Page 1
OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE
STUDIJSKI PROGRAM:
STUDIJE: OSNOVNE
NASTAVNIK:
PREDMET: POSLOVNO PRAVO
Redni
BROJ ECTS KREDITA:
Vid
POPRAVNI I
PRISUS.+
PRVI
KOLOKVIJUM
DOM.+ AKTIV. KOLOKVIJUM
A
PREZIME I IME STUDENTA
Evidencioni br.
br.
1
1,/14
Maraš Snežana
34
2
2,/14
Nikitenko Anñela
26
3
3,/14
Stevović Luka
4
4,/14
Mikulić Jelena
5
5,/14
Bulatović Aleksandra
6
6,/14
čejović Marko
7
7,/14
Radenović Dejana
8
8,/14
Roćen Jovan
9
9,/14
Bojić Aleksandar
10 10,/14
11 11,/14
34
Milić Miloš
Tomašević Milena
12 12,/14
13 13 / 14
Filipović Aleksandra
14 14 / 14
15 15 / 14
Krezović Zoran
16 16 / 14
17 17 / 14
ćalasan Ana
24
Šabotić Irvin
Pekić Jovana
36
Jovović Mila
18 18 / 14
19 19 / 14
Mijović Jovana
20 20 / 14
21 21 / 14
Jovanović Bojana
22 22 / 14
Kardović Haris
Jovović Nenad
36
Stanišić Ivan
34
DRUGI
KOLOKVIJUM
POPRAVNI II
KOLOK.
U TOKU
SEMESTRA
NA ZAVRŠNOM
POPRAVNI
ISPITU
ZAVRŠNOG ISITA
Page 2
23 23 / 14
24 24 / 14
Milatović Kristina
25 25 / 14
26 26 / 14
ñurović Mladen
27 27 / 14
28 28 / 14
Kočan Mirza
Milošević Marjan
Bojić Igor
Žugić Mirko
29 29 / 14
30 30 / 14
Mandrapa Rajko
31 31 / 14
32 32 / 14
Krivošić Zorana
33 33 / 14
34 34 / 14
Rakočević Milena
35 35 / 14
36 36 / 14
Baranin Danilo
Zejak Andrijana
Tadić Nemanja
ñekić Nikoleta
Crnovršanin Damir
37 37 / 14
38 38 / 14
Jokanović Nikoleta
39 39 / 14
40 40 / 14
Kalezić Luka
Belan Filip
Stijepović Slañana
41 41 / 14
42 42 / 14
Krivokapić Nikoleta
43 43 / 14
44 44 / 14
Kontić Predrag
Vuleković Doris
45 45 / 14
46 46 / 14
Uskoković Dragana
Kovačević Dragana
Marinović Miloš
47 47 / 14
48 48 / 14
ñukanović Marko
49 49 / 14
50 50 / 14
Laković Sara
Burzan Savo
Kaluñerović Aleksandra
51 51 / 14
52 52 / 14
Vujović Slañana
53 53 / 14
Vlahović Jovan
ñurković Nikola
20
Page 3
54 54 / 14
55 55 / 14
56 56 / 14
57 57 / 14
Zoran Jovana
Leposavić Pavle
Kontić Milena
Božović Nemanja
58 58 / 14
59 59 / 14
Laketić Ljiljana
60 60 / 14
61 61 / 14
Milić Miloš
28
Bakoč Tijana
Jovanović Jovana
20
62 62 / 14
63 63 / 14
Miličković Miodrag
64 65 / 14
65 66 / 14
Radenović Stefan
20
ðukić Draga
30
66 67 / 14
67 68 / 14
Haračić Haris
68 69 / 14
69 70 / 14
Dumnić Anñelka
Labović Nikola
Radović Milena
Bulatović Anñela
70 71 / 14
71 72 / 14
ćalasan Tomislav
72 73 / 14
73 74 / 14
Milić Karolina
Bakrač Darinka
Maksimović Anja
74 75 / 14
75 76 / 14
Grivić Marija
20
Lučić Violeta
20
76 77 / 14
77 78 / 14
Jabučanin Ksenija
20
78 79 / 14
79 80 / 14
Roganović Jelena
80 81 / 14
81 82 / 14
Kovačević Slobodan
Mršić Anñela
Šekularac Boško
Mladenović Aleksandar
82 83 / 14
83 84 / 14
Vojinović Andrijana
84 85 / 14
Medenica Drago
Bošković Lidija
Page 4
85 86 / 14
86 87 / 14
Filipović Jovana
87 88 / 14
88 89 / 14
Hodžić Anita
ćuturić Erna
Vukčević Marina
89 90 / 14
90 91 / 14
Konjević Milica
91 92 / 14
92 93 / 14
Giljen Vladan
93 94 / 14
94 95 / 14
Kasalica Marko
Mićković Jelena
Tomović Anñela
ðukić Vasilije
95 9/13
96 19/13
Rondović Miljan
97 21/13
98 31/13
Korać Milana
99 39/13
100 54/13
Mirković Jelena
101 67/13
102 4/12
Aleksandrov Andrej
103 7/12
104 19/12
30
ðurković Anñela
Samaržić Andrej
Radunović Jovan
ðuretić Sanja
Vučetić Anñela
Šćepanović Nikola
105 26/12
106 38/12
Žugić Milica
107 42/12
108 44/12
Simić Sandra
Kolenović Andrea
Kasalica Ivana
109 54/12
110 3/11
Bulatović Branko
111 6/11
112 8/11
Brkanović Suzana
113 15/11
114 8/10
Grkavac Bojana
Obradović Luka
115 15/10
Kažić Marko
Milović Dijana
20
Radonjić Kristina
22
Page 5
116 22/10
117 3/09
Tatar Stefan
Vujošević Nikola
118 3/08
119 48/08
Andrović Nikola
120 90/08
121 25/06
Murišić Jelena
122 30/06
123 58/06
124 62/06
125 64/05
126 14/04
127
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Vulević Velimir
Simeunović Sanja
Jovanović Maja
Bojanović Suzana
Miljanić Maja
Perović Dragana
Brkanović Adriana
20
Page 6
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Page 7
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Page 8
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
Page 9
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Page 10
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
Page 11
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Page 12
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
Page 13
Popunjava se i potpisuje kao
odluka Vijeća
ZAKLJUČNI
BODOVI
ZAKLJUČNA
OCJENA
A
0
0.00
B
0
0.00
C
0
0.00
D
0
0.00
E
0
0.00
F
0
0.00
0
0.00
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Download

Poslovno pravo Hotelijeri