REFERENC LISTA
www.pro-metan.rs
Preduzeće PRO-METAN d.o.o. Niš je osnovano 2005. god. okupljajući već iskusne i dokazane inžinjere
iz oblasti termotehnike i termoenergetike.
Preduzeće „PRO-METAN“ d.o.o. Niš se bavi projektovanjem, konsultanskim uslugama i i izvođenjem
radova na svim vrstama termotehničkih instalacija i termoenergetskih postrojenja kao što su:
Instalacije grejanja i hlađenja
Ventilacije i odimljavanja
Gasnih instalacija
Korišćenje obnovljivih izvora energije
Većih sistema kao što su toplane, vrelovodne mreže, rashladne centrale itd.
U toku dosadašnjeg rada na projektovanju i izvođenju mašinskih instalacija oformljen je tim inženjera
različitih struka. Sa ovakvim iskustvom preduzeće uspešno rešava zadatke iz oblasti automatskog
upravljanja sistemima, elelktro energetike, energetske efikasnosti i oblasti zaštite od požara. Inženjeri
poseduju sve potrebne licence za obavljanje navedenih poslova, u skladu sa važećom zakonskom
regulativom.
Pored inženjera zapošljava i radnike različitih delatnosti koji su neophodni za izradu termotehničkih
instalacija. To su bravari, varioci, limari i monteri instalacija koji poseduju odgovarajuće sertifikte za svoju
delatnost i potrebne obuke iz oblasti bezbednosti na radu.
Za veoma kratko vreme PRO-METAN je zauzeo lidersku poziciju u regionu, kako u projektovanju tako i
izvođenju HVAC instalacija.
Misija preduzeća je zadovoljan kupac i održavanje visokog nivoa usluga, što omogućava dugoročnu
poslovnu saradnju sa klijentima, kao što su:
DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš Philip Morris-Srbija
„British American Tobacco“ AD Vranje
„Benetton Serbia“ Niš
JKP „Toplana“ Leskovac
JKP „Gradska Toplana“ Niš, itd.
Prilikom obavljanja osnovne delatnosti preduzeća, naročita pažnja se poklanja primeni najnovijih
dokazanih tehničkih dostignuća, a sve u cilju povećanja energetske efikasnosti, koje je u direktnoj vezi sa
smanjenjem zagađenja životne sredine, što je primarni zadatak vremena u kome živimo.
PROJEKTI
ANEKS UZ
PROIZVODNU HALU
TIGAR TYRES
FTD
INDUSTRIJSKA HALA
PHILIP MORRIS
STAMBENO
POSLOVNI
OBJEKAT
MOZAIK
Hotel
ŽABLJAK
Stambeni kompleks
IMOREAL
Staraèki dom
PLJEVLJA
Vatrogasni dom
PLJEVLJA
Servisni centar
VOLVO
RESTORAN
FABRIKE
DUVANA
PHILIP MORIS
KUĆA ZA MLADE
T.P.C. SRBIJA
AKVA PARK
RGOŠKA
BANJICA
BRITISH AMERICAN
TOBACO
1. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog parovoda, zdravstene stanice
Gornja Toponica - Dom Zdravlja Niš
2. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambeno poslovnog objekta Po+P+5+Pk u ulici Božidar Adžije br. 30-32 u Nišu - „ŠAMPION“ d.o.o. Niš
3. Glavni prjekat instalacije grejanja i hlađenja stambenog naselja Duvanište III, blok III - „MAGDON“
d.o.o. Niš
4. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambeno poslovnog objekta Po+P+2+Pk u ulici Gavrila Principa br. 3 i 5 u Nišu - „VIRKOM“ d.o.o. Niš
5. Glavni projekat mašinskih instalacija grejanja, hlađenja i ventilacije objekta „Hotel“ u Moskvi „MAGDON“ d.o.o. Niš
6. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, hotela
„Ambasador“ u Nišu - „SRBIJA-TURIST“ Niš
7. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenoposlovnog objekta Po+P+6 u ulici Dimitrija Dragovića bb u Nišu - „NIŠ-EKSPRES“ ad Niš
8. Glavni projekat instalacije grejanja, poslovnog objekta u ulici Voždovoj br. 10 u Nišu - „UNIVERZAL
BANKA“ filijala Niš
9. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, Zavoda za tržište
rada u Boru - Zavod za tržište rada Beograd, filijala Bor
10. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, Zavoda za tržište
rada u Niš - Zavod za tržište rada Beograd, filijala Niš
11. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenoposlovnog objekta Po+P+4+Pk u ulici IX brigade 39v i 47 u Nišu - „BODEKS“ d.o.o. Niš
12. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenoposlovnog objekta Po+P+5+Pk u ulici IX brigade 57 i 57A u Nišu - „MILENIJUM GRADNJA“ d.o.o. Niš
13. Glavni projekat instalacije grejanja, stambenog objekta Po+P+4 u NASELJU „Ledena stena“ u Nišu „STAMBENA ZADRUGA MIN“ Niš
14. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenoposlovnog objekta Po+P+2+Pk u ulici Gavrila Principa br. 7, 9 i 11 u Nišu - „VIRKOM“ d.o.o. Niš
15. Glavni mašinski projekat blokovske kotlarnice „Majakovski“, kapaciteta 4200 kW, u Nišu - JP
“GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ Niš
16. Glavni projekat priključnog gasovoda od MRS do kotlarnice i konverzija kotlarnice „Stoteks“ u Nišu sa
tečnog na gasoviti energent - „STOTEKS“ a.d. Niš
17. Glavni projekat unutrašnje gasne instalacije za poslovni objekat Stoteks u Nišu - “STOTEKS“ a.d. Niš
18. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambeno poslovnog objekta Po+P+2+Pk+T „Palilula“ u Nišu - „GITARIĆ“ d.o.o. Smederevska Palanka
19. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenog objekta
Po+P+2+Pk u ulici Stara železnička kolonija br. 12 u Nišu - „NEIMAR“ d.o.o. Niš
20. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenog objekta
Po+P+2+Pk u ulici Stara železnička kolonija br. 10 u Nišu - „KOLONIJA AGENT“ d.o.o. Niš
21. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, stambenog objekta
Po+P+4+Pk u ulici Orlovića pavla br. 7 u Nišu - SGR PROGRES Niš
22. Glavni projekat mašimskih instalacija centralnog grejanja srednje škole „Sezai Suroi“ u Bujanovcu OPŠTINA BUJANOVAC
23. Glavni projekat kotlarnice škole „Sezai Suroi“ u Bujanovcu - OPŠTINA BUJANOVAC
24. Glavni projekat instalacije grejanja i hlađenja poslovnog objekta u ulici Obrenovićevoj br. 32 u Nišu „VOLKSBANK“ a.d. Filijala Niš
25. Glavni projekat instalacije grejanja, toplotne stanice, ventilacije i hlađenja, stambeno-poslovnog
kompleksa u ulici Hilandarska-Svetogorska u Beogradu - „MENTOR HOLDING“ Beograd
26. Glavni projekat mašinskih instalacija stambenog objekta Po+P+5+Pk ul. Majakovski bb, L1 i L2 u Nišu
- JP“GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ Niš
27. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja i ventilacije - „GINOBSIS“
28. Glavni mašinski projekat termo uljne gasne kotlarnice za proizvodnu halu „Dorada 1“ - „NITEX“
d.o.o. Niš
29. Glavni mašinski projekat instalacije komprimovanog vazduha - „NITEX“ d.o.o. Niš
30. Glavni mašinski projekat rekonstrukcije i dogradnje UGI u krugu fabrike - „NITEX“ d.o.o. Niš
31. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja sa individualnim kotlarnicoma za stambeni prostor u ul.
Kosovke devojke u Nišu - „IDEAL COMPANY“ d.o.o. Niš
32. Glavni projekat ventilacije skloništa za stambeni prostor u ul. Kosovke devojke u Nišu - „IDEAL
COMPANY“ d.o.o. Niš
33. Glavni projekat unutrašnje gasne instalacije za stambeni prostor u ul. Kosovke devojke u Nišu „IDEAL COMPANY“ d.o.o. Niš
34. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda, (Po + P +M
+7) i projekat provetravanja i odimljavanja garaža za stambeno-poslovni prostor u ul. Josifa Pančića
br.25 i 27 u Nišu - „GITARIĆ“ d.o.o. Smederevska Palanka
35. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda (Po +P + 6)
i projekat provetravanja i odimljavanja garaža za stambeno-poslovni prostor u ul. Sestre Baković br.
16 i 17 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. Niš
36. Projekat modifikacije sistema za snadbevanje triacetinom za potrebe proizvodnog
pogona, proizvodnje filter štapića - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip MorrisSrbija
37. Glavni mašinski projekat hlađenja velike sale Univerziteta u Nišu - „UNIVERZITET U NIŠU“
38. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja, hlađenja, provetravanja i kotlarnice za
