NVO ASOCIJACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
CRNE GORE
PROGRAM
SUSRETI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
CRNE GORE
ULCINJ,
HOTEL „BELLEVUE“
05. jun - 8. jun 2014.
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
2
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
GENERALNI POKROVITELJ
FOND
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
CRNE GORE
3
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
4
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
PORUKA PREDSJEDNICE
NVO UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH
RADNIKA CRNE GORE
Poštovane koleginice, kolege i cijenjeni gosti, dobro
došli na Majske susrete zdravstvenih radnika Crne Gore.
Nadam se da će ovi susreti, kao i predhodni,
ispuniti naš cilj, a to je podizanje znanja na viši nivo,
razmjena iskustava, usvajanje novih saznanja i vještina
koje će biti prezentovane tokom ovih susreta.
Svih ovih godina trudili smo se da našoj
organizaciji damo prvenstvo u kvalitetu, stručnosti i
izgradnji puta ka Evropskim i svjetskim trendovima.
Naše Asocijacija i sva njena društva su otvorena za
zajedništvo, nove ideje, nauku i druženje.
Svim učesnicima Majskih susreta želim dobar
stručan rad, lijepo druženje u ljepotama Ulcinjske rivijere.
Asocijacija zdravstvenih radnika će vršiti bodovanje za učesnike skupa
•
•
•
•
13. bodova predavač po pozivu
11. bodova autor rada usmena prezentacija
9. bodova autor rada –poster prezentacija
7. bodova koautor usmenih prezentacija i poster prezentacija, kao i
pasivni slušaocima tokom edukativnog skupa.
5
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Počasni odbor:
Prof. dr MIODRAG RADUNOVIĆ, Ministar zdravlja Crne Gore
Mr RADMILA NEŠIĆ, Predsjednica Saveza zdravstvenih radnika Srbije
Dr KENAN HRAPOVIĆ, Direktor Fonda zdravstva Crne Gore
Dr SLOBODAN TOMIĆ, Predsjednik Društva ljekara Crne Gore
Prim. Dr ĐOKO JOČIĆ, Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore
Prim. dr Milan Mijović, Direktor Kliničkog centra Crne Gore
Doc. dr BOBAN MUGOŠA, Direktor Instituta za javno zdravlje
Dr NEBOJŠA KAVARIĆ, Direktor Doma zdravlja Podgorica
Prof. dr Bogdan Pajović, šef studijskog programa Visoke medicinske škole
u Beranama
Prof. dr ANĐELKA LAZAREVIĆ, Direktorica Visoke zdrv. škole strukovnih
studija Beograd
Dr Pavle Marniković, Direktor JZU Dom zdravlja Ulcinj
Organizacioni odbor
VESNA RAOSAVLJEVIĆ, Predsjednica
VUKICA Đukić, Podpresjednica
MOMIR JOKOVIĆ, Sekretar
ZORAN POPOVIĆ
JADRANKA NIKČEVIĆ
Tehnička podrška:
MIŠKO ŠKATARIĆ
6
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Program
Majskih susreta zdrastvenih radnika Crne Gore
7
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
•
Riječ predsjednice
NVO Asosijacija zdravstvenih radnika Crne Gore
•
Otvaranje majskih susreta
•
Dodjela priznanja
•
Plenarna tematika:
Novi skrininzi u Crnoj Gori
Tumori grlića materice i dojke
Prof. dr Miodrag Radunović
Bakterijska rezistentnost
Prof. dr Vineta Vuksanović
•
Koktel
8
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
hotel Olimpik, petak 06.06.2014.god.
