OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA MAJ/JUN 2013
MESTO ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA
MATIČNA ŠKOLA (Miška Kranjca 7)
Broj
bodova
1
Đorđević Maša
Violina
Aleksandra Dotlić
50.00
2
Krbavac Una
Violina
Zlata Mihailović
50.00
3
Garčević Hana
Violina
Zlata Mihailović
49.50
4
Petrović Natalija
Violina
Aleksandra Dotlić
49.50
5
Stevanović Anastasija
Violina
Aleksandra Dotlić
49.50
6
Nešić Sara
Violina
Zorica Malović
48.25
7
Tadić Sofija
Violončelo
Aleksandar Pavlović
44.25
8
Cvikić Andrija
Gitara
Slavko Ilić
49.75
9
Stevanović Gavrilo
Gitara
Slavko Ilić
49.75
10
Veselinović Luka
Gitara
Svetlana Milčić
49.50
11
Vasojević Anja
Klavir
Marija Janković
50.00
12
Jelenković Ivana
Klavir
Ivana Vugdragović
50.00
13
Knežević Milica
Klavir
Marijana Kovačević
50.00
14
Radović Mihailo
Klavir
Ivana Vugdragović
50.00
15
Horvat Ivana
Klavir
Vida Radulović
50.00
16
Beljić Marta
Klavir
Ivana Vugdragović
49.75
17
Dobrosavljević Milica
Klavir
Ivana Vugdragović
49.75
18
Marković Aleksandra
Klavir
Ivana Todorović
49.75
19
Goljović Miljana
Klavir
Marijana Kovačević
49.50
20
Gordanić Aleksandra
Klavir
Marijana Kovačević
49.50
21
Jašarević Anđela
Klavir
Marijana Kovačević
49.50
22
Milović Dimitrije
Klavir
Marijana Kovačević
49.50
23
Horvat Aleksandra
Klavir
Vida Radulović
49.25
24
Marković Mihajlo
Klavir
Danijela Kandić
49.00
25
Rajković Milica
Klavir
Aleksandra Bobić
48.00
26
Marković Sara
Klavir
Bojana Božić Simišić
47.50
27
Radovanović Nina
Klavir
Aleksandra Bobić
47.50
28
Stanić Iskra
Klavir
Sanja Knežević
46.50
29
Pavlović Teodor
Klarinet
Dušan Savković
50.00
30
Đorđević Pavle
Klarinet
Andrej Čabarkapa
49.50
31
Jocić Luka
Klarinet
Andrej Čabarkapa
45.50
32
Nikolić Milan
Klarinet
Andrej Čabarkapa
45.00
33
Maričić Umi
Klarinet
Dušan Savković
43.75
34
Nikolajević Ognjen
Klarinet
Andrej Čabarkapa
43.75
35
Gordić Aleksa
Klarinet
Dušan Savković
41.25
36
Đorđević Jovana
Oboa
Ivana Dakić
50.00
37
Paunović Igor
Oboa
Ivana Dakić
38.75
38
Aleksić Luka
Truba
Zoran Radovanović
41.25
39
Vujadinović Dragan
Truba
Zoran Radovanović
40.00
40
Jovanović Aleksandar
Truba
Zoran Radovanović
30.00
41
Jovčić Maja
Flauta
Dragana Kuzmanov
50.00
42
Krstić Tamara
Flauta
Milica Kovačić
50.00
43
Vasić Teodora
Flauta
Milica Kovačić
49.25
44
Đorđević Jelena
Flauta
Dragana Kuzmanov
47.50
45
Hatlak Marija
Flauta
Olga Polkaposki
47.50
46
Mitrović Mia
Flauta
Milica Kovačić
47.50
47
Ćorić Jelena
Flauta
Olga Polkaposki
45.00
48
Obradović Jana
Flauta
Dragana Kuzmanov
45.00
49
Subotić Marta
Flauta
Dragana Kuzmanov
43.50
50
Babović Katarina
Flauta
Olga Polkaposki
42.50
51
Caković Milica
Flauta
Olga Polkaposki
37.25
52
Čpajak Ljubica
Flauta
Milica Kovačić
37.25
53
Bogdanović Iva
Flauta
Milica Kovačić
36.00
54
Milekić Anđela
Flauta
Milica Kovačić
35.25
55
Dukovski Ana
Flauta
Olga Polkaposki
33.00
56
Đokić Anđela
Flauta
Dragana Kuzmanov
32.50
57
Begović Nikola
Harmonika
Željko Blagojević
49.50
58
Stevanović Mateja
Harmonika
Željko Blagojević
49.50
59
Milenković Ivan
Harmonika
Željko Blagojević
48.25
Napomena: Učenici nastavu pohađaju na mestu održavanja prijemnog ispita. ili na drugom odeljenju. u zavisnosti od klase u koju su
raspoređeni.
