PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI
VEKA
Miroslav Niškanović
V članku so predstavljeni priimki ljudi, ki so se pri
popisu prebivalstva v Srbiji leta 2002 (popis ni bil
izveden na Kosovu) izrekli za pripadnike slovenske
narodne manjšine. Gre za 5159 posameznikov v
2130 gospodinjstvih. Zapisanih je bilo 1579 priimkov. Razvrščeni so abecedno, skupaj s podatki o številu
nosilcev najpogostejših priimkov in številu gospodinjstev s posamičnim priimkom.
Ključne besede: priimki Slovencev v Srbiji, slovenska
manjšina v Srbiji, leto 2002.
This article presents the surnames of people that declared themselves to be members of the Slovenian national minority during the 2002 population census in
Serbia (the census was not conducted in Kosovo). This
population consists of 5,159 persons living in 2,130
households. A total of 1,579 surnames were registered.
The surnames are listed alphabetically with records on
the number of the most frequent surname holders and
the number of households with these surnames.
Keywords: surnames of Slovenians in Serbia, Slovenian minority in Serbia.
Slovenačku nacionalnu manjinu u Srbiji čini nešto više od 5000 ljudi koji su se izjasnili kao Slovenci prilikom popisa stanovništva 2002. godine. Nalazimo ih u 362
naselja (132 opštine). Njihov najveći deo bio je nastanjen u Beogradu (40,8 %). Prosečna starost pripadnika slovenačke nacionalne manjine bila je 54,87 godina. Demografske karakteristike ove manjine u Srbiji detaljno su izložene u publikaciji Etnički
mozaik Srbije, koju je izdalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne
Gore. Prilažemo kartu rasprostranjenja Slovenaca u Srbiji po opštinama objavljenu
u pomenutoj publikaciji.1 Područje Kosovo i Metohija nije uzeto u obzir – u vreme
popisa nalazilo se, a i danas se nalazi, pod upravom Ujedinjenih nacija koje nisu omogućile da se popis obavi.
Od stvaranja slovenačke države početkom devedesetih godina XX veka uočljivi
su napori da se sačini svojevrsna “inventura” Slovenaca izvan Slovenije nekada i danas
– sakupljaju se i obrađuju znanja o vremenu naseljavanja na određene prostore, teritorijalnom rasporedu, životu i kulturi.2
1
Etnički mozaik Srbije. Prema podacima popisa stanovništva 2002. Beograd: Ministarstvo za ljudska i
manjinska prava Srbije i Crne Gore, 2004, 386, 451–452.
2
Interes za znanjima o nacionalnim manjinama i etničkim grupama na prostoru nekadašnje Socijalističke
federativne republike Jugoslavije u novije vreme u stalnom je porastu. Raspad te države i ratovi koji
su se u vezi s tim odigrali na njenoj teritoriji devedesetih godina XX veka imali su za posledicu da se
u velikoj meri promeni etnička slika tog prostora. Do tada suvereni narodi u novoformiranim državama postali su nacionalne manjine. Stanje velike nesigurnosti izazvane promenom statusa imalo je za
posledicu pojačana kretanja stanovništva usmerena, pre svega prema matičnim republikama pojedinih
naroda, ali i emigraciju u evropske zemlje, pa i na druge, udaljene kontinente. Sve su te manjine, pa i
DOI: 10.3986/Traditio2010390119
273
traditiones, 39/1, 2010, 273–281
SLOVENCI V SRBIJI / sLOVENIANS IN SERBIA
U tim proučavanjima, Slovencima u Srbiji, najznačajnijoj grupaciji Slovenaca u
nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i SFRJ, nije posvećena odgovarajuća pažnja. Novih
istraživanja je srazmerno malo, te se zaključivanja najvećim delom izvode na osnovu
starije literature i publicistike.
U nameri da doprinesemo svestranijem poznavanju Slovenaca u Srbiji u ovom
radu donosimo novu, savremenu građu. Radi se o prezimenima ljudi koji su se izjasnili
kao pripadnici slovenačke nacionalne manjine u Srbiji 2002. godine.
