REFERENC LISTA
MD Gradnja Inženjering Transport d.o.o. Niš
R.br.
Predmet ugovora
Novembar 2013
Investitor
Ugovor
Broj
Datum
I VISOKOGRADNJA
1
Asfalterski i građevinski radovi, fabrika "Alpos" Aleksinac
"Stevanović Invest" d.o.o.
Kruševac
3049
17.05.2006.
2
Izvođenje radova na održavanju objekata u krugu fabrike "Xella
Srbija" u Vreocima
GP "Partizanski Put" a.d.
Beograd
3236
25.12.2008.
3
Izvođenje građevinskih radova na objektu - plato u krugu
preduzeća "Impex promet" d.o.o. Niš
"Impex promet" d.o.o. Niš
481/06
11.09.2006.
4
Izvođenje građevinskih radova na uređenju prostora oko
poslovnog objekta benzinske pumpe MM Transport
MM Transport
4993/1
18.11.2010.
5
Rekonstrukcija i izgradnja gradskg stadiona Čair, Niš
Grad Niš
1281/1
15.03.2011.
6
Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na
izgradnji 3 objekta, spratnosti P+0, ukupne površine 600m² u
Beloj Palanci
OGRANAK ACTOR A.T.E.
Beograd
7893/1
20.10.2011
7
Izvođenje radova na izgradnji kombinovane dečije ustanove obdaništa "Pahuljica", Niš
Ministarstvo za NIP
8
Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na
izgradnji industrijskog kompleksa "Dytech" u radnoj zoni Donje
Međurovo u Nišu
"Inveco I.B.C." d.o.o. Niš
3897/1
16.06.2011.
9
Izvođenje radova na rušenju objekta u krugu fabrike "Nitex" u
Nisu
Grad Niš
508/2011-06
30.08.2011.
10 Izvođenje radova – sanacija zelene pijace „Palilula“ u Nišu
Gradska opština Palilula
121/12-01
20.2.2012
11 Izvođenje radova – sanacija zelene pijace „Palilula“ u Nišu
JKP „Tržnica“ Niš
392/2012
20.2.2012
404-02-29/11/2011-21,
13.06.2011.
1740/2011-01, 107/11
12
Ugovor o građenju višeporodičnog objekta stanovanja, naselje
Duvanište, grad Niš
Imoreal d.o.o. Niš
P013
25.10.2010.
13
Ugovor o građenju višeporodičnog objekta stanovanja, naselje
Duvanište, grad Niš Aneks ugovora
Imoreal d.o.o. Niš
0314/1
14.06.2013.
14
Izgradnja poslovnog objekta ( servisno - prodajnog centra ) u
Krnješevcima
'' Scania Srbija '' d.o.o. Zemun
28;
6094/1
18.07.2012.
12.07.2012.
15
Izvođenje radova na dogradnji OŠ '' Miroslav Antić '' u Nišu
( zajednički nastup sa STAN INVESTOM )
Ministarstvo za NIP
Grad Niš
16
Izvođenje radova na izgradnji objekta 8 A u krugu fabrike ''
Niteks '' u Nišu
'' Benetton Serbia '' d.o.o. Niš
4640/2
08.06.2012.
Izvođenje dodatnih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova
17 na instalacijama rekonstrukcije i dogradnje gradskog stadiona ''
Čair '' u Nišu
Grad Niš
642/2012-01;
1479
08.03.2012.
JKP „Tržnica“ Niš
599-1/2012;
1701/1
19.03.2012.;
16.03.2012.
18 Izvođenje radova na objektu zelenoj pijaci '' Palilula '' u Nišu
19
Izvođenje dodatnih radova na dogradnji školske sportske sale u
Soko Banji
Ministarstvo za NIP
Opština Soko Banja
404-02-44/10/2012-21; 20.06.2012.;
1758/2012-01;
21.06.2012.;
161/12
21.06.2012.
404-02-41/9/2012-21;
19.04.2012.
401-429/10;
102/12
REFERENC LISTA
MD Gradnja Inženjering Transport d.o.o. Niš
R.br.
Predmet ugovora
20 Rekonstrukcija objekta br 8 u krugu fabrike '' Niteks '' u Nišu
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji poslovnog objekta
21 strukture P+1 na lokaciji u ulici Bulevar Cara Konstantina bb u
Nišu
Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kombinovane dečije
22 ustanove '' Pahuljica '' u naselju Nikola Tesla u Nišu ( zajednički
nastup sa STAN INVESTOM )
23
Ugovor o građenju poslovnog objekta ( servisno-prodajnog)
centra u Krnješevcima
Novembar 2013
Investitor
Ugovor
Broj
Datum
'' Benetton Serbia '' d.o.o. Niš
3035/1
20.04.2012.
Janković Saša
4115/1
25.05.2012.
Ministarstvo za NIP
Grad Niš
Scania Srbija d.o.o. Zemun
404-02-59/7/2012-21;
04.05.2012.
1306/2012-01;
116/12-1
28
18.07.2012.
24 Aneks II ugovora o izvođenju dodatnih radova na objektu br 8
'' Benetton Serbia '' d.o.o. Niš
6414/1
25.07.2012.
25 Aneks I ugovora o izvođenju dodatnih radova na objektu br 8
'' Benetton Serbia '' d.o.o. Niš
4723/1
22.08.2012.
26 Građenje kolskog prilaza u krugu fabrike '' Niteks '' u Nišu
'' Benetton Serbia '' d.o.o. Niš
3992/2
08.06.2012.
Download

REFERENC LISTA MD Gradnja Inženjering Transport doo Niš