KANDIDAT
ODSEK
KLASA
Upis primljenih kandidata obaviće se radnim danom u periodu od 17. do 24 juna, od 09.00 - 15.00 časova Uz popunjenu prijavu i kopiju
izvoda iz matične knjige rođenih, treba priložiti i dokaz o uplati prve rate đačkog fonda (Iznos: 5000,00 RSD; Račun: 840-3963760-78;
Svrha: Đački fond; Primalac; MŠ Davorin Jenko, Miška Kranjca 7, Beograd
Više informacija: www.msdjenko.edu.rs
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA MAJ/JUN 2013
MESTO ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA
ODELJENJE "IVO ANDRIĆ" (Ivana Mičurina 38a)
KANDIDAT
ODSEK
KLASA
Broj
bodova
1
Lazović Katarina
Violina
Cvetković Gordana
49.50
2
Ćirić Anđela
Violina
Cvetković Gordana
40.00
3
Radević Valentina
Klavir
Sanja Knežević
50.00
4
Spasojević Ognjen
Klavir
Ivana Todorović
50.00
5
Nikolajević Dunja
Klavir
Bojana Božić Simišić
49.50
6
Milinić Jelisaveta
Klavir
Tatjana Ćurčin
49.00
7
Nedeljković Stefan
Klavir
Danijela Kandić
48.50
8
Carević Aleksandar
Klavir
Sanja Knežević
48.00
9
Garić Vuk
Klavir
Danijela Kandić
46.00
10
Aleksić Aleksandra
Klavir
Bojana Božić Simišić
44.00
11
Stojanović Jovana
Klavir
Bojana Božić Simišić
43.00
12
Novaković Anastasija
Klavir
Tatjana Ćurčin
41.00
13
Lazić Ana
Klavir
Sanja Knežević
40.00
14
Vitorović Helena
Klavir
Danijela Kandić
39.00
15
Anđelić Iva Larisa
Klavir
Danijela Kandić
38.00
16
Dimić Anastasija
Klavir
Danijela Kandić
37.00
17
Šantić Petra Una
Klavir
Vanredan učenik
35.00
18
Đurašinović Milan
Klarinet
Andrej Čabarkapa
45.00
19
Vekić Katarina
Harmonika
Milan Vijatov
48.00
20
Jugović Nikola
Harmonika
Milan Vijatov
47.00
Napomena: Učenici nastavu pohađaju na mestu održavanja prijemnog ispita. ili na drugom odeljenju. u zavisnosti od klase u koju su
raspoređeni.
