1
Udruženje „Zdravstveni radnici i medicinska greška-primum non nocere“ PNN
Poštovane kolege lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari i prijatelji pravnici
Imamo čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo da dođete na PRVI SIMPOZIJUM „JATROGENA
OŠTEĆENJA ZDRAVLJA“ koji će se održati od 11. - 13. oktobra 2013. u Banji Vrujci u Hotelu
“Vrujci” pod pokroviteljstvom Sekcije za bioetiku UNESCO-a. Simpozijum je akreditovan od
strane Zdravstvenog Saveta Republike Srbije pod brojem: A-1-760/13 kao domaći simpozijum
prve kategorije po odluci br: 153-02-562/2013-01 od 01.03.2013.
OVOM ODLUKOM JE UČESNICIMA ZA PASIVNO PRISUSTVO DODELJENO 7 BODOVA, ZA
USMENU PREZENTACIJU 11 BODOVA, ZA POSTER PREZENTACIJU 9 BODOVA
Vaše prisustvo će uveličati ovaj značajan skup i svi zajedno možemo dobiti odgovore ne pitanja
koja svakodnevno, baveći se ovim humanim profesijama postavljamo sebi: da li je moglo bolje,
više, drugačije, gde je greška? Pokušaćemo da razdvojimo medicinsku od lekarske greške,
zdravstveni rizik od medicinskog delikta. Sigurno je da najbolje odgovore na ova pitanja
možemo da dobijemo u dijalogu medicina-pravo.
I strah od bolesti može da razboli. Pacijenti nam, uglavnom veruju. Ohrabrimio- ne plasimo ih!
Pokušaćemo da razdvojimo nocebo (nocere) od placebo efekta uz pomoć vrhunskog stručnjaka
iz susedne Republike Hrvatske, dr sci Srećka Sladoljeva. Da li je dobro savetovati: “pročitajte
pažljivo uputstvo o primeni leka”, ili je bolje reći: “ne čitajte pažljivo, ili, uopšte ne čitajte”? Da li
uz lek treba da se pacijentu daje i uputstvo? Ukoliko pacijent dobije informacije koje ga plaše,
koje ga mogu i razboleti, zar ne, ne direktno od lekara već od nekog drugog segmenta Sistema,
onda S PRAVOM MOŽEMO GOVORITI O SISTEMSKOJ JATROGENIJI, ne o greškama lekara,
mada i lekar može da uplaši pacijenta.
Pozivamo i sve lekare iz privatnog sektora, možda dobijemo i odgovor na pitanja “gde je
pacijent sigurniji”, “šta je medicina, a šta profit” sve u sklopu jatrogenih oštećenja zdravlja, kao
2
i da li “ja sam najbolji dijagnostičar, u našoj ustanovi lečimo sve” sme da postoji kao
reklamiranje radi profita, kao i svako drugo reklamiranje, uostalom.
Vi, sigurno, imate mnogo toga da kažete na teme koje smo ponudili pa Vas pozivamo da pišete,
da govorite, da se čuje Vaše mišljenje vezano za grešku. Da li je uvek lekar kriv? Da li smo svi
bezbedni, radeći sa najboljim namerama, znanjem koje smo stekli školovanjem, da se greška
neće dogoditi. Da li su uslovi u kojima dajemo znanje i deo svoga bića na korist pacijenta takvi
da se greška neće desiti? Dođite, kažite, pišite, tražite bezbednost od greške. Zajedno možemo
mnogo.
Pokušaćemo da dobijemo i odgovore na pitanja koliko nam Sistem pomaže, a koliko nas
sputava.
Naš cilj je, a to bi trebalo da bude i poruka sa ovog Simpozijuma: SIGURAN, HUMAN i
DOSTUPAN ZDRAVSTVENI SISTEM!
Imamo obavezu da doprinesemo tome!
Prof dr Mihailo Mitrović
Predsednik Naučnog Odbora
Prim mr sci dr Slavica Simeunović
Predsednica Organizacionog Odbora
Program:
11.10.2013.
