Android radionica na Računarskom fakultetu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I grupa
Termin: 28.02 i
01.03.
Aleksa Berić
Strahinja Krstić
Luka Banović
Teodora Žižak
Nemanja Nikolić
Nebojša Basta
Živković Kristijan
Burscher Stefan
Marko Ninić
Vuk Novaković
Aleksandar Nikić
Dejan Radmanović
Milan Tuba
Miloš Milićević
15 Dušan Krnjaić
16
17
18
19
20
Dejan Kosanović
Darija Bakoc
Marko Romandić
Uroš Bošković
Jasmin Nurković
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II grupa
Termin: 14. i 15.03.
Nikola Todorović
Stanko Arsenijević
Mihajlo Pavlović
Damjan Delić
Sofija Stanojević
Jelena Jeremić
Stefan Jaćimović
Milan Ćulić
Filip Aguševski
Sreten Vojinović
Pavle Gomboc
Početak: 10 časova
Prva beogradska gimnazija
Deveta gimnazija
Deveta gimnazija
Treća gimnazija
XV beogradska gimnazija
XV beogradska gimnazija
ETŠ Rade Končar
ETŠ Rade Končar
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
XII Beogradska gimnazija
ES "Nada Dimić" Zemun
X beogradska gimnazija
Gimnazija Borislav Petrov
Braca,Vršac
Politehnika - škola za nove
tehnologije
Zemunska gimnazija
Druga ekonomska skola
Računarska gimnazija
Računarska gimnazija
Računarska gimnazija
Početak: 10 časova
Četvrta gimnazija
Tehnička škola "Kolubara"
IV gimnazija
8. gimnazija
Računarska gimnazija
Računarska gimnazija
ETŠ Zemun
ETŠ Zemun
ETŠ Zemun
ETŠ Nikola Tesla
ETŠ Zemun
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Marija Grujičić
Simonović Djordje
Rajko Vrga
Marija Vasić
Danijal Azerović
Miloš Stamenković
Nataša Stublinac
Aleksej Sekulović
Ivan Bujić
Pećanac
Aleksandar
Petrović
Matematička gimnazija
ETŠ Zemun
ETŠ Zemun
ETŠ Zemun
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
7. gimnazija
7. gimnazija
7. gimnazija
Grafička škola
Grafička škola
ETŠ Nikola Tesla
III grupa
Termin: 04. i 05.04.
Lazar Jablanović
Igor Vučenović
Andrija Bogdanović
Aleksandar Bubalo
Nikola Ristić
Luka Krtinić
Aleksandar Apostolovski
Nevena Gitarić
Petar Nikić
Anastasija Radonjić
Marko Milošević
Andrej Gašić
Živković Kristijan
Burscher Stefan
Nikola Milovanović
Simeun Knezević
Marko Mirotić
Početak: 10 časova
Deveta gimnazija
Deveta gimnazija
Deveta gimnazija
Deveta gimnazija
ETŠ Nikola Tesla
ETŠ Zemun
ETŠ Zemun
ETŠ Zemun
Računarska gimnazija
Računarska gimnazija
Računarska gimnazija
Računarska gimnazija
ETŠ Rade Končar
ETŠ Rade Končar
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
ETŠ Zemun
ES "Nada Dimić" Zemun
Download

Spisak polaznika po grupama - RAF-u