Građa koju donosimo nastala je u jednom trenutku (31. mart 2002) na tačno
određenoj teritoriji (Srbija – izuzev Kosova i Metohije) i sveobuhvatna je (celokupna
slovenačka manjinska zajednica). Ako uzmemo u obzir da je 393 prezimena tada imalo
svega po jednog nosioca (u odgovarajućem jednom domaćinstvu), te da je 1262 prezimena bilo zastupljeno u svega po jednom domaćinstvu, moguće je da se već danas
situacija promenila i da neka prezimena ne možemo naći u živoj upotrebi.
Pre nego što donesemo građu dajemo tebelarne prikaze broja prezimena, njihovih
nosilaca i domaćinstava. Kao ilustraciju dajemo 20 najfrekventnijih prezimena po broju nosilaca i po broju domaćinstva.
Broj nosilaca određenog prezimena i broj prezimena sa određenim brojem nosilaca
Broj nosilaca
Broj prezimena
Broj nosilaca
Broj prezimena
27
1
11
6
26
1
10
13
23
1
9
11
22
2
8
20
20
1
7
46
19
2
6
79
18
3
5
97
17
1
4
244
16
1
3
263
15
2
2
375
14
5
1
393
13
6
12
6
1579
slovenačka, pretrpele značajne promene – smanjenja. U novonastalim prilikama dolazi do organizovanja manjinskih zajednica u skladu sa manjinskim pravima i uz pomoć matične države. Vidi na primer: Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana 2004. i Vera Kržišnik - Bukić: Slovenci
v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori ter Makedoniji med preteklostjo in sedanjostjo,
Traditiones 32/2, Ljubljana 2003.
274
Miroslav Niškanović, PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA
Dvadeset najfrekventnijih prezimena po broju nosilaca
Prezime
Broj
nosilaca
Broj
domaćinstava
1 Stojanović
27
8
2 Petrović
26
15
3 Ristić
23
9
4 Nikolić
22
10
5 Rijavec
22
8
6 Potočnik
20
7
7 Novak
19
9
8 Mladenović
19
5
9 Jovanović
18
10
10 Marković
18
9
11 Đorđević
18
7
12 Pižem
17
6
13 Kobal
16
7
14 Popović
15
8
15 Drevenšek
15
5
16 Kovačić
14
6
17 Korošec
14
5
18 Polak
14
5
19 Radović
14
4
20 Šolar
14
3
Broj domaćinstava sa određenim prezimenom i broj prezimena odnosnim brojem domaćinstava
Broj
domaćinstava
Broj prezimena
Broj
domaćinstava
Broj prezimena
15
1
5
12
10
2
4
15
9
3
3
57
8
3
2
215
7
7
1
6
2
1262
1579
275
SLOVENCI V SRBIJI / sLOVENIANS IN SERBIA
Dvadeset najfrekventnijih prezimena po broju domaćinstava
Redo- Prezime
sled
1 Petrović
Broj
domaćinstava
Broj
nosilaca
15
26
Redo- Prezime
sled
11 Đorđević
Broj
domaćinstava
Broj
nosilaca
7
18
2 Nikolić
10
22
12 Kobal
7
16
3 Jovanović
10
18
13 Stanković
7
13
4 Ristić
9
23
14 Stefanović
7
13
5 Novak
9
19
15 Horvat
7
12
6 Marković
9
18
16 Živković
7
10
7 Stojanović
8
27
17 Pižem
6
17
8 Rijavec
8
22
18 Kovačić
6
14
9 Popović
8
15
19 Mladenović
5
19
10 Potočnik
7
20
20 Drevenšek
5
15
Za detaljnije i svestranije razmatranje izložene građe ovom prilikom nemamo dovoljno
prostora. Promene društveno-ekonomskih, kulturnih i političkih odnosa u periodu od