hotel „TAMI TRADE“
39. Glavni mašinski projekat kotlarnice sa gasnom instalacijom za objekat „Pakom“ u Nišu „ALTERNO“ d.o.o.
40. Glavni projekti instalacije,klimatizacije grejanja i ventilacije za objekat TPC „Srbija“ u
Nišu - M.G.F. PROMO d.o.o. Niš
41. Glavni projekti pare, gasa, tople vode, ventilacije, klimatizacije, komprimovanog
vazduha i elektro instalcija za objekat br. 20 FTD - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u
sastavu Philip Morris-Srbija
42. Glavni projekti instalacije grejanja sa kotlarnicom gasne instalacije, elektro instalacije,
instalacije vodovoda i PPZ za stambeni objekat „Ledena stena“, blok B-2 u Nišu KOSANICA d.o.o. Niš
43. Glavni projekat termotehničkih instalacija rekonstrukcije i dogradnje dela prizemlja i
suturena objekta 24a za potrebe novog restorana u krugu fabrike DIN - DIN „Fabrika
duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip Morris-Srbija
44. Glavni tehnološko-mašinski projekat objekta za tretiranje rashladne vode DIN - DIN
„Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip Morris-Srbija
45. Izrada tehničke dokumentacije, glavnog projekta mašinskih instalacija (grejanja,
ventilacije i klimatizacije) za aneks Medicinskog fakulteta u Nišu - Univerzitet u Nišu
„Građevinsko arhitektonski fakultet“, Niš
46. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda
i projekat provetravanja i odimljavanja garaža za stambeno-poslovni prostor u ul. Todora
Milovanovića br. 6 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. Niš
47. Izrada projekta instalacije grejanja sa podstanicom i priključnim toplovodom i ventilacija
garaže za objekat u ul. Vojvode Mišića br. 75 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. Niš
48. Izrada glavnog mašinskog i građevinskog projekta toplovoda duž ulice Svetozara Markovića
u Leskovcu - J.K.P. „TOPLONA“ Leskovac
49. Izrada glavnog projekta instalacije grejanja stambeno-poslovnog objekta u ul. Tome
Roksandića br. 6 u Nišu - „STAN INVEST“ - Niš
50. Izrada projekta instalacije centralnog grejanja, termičke podstanice i priključnog
toplovoda za objekat u ul. Stara Železnička kolonija br. 4 u Nišu - „SECTOR INŽENJERING“
– Niš
51. Izrada idejnih, glavnih i detaljnih projekata instalacije grejanja, ventilacije, elektro
instalacije slabe i jake struje, VIK i elaborat protivpožarne zaštite za stambeni objekat u
ul. Sazonovoj br. 76-78 u Beogradu - „MENTOR“ d.o.o.- Beograd
52. Glavni mašinski i građevinski projekat priključnog toplovoda i toplotne podstanice za
priključenje objekta „Pošte“ u Leskovcu - J.K.P. „TOPLANA“ Leskovac
53. Izrada glavnog projekta mašinskih instalacija za objekat „Vatrogasni dom“ u Pljevljima „ALTERNO“ d.o.o. - Niš
54. Izrada glavnog projekta mašinskih istalacija, elektro instalacija, VIK i eleborat
protivpožarne zaštite za stambeni objekat (Po+P+3) u ul.Nikole Dražića br. 9 u Nišu „KOSANICA“ D.O.O. - Niš
55. Izrada glavnog projekta instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda
i glavni mašinski projekat prvetravanja i odimnjavanja podzemne garaže stambenoposlovnog objekta u ul. Nikole Dražića br.8 - „GITARIĆ“ d.o.o. – Smederevska Palanka
56. Izrada glavnog projekta instalacije grejanja i instalacije za zaštitu od požara za visoke
objekte stambeno-poslovnog objekta (lamela 1 i 2) P+8+Pk/P+7+Pk - „Mozaik“/
B.Krsmanovića u Nišu - DV „MOZAIK-INŽENJERING“ - Niš
57. Izrada projekta povećanja energetske efikasnosti – modernizacije postojećeg HVAC
sistema u zgradi proizvodnje (objekat br. 20) DIN - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u
sastavu Philip Morris-Srbija
58. Izrada projekta zamene klima komora za potrebe proizvodnog pogona filter štapića
(objekat br. 21), a okviru modernizacije postojećeg HVAC sistema u objektu za
proizvodnju filter štapića (objekat br. 21) DIN - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu
Philip Morris-Srbija
59. Izrada projekta instalacije grejanja, toplotne podstanice i priključnog toplovoda i
provetravanja i odimnjavanja podzemne garaže, stambeno-poslovnog objekta u ul.
