RASPORED RADA LEKARA U SLUŢBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH
AMBULANTA STARA PAZOVA
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
310-160
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
03.-07.
Subota
24.-28.
1 GRUBIĆ - DEDIJER BILJANA
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
2 TABAKOVIĆ SNEŢANA
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
3 DIKOVIĆ ZORICA
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
4 BALAŢ ANA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
5 TAKAČ-LAGUNDŢIĆ JAROSLAVA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
6 MUŢDEKA MIRJANA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
7 MARAVIĆ NIKOLA
DOKTOR MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
DOKTOR MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
8 KUJUNDŢIĆ DALIBOR
AMBULANTA NOVA PAZOVA
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
03.-07.
PRE PODNE
+
PRE PODNE
PRE PODNE
+
+
POSLE PODNE
+
POSLE PODNE
322-776
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
24.-28.
1 ŠEVIĆ MANUELA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
2 TIŠMA-MALI SNEŢANA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
3 PERVAN ANDRIJA
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
4 MRĐA-ĐUKIĆ MARA
DOKTOR MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
5 KOLDŢIĆ SVETLANA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
DOKTOR MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
6 BRBORIĆ-JEREMIĆ SAVKA
Subota
PRE PODNE
+
Subota
AMBULANTA VOJKA
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
1 FORGAČ LIBUŠA
2 MANOJLOVIĆ-KOROLIJA JADRANKA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
3 GRNOVIĆ SANJA
03.-07.
301-015
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
24.-28.
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
DOKTOR MEDICINE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
AMBULANTA GOLUBINCI
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
1 STAJIĆ DUBRAVKA
2 CAREVIĆ RADOVAN
SPEC.OPŠTE MEDICINE
DOKTOR MEDICINE
3 ŠAŠIĆ GORAN
DOKTOR MEDICINE
03.-07.
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
telefon za zakazivanje
Subota
24.-28.
POSLE PODNE
AMBULANTA STARI BANOVCI
PREZIME I IME
381-815
Subota
PRE PODNE
03.-07.
Subota
351-215
352-496
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
Subota
POSLE PODNE
24.-28.
1 ZEC VOJO
DOKTOR MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
2 JOVIĆ DRAGAN
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
Subota
AMBULANTA NOVI BANOVCI
PREZIME I IME
1 KRAJNOVIĆ TATIJANA
2 OBUĆINA BILJANA
3 BABIĆ DUŠANKA
telefon za zakazivanje
Subota
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
DOKTOR MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
SPEC.MEDICINE RADA
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
AMBULANTA BELEGIŠ
PREZIME I IME
Subota
*U ambulanti u Krnješevcima doktor radi utorkom i petkom
PRE PODNE
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
PRE PODNE
03.-07.
PRE PODNE
POSLE PODNE
Subota
PRE PODNE
24.-28.
Subota
PRE PODNE
391-115
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
PRE PODNE
24.-28.
POSLE PODNE
361-215
telefon za zakazivanje
Subota
DOKTOR MEDICINE
03.-07.
POSLE PODNE
DOKTOR MEDICINE
PREZIME I IME
POSLE PODNE
telefon za zakazivanje
AMBULANTA KRNJEŠEVCI
3 GRNOVIĆ SANJA
03.-07.
Subota
371-415
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
PRE PODNE
DOKTOR MEDICINE
1 MARAVIĆ TAJANA
24.-28.
DOKTOR MEDICINE
AMBULANTA SURDUK
1 BACKOVIĆ NATAŠA
03.-07.
341-315
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
24.-28.
PRE PODNE
Subota
RASPORED RADA LEKARA U SLUŢBI KUĆNOG LEČENJA
PREZIME I IME
Subota
03.-07.
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
24.-28.
1 FILIP MIŠO
SPEC.OPŠTE MEDICINE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
2 IVANIĆ JELENA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
3 PREDIĆ NADA
SPEC.OPŠTE MEDICINE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
Subota
RASPORED RADA LEKARA U SLUŢBI MEDICINE RADA
PREZIME I IME
1 PROKIĆ RADOMIR
Subota
SPEC.MEDICINE RADA
Rad sa pacijentima:
*PRE PODNE
od 07.00 - 13.00 časova. Pauza od 09.30 - 10.00 časova
*POSLE PODNE od 13.30 - 19.30 časova. Pauza od 16.30 - 17.00 časova
03.-07.
PRE PODNE
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
PRE PODNE
PRE PODNE
24.-28.
PRE PODNE
Subota
Download

text