SALA ,,A” u 930časova
Radno predsjedništvo:
Vesna Raosavljević, Dragica Šturanović, Marija Vukićević
Prevencija hronične bubrežne insuficijencije,
kontrolom faktora rizika
Branka Gledović, Vladimir Prelević, Danilo Radulović
KC Crne Gore
Kožne promjene kod bolesnika sa dijabetesom
Ana Popović, Ilija Ašanin i Mensud Grbović
OB Nikšić, Ministarstvo zdravlja
Herpes zoster kao ozbiljno neuro akutno oboljenje
Nataša Vuković, Milena Đurović, Ana Popović
KC Crne Gore, OB Nikšić
Davanje terapije u kućnim uslovima i uloga medicinske
sestre kod palijativne njege bolesnika
Nada Vemić, Dom zdravlja, Nikšić
Značaj verbalne i neverbalne komunikacije sa
pacijentima
Vukica Đukić, KC Crne Gore
Uloga i značaj medicinske sestre u borbi protiv
dekubitusa
Refik Ibrahimagić, Dom zdravlja, Plav
Problem gojaznosti kod djece-reklame
Verona Mitrovska Dom zdravlja Pljevlja
Uticaj proceduralnih kardiovaskularnih komplikacija
na uspješnost transkateterske implantacije aortne
vaole
Ana Ičević, Katarina Kalezić, Kristina Rakočević, Goran
Nikolić, Dom zdravlja Podgorica i KC Crne Gore
9
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Važnost pravilne lokalne amplikacije medikamenata u
oftalmologiji
Cicmil Svetlana, OB Nikšić
Vertigo, uloga i značaj medicinske sestre u dijagnostici
liječenju bolesnika
Svetlana Batrićević, OB Nikšić
Transport novorođenčadi na viši nivo ZZ
Dragica šturanović, OB Nikšić
Kontracepcija
Nevenka Karadžić, OB Nikšić
Vanmaterična trudnoća
Vukićević Marija, OB Nikšić
Ublažavanje bola u porođaju
Nada Petrušić, OB Nikšić
Tumor akutnog (podkovičastog bubrega)
Borislav Kovačević, Nikola Radović, Milić Rosić , KC Crne
Gore
uloga medicinske sestre u rehabilitaciji
Senka Peković, Nataša Pejović, OB Nikšić
Narkomanija, zadaci medicinske sestre u prevenciji
Bojana Dubak, Dom zdravlja Andrijevica
Kalendar obavljenih pregleda za školsko dijete
Sonja Prodanović, Dom zdravlja Nikšić
Dijabetes mellitus
Željka Pantović, Dom zdravlja Berane
Osnovni principi hladnog lanca i skladištenja vakcina
Dijana Andrić, Dom zdravlja Nikšić
Infantilne kolike
Nevzeta Agić, DZ Bijelo Polje
Epidemiološke karakteristike hronične opstruktivne
bolesti pluća
Admir Šabanović, DZ Bijelo Polje
Etiološki faktori u nastanku ciroze
Vera Popović, OB Bar
10
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Ishrana i navike pacijenata sa diabetes melitusom
Ifeta Erović, DZ Bijelo Polje
hotel Olimpik, petak 06.06.2014.god.
SALA ,,A” od 1230 časova
Dijetetičari, nutricionisti, ljekari
Edukativni seminar:
Ishrana i metabolički sindrom-Cijena modernog života
moderator: prim. dr med. Novak Praščević, Nutricionista (CNC)
hotel Olimpik, petak 06.06.2014.god.
SALA ,,A” u 1330 časova
Radno predsjedništvo:
Jadranka Nikčević, Ćetković Milena,Ranko Raketić
Sistem zdravstva očima korisnika potrebe i prava
pacijenata
Ranko Raketić, Rafet Šabotić i Zuhra Hadrović, Dom zdravlja
Berane
Socijalizacija
Batrićević Svetlana, Opšta bolnica Nikšić
Autizam
Milena Radulović, OB Nikšić
Krvarenje kao simptom kod plućnih bolesti
Mirjana Vujović, Stanislava obradović JZU Brezovik
Kašalj kao simptom kod plućnih bolesti
Mandić Dijana, SB Brezovik
Otežana endotrahijalna intubacija
Miljan Šćekić JZU OB Kotor
11
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Socijalni rad u zdravstvu
Milena Lazović, Dom zdravlja, Podgorica
Zbrinjavanje pacijenta sa anafilaktičkom reakcijom na
ujede insekata u jedinici za hitnu med.pomoć Pljevlja
Hasnija Stovrak, Jelena Đačić, Hitna služba, Pljevlja
Značaj primjene komunikacijskih vještina u timu
izabranog doktora
Vesna Banović, Dom zdravlja, Cetinje
Šok
Jadranka Miljanović, Dom zdravlja Podgorica
Preventivni program u Crnoj Gori
B. Popović, Tima Turković
Institut za javno zdravlje Podgorica
Savjetovalište za dobrovoljno i povjerljivo
savjetovanje testiranje na HIV
Dijana Golubović, Institut za javno zdravlje
Dekubitus
Miodrag Kažić, Dom zdravlja Podgorica
Održavanje endoskopskih instrumenata
Jadranka Nikčević, OB Nikšić
Imunološke osnove imunizacije
Daliborka Ivanović, Dom zdravlja, Podgorica
Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji bolesti izazvanih
prekomjernim sunčanjem
Verica Abazović, Dom zdravlja, Pljevlja
Pneumonija (upala pluća)
Nikola Vuković, Klinički centar Crne Gore
Uloga i zadaci medicinske sestre tehničara u hitnoj
medicinskoj pomoći prilikom AIM
Olga Đukić, Hitna medicinska pomoć Andrijevica
Uloga medicinske sestre kod palijativnih bolesnika i
obolelih od malignih bolesti u kućnim uslovima
Nada Vemić Dom zdravlja, Nikšić
12
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Sinuzitis izazvan stranim tijelom (poster)
Snežana Perazić, Srđan Perazić, DZ Cetinje
hotel Olimpik, petak 06.06.2014.god.
