I i II kolokvijum iz Diskretne matematike 1
Prezime i ime
Dojić Milan
Šimonji Mate
Grubić Demjan
Mandić Milena
Kabić Marko
Popović Dušan
Petrevski Aleksandar
Ranković Nevena
Čergić Leon
Radonić Rajko
Raković Vuk
Radaković Stefan
Jurica Jana
Petrović Aleksandar
Simeunović Nikola
Ugrinčić Goran
Brkić Srđan
Juhas Robert
Moldvai Filip
Fešiš Arpad
Majkić Mirko
Veljkov Dejan
Klincov Miloš
Sekulić Suzana
Martinović Bojan
Miškić Nataša
Barjaktarović Marija
Stevanović Nikola
Begerbegović Ljuba
Mirnić Branko
Eraković Goran
Veselinević Ilija
Obradović Jelena
Jovanović Jelena
Radosavljević Stefan
Matin Daniel
Ivanović Natalija
Lihvarček Miša
Rašević Vladimir
Stanić Marija
Kolbl Miloš
Lazić Ivana
Jašić Miloš
Br. ind.
609/12
82/12
536/12
383/10
541/12
376/09
259/12
430/12
443/12
481/12
013/12
511/10
026/11
542/12
547/12
89/10
482/12
109/12
313/12
124/11
311/12
486/11
148/12
147
497/17
369/12
363/12
254/12
215/12
601/12
921/12
743/10
118/12
386/08
326/08
413/11
002/12
433/09
920/12
900/12
101/12
898/12
915/12
I kol II kol
35
35
35
35
35
34.5
35
34.5
35
34
31
35
31
34
31
34
34
30.5
30
34.5
31
33.4
29
34.8
31
32
34
28.6
31
31.2
31
31.2
29
33
32
29.2
31
31.7
27
31.8
27
31.4
31
27.2
31
26.5
25
32.1
29
28.2
29
26.6
27
28.5
28
27.5
27
27.5
25
29.5
25
29.4
24
30.1
25
28.5
31
22.3
26
27
21
31.5
24
28.2
31
21.2
22
28.8
24
26.8
27
23.7
19
31.7
22
28.2
Ukupno
70
70
69.5
69.5
69
66
65
65
64.5
64.5
64.4
63.8
63
62.6
62.2
62.2
62
61.2
62.7
58.8
58.4
58.2
57.5
57.1
57.2
55.6
55.5
55.5
54.5
54.5
54.4
54.1
53.5
53.3
53
52.5
52.2
52.2
50.8
50.8
50.7
50.7
50.2
Lazendić Borislav
Đurđević Petar
Jojkić Jovan
Šipčić Stefan
Beronja Dunja
Dragičević Jovana
Pajić Nikola
Končar Milica
Cvetinović Jelena
Bunčić Jelena
Simeonov Stefan
Šajtoš Tatjana
Šljukić Zdravko
Arsenović Branko
Davidović Marko
Vrućinić Vladimir
Trifković Aleksandar
Janošević Dušan
Lazić Milenko
Jošić Nebojša
Krsman Srđan
Šarenac Danica
Pejnović Nebojša
Majkić Luka
Svirčević Srđan
Gatarić Milan
Cvijetinović Mladen
Petelj Dajana
Vulić Bojana
Nikolić Milan
Odadžić Nikola
Nikačević Jelena
Kljajić Miljan
Karan Jelena
Kolundžija Dragan
Mitić Tijana
Simeunović Strahinja
Pavlović Milan
Sabadoš Zvonimir
Simić Nikola
Brkić Vladimir
Bunjevac Srđan
Želem-Ćelap Stefan
Kitić Slavka
Stojanović Miloš
Aleksić Vladislav
Rakić Aleksandar
521/10
919/12
731/11
872/08
250/12
474/12
422/12
106/12
232/11
463/11
865/08
887/12
76/10
915/13
702/10
870/12
225/12
164/12
860/09
009/09
263/11
898/13
229/12
329/12
754/08
335/12
262/09
386/08
