Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku
Kolegij:
Strateško upravljanje
doc.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Članovi
tima
Renata Ciprić
Sanja Buće - Lider
Kristina Barković
Slađana Jelić
Domagoj Vukušić
Ana Udarević
Vlatka Vrbošić - Lider
Jelena Franjković
Marina Obšivač - Lider
Andrea Sertić
Vedrana Vasić
Andrea Landeka
Ivana Ivančić - Lider
Julijana Jakšetić
Josipa Filajdić
Dejana Belić
Valerija Biondić
Marija Panđić – Lider
Najhajzler Marina
Nina Bešlić
Antonija Đikić - Lider
Matej Đukić
Ivan Pažin
Domagoj Perić
Bruno Dominković
Siniša Roknić - Lider
Martin Curić
Irena Fešiš - Lider
Ivana Ileš
Dolores Smolčić
Kristina Korošić
Poduzeće
Grafika
Agria
Agria
Grafika??
EGM
EGM
EGM
Grafika
Grafika
9.
Valentina Ribić
Katarina Špionjak – Lider
Agria
Ana Malbašić
Sara Pobi
10.
Martina Bek - Lider
Ivana Šokčević
Vodovod
SFCH
Ana Varivoda
11.
12.
13.
14.
Andreja Katolik
Ružica Živković
Lora Domazetović
Kristina Petrijevčanin
Xxx
Vodovod
Download

Strateško upravljanje doc.dr.sc. Sunčica Ober