ZAPISNIK SA SEDNICE – CRKVENI ODBOR - PAROHIJA DUŠANOVAČKA
Datum : petak dana 01.11.2013 godine
Početak: 13:00 časova
Mesto: Svečana sala u domu gospodina Mileta Jordačijavića alu Ficu, 19335 Dušanovac
ime i prezime članova
razlog odsustva
Da
Ne
starešina: protojerej Ranko Aleksić
predsednik: Aleksandar Jorgović
sekretar – član dijaspore: Boris Pistolović
blagajnik: Borivoje Pipelkić
član: Jovica Čečulović
član: Zaviša Pavlović
član: Dragiša Predić
član: Zlatko Adamović
kum crkve i član dijaspore: Mile Jordačijević
član dijaspore: Dragiša Kikić
član dijaspore: Dragan Krstić
poslovne obaveze
član dijaspore: Mile Milosavljević
član dijaspore: Novica Colanović
Tema br. 1: Dobrodoslica i pozdrav za sve prisutne odbornike – dogovor o temama sastanka
Domacin sastanka, gosp. Mile Jordacijevic je sradcno pozdravio sve prisutne clanove odbora i pozeleo dalju uspesnu saradnju.
Staresina odbora protojerej Ranko Aleksic i predsednik crkvenog odbora Aleksandar Jorgovic su odrzali uvodni govor, pozeleo dobrodoslicu svim
clanovima odbora i zahvalili se za aktivnu saradnju. Predsednik odbora Aleksandar Jorgovic je predlozio teme sastanka.
Tema br. 2: Isplata zivopisanih radova gosp. Stanoju Bogicevicu
Finansijski deo projekta:
57068 € (ugovorena cena projekta za naplatu na osnovu cene fresaka)
46000 € (placena cena uradjenih freska na osnovu dogovora sa Stanojem Bogicevicem)
11068 € je iznos novcanih sredstava koje Stanoje Bogicevic prilaze pravoslavnom hramu u Dusanovcu
U ime svih priloznika, mestana sela Dusanovca i crkvenog odbora se srdacno zahvaljujemo gospodinu Stanoju Bogicevicu na velikodusnom prilogu
i pomoci. Gospodin Stanoje Bogicevic je pred crkvenim odborom u Dusanovcu dao pismenu dozivotnu garanciju za zivopisne radove na zidovima
pravoslavnog hrama USPENJE PRESVETE BOGORODICE u nasem selu.
Troskovi projekta:
-
11068 €
4223 € (popravni i rekonstrukcioni radovi u crkvi i crkvenom dvoristu)
1600 € (naplata ikona na drvetu, montaza sa zapadne i juzne strane crkve)
1
690 € (stolice za oltarski deo crkve, maksimalan iznos za naplatu)
4555 € je novcani iznos koji ostaje kao poklon od gosp. Stanoja Bogicevica za budzet Dusanovacke parohije.
4555 € / 57068 € = 7,9 % je udeo priloga po prilozenoj ikoni
Zavrseni rekonstrukcioni i popravni radovi u novoj crkvi i crkvenom dvoristu:
-
Montaza drenaze i kanalizacionih cevi za atmosferske vode oko nove crkve do glavnog ulaza
Popravka , zaptivanje i lakiranje celokupne drvene stolarije crkve
Montaza osvetljenja oko crkve sa komandnim ormarom za regulisanje
Ugradnja klimatizacije u ladji nove crkve
Popravka i zamena dotrajale keramike na stepenistu crkve
Lakiranje ikonostasa bezbojnim lakom
Popravka i lakiranje ormara za umrlice
Lakiranje galerije za hor crkve
Popravka i rekonstrukcija ostecene cokle na zgradi crkve
Napomena:
Svi racuni za radove i materijal su dostupni na web stranici www.mz.dusanovac.org i mogu se poslati na zeljenu emeil adresu na osnovu vaseg zahteva.
Neophodni rekonstrukcioni i popravni radovi za odrzavanje crkve:
-
Rekonstrukcija ulaza u crkvu sa zapadne i juzne strane crkve
Napomena:
Projekat rekonstrukcije je preuzela dijaspora nasih mestana u Francuskoj i ocekuje se finalizacija do 10.04.2014 godine u zavisnosti od vremenskih uslova.
dijaspora iz Francuske je u potpunosti preuzela ralizaciju projekta. Gradjevinski radovi su pogodjeni. Kao glavni inicijatori projekta se posebno isticu kom
crkve gosp. Mile Jordacijevic, gosp. Dragoljub Drulic i gosp. Zavisa Pavlovic.