19.00-20.00 Svečano otvaranje Simpozijuma sa koktelom dobrodošlice
19.00-19.15 prof dr M. Mitrović: Jatrogeneza
19.15-19.25 prim mr sci dr Slavica Simeunović: Ciljevi i strategija udruženja “zdravstveni radnici i
medicinska greška-primum non nocere”
19.25-19.35 promocija časopisa “Primum non nocere
20.00 večera
12.10.2013.
09.00-09.15 prof dr S. Savić: Krivično pravna odgovornost u vezi sa jatrogenim oštećenjima zdravlja
09.15-09.30 prof dr H. Mujović-Zornić: Jatrogene štete-obaveza sigurnosti u medicini i odgovornost
09.30-09.45 Mogućnosti lekarske greške pri upotrebi lekova za kognitivno i moralno poboljšanje
3
09.45-10.00 Jatrogena oštećenja kao posledica lečenja malignih bolesti u ginekologiji
10.00-10.15 prof dr J. Vasiljević: Greške u patohistološkoj dijagnostici
10.15-10.30 prof dr J.Peruničić: Kardiološki hitan prijem vezan za jatrogena oštećenja zdravlja
10.30-10.45 dr sci N.Đenić: Jatrogene greške u invazivnim procedurama u kardiologiji
10.45-11.00 mr sci D.Pešić: Jatrogena oštećenja zdravlja u toku lečenja HOBP
11.00-11.15 diskusija
11.15-11.30 pauza
11.30-11.45 prof dr M.Krstić: Neželjena dejstva NSARL i aspirina na gastrointestinalna krvarenja
11.45-12.15 Intenzivna terapija krvarenja iz digestivnog trakta
12.15-12.30 dr sci Srećko Sladoljev: Rat s nocebom
12.30-12.45 Diskusija
12.45-13.00 pauza
13.00-14.00 Radionice: 1. Komunikacija lekar-pacijent
2. Komunikacija lekar-lekar
14.00-15.00 Ručak
15.00-15.45 Slobodno vreme , kviz test i izvlačenje dobitnika farmaceutske kuće
15.45 -16.00 prof dr D.Vučović: Jatrogene štete u anesteziji
16.00-16.15 prof dr M.Mitrović: Akutni abdomen-istina ili zabluda
16.15-16.30 prof dr Ž.Laušević: Previđene povrede u teškoj traumi
16.30-16.45 mr sci M.Gvozdenović: Povrede žučnih vodova-odgovornost hirurga
16.45-17.00 diskusija
17.00-17.15 pauza
17.15-18.30 usmene prezentacije učesnika
18.30-18.45 diskusija
18.45-19.15 razgledanje poster prezentacija
19.15-20.00 slobodno vreme
20.00 svečana večera
13.10.2013.
09.00-09.15 prof dr B.Đurović: Urgentna stanja u neurohirurgiji i jatrogene štete
09.15-09.30 prof dr D.Stanojevic: Veziko-vaginalne fistule izazvane jatrogeno
4
09.30-09.45 dr Luka Anđelić: Komplikacije laparaskopskog lečenja težeg oblika endometrioze
09.45-10.00 prof dr B.Terzić: Jatrogena oštećenja zdravlja izazvana lekovima
10.00-10.15 doc dr Srđan Milovanović: Psihofarmakoterapija i jatrogena oštećenja zdravlja
10.15-10.30 dr Lidija Gajski: Izmisljene bolesti i nepotrebni lekovi
10.30-10.45 prof dr V.Petrović: Jatrogena oštećenja zdravlja u stomatologiji
10.45-11.00 dr Ivana Vilotijević: Štete uzrokovane neadekvatnim upravljanjem medicinskim
otpadom u hitnoj pomoći i kućnom lečenju
11.00/11.15 prim mr sci dr Slavica Simeunović: Ekonomski efekat produženog lečenja zbog
greške
11.15-11.30 diskusija
11.30-13.30 izlet u Struganik i Park prirode Ribnica
13.30 -14.30 ručak
14.30-15.15 pauza za odmor i pakovanje
15.15-16.15 usmene prezentacije učesnika
16.15-16.30 zatvaranje Simpozijuma i čitanje zaključaka
16.30 polazak za Beograd
TEME:
1. Zdravstveni rizik i medicinski delikt
2. Uticaj interneta na poverenje lekar- pacijent
3. Mediji i medicinska greška
4. Kako i koliko izabrani lekar može da kontroliše svoje lečenje?
5. Protokoli, vodiči, smernice- argumenti sigurnosti pacijenta i lekara?
6. Prijavljivanje neželjenih efekata, obaveza javnosti ili obaveza ćutanja?
7. Ko ima pravo da preporuči da li preuzima i odgovornost ukoliko se šteta dogodi?
8. Lečenje pomoću „štapa i kanapa“
9. Kriterijumi kvaliteta i evaluacija Sistema
10. Kontinuirana edukacija- sakupljanje bodova ili unapređenje znanja i veština?
11. Kako i koliko aktuelna organizacija Zdravstvenog Sistema utiče na mogućnost greške?
12. Pacijent subjekt ili objekat-obaveza i odgovornosti pacijenta
13. Komunikacija lekar-pacijent
14. Komunikacija lekar-lekar
15. Ekonomski efekat produženog lečenja zbog greške...
16. Više znanja o bolesti ili humaniji pristup, ili jedno bez drugog ne može?
17. Nocebo efekat na zdravlje
5
Vaše prijave i apstrakte treba da pošaljete elektronski najkasnije do 15.09.2013. u obimu
od najviše 300 reči.
Važni telefoni: +381 11 2563 443
+381 62 8011200, +381 62 8011 208, +381 62 8011 207-dr Slavica Simeunović
069 441 709 za kolege iz Republike Crne Gore- dr Dubravka Rakočević
[email protected]
[email protected]
KOTIZACIJA : kotizacija po učesniku iznosi 160 eura. Uplatu bi trebalo izvršiti
najkasnije do 20. 09. 2013. zbog rezervacije smeštaja
Kotizacijom je obuhvaćeno:
1. Prisustvovanje Simpozijumu
2. Sertifikat o učestvovanju kao i potvrde o usmenom ili poster prezentovanju Vaših
radova, bedž
3. Zbornik radova
4. Dva puna pansiona, koktel dobrodošlice, svečana večere, pojačana prva večera, izlet
5. prevoz od Beograda do Banje Vrujci i nazad do Beograda
Uplatu treba izvršiti na račun: 160-382885-95
Primalac: Udruženje „Zdravstveni radnici i medicinska greška-primum non nocere“, 11090
Beograd, Pilota Mihaila Petrovića br 28
Svrha uplate: Kotizacija za učestvovanje na Simpozijumu
Za učesnike koji dolaze iz inostranstva do Beograda obezbeđen je prevoz do Banje Vrujci i
nazad do Beograda, zbog toga je neophodno da se prijavite najkasnije do 20.09.2013.
Naučni Odbor:
Prof dr M.Mitrović, predsednik, hirurgija
Prif dr S. Savić, sudska medicina
Prof dr H. Mujović-Zornić, medicinsko pravo
Prof dr V.Rakić, UNESCO, bioetika
Prof dr D.Vučović, anesteziologija
6
Prof dr M.Šurbatović, anesteziologija
Prof dr J.Vasiljević, patologija
Prof dr V.Kesić, onkologija
Prof dr B.Đurović, neurohirurgija
Prof dr B.Terzić, klinička farmakologija
Prof dr M.Krstić, gastroenterologija
Prof dr J.Peruničić, kardiologija
Prof dr Ž.Laušević, hirurgija
Prof dr V.Petrović, stomatologija
Doc dr S.Milovanović, psihijatrija
Dr sci med N.Đenić, kardiologija
Mr sci med D.Pešić, pulmologija
Dr Srećko Sladoljev, imunologija
Mr sci med S.Simeunović, urgentna medicina
Mr sci med M.Gvozdenović, hirurgija
Organizacioni Odbor.
Slavica Simeunović, predsednica
Rusomir Miletić
Predrag Gojković
Anđelka Arsenijević
Lilijan Filipović
Branislav Ljiljak
Dubravka Rakočević
Ivana Vilotijević
Milisav Šolević
Ivan Božinović
Download

Prvi simpozijum “JATROGENA OŠTEĆENJA ZDRAVLJA”