PRE SALONA
Projekat saradnje, umrežavanja i razmene iskustava u kome učestvuju 4 fakulteta
arhitekture i dizajna:
Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Fakultet tehničkih nauka - Departman za arhitekturu, Univerzitet u Novom Sadu
Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
Cilj formiranja autorske grupe i pokretanja projekta su zajednička istraživanja savremenog
oblikovanja kroz interdisciplinarni pristup arhitekturi i dizajnu.
INTERAKCIJE koje su pokrenute ovim projektom predstavljaju, ujedno, i temu prvog – pilot
izdanja petodnevnog događaja u okviru Salona Arhitekture. Saradnja počinje zajedničkom
prezentacijom studentskih i fakultetskih projekata koja će biti postavljena u Galeriji Žad od
22. do 26. aprila 2014.
Projekat Pre Salona obuhvata i saradnju studenata na Radionici koja će se baviti iniciranjem
interakcija prostornim instalacijama u zadatom prostoru. Tokom istraživanja i procesa rada
studentskih mešovitih timova praviće se video zapisi i prezentovati na završetku
ovogodišnjeg Pre Salona.
Autori:
Tanja Manojlović, Tijana Sekulić i Biljana Branković (FPU Beograd)
Ana Nikezić, Dragan Marković i Nataša Janković (AF Beograd)
Darko Reba, Romana Bošković i Radomir Kojić (FTN Novi Sad)
Aleksandar Milojković i Marko Nikolić (GAF Niš)
Studenti, učesnici radionice:
Mirjana Milakić, Mila Tešić, Biljana Nikolić i Damir Krdžović (FPU, Beograd)
Đorđe Vasić, Nestor Stojić, Petar Veselinović i David Anakin (AF, Beograd)
Tatjana Šolević, Nikola Crevar, Saša Medić i Djordje Pušara (FTN, Novi Sad)
Milica Didić, Katarina Medar, Ljiljana Đorđević i Đorđe Jović (GAF, Niš)
Snimci i video zapis:
Vukašin Stančević i Nemanja Šiljić, studenti FPU, odsek Fotografija
Prateća izložba:
Konkurs studenata Grafičkog dizajna FPU za vizuelni identitet Pre Salona, pod mentorstvom
profesora Zorana Blažine
Download

PRE SALONA