UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
RASPORED
OBAVEZNE DVOSEMESTRALNE NASTAVE IZ HIRURGIJE ZA
SPECIJALIZANTE
ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM
U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE
2014/2015 GODINE
PRIJAVLJENI KANDIDATI:
1. Kovačević Dragana
2. Rajković Maša
3. Fabri Izabela
4. Novaković Jelena
5. Mačar Velimir
6. Kiselički Jasenka
7. Hekenberger Sanja
8. Križanović Davor
9. Stankov Vesna
10. Prunić Vladimir
11. Zdravković Ranko
12. Stričević Jovan
13. Mirčeta Mirjana
14. Zjalić Severina
15. Ilić Nataša
Napomena: Nastava se odvija u obliku INDIVIDUALNE NASTAVE
(teorijsko gradivo i seminare priprema i izlaže specijalizant pred mentorom i predavačima)
I. RASPORED TEORIJSKE NASTAVE (30 časova)
Teorijska nastava obuhvata obradu navedenih tema uz eventualno, posebne osvrte nastavnika i na
druge, važne teme po izboru.
Način izlaganja : slajd ili video prezentacija
Mesto održavanja: Biblioteka Klinike za intenzivnu terapiju KCV
Klinika za dečiju hirurgiju – učionica (4.sprat)
Dan
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Sreda
Datum
18.02.2015.
18.02.2015.
25.02.2015.
25.02.2015.
04.03.2015.
04.03.2015.
11.03.2015.
11.03.2015.
18.03.2015.
18.03.2015.
25.03.2015.
25.03.2015.
01.04.2015.
01.04.2015.
08.04.2015.
08.04.2015.
15.04.2014.
15.04.2015.
22.04.2015.
22.04.2015.
29.04.2015.
29.04.2015.
06.05.2015.
06.05.2015.
13.05.2015.
13.05.2015.
20.05.2015.
20.05.2015.
27.05.2015.
27.05.2015.
Vreme
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
1200 – 1245
1300 – 1345
Tema
Aparati i sistemi za anesteziju
Fizičko-hemijski zakoni u anesteziologiji
Greške u anesteziji. Medikolegalni aspekti anestezije
Specifičnosti pedijatrijske anestezije
Ambulantna anestezija
Specifičnosti anestezije u laparaskopskoj hirurgiji
Primena agonista i antagonista u anesteziologiji
Anestezija u kardijalnoj hirurgiji
Oboljenja respiratornog trakta i anestezija
Mehanička ventilacija pluća
Retka oboljenja i anestezija
Specifičnosti anestezije kod endokrinoloških oboljenja
Kardiovaskularna oboljenja i anestezija
Anestezija u vaskularnoj hirurgiji
Specifičnosti anestezije kod gerijatrijskih pacijenata
Anestezija u grudnoj hirurgiji
Anestezija u porodiljstvu i ginekologiji
Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji
Anestezija u ortopedskoj hirurgiji
Anestezija u oftalmologiji
Anestezija u politraumatizovanih pacijenata
Mišićni relaksanti. Monitoring neuromišićne funkcije
Neonatalna anestezija
Specifičnosti intenzivne terapije u dečijoj hirurgiji
Regionalna anestezija
Specifičnosti urološke anestezije
Terapija akutnog i hroničnog bola
Anestezija u otorinolaringologiji
Monitoring u intenzivnoj terapiji
Sedacija i analgezija u intenzivnoj terapiji
Nastavnik
Doc. Dr S. Vicković
Doc. Dr S. Vicković
Prof. Dr. B. Drašković
Prof. Dr. B. Drašković
Prof. Dr Lj.Gvozdenović
Prof. Dr Lj.Gvozdenović
Doc. Dr D. Radovanović
Doc. Dr D. Radovanović
Doc. Dr B. Daničić
Doc. Dr B. Daničić
Prof. Dr Lj.Gvozdenović
Prof. Dr Lj.Gvozdenović
Doc. Dr S. Vicković
Doc. Dr S. Vicković
Doc. Dr M. Tatić
Doc. Dr M. Tatić
Doc. Dr A. Uram-Benka
Doc. Dr A. Uram-Benka
Doc. Dr D. Radovanović
Doc. Dr D. Radovanović
Doc. Dr S. Vicković
Doc. Dr A. Uram-Benka
Prof. Dr B. Drašković
Prof. Dr B. Drašković
Doc. Dr B. Daničić
Doc. Dr B. Daničić
Doc. Dr A. Uram-Benka
Doc. Dr A. Uram-Benka
Doc. Dr M. Tatić
Doc. Dr M. Tatić
II. RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE (120 časova)
Praktičnu nastavu kandidati će obavljati sa svojim mentorima po dogovoru u toku letnjeg
semestra školske 2014/2015 godine, van vremena kada se izvodi teorijska nastava
- Operacioni blok i rad u operacionoj sali 56 časova
- Odelenje hirurške intenzivne terapije 24 časova
- Ambulanta urgentnog prijema 24 časa
- Ambulanta specijalističke poliklinike 16 časova
III. SEMINARASKA NASTAVA (30 časova)
Seminarska nastava se odvija u dogovoru sa svojim mentorom.
MENTORI
SPECIJALIZANTI
1.
Prof. Dr Lj. Gvozdenović
Kiselički Jasenka, Mirčeta Mirjana
2.
Prof. Dr B. Drašković
Kovačević Dragana, Fabri Izabela
3.
Doc. Dr B. Daničić
Stankov Vesna, Mačar Velimir
4.
Doc. Dr M.Tatić
Rajković Maša, Hekenberger Sanja
5.
Doc. Dr D. Radovanović
Prunić Vladimir, Zdravković Ranko
6.
Doc. Dr S. Vicković
Stričević Jovan, Zjalić Severina
7.
Doc. Dr A. Uram-Benka
Novaković Jelena, Križanović Davor, Ilić
Nataša
U Novom Sadu
10.01.2015.
Šef Katedre za hirurgiju
Prof. Dr Janko Pasternak
Download

anesteziologije sa reanimatologijom