911/13
457/11
003/12
824/09
152/10
355/12
46/11
410/09
50/11
295/12
296/12
449/12
917/13
194/11
891/12
747/11
017/12
906/13
131/12
27
22
18
17
22
24
27
17
24
22
24
19
22
19
16
17
18
20
14
19
21
18
19
15
15
15
18
21
14
18
18
21
16
16
13
14
13
31
31
16
18
30
9
16
26
25
13
23.2
27.8
30.6
31.6
26.5
24.5
21.5
31
23.8
24.8
21.2
26
22.8
25.6
28.4
27.2
25.4
22.2
28
22.2
19.6
22.5
21.2
24.7
23.1
22.7
19.5
16.5
22.5
17.8
17.3
14.2
19.1
19
22
21
18.5
14.5
12
18
10.1
12
50.2
49.8
48.6
48.6
48.5
48.5
48.5
48
47.8
46.8
45.2
45
44.8
44.6
44.4
44.2
43.4
42.2
42
41.2
40.6
40.5
40.2
39.7
38.1
37.7
37.5
37.5
36.5
35.8
35.3
35.2
35.1
35
35
35
31.5
31
31
30.5
30
30
27
26.1
26
25
25
Vukičević Miodrag
Mujović Stefan
Vuletin Goran
Knežević Tamara
Radovan Runtić
Srećković Mirko
Vasiljević Filip
Rašević Dušica
Šlemender Ivan
Ljubić Marko
Farkaš Viktor
Mulaj Robert
Prelević Radonja
Pete Istvan
Atanacković Branko
Đukić Nataša
Eman Danijel
Forgač Akos
Lunsji Goran
916/12
573/10
352/09
529/09
434/11
473/11
311/11
921/13
896/13
766/12
451/12
499/11
402/12
456/12
918/12
875/12
370/09
655/10
320/11
14
20
19
18
17
17
17
16
9
15
14
14
14
13
11
7
2
2
11
0
7
2.8
8.5
-
25
20
19
18
17
17
17
16
16
15
14
14
14
13
11
9.8
8.5
2
2
Radovi se mogu pogledati u sredu, 15.01. u 17 i
u petak, 17.01. u 15h.
Mole se oni koji žele da izlaze na popravni kolokvijum
da se potpisuju na spisak koji će stajati na oglasnoj tabli
ispred kabinet 14.
I popravni kolokvijum iz Diskretne matematike 1
Prezime i ime
Fešiš Arpad
Sabadoš Zvonimir
Pavlović Milan
Lazić Ivana
Prelević Radonja
Šajtoš Tatjana
Simeunović Strahinja
Farkaš Viktor
Bunjevac Srđan
Krtolica Nebojša
Ljubić Marko
Vuletin Goran
Simić Nikola
Knežević Tamara
Br. ind.
124/11
296/12
295/12
898/12
402/12
887/12
50/11
451/12
194/11
320/08
766/12
352/09
449/12
529/09
I kol II kol
33.5 31.8
31
34
31
30
26.5 31.7
30
18
21
26
25
18.5
26
17
30
12
22
18
15
24
19
20
24
14.5
18
19
Ukupno
65.3
65
61
58.2
48
47
43.5
43
42
40
39
39
38.5
37
Vukičević Miodrag
Želem-Ćelap Stefan
Brkić Vladimir
Kitić Slavka
Srećković Mirko
Nestorović Stefan
Šlemender Ivan
Mrkić Marko
Rašević Dušica
Rakić Aleksandar
Radovan Runtić
Nenadović Dragan
Jerotić Radovan
Gaković Marko
Čanković Nikica
916/12
891/12
917/13
747/11
473/11
896/13
219/08
921/13
131/12
434/11
557/12
933/12
903/13
731/08
14
18.5
18
25
17
21
12
23
16
19.5
17
10.5
10
10
4
22.5
18
18
10.1
15
5
13.5
7
3
5
7
6.5
3
-
36.5
36.5
36
35.1
32
26
25.5
23
23
22.5
22
17.5
16.5
13
4
Download

Rez DM1 – I POPRAVNI KOL, OBA DELA