FAKULTET ZA POMORSTVO KOTOR
MENADŽMENT U POMORSTVU – CETINJE
SPISAK STUDENATA KOJI DUGUJU ŠKOLARINU
OSNOVNE STUDIJE 2012/2013
Semestar II
Red. Br.
Br. Indexa
1
8/12
2
9/12
3
13/12
4
20/12
5
21/12
6
23/12
7
25/12
8
29/12
9
32/12
10
33/12
11
34/12
12
35/12
13
37/12
14
39/12
15
40/12
16
46/12
17
47/12
18
54/12
19
56/12
20
57/12
21
59/12
22
60/12
23
61/12
24
63/12
26
66/12
27
67/12
28
71/12
29
6/11
30
8/11
31
28/11
32
32/11
33
41/11
34
43/11
35
44/11
36
60/11
37
73/11
Prezime i ime
Marković Filip
Jelić Boško
Bokan Balša
Martinović Sreten
Glendža Ivan
Milošević Željko
Popović Ivan
Karan Vasilije
Stojanović Dušan
Stevović Miloš
Tuzović Elvis
Orlandić Balša
Brnović Maja
Đukanović Niko
Pejaković Marko
Kokotović Igor
Perišić Ivan
Mugoša Marko
Vukčević Drago
Vujačić Risto
Simonivić Ljubodrag
Živković Marko
Kasom Stevo
Krivokapić Petar
Kostić Rajan
Ivanović Joko
Drašković Radomir
Čelebić Savo
Vulaš Slobodan
Miljenović Dijana
Lipovina Miloš
Kolar Adanita
Mićunović Marko
Marković Marko
Ivanović Filip
Gazivoda Luka
38
39
83/11
88/11
Janković Nikola
Pavićević Marko
Semestar IV
Red. Br.
Br. Indexa
1
4/11
3
11/11
4
13/11
5
18/11
6
30/11
7
39/11
8
49/11
10
59/11
12
74/11
13
82/11
16
90/11
17
94/11
18
96/11
19
98/11
20
99/11
21
103/11
22
10/09
23
31/07
24
95/06
Prezime I ime
Sjekloća Dragan
Maljević Nina
Ražnatović Marija
Popović Dušan
Radonjić Ivan
Popović Filip
Kuzmanov Ivica
Martinović Branko
Mirović Biljana
Martinović Nikola
Tomov Vlado
Milošević Stanislava
Oćićek Mladen
Pravilović Biljana
Šoć Nikola
Milićević Đoko
Pravilović Nađa
Božović Ivan
Mustafić Mirsad
Semestar VI
Red. Br.
Br. Indexa
1
7/10
2
34/08
3
57/08
4
35/07
5
39/07
6
91/06
Prezime i ime
Mirković Biljana
Jovović Dejan
Radoičić Irena
Katić Nikolina
Jovanović Marija
Glendža Duška
Download

Menadžment u pomorstvu Cetinje