gotovo dva veka – u kojem je pređen put od feudalizma, preko kapitalizma do socijalizma, pa opet do kapitalizma – posebno procesa industrijalizacije, dva svetska rata, kada
su se više puta menjali državni okviri, raspadale jedne, a nastajale druge države – sve
je to izazivalo migraciona kretanja različitih oblika i intenziteta, često kombinovano sa
preseljavanjima, proterivanjima, etničkim čišćenjima, ali u mirnija vremena i etnička
mešanja i kulturna prožimanja, koja se mogu uočiti i kroz prezimena. Tako danas
onomastikon Slovenaca u Srbiji sadrži, pored prezimena donetih iz postojbine, tačno
prenesenih ili prilagođenih jeziku nove sredine, koja svedoče o kontinuitetu slovenačkih naseobina u Srbiji, i brojna prezimena koja se pre mogu okarakterisati kao srpska
ili pak hrvatska, mađarska, nemačka…, ali i kod prezimena Srba i drugih nalazimo
prezimena koja se mogu smatrati slovenačkim u svojoj osnovi. U tabelama smo naveli
20 najfrekventnijih prezimena. Među njima nalazimo i prezimena Jovanović, Đorđević, Ristić, Popović…
Prezimenik
Adamić – Ahačić-Herman – Ajdnik – Ajkman – Ajnfalt – Aksentijević – Albaneze – Albreht – Albulj –
Aleksić – Alič – Altman – Ambrožić-Filipi – Amon – Ančin – Anderluh – Anderlun – Andolšek – Andrić
– Andročec – Anđelić – Anđelković – Angel – Antol – Antolič – Antolin – Anton – Antonijević – Anžel
– Anžur – Arivuković – Arko – Arnuš – Arsić – Arsin – Arsovski – Arton – Atolić – Avdić – Avguštin.
Babič-Verbič – Babić – Babnik – Bačanin – Bačar – Bačlić – Baglava – Bajc – Bajčeta – Bajda – Bajec –
Bajić – Balaž – Balažić – Balog – Baltić – Banč – Banda – Banfi – Banić – Banović – Baračkov – Baranj
– Baranja – Barbić – Barbulović – Barjaktarović – Barna – Bartoš – Bastah – Bastijančić – Bastl – Baš
– Bauer – Bebler-Tomić – Bece – Bećin – Belaćević – Belavina – Belec – Belej – Bencetić – Bencik – Be276
Miroslav Niškanović, PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA
nedikt – Benjocki – Beoković – Berak – Berden – Berginc – Berilažić – Beučić – Bevc – Bevk – Beznec
– Bezovnik – Bilić – Bindas – Birsa – Biserčić – Bistruvić – Bizjak – Bjelica – Blagojević – Blaj – Blaškić
– Blažčuk – Bobner – Bogdanović – Bohanec – Bohorč – Bokor – Bolčina – Bon – Borovinšek – Boršik
– Boršner – Bosanac – Bošković – Bošnjak – Božič – Božić – Božin – Božović – Bralić-Nebrigić – Branko – Bratuša – Brauhar – Braun – Brecl – Brećko – Brence – Brevak – Brezavšček – Brezovar – Bricelj
– Brinčević – Brkić – Brkljač – Brković – Brunčić – Brunec – Brvar – Bućo – Bugarčić – Buha – Buhvald
– Bukatarević – Bukavac – Bukovec – Bukvić – Bulaić – Buljovčić –
Buljubgić – Bunčić – Bunda – Bundalo – Bunović – Bura – Burija – Burkeljc – Burzić.
Canin – Cander – Capar – Cej – Cekić – Celer – Cenc – Cengle – Cerkunik – Cetinski – Cevec – Cevc
– Cicak – Cigoj – Cijan – Cimerman – Cimperman – Ciraj – Cirar – Cocek – Colja – Cotič – Curk –
Cuzak – Cvenić – Cvetković – Cvirn.