Dušana Popovića br. 35-37 u Nišu - „MILENIUM GRADNJA“ d.o.o. Niš
60. Izrada Glavnog mašinskog projekta klimatizacije i grejanja proizvodno-skladišnog
kompleksa i upravne zgrade Pakoma u Nišu - „PAKOM“ d.o.o. Niš
61. Izrada glavnog projekta instalacije hlađenja poslovnog objekta u ul.Knjaževačkoj br.21 u
Nišu - „CIM COLLEGE“ d.o.o Niš
62. Izrada glavnog mašinskog i građevinskog projekta toplovoda duž ulice Svetozara
Markovića u Leskovcu - J.K.P. „TOPLANA“ Leskovac
63. Izrada idejnog projekta rekonstrukcije postojećeg sistema klimatizacije objekta br.23 i
novog restorana - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip Morris-Srbija
64. Izrada idejnog projekta termotehničkih instalacija za trgovinski centar u Leštanu - GR
„REKORD“ Svrljig
65. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, sa prelaskom na mazut,
blokovske kotlarnice „Crvena zvezda“ u Leskovcu - Fond za razvoj grada Leskovca i GTZ
66. Tehnička kontrola Glavnog projekta adaptacije kotlarnice –ugradnja novog kotla u krugu
fabrike DIN - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip Morris-Srbija
67. Izrada projekta sanacije postojećeg sistema klimatizacije objekta br.23, fabrike DIN - DIN
„Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip Morris-Srbija
68. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije za proširenje toplane „Sever“ u
Novom Sadu (glavni mašinski projekat, glavni arhitektonsko-građevinski projekat i glavni
elektro projekat) - JKP „NOVOSADSKA TOPLANA“ Novi Sad
69. Glavni projekat adaptacije prizemlja zgrade 21 - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš u sastavu
Philip Morris-Srbija
70. Glavni projekat adaptacije dela postojećeg magacina 24a - DIN „Fabrika duvana“ A.D. Niš
u sastavu Philip Morris-Srbija
71. Idejni projekat termotehničkih instalacija zgrada + garaža za stambeno-poslovni objekat
u bloku 65 u Beogradu - „Pakom“ doo, Niš
72. Glavni projekat termotehničkih instalacija zgrada + sklonište + garaža za višeporodični
stambeni objekat na lokaciji „Duvanište III“ - „IMMOREAL“ DOO, Niš
73. Glavni projekat termotehničkih instalacija stambenog objekta K-2a i K-2b i stambenog
objekta K-3a i K-3b u Kruševcu - „Građevinska direkcija Srbije“
74. Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda
višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk u ul. Cara Dušana na KP BR 2471/3 KO Ćele
Kula - „PAPILON“ DOO, Niš
75. Glavni projekat instalacije provetravanja i odimnjavanja podzemne garaže
višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk u ul. Cara Dušana na KP BR 2471/3 KO Ćele
Kula - „PAPILON“ DOO, Niš
76. Glavni projekat rekonstrukcije instalacije propan butan gasa za potrebe grejanja i ostalih
potrošača - „GRAMMER SYSTEM“ DOO, Aleksinac
77. Izrada glavnog projekta instalacija klimatizacije u objektu „Gradske uprave“ Grada Niša Grad Niš
78. Glavni projekat sanacije prostorija za pušenje u zgradama br.20 i 23 - DIN „Fabrika
duvana“ A.D. Niš u sastavu Philip Morris-Srbija
79. Izrada glavnog projekta sanacije parne kotlarnice - „British American Tobacco“ A.D
Vranje
80. Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija - INSTITUT ZA LEČENJE I
REHABILITACIJU NIŠKA BANJA
81. Projekat izvedenog objekta Termotehničkih instalacija radijatorskog grejanja i
kotlarnice - PREDUZEĆE „POGLED-TELEKOMUNIKACIJE“ DOO- Niš
82. Rekonstrukcija i adaptacija postojeće probnice za ispitivanje i podešavanje električnih
karakteristika dizel električnih lokomotiva serija 641, 661 - MIN HOLDING Co AD
,,LOKOMOTIVA'’
83. Glavni mašinski projekat Termotehničkih instalacija - ''INGRAD'' d.o.o. ul. Cara Dušana
br.97 - Niš
84. Glavni projekat termotehničkih instalacija-Hotel - objekat za turisticke i smjestajne
kapacitete - "Uniprom" d.o.o. Nikšić
85. Glavni mašinski projekat Termotehničkih instalacija pogon za sušenje voća i povrća - ,,AD NIŠAUTO''
HOLDING KOMPANIJA
86. Glavnog projekta termotehničkih instalacija -Aneksni deo uz proizvodnu halu - sever - „TIGAR
TYRES“ d.o.o. Pirot
87. Glavni mašinski projekat klimatizacije, ventilacije i grejanja poslovnog objekta ,,zgrada pošte 18015
Niš 5'' - JP PTT saobraćaja "Srbija" RJ poštanskog saobraćaja "Beograd Centar
88. Projekat izvedenog objekta – Kopernikus televizija - „Projekt Inženjering“ Niš
89. Glavni projekat termotehničkih instalacija za hotel u Pasi Poljani - “IMI PLUS M“DOO
90. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja za proizvodni objekat - ''PHOTON OPTRONICS'' D.O.O.
Niš, Bulevar Cara Konstantina 80-82
91. Glavni projekat unapredjenja kontrolnog sistema kotlarnice -Toplotna podstanica 2 - „British
American Tabacco“ a.d.Vranje
92. Glavni projekat priključnog toplovoda za Visoku poslovnu školu - JKP „TOPLANA“ Leskovac
93. Glavni projekat mašinskih instalacija stambenog objekta GP 3,4 i GP 3,5 na KP 2166/35 i 2266/3 –
Zvezdara Beograd - „EU-Invest gradnja“ Beograd
94. Glavni mašinski projekat klimatizacije, ventilacije i grejanja poslovnog objekta ,,zgrada pošte 36210
Vrnjačka banja“ - JP PTT saobraćaja "Srbija" RJ poštanskog saobraćaja "Beograd Centar
95. Glavni mašinski projekat adaptacije i sanacije razvoda instalacije komprimovanog razvoda
proizvodne hale br.10 u krugu fabrike „Grammer system“ - „GRAMMER SYSTEM“ DOO, Aleksinac
96. Glavni projekat električnih instalacija - dogradnja šinskog razvoda i adaptacija dela osvetljenjenja u
proizvodnoj hali br.10 u krugu fabrike „Grammer system“ - „GRAMMER SYSTEM“ DOO, Aleksinac
97. Glavni projekat sanicije i adaptacije sistema za pripremu sanitarne tople vode Centralne kuhinje
Studentskog centra Niš - „STUDENTSKI CENTAR“ Niš
98. Glavni projekat mašinskih instalacija za investicciono održavanje sa primenom mera energetske
efikasnosti u objektu Gradske uprave Grada Vranja - „KAPAPROJEKT“ DOO, Niš
99. Glavni projekat izgradnje Akumulatorske stanice u objektu br.2 fabrike „British American Tobacco“
A.D. Vranje - „British American Tobacco“A.D. Vranje
100. Glavni projekat merno-regulacione stanice sa priključnim gasovodima za kompleks fabrike
"Benetton Serbia" u Nišu - „BENETTON SERBIA“ d.o.o.