SALA ,,A” u 17časova
Radno predsjedništvo:
Bojana Grahovac, Predrag Kapičić, Nada Vemić
Ishrana kao faktor nastanka kariasa
Julija Bošković –Dom zdravlja Bijelo Polje
Hronična bubrežna isuficijencija
Branka Gledović, Vladimir Prelević, Danilo Radulović KC
Crne Gore
Upravljane medicinskim otpadom
Predrag Kapičić, Zorica Vukotić, Andrija Đurović,
Dom zdravlja Cetinje
Akutni moždani udar u ambulanti izabranog doktora
Mirza Kadić,Marina Kljajević,Gordana Konatar
Dom zdravlja Bijelo Polje
Specifičnosti upravljanja ljudskim resursima u
zdravstvenim ustanovama
Vesna Raosavljević, Rasim Agić, Selim Agić,
Dom zdravlja Bijelo Polje
Prevencija karcinoma dojke
Rade Ranitović, Dom zdravlja Bijelo Polje
Osteoporoza prevencija i liječenje
Mirza Kadić, Marina Kljajević, Gordana Konatar
Dom zdravlja Bijelo Polje
Aftozni stomatitis kod djece
Julija Bošković –Dom zdravlja Bijelo Polje
13
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
hotel Olimpik, subota 1.07.2013.od
SALA ,,B” u 830 časova
RÖ TEHNIČARI
Radno predsjedništvo:
Tomislav Drobnjak ,Milena Kerić, Goran Vlahović
Metoda obrade slike
Tomislav Drobnjak, Đukanović Boris, Malović Dejan, KC Crne
Gore
Način dobijanja slike na CT
A.Pepić, Dragašević Vedran, Boris Đukanović, Malović
Dejan, KC Crne Gore
Digitalizacija u radiologiji
Vulić Novak , KC Crne Gore
Način mjerenja jonizujućeg zračenja
D. Malović, Drobnjak Tomislav, Dragašević Vedran, KC Crne
Gore
Algoritmi
Boris Đukanović, Tomislav Drobnjak, Malović Dejan KC Crne
Gore
Disekcija
Brajović Budimir, Rakočević Milorad, Malović Dejan, KC Crne
Gore
Povrede nastale usled traume
Rakočević Miodrag, Dragašević Vedran, Malović Dejan KC
Crne Gore
Dojka način i metode dijagnostičke bolesti
Ljucović Darko, KC Crne Gore
RTG dijagnostika
Ivan Turković, Dom zdravlja Podgorica
Metode zaštite na CT
Dragašević Vedran, KC Crne Gore
14
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
Hotel Olimpik subota, 7.06.2013.god.
SALA ,,A” u 9 časova
LABORATORIJSKI I SANITARNI TEHNIČARI
Radno predsjedništvo:
Momir Joković, Biljana Todorović , Vaid Frljučkić
Analiza rezultata mikrobiološke ispravnosti uzoraka
životnih namirnica u Crnoj Gori u periodu od 2008-2013
godine, uzimajući u obzir primjenu novog vodiča i
pravilnika o mikrobiološkim kriterijumima za
bezbjednost hrane u Crnoj Gori
Borko Bajić, Nevenka Pajović, Ljiljana Đurović, Dragana
Milašinović, Svetlana Šljivančanin , Institut za javno zdravlje
Chlamydia trachomatis – metoda identifikacije
Marijana Mimović, Aleksandra Marjanović, Marijan Bakić,
Nikola Bulatović, Institut za javno zdravlje
Greške u toku preanalitičke faze u laboratoriji
Ana Klindo, Biljana Todorović, Marina Ljubanović, DZ Budva
Meticilin rezistentni staphyococcus aureus- imamo li
problem?
