena za studente koji su položili ispit obaviće se 15.06.2012. godine u 14:00.
Studenti koji su položili ispit, a žele da poprave ocjenu za jedan imaju mogućnost da odgovaraju usmeno 15.06.2012. godine u 14:00.
Ovi studenti odgovaraju usmeno jedan od dijelova (kolokvijuma) po sopstvenom izboru.
Studenti koji žele da poprave ocjenu za više od jedan, po pravilu, odgovaraju cjelokupno gradivo.
Formiranje ocjena izvršeno je u skladu sa bodovnom skalom i pravilima UCG koja su studentima prezentirana na početku semestra.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Boban Melović
Download

Fakultet za pomorstvo Cetinje-2012