ENGLESKI JEZIK II , HOTELIJERSTVO
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Name and Surname
Asović Miljan
Bakić Marija
Bojanović Suzana
Borozan Ivana
Božović Nemanja
Bulatović Anđela
Čejović Marko
Crnovršanin Damir
Čuturić Erna
Đukić Draga
Dukić Vasilije
Đurković Anđela
Đurković Nikola
Đurović Mladen
Džankić Anđela
Erović Elda
Filipović Aleksandra
Filipović Jovana
Giljen Vladan
Grivić Marija
Haračić Haris
Hodžić Anita
Jabučanin Ksenija
Jokanović Nikoleta
Jovanović Bojana
Jovanović Jovana
Kalezić Luka
Kardović Haris
Kasalica Marko
Kolenović Andrea
Konjević Milica
Kontić Milena
Kontić Predrag
Korać Milana
Kovačević Dragana
Kovačević Slobodan
Krezović Zoran
Krivokapić Nikoleta
Labović Nikola
Leposavić Pavle
Lučić Violeta
Maksimović Anja
Index no
42H/14
53H/13
58H/06
55H/14
57H/14
70H/14
6H/14
36H/14
87H/14
66H/14
95H/14
19H/13
52H/14
25H/14
49H/14
25H/13
12H/14
86H/14
92H/14
75H/14
67H/14
88H/14
77H/14
37H/14
20H/14
61H/14
39H/14
22H/14
91H/14
38H/12
90H/14
56H/14
43H/14
21H/14
42H/14
81H/14
14H/14
41H/14
68H/14
55H/14
76H/14
74H/14
Test 1
8.5
18
12
7
20
22
4
36
20.5
21
3
35.5
17
5.5
22.5
18.5
10
7
19
9.5
9
20.5
12
22.5
24.5
29
15
17
12.5
12
10.5
20.5
18
12.5
Test 2
Lessons
Oral
Total
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Maraš Snežana
Marinović Miloš
Medenica Drago
Mićković Jelena
Mijović Jovana
Milatović Kristina
Milić Miloš
Milić Miloš
Milošević Marjan
Mirković Jelena
Mladenović Aleksandar
Mršić Anđela
Nikitenko Anđela
Obradović Luka
Ostojić Nikola
Pajović Sandra
Pavićević Manja
Pekić Jovana
Radenović Stefan
Radinović Slađana
Radović Stefan
Radunović Jovan
Šabotić Irvin
Šofranac Filip
Stevović Luka
Tadić Nemanja
Tatar Stefan
Tomašević Milena
Uskoković Dragana
Vlahović Jovan
Vukčević Marina
Vuleković Doris
Zejak Andrijana
Žugić Mirko
1H/14
45H/14
85H/14
93H/14
18H/14
23H/14
10H/14
60H/14
26H/14
39H/13
82H/14
78H/14
2H/14
8H/10
11H/14
19H/14
52H/13
15H/14
65H/14
44H/14
18H/13
54H/13
13H/14
20H/11
3H/14
32H/14
22h/10
11H/14
46H/14
53H/14
89H/14
44H/14
30H/14
28H/14
32
9
20
2
1.5
28
1
31.5
14.5
19
31
9
11
9
20.5
26.5
4.5
21.5
14
12
6
8
20
25
6
8.5
4
Download

ENGLESKI JEZIK II , HOTELIJERSTVO