-
Popravka oluka i bakarnih povrsina crkve
Uredjenje zelenih povrsina u crkvenom dvoristu
Rekonstrukcija i popravka toaletnih prostorija i mokrog cvora u crkvenom dvoristu
Farbarski radovi i popravka fasadne keramike na zgradi crkve
Akusticno zaptivanje vrata krstionice i ispovedaonice
Popravni radovi zvonarnika u crkvenom dvoristu
Farbarski radovi u pomocnim prostorijama, stepenistu i galeriji prema stepenistu crkve
Napomena:
Projekat je preuzeo predsednik MZ Dusanova Ljubisa Dobric i zeli u sopstevenom trosku da finalizuje projekat.
Rok za finalizaciju projekta je planiran za 10.04.2014 godine.
Planirani projekti za 2014 godinu:
-
Pomocna zgrada sa kapelnicom (klimatizovana prostorija), sa salom za vernike, kuhinjom , toaletnim prostorijama, kancelarijom za
svestenika i crkveni odbor , sa ostavom za alat i masine za odrzavanje.
Napomena:
Projekat je planiran kao zajednicko ulaganje vernika sela Dusanovca , uz pomoc Republike Srbije (kancelarija za vere) i Srpske Pravoslavne Crkve.
Crveni odbor Dusanovacke parohije se srdacno zahvaljuje svim priloznicima , vernicima i mestanima sela Dusanovca na velikoj pomoci i
nesebicnoj saradnji. Bog vam pomogao, zelimo srecu i radost za vas, vasu porodicu i vas rod.
Tema br. 3: Sastav crkvenog odbora u matici i dijaspori
Crkveni odbor , parohija Dusanovacka, se sastoji od staresine odbora, sest clanova u matici i sest clanova u dijapori.
Clanovi crkvenog odbora su navedeni u listi prisutnih odbornika.
starešina: protojerej Ranko Aleksić
predsednik: Aleksandar Jorgović
sekretar – član dijaspore: Boris Pistolović
blagajnik: Borivoje Pipelkić
član: Jovica Čečulović
član: Zaviša Pavlović
član: Dragiša Predić
član: Zlatko Adamović
član dijaspore: Dragiša Kikić
član dijaspore: Dragan Krstić
kum crkve i član dijaspore: Mile Jordačijević
član dijaspore: Mile Milosavljević
član dijaspore: Novica Colanović
Tema br. 4: Projekat dijaspore Francuske – rekonstrukcija oba ulaza u crkvu USPENJE PRESVETE BOGORODICE
Projekat rekonstrukcije je preuzela dijaspora nasih mestana u Francuskoj i ocekuje se finalizacija do 10.04.2014 godine u zavisnosti od vremenskih
uslova. Dijaspora iz Francuske je u potpunosti preuzela ralizaciju projekta. Gradjevinski radovi su pogodjeni. Kao glavni inicijatori projekta se
2
posebno isticu kom crkve gosp. Mile Jordacijevic, gosp. Dragoljub Drulic i gosp. Zavisa Pavlovic. Planovi rekonstrukcionih radova su poslati na
uvid u Eparhiju Timocku i odobrenje njegovog preosvestenstva Vladike Justina.
Tema br. 5: Planirani projekti za 2014 godinu
-
Popravka oluka i bakarnih povrsina crkve
Uredjenje zelenih povrsina u crkvenom dvoristu
Rekonstrukcija i popravka toaletnih prostorija i mokrog cvora u crkvenom dvoristu
Farbarski radovi i popravka fasadne keramike na zgradi crkve
Akusticno zaptivanje vrata krstionice i ispovedaonice
Popravni radovi zvonarnika u crkvenom dvoristu
Farbarski radovi u pomocnim prostorijama, stepenistu i galeriji prema stepenistu crkve
Napomena:
Projekat je preuzeo predsednik MZ Dusanovac gosp. Ljubisa Dobric i zeli u sopstevenom trosku da finalizuje projekat.
Rok za finalizaciju projekta je planiran za 10.04.2014 godine
-
Pomocna zgrada sa kapelnicom (klimatizovana prostorija), sa salom za vernike, kuhinjom , toaletnim prostorijama, kancelarijom za
svestenika i crkveni odbor , sa ostavom za alat i masine za odrzavanje.
Napomena:
Projekat je planiran kao zajednicko ulaganje vernika sela Dusanovca , uz pomoc Republike Srbije (kancelarija za vere) i Srpske Pravoslavne Crkve.