101. Glavni projekat termotehničkih instalacija za objekat pošte u Aranđelovcu - „KAPAPROJEKAT“
D.O.O., Niš
102. Glavni projekat termotehničkih instalacija fabrike “Jeanci Serbia” u Leskovcu - „JEANCI SERBIA“,
Leskovac
103. Glavni projekat termotehničkih instalacija za stambeni objekat u ul. Dušanova 86 i 88, u Nišu „NAISSA –STEJA“, Niš
104. Glavni projekat termotehničkih instalacija – Umetnički ateljeji u Niškoj tvrđavi - Grad Niš
105. Glavni projekat termotehničkih instalacija stambeno-poslovnog objekta u ul.Milorada Veljkovića
Špaje br.1, u Nišu - BC KOMERC, Bojnik
106. Glavni projekat - Analiza, regulisanje i predlog mera za poboljšanje energetske efiksnosti sistema
otprašivanja Pripreme duvana - „PHILIP MORRIS OPERATIONS“ AD, Niš
107. Glavni projekat termotehničkih instalacija sportske hale u Skoplju - Društvo za sport i rekreaciju,
sportski centar Jane Sandanski
108. Glavni projekat spuštenog plafona u magacinu repromaterijala (NTM buffer) – objekat br. 24a „PHILIP MORRIS OPERATIONS“ AD, Niš
109. Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija (instalacije centralnog radijatorskog grejanja,
ventilacije, unutrašnje gasne instalacije i instalacije komprimovanog vazduha) Rekonstrukcije
proizvodnog objekta L5 - „SRPSKA FABRIKA STAKLA“AD, Paraćin
110. Glavni projekat adaptacije za punjenje akumulatorskih baterija Akumulatorske stanice u objektu
br.22 fabrike „British American Tobacco“ A.D. Vranje - „British American Tobacco“A.D. Vranje
111. Glavni projekat akumulatorskih baterija Akumulatorske stanice u u Suvom Dolu za potrebe fabrike
„British American Tobacco“ A.D. Vranje - „British American Tobacco“ A.D. Vranje
112. Glavni projekat rekonstrukcije blokovske kotlarnice “Crvena zvezda” u Leskovcu - JKP „TOPLANA“
Leskovac
113. Glavni projekat termotehničkih instalacija servisa „VOLVO“ sa magacinima - „MD GIT“ Niš
114. Glavni mašinski projekat instalacije grejanja, hlađenja, provetravanja i kotlarnice za hotel II - „TAMI
TRADE“
115. Glavni projekat adaptacije i sanacije objekta br.3 u krugu fabrike za proizvodnju tekstila ''BENETTON
SERBIA'' u Nišu - „BENETTON SRBIJA“
116. Izrada projektno-tehničke dokumentacije filtracije, pripreme i klimatizacije vazduha u pogonima BIG
i TSP, toplovodna podstanica, fabrike „SOJAPROTEIN“ Bečej - „SOJAPROTEIN“ A.D, Bečej
IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE
Podno grejanje
Salon automobila SEAT u Nišu
v
Merno regulaciona stanica
Izvodjenje radova na zameni pumpi
u toplani Krivi Vir u Nišu
Izvoðenje radova na zameni pumpi
u toplani Krivi Vir u Nišu
Klimatizacija Volks banke
u Obrenoviæevoj u Nišu
Radovi na sanaciji magistralnog
gasovoda Niš-Pojate
Termotehnièke instalacije
Harmony apartments-Beograd
1. Izrada priključnog gasovoda od MRS ''PIVARA''do kotlarnice - PIVARA- Niš
2. Izrada MRS(500m³/h) - Stoteks - ''STOTEKS''a.d.-Niš
3. Izrada instalacije grejanja objekta ''Stoteks'' u Nišu, gasnim fasadnim kotlovima po grejnim
sektorima - ''STOTEKS''a.d. - Niš
4. Izrada razvodnog polietilenskog gasovoda od MRS do kotlarnice ''Stoteks'' u Nišu - ''STOTEKS''a.d. Niš
5. Izrada distributivnog gasovoda i unutrašnje gasne instalacije od KMRS do gorionika objekta Delta
Tempo u Nišu - ''DELTA TEMPO''-Niš
6. Izrada gasne kotlarnice sa unutrašnjom gasnom instalacijom i izrada instalacije toplovoda - ''EI-PCBFACTORY'' - Niš
7. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Zelengorskoj br.19 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. - Niš
8. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Generala Bože Jankovića br.27 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. - Niš
9. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Božidarčeva br.8a u Nišu - „KONFOR-GRADNJA“ d.o.o. - Niš
10. Izvođenje radova za sanaciju anomalnih oštećenja gasovoda MG-09 - „YUGOROSGAZ“ a.d. Beograd
11. Izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti nadzemnih delova gasovoda Niš - Pojate - „YUGOROSGAZ“
a.d. Beograd
12. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Sestre Baković br.14-15 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. - Niš
13. Izrada instalacije grejanja, hlađenja i ventilacije poslovnog objekta na Trgu Kralja Milana br. 6 u Nišu
- „GRADING“ d.o.o. - Paraćin
14. Izrada instalacije grejanja nadgradnje stambenog objekta u ul. Prijezdinoj br.10 u Nišu - KOMFOR Niš