Čadež – Čajić – Čanji – Čapo – Časar – Časl – Čašar – Čebela – Čebela-Celer – Čebular – Čeh – Čehovin
– Čekić – Čeleketić-Šlosar – Čembić – Čemerikić – Čenić – Čepin – Čerge – Čermelj – Černi – Černčnec
– Černe – Černigoj – Černuta – Česmovar – Češnovar – Češnjevar – Čič – Čičovački – Čikeš – Činčurak
– Čirič – Čohuk – Čok – Čonka – Čoprež – Čoš – Čotič – Čretnik – Čušin – Čvorović.
Ćirković – Ćuk – Ćurčić.
Dabović – Dajč – Dakić – Damuš – Daničić – Danilović – Daradić – Davidovac – Deanković – Debeljak
– Dedić – Demić – Denis – Dereja – Dernač – Derušek – Dikosavljević – Dimec – Dimitrijević – Dimnik
– Dimovski – Doberšek – Dokić – Dolenc – Dolničar – Doljak – Dornik – Doroslovački – Dovč – Dragar
– Dragojević – Drašković – Drašler – Dražić – Drenovec – Dreo – Drevenšek – Drinčić – Drnozg – Drobinja – Dujmović – Dular – Dumitrašković – Duraković – Dušej – Dvizac – Dvoržak.
Đokić – Đorđević – Đorić – Đukić – Đulaj – Đulvezai – Đunić – Đurić – Đuriš – Đušić.
Ebel – Egić – Embeli – Erbežnik – Erbus – Ercegović – Erdeljan – Erhartič – Ermenc – Eršte – Eržen – Esih.
Fabčić – Faganel – Fajfer – Fakin – Farazin – Farić – Farkaš – Faršang – Fartek – Felle – Feretić – Ferjančić
– Ferk – Ferko – Ferlan - Ferland – Feržan – Ficko – Fidler – Figel – Filipović – Filković – Fink – Flego –
Florijančić – Fojkar – Forlić – Franc – Francelj – Frančeškin – Frančiška – Fric – Frkanec – Fuks – Futo.
Gaberšček – Gabrijel – Gačnik – Gaj – Gajić – Gajšek – Gantar – Gargenta – Gašpar – Gazdag – Geder
– Gelenek – Gergurić – Gerić – Gilčvert – Glas – Glaser – Glavač – Glavnik – Gleščić – Gligorić – Glišić
– Glišović – Glušič – Gobec – Godler – Golčnik – Golob – Golubović – Golja – Gomboc – Gomiršek
– Gorbe – Gorče – Gorečak – Gorečan – Goronja – Gorše – Gostojić – Govedarica – Grabar – Graber –
Gradišar – Gradišnik – Grah – Grahovac – Granda – Granić – Grašić – Grbović – Grčman – Gregoran
– Gregorič – Gregorić – Gregorić-Jakšić – Gregorin – Gregović – Grehek – Grgić – Gril – Grličkov – Grmek – Grmšek – Grošek – Grozdanović – Grubački – Gruden – Gruić – Grujičić – Gruškovnjak – Guček
– Gudić – Gujaš – Gulić – Gustinčić – Gutman – Gutmand – Gutvajn – Guvros.
Habjanić – Hafner – Hahn – Haider – Hajba – Hajdinjak – Hajnrih – Hanžić – Hari – Hartner – Hastnik – Heđeši – Herič – Herjavec – Hernaus – Hertl – Hiti – Hlad – Hladnik – Hlebec – Hliš – Hočevar
– Hodžar – Holić – Horvat – Horvatin – Horvatinović Hostnik – Hrast – Hrašovec – Hreščak – Hriberšek – Hribšek – Hržina – Hujs – Husar – Husić – Hvala – Hvola.
277
SLOVENCI V SRBIJI / sLOVENIANS IN SERBIA
Igličar – Ignjatović – Ilić – Iljaž – Imperl – Irt – Isaković – Ivanc – Ivančević – Ivančić – Ivaneža – Ivanov
– Ivanović – Ivanuš – Ivković – Izda.
