IZVOD IZ REFERENTNE LISTE
"DIL INŽENJERING KONSALTING", MIROČKA 1, BEOGRAD
ZNAČAJNIJI POSLOVI PROCENE VREDNOSTI DIL KONSTALTING-A
IZVOD IZ REFERENTNE LISTE
"DIL INŽENJERING KONSALTING", MIROČKA 1, BEOGRAD
ZNAČAJNIJI POSLOVI PROCENE VREDNOSTI DIL KONSTALTING-A
PROCENE GDE PROCENJENE VREDNOSTI PRELAZE
100 MILIONA EVRA:
1.
MPC - "Ušće Shopping Center" - procena rađena februara 2010. godine,
2.
aerodrom "NIKOLA TESLA" AD - procena rađena aprila 2010. godine
3.
"JAT AIRWAYS" a.d. Beograd - procena rađena jula 2008. godine,
4.
"International CG" a.d. - procena rađena decembra 2007. godine,
5.
"Generalexport" a.d. - procena rađena decembra 2007. godine,
6.
JP "RADIO TELEVIZIJA SRBIJE" - procena rađena februara 2005. godine,
POSLOVI PROCENE GDE SE PROCENJENE VREDNOSTI KREĆU U RASPONU
OD 40 DO 100 MILIONA EVRA:
7.
MPC - "Ušće Tower" d.o.o. - procena rađena februara 2010. godine,
8.
"HIP - PETROHEMIJA " a.d. Pančevo - procena rađena jula 2009. godine,
9.
"INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" Beograd - rađena aprila 2002. godine,
10.
GP "Mostogradnja" a.d. - procena rađena oktobra 2007. godine,
POSLOVI PROCENE GDE SE PROCENJENE VREDNOSTI KREĆU U RASPONU
OD 10 DO 40 MILIONA EVRA:
11.
"Kanem CO" d.o.o. - procena rađena februara 2010. godine,
12.
MPC - "Immocentar I" d.o.o. - procena rađena februara 2010. godine,
13.
"Fabrika reznog alata" a.d. Čačak - procena rađena decembra 2007. godine,
14.
"Hidrotehnika - Hidroenergetika" a.d. Beograd - rađena jula 2007. godine,
15.
Koncern "Petar Drapšin" Mladenovac, procena rađena februara 2007. godine,
16.
"Prigan Holding" Beograd - procena rađena januara 2009. godine,
17.
"Fabrika šećera" a.d. Zrenjanin - procena rađena marta 2008. godine,
18.
"Zavod za izgradnju grada Beograda" - procena rađena aprila 2008. godine,
19.
"Majevica Holding" a.d. Bačka Palanka - procena rađena marta 2007. godine,
20.
Hotel "A Klub" Kopaonik - procena rađena decembra 2007. godine,
DIL
21.
"JAVOR" Ivanjica - procena rađena aprila 2004. godine,
22.
"NITEKS" Niš - procena rađena decembra 2005. godine,
23.
"Beogradski vunarski kombinat" Beograd, procena rađena 2003. godine,
24.
"Industrija obuće" Beograd - procena rađena jula 2003. godine,
25.
"KOŠTANA" a.d. Vranje - procena rađena jula 2003. godine,
26.
"PRVI MAJ" a.d. Pirot - procena rađena marta 2006. godine,
27.
"KLUZ" Beograd - procena rađena jula 2003. godine.
POSLOVI KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRADSKOM
GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU:
1.
AD "VRENJE"- BEOGRAD- mart 2011. godine.
2.
PKB "IMES" "Farma svinja Farkaždin"-Zrenjanin- avgust 2011. godine.
3.
PKB "IMLEK"-BEOGRAD-oktobar 2011. godine.
4.
GTC - "Globe Trade Centre", Beograd,
5.
PKB "IMES"- Padinska Skela, Beograd,
6.
AD "Dunav"- Grocka,
7.
"Dahlia"- Zemun,
8.
NAS STAN ad - Beograd
9.
FK Group - Novi Sad,
10.
Minel Dinamo - Čukarica,
11.
Hotel Izvor - Aranđelovac,
12.
HP Sloboda - Šabac,
13.
AMASIS - Beograd,
14.
Pionir - Subotica,
15.
Alco Group - Beograd,
16.
Autopromet - Niš,
17.
"HISSAR" A.D. PROKUPLJE Maloplanska 2
DIL
Download

Referentnu listu