PROGRAM GODŠNJEG SASTANKA UDRUŽENJA ANESTEZIOLOGA I REANIMATOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE Foča, 06.-08.6.2014.
Petak,06.06.2014.
14.00 Registracija učesnika( Univerzitetska bolnica Foča)
15.00 (Amfiteatar bolnice ,uvodno predavanje)
Sanja Đorđević Marić: “REGIONALNA ANESTEZIJA – BUDUĆNOST I IZAZOV“
15.30-17.30 Odjeljenje za anesteziju i reanimaciju UB Foča- work shop
„Regionalna anestezija“
17.30-18.30 Godišnja skupština Udruženja
20.00
Svečana večera i otvaranje skupa (motel Brioni)
Subota 07.06.2014.
09.00
tematski simpozijum (amfiteatar med.fakuteta)
„Mišićni relaksanti: Duboki neuromišićni blok - značaj i novi koncept reverzije“
09.00-09.20
Predrag Romić : “ZNAČAJ INOVACIJA U ANESTEZIJI”
09.20-09.50
Zoran Slavković:”MIŠIĆNI RELAKSANTI I NOVI KONCEPT REVERZIJE
NEUROMIŠIĆNOG BLOKA”
09.50-10.20
Zdravko Brkan: ”ZNAČAJ DUBOKOG NEUROMIŠIĆNOG BLOKA”
10.20-10.40
Diskusija
10.40-11.00 Kafe pauza
11.00-11.20 Dragan Vučović: “JATROGENE POVREDE U ANESTEZIOLOGIJI”
11.20- 11.40 Nebojša Lađević: ''MOGUĆNOST PRIMENE REGIONALNE ANALGEZIJE
U POSTOPERATIVNOJ TERAPIJI BOLA''
11.40 -12.00 Darko Golić: “SISTEMSKA TOKSIČNOST LOKALNIH ANESTETIKA”
12.00-12.20
Milivoje Dostić: “EPIDURALNA ANALGEZIJA U POROĐAJU"
12.20 -12.35 Diskusija
12.35- 12.50 Kafe pauza
12.50 -13.05 Stoja Erić:„REGIONALNA ANESTEZIJA U AKUŠERSTVU”
13.05 -13.20 Milošević Dragan : "ANALGETSKA EFIKASNOST POVRŠNOG BLOKA
CERVIKALNOG PLEKSUSA U KAROTIDNOJ HIRURGIJI “
13.50-14.00
Nikola Ljucović : REGIONALNA ANESTEZIJA U BOLNICI GRADIŠKA
(2012-2014.)
Stanko Buha :”KRVARENJE IZ GORNJIH PARTIJA GASTROINTESTINALNOG
TRAKTA-naša iskustva”
Diskusija
14.00
Ručak (ribarski restoran)
16.00
Izlet u Andrićgrad
21.00
Koktel večera (Restoran „Žuta dunja”)
13.20-13.35
13.35-13.50
Nedjelja 08.6.2014.
Zainteresovani za rafting u nedjelju 08.06.14. trebaju se javiti doc.dr M.Dostiću bar 8 dana
ranije,orjentaciona cijena je oko 45 eura tel .065/626535
Polazak iz Foče je između 08.00h i 09.00 h
Download

„Regionalna anestezija“