Jablanov – Jager – Jager-Štulović – Jaht – Jakgeljić – Jaklić – Jakofčić – Jakopin – Jakoš – Jakšić – Jamnišek
– Jan – Janežič – Janežić – Janić – Jankovec – Janković – Janžeković – Janželj – Janjetović – Janjić – Janjoš
– Janjušević – Jasić – Jazbinšek – Jecl – Jeftić – Jelen – Jelenič – Jelenković – Jeličić – Jelić – Jeločnik – Jelušić – Jemec – Jeranko – Jerele – Jeremić – Jerić – Jerin – Jerman – Jernejšek – Jerovšek – Jesenjin – Jevrić
– Jež – Jobst – Jocić – Joda – Jojić – Jojkić – Joksimović – Jonak – Josip – Jovanović – Jović – Jovović – Jud
– Jug – Jurančić – Juras – Jurij – Jurjec – Jurjevec – Jurković – Jurman.
Kabl – Kačavenda – Kajla – Kaleb – Kalenić – Kalin – Kampuš – Kanazir – Kantužer – Kapeler – Kapetanović – Kapun – Karaklić – Kariš – Karišik – Kastelec – Kastelic – Kašper – Katančić – Katić – Kaukler
– Kavčić – Kazaferović – Keber – Kecman – Kečenović Kekec – Kelečević – Kelenc – Keler – Kenda
– Kenig – Kenit – Kerec – Kerin – Kersnik – Keršić – Kesić – Kikić – Kireta – Kirn – Kiselak – Kisić –
Kišek – Kitanović – Klavžar – Klemen – Klemenčić – Klemenjak – Klenovšek – Klinc – Klinko – Klun
– Ključar – Kljun – Kmitikević – Knaflić – Knap – Knežević – Kobal – Kobal-Vukobratović – Kobula
– Kocijan – Kocijančić – Kocjan – Kočar – Kočevar – Kočovska – Kodrič – Kodrić – Koh – Kohne –
Kojić – Kojović – Kokalj – Kokić – Kokman – Kolajević – Kolar – Kolarič – Kolavčić – Kolbl – Kolenko
– Koler – Kolman – Komar – Komaromi – Komatina – Komino – Komlenović – Komočar – Kompora
– Kompoš – Konopek – Konstanjšek – Koper – Koprivec – Koprivšik – Korelc – Korelec – Korenčan –
Korošec – Korotanunik – Koršič – Kostelic – Kostić – Kostrica – Koša – Košak – Koščec – Košec – Košpić
– Košuh – Kotević – Kotnik – Kovač – Kovačević – Kovačić – Kovijanić – Kovrlija – Kozelj – Kozle –
Kozole – Koželj – Krainer-Mitrić – Krajnc – Krajnik – Kralj – Kramberger – Kramer – Kranjac – Kranjc
– Kranjčević – Krašna – Krašovac – Krašovec – Krempuš – Krese – Kresojević – Krestovski – Krga – Krišto
Krištof – Krivac – Križnar – Križnić – Krohnje – Kropič – Krstanović – Krstekanić – Krstić – Ksotić –
Kufner – Kuhar – Kuharić – Kuk – Kukovec – Kukrika – Kulik – Kulundžić – Kupljenik – Kušar – Kutin
– Kuzma – Kuzmanović – Kuzmin – Kužner – Kužnik.
Lah – Lajevec – Lajić – Lajko – Laković – Lalić – Lalović – Lamprečnik – Landof – Langerholc – Langop
– Langov – Lanšek – Lapajne – Lapornik – Lašić – Lavrih – Lavrinšek – Lazarević – Lazarevski – Lazić –
Lazin – Leban – Leber – Legenj – Leskovac – Leskovar – Leskovec – Leskovšek – Lesnika – Leš – Lešnik
– Levovnik – Ležakov – Libek – Ličer – Lipold – Lipovac – Lisjak – Ločhirar – Logar – Lojen – Lokanc
– Lokar – Lokošek – Lonec – Lorenčić – Lovrić – Lovrin – Lozar – Lukač – Lukan – Lukić – Lukin –
Lukman – Lukovnjak – Luznar.