15. Izrada centralnog grejanja sa priključnim toplovodom za stambeni objekat u ul.Rasadnik br.15 u Nišu
- KOMFOR - Niš
16. Izgradnja priključnog toplovoda duž ulice IX brigade za priključenje objekata u ulicama Josifa Pančića
i Prvomajskoj u Nišu - „GITARIĆ“ d.o.o. – Smederevska Palanka
17. Izvođenje radova na sistemu za grejanje u Ekonomskoj školi u Nišu - „IZOGRADNJA PLUS“d.o.o. - Niš
18. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Sestre Baković br.16-17 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. - Niš
19. Izgradnja priključnog toplovoda i toplotne podstanice u gimnaziji „9 Maj“ u Nišu - Gimnazija „9 Maj“
– Niš
20. Izrada instalacije centralnog grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za objekat u ul.
Stara Železnička kolonija br.4 u Nišu - „SECTOR INŽENJERING“ – Niš
21. Izvođenje dodatnih građevinskih i elektro radova na MRS „Majakovski“ u Nišu - „YUGOROSGAZ“ a.d.
Beograd
22. Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na MRS „Đačko ostrvo“ u Nišu - „YUGOROSGAZ“
a.d. Beograd
23. Izmeštanje dela priključnog gasovoda od merno-regulacione stanice „Tehnički fakulteti“ do
kotlarnice Mašinskog fakulteta u Nišu - „MAŠINSKI FAKULTET“ Niš
24. Izvođenje radova na isporuci i ugradnji toplotne podstanice za zgradu PTT u Pitotu - „KOPEX MINMONT“ A.D. Niš
25. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Vojvode Mišića br.75 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. - Niš
26. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Todora Milovanovića br.6 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. – Niš
27. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Stara železnička kolonija br.2 u Nišu - „DMB-INŽENJERING“ d.o.o. Niš
28. Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa meračima protoka gasa i gasnog priključka sa regulacionom
stanicom za objekat u ul. Kosovke devojke prilaz I u Nišu - „IDEAL COMPANY“DOO Niš
29. Izvođenje radova na rekonstrukciji toplotne podstanice u objektu Robna kuća Sinđelić u
NišuAD„Robne kuće Niš“
30. Izrada gasne instalacije u objektu T.C. Mercator u Nišu - „SOKO-INŽENJERING“ d.o.o - Beograd
31. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Sestre Baković br.11 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. – Niš
32. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeno-poslovni
objekat u ul. Sestre Baković br.13 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. – Niš
33. Izvođenje mašinskih, elektro i građevinskih radova na zameni ventilatora gorionika u toplani „Krivi
vir“ u Nišu - „MIK“ D.P. Beograd
34. Izvođenje građevinskih radova na zameni cirkulacionih pumpi u toplani „Krivi vir“ u Nišu „MONTAVAR“ DOO, Beograd
35. Izvođenje mašinskih radova na adaptaciji postojećeg objekta Doma vojske u Zaječaru, Trg
oslobođenja bb, u poslovni objekat Nacionalne agencije za regionalni razvoj - „Nacionalna agencija
za regionalni razvoj“
36. Izvođenje radova na isporuci i montaži dela opreme u kotlarnici u objektu „Zdravlje“ a.d. u Leskovcu
- „ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac
37. Izvođenje radova na izradi termotehničkih instalacija na izgradnji novog objekta Visoke poslovne
škole strukovanih studija u Leskovcu - „CENTUM“ DOO, Leskovac
38. Izvođenje mašinskih radova na doradi podstanice i izradi instalacije grejanja nadogradnje stambenog
objekta u ul.Rasadnik br.23 u Nišu - „SIGMA INŽENJERING“ DOO, Smederevska Palanka
39. Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na priključnom gasovodu od Bulevara 12 Februar
do MRS „Ratko Jović“ u Nišu - „YUGOROSGAZ“ a.d. Beograd
40. Izvođenje mašinskih radova na izradi instalacije grejanja stambenog objekta socijalnog stanovanja u
Velikoj Plani u ul.Ustaničkoj br.49 - „SIGMA INŽENJERING“ DOO, Smederevska Palanka
41. Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova za prostorije za pušenje br.20 i 23 u krugu fabrike
Philip Morris Operations u Nišu - „Philip Morris Operations“ a.d. Niš
42. Izvođenje radova za modifikaciju sistema za snadbevanje triacetinom za odeljenje filter štapića,
fabrike Philip Morris Operations u Nišu - „Philip Morris Operations“ a.d. Niš
43. Izvođenje mašinskih i elektro radova na projektu Heat recovery sistem-a u kompresorskoj stanici,
fabrike Philip Morris Operations u Nišu - „Philip Morris Operations“ a.d. Niš
44. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeni objekat u ul.