Milena Lopičić, Milijana Mirović, Gordana Mijović,
Institut za javno zdravlje, Podgorica
Masti tihe ubice
Rajković Snežana, Dom zdravlja Plav
Značaj ispitivanja osjetljivosti bakterija na antibiotoke
i hemio terapeutike
Mirjana Bjelanović,Tanja Knežević, Marija Mijušković,
DZ Nikšić
Transaminaze
Suzana Stijepović , Dom zdravlja-Podgorica
Holesterol
Haris Đurđević, Dom zdravlja -Podgorica
Laboratorijska analiza mokraće
Snežana Rajković Dom zdravlja-Plav
15
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
DODATAK
hotel Olimpik, petak 06.06.2014.god.
SALA ,,A” u 900časova
OKRUGLI STO:
ODGOVORNOST KAO DEO ETIKE
Radmila Nešić,
predsjednica Saveza zdravstvenih radnika Srbije
hotel Olimpik, petak 06.06.2014.god.
SALA ,,A” u 1800časova
SKRINING KOLOREKTALNOG KARCINOMA, ISKUSTVA
IZ DOMA ZDRAVLJA BIJELO POLJE
Vesna Raosavljević, Dom zdravlja Bijelo Polje
POREMEĆAJI ISHRANE MLADIH
Radmila Nešić,
predsjednica Saveza zdravstvenih radnika Srbije
16
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
TEHNIČKA UPUSTVA
UPUSTVO PREDAVAČIMA
Trajanje plenarnih saopštenja 30 minuta -plenarni rad.
Trajanje saopštenja 7 minuta.
Na kraju saopštenja predviđena diskusija.
Molimo predavače da se striktno pridržavaju satnice.
VIDEO PROJEKCIJA
Organizatoru najaviti projekciju jedan dan unaprijed.
POSTERI
Posteri se postavljaju prema rasporedu u programu,
najmanje 2 sata prije sjednice na kojoj će biti diskutovano.
Organizator ne snosi odgovornost za poster.
17
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
OBAVJEŠTENJE UČESNICIMA MAJSKIH SUSRETA
ZDRASTVENIH RADNIKA
Predmet: II Obavještenje učesnicima Majskih susreta
Od 5. juna do 8.o6. 2014.godine, u ulcinjskom hotelu
„Bellevue“, održavaju se tradicionalni i ujedno 57 MAJSKI
SUSRETI ZDRAVSTVENIH RADNIKA CRNE GORE na kojima
će učestvovati oko 200 zdravstvenih radnika Crne Gore i
regiona.
Dostavljamo Vam uslove smještaja u objektima
HTP.Ulcinjska Rivijera
Sredstva možete uplatiti na žiro račun AD Ulcinjska
Rivijera
505-93728-90 kod Atlas Mont banke Ulcinj
cijena punog pansiona iznosi ..........81 € po osobi,
kotizacija................................................30€ po osobi, dnevno
sredstva za kotizaciju trebate uplatiti na sledeći žiro
račun
NVO ,, Asocijacija zdrastvenih radnika Crne Gore
možete
510-68152-60 kod CKB. banke,obavezni ste sa sobom
ponijeti ovjeren 5 primjerak o uplati za kotizaciju i
smještaj u hotelu.
S poštovanjem,
Predsjednik Organizacionog odbora
Vesna Raosavljević
18
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
HOTEL BELLEVUE - ULCINJ
Hotel Bellevue B kategorije sastoji se od
tri paviljona: AVALA, BORIK i CER, BORIK
ima 21/1 i 117/2 soba,
Hotel posjeduje dvije sale za ručavanje,
aperitiv bar, mlječni restoran, terasu, disko, fischdorf, suvernirnicu, butik, kiosk itd.
Velika plaža je jedna od najdužih plaža na
Mediteranu. Dugačka je 12, 5 km, prostire se do
rijeke Bojane. Kristalno čista, sastavljena od
sitnog
pijeska,
obogaćena
mineralnim
sastojcima povoljno djeluje na većinu
koštanih i muskulaturnih oboljenja. Hoteli i
bungalovi se nalaze u neposrednom zaleđu
plaže i harmonično se uklapaju u ovaj kompleks.
HTP « ULCINJSKA RIVIJERA » AD ULCINJ
Žiro-račun : 505-93728-90
Atlas Mont banka Ulcinj
PDV registracioni broj 20/31-00131-8
PIB :02006146
19
Majski susreti zdravstvenih radnika Crne Gore – Ulcinj 5-8. juna, 2014.
20
Download

PROGRAM SZRCG 2014 FINAL