Lješević – Ljori – Ljubić.
Macun – Maček – Mađar – Magdelinić – Magdič – Maglić – Maharić – Mahnić – Majdič – Majhenšek
– Majstorović – Mak – Maksimović – Malinić – Malobabić – Mandelc – Manojlović – Marelj – Maričić –
Marić – Marinček – Marinić – Marinković – Marjanović – Markić – Markov – Marković – Marot – Maršićević – Martinec – Martinov – Marunkić – Matajić – Matajurc – Matejić – Matek – Matić – Matijević
– Matković – Mavec – Maver – Medik – Medovarski – Medved – Medvedec – Meglič – Meglić – Megušar
– Meh – Mehle – Mergel – Mert – Mesner – Mešiček – Metelkin – Metelko – Metvos – Mevželj – Mezek – Mickovski – Mihajlović – Mihalić – Mihalji – Mihelič – Mihelić – Mihevac – Mihevc – Miholič
– Mijanović – Mijić – Mikić – Mikša – Mikuletić – Miladinov – Miladinović – Milanović – Milašević
– Milenković – Miletić – Mileusnić – Milić – Milin – Milkić – Milković – Milojević – Milojković – Milo278
Miroslav Niškanović, PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA
šević – Milovac – Milovanović – Milutinović – Miljkov – Minić – Minović – Mirković – Mirović – Mirt
– Mišić – Mitić – Mitkobić – Mitković – Mitrić – Mitrović – Mladenović – Mladovan – Mlinarić – Močivnik – Močnik – Moćnik – Modec – Moderc – Mohači – Mokranjanović – Molan – Molek-Koraksić
– Molerov – Molerović – Molnar – Momirov – Moravec – Mosić – Motok – Mozetić – Mrak – Mraz
– Mršulja – Mrvić – Mrvoš – Mucić – Mudrinić – Murić – Musec – Muznik.
Nahmović – Nahtigal – Najić – Najvirt – Nakić – Narad – Naunović – Nećemer – Nedeljković – Nedl –
Nemec – Nenadov – Nerer – Nestorović – Nešić – Neuwirt – Nevajda – Nider – Nikodijević – Nikolić
– Nikolin – Nilović – Nišavić – Novak – Novaković.
Oblak – Obradović – Obrenov – Obreza – Obu – Ocvirk – Ogrizek – Okičić – Okretić – Olivo – Omahen – Omerzelj – Omerzu – Oplotnik – Orlač – Osojnik – Ostojić –
Ostrogonac – Ostrouška – Osvald – Oštir – Oštrbenk – Otavnik – Otolani –
Otorepec – Ovanović – Ožvat –
Pacapan – Pajkanović – Pajnić – Pajnik – Pak – Pakiž – Paklar – Palić – Panajotović – Pance – Panjan –
Papotnik – Partijević – Pašagić – Paunović – Pavičić – Pavković – Pavli – Pavlica – Pavlič – Pavlić – Pavlin
– Pavliš – Pavlov – Pavlović – Pečnik – Pečovnik – Pećnik – Pegan – Pejić – Pejković – Pejnović – Pejović
– Pekanović – Pekić – Pelicon – Pen – Penhofer – Perc – Perhinek – Peric – Perić – Perković – Permoser
– Pernarčić – Pernat – Perne – Perović – Pešelj – Petač – Petelin – Petelinšek – Peter – Peterka – Peterle
– Peternel – Petkov – Petković – Petnik – Petrič – Petrić – Petronijević – Petrović – Petrović-Cerkvenik –
Pevec – Pikslades – Pincolič – Pintar – Pipan – Pirc – Pirković – Pisačić – Piškur – Pišot – Pivk – Pivko
– Pižem – Plapter – Platner – Plavšić – Plesnik – Pliberšek – Pocajt – Počekaj – Počivalšek – Podinić –
Podlesnik – Podlipec – Podorević – Pogač – Pogorelec – Pograic – Poka – Pokeržnik – Pokrajac – Polajžer
– Polak – Polavder – Poličnik – Polumirac – Poljanec – Poljanšek – Popić – Popović – Porej – Posavec
– Poslon – Postavnik – Poštrak – Potkonjak – Potočnik – Povšić – Pozderec – Požanec – Prašnikar – Prdovicki – Predojević – Pregelj – Prekajski – Presetnik – Preskar – Prestor – Preželj – Prislan – Prislav –
Priveršek – Prosen – Prosenik – Prvulović – Pucelj – Pučnik – Puhlin – Pungeršek – Pungul – Purešević
– Purić – Pušenjak – Pušibrk.
