IZVEŠTAJ SA TRENINGA KSV
(seniori u borbama u muškoj i ženskoj konkurenciji)
MESTO:
Novi Sad
DATUM:
18.03.2014.god.
TEHNIČKI ORGANIZATOR:
FAZA:
Karate Savez Vojvodine i Karate klub „Mavaši“
Kontrolno takmičenje
BROJ UČESNIKA:
13 takmičara, treneri Rudić Vranić Vladan, Saša Savić, Savo Dukić i Tihomir
Makitan, sudije: Milan Kovačević, Miroslav Dragojlović, Stevan Brajović, Vladimir Plavšić, Anđelka Šavija,
Slađana Bogunović Batica, Diko Cupara i Siniša Narandžić, lekar Branislav Bijelić i sekretar SSKSV Erić
Miloš.
CILJ: U skladu sa predhodno planiranim aktivnostima Stručnog saveta KSV, cilj ovog takmičenja je da
se okupe najperspektivniji i najkvalitetniji tamičari u kategoriji mlađih seniora i seniora (muški i ženski) i
učestvovanjem na kontrolnim i oficijelnim takmičenjima oforme najkvalitetnije selekcije ovih kategorija,
koje bi uspešno predstavljale vojvođanski karate na predstojećem Regionalnom Evropskom šampionatu u
Turskoj, kao i na ostalim takmičenjima na domaćoj i međunarodnoj sceni.
PLAN I PROGRAM: Takmičenje je počelo u 20 časova i trajalo je do 22 časa.. Prisutni takmičari su
podeljeni u dve grupe (muški i ženski). U muškoj konkurenciji održano je 8 borbi, a u ženskoj
konkurenciji 13 borbi. Deset takmičara je odradilo po 3 meča, a troje su imali po četiri meča.
SMEŠTAJ:
ISHRANA:
USLOVI ZA RAD:
Vrlo dobri.
ZATVORENI PROSTOR:
Sala Osnovne škole „Dušan Radović“, sa 64 kvadratnih metara tatamija.
OTVORENI PROSTOR:
OSTALO:
POVREDE:
Nije bilo.
ZAKLJUČAK:
Odziv na trening bio je dobar. Od pozvanih 18 takmičara odazvalo se 13. Treneri
takmičara, Šolević Stefana, Tintor Aleksandra i Vukelje Dušana izostanak opravdali bolešću, dok Mirković
Željana i Martin Dragan nisu javili razloge nedolaska. Kvalitet prikazanih mečeva solidan. Nedostaci su
evidentirani i u narednom periodu je potrebno na klupskim treninzima te nedostatke otklanjati. Pohvalno
je što su svi treneri pozvanih takmičara bili prisutni i imali priliku da snime sve nedostatke svojih
takmičara. Možemo biti zadovoljni zalaganjem i željom da se dokažu, svih učesnika takmičenja, što je još
jedna potvrda da je ovo pravi put kojim treba da idemo kada je stručni rad u pitanju.
Izveštaj podneo: Erić Miloš, sekretar Stručnog Saveta
Dana: 18.03.2014.god.
Prisustvovali na takmičenju:
r.b
prezime i ime
rođen
klub i mesto
uzrast
1.
Cvrkota Sanja
14.12.1991.
Zadrugar, Lazarevo
seniorke
2.
Cvrkota Dejan
28.05.1994.
Zadrugar, Lazarevo
ml.seniori
3.
Ilić Jovana
31.04.1994.
Zadrugar, Lazarevo
ml.seniorke
4.
Radičević Marina
24.06.1998.
Zadrugar, Lazarevo
juniorke
5.
Babić Tamara
04.01.1993.
Mavaši, Novi Sada
seniorke
6.
Maksić Dunja
03.02.1996.
Mavaši, Novi Sada
ml.seniorke
7.
Kelebić Nenad
22.10.1993.
Mavaši, Novi Sada
seniori
8.
Vuković Đorđo
30.05.1992.
Mavaši, Novi Sada
seniori
9.
Džaković Miloš
17.07.1995.
Železničar, Inđija
ml.seniori
10.
Ilić Danijela
03.09.1994.
Dunav, Stari Banovci
ml.seniorke
11.
Dukić Vera
23.02.1996.
Metalac, Futog
ml.seniorke
12.
Žunić Tanja
19.04.1997.
Impuls, Sremski Karlovci
juniorke
13.
Makitan Miloš
28.05.1993.
Mladost, Pančevo
seniori
rođen
klub i mesto
uzrast
napomena
Nisu prisustvovali na takmičenju:
r.b
prezime i ime
napomena
1.
Vukelja Dušan
22.04.1994.
Mladost, Novo Miloševo
ml.seniori
opravdano
2.
Martin Dragan
08.03.1996.
Mladost, Novo Miloševo
ml.seniori
neopravdano
3.
Šolević Stefan
21.01.1994.
Impuls, Sremski Karlovci
ml.seniori
opravdano
4.
Tintor Aleksandar
31.01.1997.
Impuls, Sremski Karlovci
ml.seniori
opravdano
5.
Mirković Željana
11.06.1994.
Dunav, Stari Banovci
ml.seniorke
neopravdano
Download

zveštaj - Karate savez Vojvodine