MUZIČKA ŠKOLA DAVORIN JENKO, BEOGRAD
11070 Rakovica, Miška Kranjca 7 +381.11.35.82.394
SEPTEMBAR , 2010
ODSEK
KLAVIRSKI ODSEK
VIOLINA
VIOLA
VIOLONČELO
KONTRABAS
NASTAVNO OSOBLJE
Matična
škola
Vesela Perović Feodorović
Nataša Đorđević Isić
Vesna Milosavljević
Snežana Đenović
Bratislava Tešić
Ana Vasić
Marija Janković
Sanja Vrbica
Ksenija Jovanović
Dijana Lulić
Vidosava Radulović
Marijana Kovačević
Julija Cvitkovac
Ivana Smolčić
Siniša Grudić
Jelena Veljić
Viktorija Milivojević
Bojana Božić Simišić
Ivana Todorović (Ana Markišić)
Sanja Knežević
Danijela Nikolić
Tatjana Ćurčin
Zoran Gavrilović
Marija Kovačević
Zlata Mihailović
Aleksandra Dotlić
Milutin Milosavljević
Zorica Malović
Gordana Cvetković
Danica Gavrilović
Radoslav Stepić
Labudovo
Brdo
Ivo
Andrić
Branko
Ćopić
Kontakt
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Aleksandar Pavlović
■
Miloš Petrov
■
1
■
www.msdjenko.edu.rs
MUZIČKA ŠKOLA DAVORIN JENKO, BEOGRAD
11070 Rakovica, Miška Kranjca 7 +381.11.35.82.394
ODSEK
HARMONIKA
FLAUTA
KLARINET
OBOA
TRUBA
HORNA
FAGOT
SOLO PEVANJE
GITARA
TEORETSKI ODSEK
NASTAVNO OSOBLJE
Matična
škola
Vera Srbinović
Marinka Lukić (Sanja Ivanović)
Gordana Trišić Veselinović (Vuk Kandić)
Željko Blagojević
Olga Polkaposki
Emina Mijović
Milica Kovačić (Dragana Kuzmanov)
Ivana Stamenković
Andrej Čabarkapa
Andrej Grujić (Ivana Vićić)
Dragan Lazić
Zoran Radovanović
Jasna Petrović
Mirko Isaeski
Smiljana Ružić
Biljana Petrović
Vanja Trajković
Milica Nikolić
Aleksa Vasić
Ljubica Živković
Nikola Starčević
Natalija Macura
Slavko Ilić
Svetlana Milčić
Željko Starčević
Katarina Erić
Aleksandar Hadži Đorđević
Slavica Smiljanić Marković
Zorica Ilijć
Aleksandra Pejčić (Ivana Nikolić)
Emilija Milin (Dragana Mikić)
Milica Stojkić Đuranović
Milijana Rakić
Aleksandra Lazendić
Nenad Petković
Smiljana Jurašin
Gordana Đurđević
Vera Beočanin
Gordana Andrejević
Labudovo
Brdo
Ivo
Andrić
Branko
Ćopić
Kontakt
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2
www.msdjenko.edu.rs
MUZIČKA ŠKOLA DAVORIN JENKO, BEOGRAD
11070 Rakovica, Miška Kranjca 7 +381.11.35.82.394
ODSEK
KLAVIRSKI SARADNICI
OON
NASTAVNO OSOBLJE
Katarina Feodorović
Dario Humenjuk
Mirko Jorgović
Ana Janković
Katarina Filipović
Marko Bogdanović
Tea Devišbegović
Anica Bajagić – Psiholog škole, Psihologija
Živka Topić – Italijanski jezik
Gergana Jokić – Engleski jezik
Jelena Bratić – Srpski jezik i književnost
Žaklina Vranić (Miroslav Stojanović) – Istorija
Filip Pantelić – Informatika
Marija Arambašić-Savić
Aleksandar Bastajić – Sociologija, Građansko vasp.
Miodrag Laban – Fizičko vaspitanje
Danijela Grbić - Fizika
Snežana Kostić – Biologija
Andrija Vukćević – Verska nastava
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
SEKRETAR ŠKOLE
ŠEF RAČUNOVODSTVA
ADMINISTRACIJA
NOTOTEKAR
Slavica Đorđević
Biljana Krasić
Jelena Đelić
Snežana Čučilović
Aleksandar Radovanović
POMOĆNO OSOBLJE
KLAVIR ŠTIMER
DOMAR
SPREMAĆICA
Matična
škola
Aleksandar Feodorović
Miroslav Andrić
Vesna Marić
Vesna Zlatanović
Kosana Marinković
Zora Antić
Labudovo
Brdo
Ivo
Andrić
■
■
■
■
■
■
■
Branko
Ćopić
Kontakt
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Matična
škola
■
■
■
■
■
Labudovo
Brdo
Ivo
Andrić
Branko
Ćopić
Kontakt
Matična
škola
■
Labudovo
Brdo
Ivo
Andrić
Branko
Ćopić
Kontakt
■
■
■
■
■
3
www.msdjenko.edu.rs
Download

MUZIČKA ŠKOLA DAVORIN JENKO, BEOGRAD