Race – Radača – Radanović – Radić – Radisavljević – Radivojević – Radojčić – Radojević – Radonić –
Radovanović – Radović – Radulović – Radušek – Rafai – Rajić – Rajković – Rajšel – Rajšp – Rajterić
– Rak – Rakonjac – Rakšanji – Ranković – Rašković – Ratnik – Razdrih – Razgor – Rebec – Reberšak
– Rebselj – Regoršek – Rejc – Renčelj – Repenšek – Resler – Resnik – Reves – Rezec – Rezman – Režonja
– Ric – Rifat – Rifelj – Rijavac – Rijavec – Rijevac – Ril – Risović – Ristanović – Ristić – Riter – Rituler
– Rizovski – Rodić – Rodušek – Rogelj – Rogić – Rojina – Rojko – Ropić – Rostohar – Rošaj – Rošul –
Rotovnik – Rous – Rozman – Rožman – Rupčić – Rupert – Rupnik – Ružin.
Sabo – Sajdl – Sajnkar – Sajović – Saksida – Salokar – Sanzin – Savić – Savnik – Sedej – Sedovšček – Sedovšek – Seidl – Sekovski – Sekulić – Selič – Senica – Seničar – Sepe – Sever – Severing – Sikimić – Silič
– Simić – Simodej – Sinđelić-Đurić – Sirk – Sitar – Sivka – Sivko – Skala – Skale – Skevelić – Skobe
– Skoberne – Skofljanec – Skrivarnik – Skube – Skupek – Skušek – Skvarč – Slaček – Sladoje – Slamnig –
Slanc – Slavković – Slavujević – Slemenšek – Slivnjak – Slivšek – Slokar – Slosel – Smej – Smolej – Smrečnjak – Smrekar – Snoj – Sokić – Soklić – Sokol – Sokolović – Soldat – Sole – Soršak – Sotlar – Spasenović
– Spasić – Spasojević – Srdanović – Srdić – Srebotujak – Srećković – Sremčević – Stambolić – Staničkov
– Stanić – Stanković – Stanojčić – Stanojević – Stante – Starc – Starčević – Stavrić – Stefanović – Stegenšek – Stegovac – Stepančić – Stergar – Sterle – Stevanović – Stibil – Stoiljković – Stojaković – Stojanov
279
SLOVENCI V SRBIJI / sLOVENIANS IN SERBIA
– Stojanović – Stojanovski – Stojić – Stojkov – Stojković – Stojnić – Stopar – Stopinjšek – Strah – Strajner
– Straka – Strelec – Stričević – Strmšek – Strniša – Stujilović – Stupar – Subić-Černeka – Sulovski – Suodić
– Sušić – Sušin – Sušnik – Sveštek – Svete – Svetek.
Šabor – Šahtler – Šajn – Šaper – Šarkezi – Šarki – Šavli – Šavor – Šavrić – Šćurk – Šebalj – Šekrezi – Šen
– Šernek – Šeruga – Šesek – Šešum – Šinkovec – Širca – Širec – Škafar – Škarupka – Škoda – Škofjanec –
Škoflek – Škrajnar – Škrinjar – Šlajpah – Šlemender – Šlemer – Šmalcelj – Šmanić – Šmid – Šmidlehner
– Šmit – Šnajder – Šolar – Šoštarić – Špan – Španović – Špehek – Špeletić – Šperi – Špiler – Štajner –
Štajner-Šelken – Štampar – Štefanac – Štefančić – Štefanicki – Štefić – Štegili – Štibenik – Štiftar – Štiglic
– Štiglić – Štimec – Štok – Štrbenk – Štukelj – Šturm – Štus – Šubic – Šuflaj – Šulem – Šuligoj – Šumenković – Šundrić – Šuster – Šuštar – Šušter – Šušteršić Šutej – Švab – Švagon – Švajger – Švedić.