Branislava Nušića br.8 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. – Niš
45. Izvođenje radova termotehničkih instalacija za objekat “TIGAR TYRES” DOO Pirot, aneksni deo uz
proizvodnu halu – Sever - “TIGAR TYRES” DOO Pirot
46. Izvođenje mašinskih i elektro radova na rekonstrukciji toplotne podstanice u proizvodnoj hali
objekta “TIGAR TYRES” DOO Pirot - “TIGAR TYRES” DOO Pirot
47. Izvođenje mašinskih radova na instalaciji parnog kaloriferskog sistema za sušenje kose u Konfekciji,
Vulkanizaciji i Preradi, objekta “TIGAR TYRES” DOO Pirot - “TIGAR TYRES” DOO Pirot
48. Izvođenje radova instalacije grejanja, hlađenja i ventilacije sportske hale u Beloj Palanci - „Opština
Bela Palanka“
49. Izvođenje građevinskih i mašinskih radova na sanaciji cevovoda za razvod derivata nafte na BS
„Valjevo 4“ u Valjevu - „Naftna industrija Srbije“ ad, Novi Sad
50. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.19 - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
51. Izvođenje radova na izradi i montaži spoljnog razvodnog gasovoda za objekat BENETTON” Niš „BENETTON SRBIJA“
52. Izvođenje radova na izradi kompletne unutrašnje klimatizacije objekta br.12 - BENETTON” Niš „BENETTON SRBIJA“
53. Izvođenje mašinskih i elektro radova na sanaciji i adaptaciji instalacije grejanja magacina gotovih
proizvoda u krugu fabrike „Grammer system“ u Aleksincu - „Grammer system“ d.o.o. Aleksinac
54. Izvođenje mašinskih radova na adaptaciji unutrašnje gasne instalacije centralne kuhinje Studentskog
centra Niš - „Studentski centar“ - Niš
55. Adaptacija MRS “Tehnički fakulteti” priključak za distributivnu gasnu mrežu za Studentski centar „GAS TEH“ DOO, Inđija
56. Izvođenje radova na zameni glavne cirkulacione pumpe 630 kW, toplane „Jug“ - JKP „Gradska
toplana“ Niš
57. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.16 - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
58. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.18 - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
59. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu Pošte u Leskovcu - JP PTT Saobraćaja Srbije
60. Izvođenje radova na izradi parne kotlarnice - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
61. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.34 - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
62. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.5 - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
63. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.33 - BENETTON” Niš - „BENETTON SRBIJA“
64. Izvođenje radova termotehničkih instalacija na objektu br.3B2 – kotlarnica, grjanje- BENETTON” Niš
- „BENETTON SRBIJA“
65. Izvođenje radova – Ventilacije, klimatizacije I grejanja Akumulatorske stanice - “TIGAR TYRES” DOO
Pirot
66. Izvođenje mašinskih, građevinskih i elektro radova na izgradnji Akumulatorske stanice u objektu br.2
fabrike „British American Tobacco“ A.D. Vranje - „British American Tobacco“A.D. Vranje
67. Izrada instalacije centarlnog grejanja sa kotlarnicom za potrebe O.Š. ”Jovan Jovanović Zmaj” - IO u
Rutevcu - O.Š. “Jovan Jovanović Zmaj” Aleksinacki rudnik
68. Izrada instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za stambeni objekat u ul.
Sestre Baković br.18 u Nišu - „WINNERS“ d.o.o. – Niš
69. Izvođenje radova na izmeštanju izgrađene merno-regulacione stanice (MRS) i pripadajućih
priključnih gasovoda u kompleksu fabrike „Benetton“- Niš“ - „BENETTON SRBIJA“
70. Izvođenje mašinskih i elektro radova na izradi termičke podstanice u objektu Grada Niša Predsedništvo - GRAD NIŠ
71. Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na izradi priključnog toplovoda za objekat Grada Niša u
ul.7 juli br.2 u Nišu - GRAD NIŠ
72. Izvođenje radova na adaptaciji kancelarija za potrebe laboratorije Odeljenje kontrole kvaliteta u
zgradi br.20, fabrike “Philip Morris Operations”, Niš - „Philip Morris Opeartions“ A.D. Niš
73. Izvođenje radova na klimatizaciji adaptiranog prostora u okviru prizemlja dograđenog dela fabrike
(objekat br.21) “Philip Morris Operation”a.d. Niš - „Philip Morris Opeartions“ A.D. Niš