Upis primljenih kandidata obaviće se radnim danom u periodu od 17. do 24 juna, od 09.00 - 15.00 časova Uz popunjenu prijavu i kopiju
izvoda iz matične knjige rođenih, treba priložiti i dokaz o uplati prve rate đačkog fonda (Iznos: 5000,00 RSD; Račun: 840-3963760-78;
Svrha: Đački fond; Primalac; MŠ Davorin Jenko, Miška Kranjca 7, Beograd
Više informacija: www.msdjenko.edu.rs
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA MAJ/JUN 2013
MESTO ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA
ODELJENJE "14. OKTOBAR" (Gočka 40)
Broj
bodova
KANDIDAT
ODSEK
KLASA
1
Baralić Anja
Violina
Milutin Milosavljević
50.00
2
Aleksić Varvara
Violina
Milutin Milosavljević
48.00
3
Stanković Olivera
Violina
Milutin Milosavljević
50.00
4
Cucić Aleksandra
Violončelo
Aleksandar Pavlović
50.00
5
Đorđević Andrej
Violončelo
Aleksandar Pavlović
49.00
6
Subotić Jovan
Gitara
Nikola Starčević
50.00
7
Brdar Lea
Klavir
Katarina Feodorović
50.00
8
Vukobrat Stevan
Klavir
Nataša Đorđević Isić
50.00
9
Zlatković Branko
Klavir
Vesna Milosavljević
50.00
10
Rendulić Angelina
Klavir
Ana Vasić
50.00
11
Govedarica Anastasijević Anastazija
Klavir
Katarina Feodorović
48.75
12
Krasić Jana
Klavir
Snežana Đenović
48.75
13
Kuzmanović Dušan
Klavir
Vesna Milosavljević
48.50
14
Lončar Nikolia
Klavir
Nataša Đorđević Isić
47.75
15
Marjanović Saša
Klavir
Snežana Đenović
47.50
16
Narančić Anastasija
Klavir
Ana Vasić
47.50
17
Đorđević Čedomir
Klavir
Nataša Đorđević Isić
45.00
18
Mraković Matija
Klavir
Snežana Đenović
45.00
19
Marković Ana
Klavir
Nataša Đorđević Isić
42.50
20
Milanković Jelena
Klavir
Snežana Đenović
41.25
21
Petković Nevena
Klavir
Snežana Đenović
46.75
22
Despot Kalina
Klavir
Snežana Đenović
45.25
23
Đorđević Marija
Klarinet
Dušan Savković
47.00
24
Vukomanović Marko
Klarinet
Andrej Čabarkapa
42.50
25
Batoćanin Teodora
Kontrabas
Miloš Petrov
35.00
26
Dabić Filip
Kontrabas
Miloš Petrov
35.00
27
Balaban Marko
Harmonika
Gordana Trišić Veselinović
38.75
Napomena: Učenici nastavu pohađaju na mestu održavanja prijemnog ispita. ili na drugom odeljenju. u zavisnosti od klase u koju su
raspoređeni.
Upis primljenih kandidata obaviće se radnim danom u periodu od 17. do 24 juna, od 09.00 - 15.00 časova Uz popunjenu prijavu i kopiju
izvoda iz matične knjige rođenih, treba priložiti i dokaz o uplati prve rate đačkog fonda (Iznos: 5000,00 RSD; Račun: 840-3963760-78;
Svrha: Đački fond; Primalac; MŠ Davorin Jenko, Miška Kranjca 7, Beograd
Više informacija: www.msdjenko.edu.rs
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA MAJ/JUN 2013
MESTO ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA
ODELJENJE "BRANKO ĆOPIĆ" (Vidikovački venac 73)
Broj
bodova
KANDIDAT
ODSEK
KLASA
1
Blagojević Nađa
Violina
Marija Kovačević
50.00
2
Luketić Zarija
Violina
Radoslav Stepić
50.00
3
Milanović Danica
Violina
Marija Kovačević
50.00
4
Mićić Andrej
Violina
Radoslav Stepić
50.00
5
Pantović Rastko
Violina
Marija Kovačević
50.00
6
Jočić Marko
Gitara
Natalija Macura
50.00
7
Lulić Nikola
Gitara
Svetlana Milčić
50.00
8
Nešić Petar
Gitara
Natalija Macura
50.00
9
Šaranović Nikola
Gitara
Natalija Macura
50.00
10
Bošković Ognjen
Klavir
Ksenija Jovanović
50.00
11
Vlajković Tijana
Klavir
Ana Vasić
50.00
12
Milošević Andrea
Klavir
Milica Protić
50.00
13
Mustur Jana
Klavir
Milica Protić
50.00
14
Nešić Mihailo
Klavir
Milica Protić
50.00
15
Prlja Dorotea
Klavir
Ksenija Jovanović
50.00
16
Rakić Dorotej
Klavir
Ksenija Jovanović
50.00
17
Šokčević Jovana
Klavir
Ksenija Jovanović
50.00
18
Štrbac Dušan
Klavir
Katarina Filipović
50.00
19
Mladenović Petar
Kontrabas
Miloš Petrov
48.00
20
Anđelovski Vasilija
Harmonika
Marinka Lukić
50.00
21
Valjarević Ivan
Harmonika
Marinka Lukić
50.00
22
Ilić Luka
Harmonika
Marinka Lukić
50.00
Napomena: Učenici nastavu pohađaju na mestu održavanja prijemnog ispita. ili na drugom odeljenju. u zavisnosti od klase u koju su
raspoređeni.