Tadić – Tajhmeister – Talan – Tamše – Tanasić – Tanko – Tankosić – Tavčar – Tekavc – Teloješi – Temšič
– Tešić – Timotijević – Tintor – Todorović – Tomažin – Tomić – Tominec – Tomov – Tomović – Toplak
– Torzo – Tošić – Tot – Trajković – Trbojević – Trefalt – Trepše – Trifković – Trkmič – Trninić – Troha –
Trop – Trost – Trošt – Tršavec – Tršek – Trusić – Trušnovec – Tržan – Tucić – Turk – Turner – Turnšek
– Tušek – Tuševljaković.
Udovički – Ugrenović – Ulbl – Umek – Umerto – Umgar – Umrekar – Unger – Urajnik – Uranker – Urbančić – Urekar – Urh – Urošev – Uršič – Uršić – Ušan – Utvić.
Vadnjal – Vajda – Vajngerl – Vajs – Valh – Valič – Valter – Valjavec – Vandot – Vanević – Varga – Vasić –
Vasiljević – Vasle – Vazmer – Veber – Velej – Vencelj – Venk – Veras – Veršec – Vertovšek – Vesel – Veshelji
– Vićentijević – Vida – Vidič – Vidojević – Vidonja – Vidovič – Vidrih – Vignjević – Vindiš – Vinter –
Vitanc – Vizintin – Vlaj – Vodalov – Vodene – Vodišek – Vodnik – Vodopivec – Voga – Vogrinc – Vogrinec – Vogruc – Voh – Vojinović – Volčić – Volf – Volkar – Vončina – Vošnjak – Vozar – Vozel – Vraničar
– Vranić – Vran-lvančević – Vrbančič – Vrbnjak – Vrh – Vrščaj – Vrtačnik – Vrtušnik – Vučina – Vučko
– Vučković – Vujačić – Vujanić – Vujičić – Vujović – Vujsić – Vuk – Vukadinović – Vukasović – Vukašinović – Vukmirović – Vukotić – Vuković – Vuksan – Vuletić – Vulić – Vunjak – Vurnik.
Zabel-Jevtić – Zadnik – Zafred – Zagorac – Zagorčić – Zajc – Zajec – Zajić – Zakač – Zakarić – Zakić –
Zalar – Zalokar – Založnik – Zaviršek – Zavišić – Zavodnik – Zavođa – Zavološek – Završek – Zavrtanik
– Zdravić – Zebić – Zečević – Zelenov – Zelko – Zelj – Zemljak – Zemljič – Zemljić – Zeng – Ziherl
– Zlatanović – Zlatičanin – Zlobec – Znidaršič – Zorec – Zorko – Zrebl – Zunić – Zupac – Zupan – Zupanc – Zupanc-Pavlović – Zupančić – Zupanec – Zupanek.
Žafred – Žagar – Žardanji – Žbogar – Žbona – Žerjal – Žibert – Žigon – Žirovnik – Žitnik – Živanović
– Živec – Živić – Živkov – Živković – Živojinović – Žmaher – Žmavc – Žnidaršič – Žnidaršić – Žnider
– Žoher – Žubanek – Žugić – Žumer – Županek – Žurman – Žvegelj – Žvidor.
Mr. Miroslav Niškanović, Etnografski institut SANU,
Knez Mihailova 36/IV, 11000 Beograd, Srbija
280
Miroslav Niškanović, PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA
Етнички мозаик Србије
386
Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе
281
Download

prezimena slovenaCa u srbiji na poČetku XXi veka