74. Izvođenje mašinskih, građevinskih i elektro radova na izgradnji Akumulatorske stanice u objektu br.
22 fabrike „British American Tobacco“ A.D. Vranje - „British American Tobacco“ A.D. Vranje
75. Izvođenje radova na izradi instalacije za gas i komprimovani vazduh za potrebe peći L-5 objekat br.58
na Kp.br. 152 KO Paraćin grad, vlasništvo NARUČIOCA. Pod navedenim radovima se podrazumeva:
izrada instalacija UGI niskog i srednjeg pritiska i izrada instalacije komprimovanog vazduha
proizvodne linije L-5 - SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN, 35250 Paraćin
76. Izvođenje radova na izradi instalacije za hlađenje nosača elektroda i TV kamere za potrebe peći L-5
objekat br.58 na Kp.br. 152 KO Paraćin - SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN, 35250 Paraćin
77. Izvođenje radova na izmeštanju i priključenju magistralnog čeličnog gasovoda za potrebe izgradnje
Kliničkog centra Niš, po inženjering sistemu - Republika Srbija - Ministartsvo zdravlja
78. Izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji instalacije teškog lož ulja parne kotlarnice - „British
American Tobacco“ A.D. Vranje
79. Izvodjenje radova na mašinskim instalacijama (Termotehnicke instalacije-ventilacije, toplotne
podstanice i grejanja, sprinkler instalacije Stambeno poslovne zgrada Južni bulevar br.76, Beograd Harmony Apartments - „Pluto Housing Corporation“ d.o.o.
80. Izvođenje radova na izradi termotehničkih instalacija za objekte "Grammer system"-a na lokaciji
Aleksinački Rudnici - „Grammer system“ d.o.o. Aleksinac
81. Izvođenje radova na klimatizaciji - instalaciji lokalnog izvlačenja pare mentola sa mašina za izradu
filter štapića - „Philip Morris Opeartions“ A.D. Niš
82. Izvođenje radova na optimizaciji sistema za distribuciju pare - „Philip Morris Opeartions“ A.D. Niš
83. Izvođenje radova na izradi, isporuci i montaži enegretskog ormana za BC cilindar kao i izvođenja
mašinskih instalacija za povezivanje energetskog ormana i tehnološke opreme - „Philip Morris
Opeartions“ A.D. Niš
Imajući u vidu da Održavanje mašinskih instalacija zauzima značajno mesto u obimu našeg
poslovanja, dostavljamo Vam i spisak objekata i investitora sa kojima imamo ugovore o održavanju na
godišnjem nivou:
1.
Održavanje UGI u kotlarnici objekta Aerodrom Niš
JP “AERODROM NIŠ”
2.
Održavanje UGI u proizvodnji I kotlarnici
„Žitopek“ a.d. Niš
3.
Održavanje UGI u kotlarnici objekta u Nišu
“FORMA IDEALE” d.o.o.
4.
Održavanje UGI u kotlarnici objekta „Impex promet“ u Nišu
“AIK Banka” a.d. Niš
5.
DELTA Maxi d.o.o. Beograd
6.
Održavanje UGI u kotlarnici objekta “TEMPO Cash & Carry
03” u Nišu
Održavanje UGI u kotlarnici objekta Tehnički fakulteti
7.
Održavanje UGI u kotlarnici objekta Opštinske uprave
8.
Održavanje UGI u kotlarnici
Mašinski fakultet
Univerziteta u Nišu
Opštinska uprava opštine
Aleksinac
„Pakom“ d.o.o. Niš
9.
Održavanje UGI u kotlarnici
„Pivara“ Niš
10.
Održavanje UGI u kotlarnici
„Pomoravlje“ Niš
11.
Održavanje UGI u kotlarnici
Vojna bolnica u Nišu
12.
Održavanje mašinskih instalacija objekata u sastavu fabrike u
Vranju
Održavanje mašinskih instalacija u prodajnom centru
„Mr.Bricolage“ u Nišu
Održavanje mašinskih instalacija
„British American
Tabacco“ a.d.Vranje
“Briko Spec” d.o.o.
Beograd
Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
„Philip Morris Opeartions“
A.D. Niš
13.
14.
15.
Održavanje mašinskih instalacija objekata u sastavu fabrike
„Philip Morris Opeartions“ A.D. Niš
Adresa: Heroja pop Miće 53
18000 Niš
Srbija
Tel/fax: +381 (18) 4550-280
Tel: +381 (18) 4550-272
e-mail: [email protected]
web: www.pro-metan.rs
Download

Preuzmite referenc listu - Pro