Upis primljenih kandidata obaviće se radnim danom u periodu od 17. do 24 juna, od 09.00 - 15.00 časova Uz popunjenu prijavu i kopiju
izvoda iz matične knjige rođenih, treba priložiti i dokaz o uplati prve rate đačkog fonda (Iznos: 5000,00 RSD; Račun: 840-3963760-78;
Svrha: Đački fond; Primalac; MŠ Davorin Jenko, Miška Kranjca 7, Beograd
Više informacija: www.msdjenko.edu.rs
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA MAJ/JUN 2013
MESTO ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA
ODELJENJE "14. OKTOBAR" (Gočka 40)
Broj
bodova
KANDIDAT
ODSEK
KLASA
1
Đorđević Sanja
Solo pevanje
Aleksa Vasić
50.00
2
Đorđević Tamara
Solo pevanje
Aleksa Vasić
50.00
3
Dimovski Ognjen
Solo pevanje
Aleksa Vasić
50.00
4
Mihajlović Minja
Solo pevanje
Biljana Dačević
50.00
5
Aničić Isidora
Solo pevanje
Biljana Dačević
50.00
6
Jović Miljana
Solo pevanje
Biljana Dačević
50.00
7
Praizović Aleksandar
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
8
Stojanović Milena
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
9
Kržanović Jovana
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
10
Smiljanić Teodora
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
11
Radovanović Tamara
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
12
Tomić Sanja
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
13
Tintor Sofija
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
14
Smiljković Nevena
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
15
Pavlićević Teodora
Solo pevanje
Ružica Inić
50.00
16
Nojić Anđela
Solo pevanje
Smiljana Ružić
50.00
17
Menković Katarina
Solo pevanje
Smiljana Ružić
50.00
18
Isidora Čpajak
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
19
Kruška Anja
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
20
Lalošević Jovana
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
21
Vujnović Andrea
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
22
Pešić Jasna
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
23
Milivojević Ana
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
24
Matović Anica
Solo pevanje
Vanja Trajković
50.00
Napomena: Učenici nastavu pohađaju na mestu održavanja prijemnog ispita. ili na drugom odeljenju. u zavisnosti od klase u koju su
raspoređeni.
Jun 2013
Po
Ut
Sr
Če
Pe
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Su
1
8
15
22
29
Ne
2
9
16
23
30
Upis primljenih kandidata obaviće se radnim danom u periodu od 17. do 24 juna, od 09.00 - 15.00 časova Uz popunjenu prijavu i kopiju
izvoda iz matične knjige rođenih, treba priložiti i dokaz o uplati prve rate đačkog fonda (Iznos: 5000,00 RSD; Račun: 840-3963760-78;
Svrha: Đački fond; Primalac; MŠ Davorin Jenko, Miška Kranjca 7, Beograd
Više informacija: www.msdjenko.edu.rs
Download

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA MAJ