Tema br. 6: Predlog za podnosenje zahteva za smanjenje parohijskog razreza
Na sednici odbora je donesena odluka da se podnese pismeni zahtev za manjenje razreza prema Eparhiji Timockoj na osnovu godisnjih prihoda.
Godisnji prihod u zadnjih deset godina se konstantno smanjuje , velikim delom zbog smanjenja stanovnistva u Dusanovcu , pa je neophodna
adaptacija i smanjenje razreza od 2014 godine. Pismeni zahtev podnosi staresina crkve protojerej Ranko Aleksic sa predsednikom odbora
Aleksandrom Jorgovicem.
Tema br. 7. Organizacija uskrsnjih svecanosti i osvestenje zivopisanih radova u crkvu USPENJE PRESVETE BOGORODICE
Na sednici crkvenog odbora je donesena odluka, da se za organizaciju uskrsnjih zajedno angazuju svi clanovi odbora, kako u matici tako i u
dijaspori. Svi clanovi su obavesteni o organizacionim aktivnostima, ugovorenim terminima sa keteringom , za svecanu salu i sa orkestrom.
Informacije u kratkim crtama:
datum odrzavanja uskrsnjih svecanosti: 21.04.2014 godine
ugovoren ketering: porodica Barbulovic alu Vuja iz Dusanovca sa odlicnim i proverenim kuvarima i saradnicima
Napomena: Porodica Barbulovic alu Vuja donira 50 karata za pocasne goste, orkestar, profesionalnog fotografa i kamermana
ugovoren orkestar: renomirani orkestar Dukati, dugogodisnji i uvek vredni prijatelji sela Dusanovca
profesionalnio snimanje svecanosti: Dusan Prstic alu Djurki iz Dusanovca sa svojim saradnicima
profesionalna fotografija svecanosti: Dragoslav Barac iz Negotina sa svojim saradnicima
organizacione aktivnosti i podela poklona malisanima pocinje: u 10:00 casova
osvestenje zivopisanih radova crkve USPENJE PRESVETE BOGORODICE pocinje: u 11:00 casova
uskrsnje kolo u crkvenom dvoristu pocinje: u 13:00 casova
svecani rucak u svecanoj sali doma kulture pocinje: u 14:00 casova
uskrsnja igranka ispred doma kulture pocinje: u 18:30 casova
stampanje karata sa posebnim pecatom uskrsnjih svecanosti: je u organizaciji crkvenog odbora u dijaspori
prodaju karata organizuje: crkveni odbor u matici i dijaspori, dijaspora sela Dusanovca
donacija za neogranicenu konzumacija kolaca i limunade za sve goste i posetioce:
Boban Popovic alu Radupopi iz Dusanovca
donacija za neogranicenu konzumaciju alkoholnih i bezalkoholnih pica za sve goste i posetioce:
Goran Monovic alu Coklji
Boris Pistolovic alu Pistol
Miodrag Milosavljevic alu Stajku
Goran Ficulovic alu Dinuc
3
Mile Jordacijevic alu Ficu
Dragoljub Drulic alu Drule
Uskrsnje svecanosti imaju iskljucivo karitativni karakter. Svaki ucesnik uskrsnjih svecanosti pomaze kupovinom svoje konzumacije gore navedene
projekte crkvenog odbora u parohiji Dusanovackoj. Crkveni odbor placa dodatne troskove za koriscenje doma kulture u Dusanovcu (elektricna
potrosenja, troskovi za komunalije, ciscenje prostorija…)
Crkveni odbor se srdacno zahvaljuje MZ Dusanovcu za slobodno koriscenje svecane sale i pomocnih prostorija u domu kulture u Dusanovcu i
poziva sve mestane sela Dusanovca, sve prijatelje i vernike da prisustvuju i uvelicaju osvestenje zivopisanih radova i uskrsnje svecanosti.
Zahvaljujemo se unapred vasem dolasku i vasoj pomoci. Bog vam pomogao.
Crkveni odbor parohije Dusanovacke se srdacno zahvaljuje na gostoprimstvu porodice Jordacijevic alu Ficu
za bogato spremljen svecani rucak i za vreme odrzavanja sednice.
Gospodin Mile Jordacijevic alu Ficu se pokazao kao odlican domacin i odao zahvalnost i priznanje zivopiscu
Stanoju Bogicevicu i njegovima saradnicima kao i svim clanovima crkvenog odbora na uspesnom projektu i zalaganju.
4
Download

zapisnik sa sednice crkvenog odbora_parohija