RASPORED RADA LEKARA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE
AMBULANTA STARA PAZOVA
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
03.-07.
310-366
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
24.-28.
1 KRTINIĆ VERA
SPEC. PEDIJATRIJE
bolovanje
bolovanje
bolovanje
bolovanje
2 RODIĆ GORDANA
SPEC. PEDIJATRIJE
posle podne
pre podne
posle podne
pre podne
3 BOROVAC BOŽIĆ BILJANA
SPEC. PEDIJATRIJE
pre podne
posle podne
pre podne
bolovanje
4 PEŠIĆ MIRJANA
SPEC. PEDIJATRIJE
pre podne
posle podne
pre podne
posle podne
DOKTOR MEDICINE
pre podne
posle podne
pre podne
posle podne
5 RAŠIĆ MIRJANA
AMBULANTA NOVA PAZOVA
PREZIME I IME
telefon za zakazivanje
Subota
03.-07.
321-310
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
24.-28.
1 AL SHAIKHSALAMA HASAN
SPEC. PEDIJATRIJE
pre podne
posle podne
pre podne
posle podne
2 GAJIĆ MILENA
SPEC. PEDIJATRIJE
pre podne
posle podne
pre podne
godišnji odmor
3 MILANOVIĆ NINA
SPEC. PEDIJATRIJE
posle podne
pre podne
posle podne
pre podne
5 SMILJANIĆ SLAVICA
SPEC. PEDIJATRIJE
posle podne
pre podne
posle podne
pre podne
LOGOPED
PREZIME I IME
1 STARA PAZOVA
GRABOVICA MARIJANA
2 NOVA PAZOVA
GRABOVICA MARIJANA
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
PON
posle
UTO
SRE
ČET
pre
pre
posle
PET
pre
Subota
Subota
AMBULANTA STARI BANOVCI
telefon za zakazivanje
351-215
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
03.-07.
Subota
10.-14.
Subota
17.-21
Subota
24.-28.
Subota
PREZIME I IME
1 DIMIĆ ANA
2 PEJIĆ LJILJANA
SPEC. PEDIJATRIJE
SPEC. PEDIJATRIJE
pre podne
posle podne
pre podne
posle podne
posle podne
pre podne
posle podne
pre podne
AMBULANTA NOVI BANOVCI
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
PREZIME I IME
2 KOTARAC RUSOV GORDANA
SPEC. PEDIJATRIJE
Rad sa pacijentima:
*PRE PODNE
od 07.00 - 13.00 časova. Pauza od 09.30 - 10.00 časova
*POSLE PODNE od 13.30 - 19.30 časova. Pauza od 16.30 - 17.00 časova
Subota
03.-07.
pre podne
Subota
10.-14.
posle podne
Subota
17.-21
pre podne
Subota
24.-28.
posle podne
Subota
Download

text