EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
SAVEZ EKONOMISTA SRBIJE
cec
XIII NAUČNI SKUP
INSTITUCIONALNE PROMENE
KAO DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA
SRBIJE U 2014. GODINI
TOK ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA
OTVARANJE NAUČNOG SKUPA I UVODNI REFERATI
Otvaranje Naučnog skupa
1000 – 1020
Vlastimir Leković, predsednik Programskog odbora
Ljiljana Maksimović, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije
Uvodni referati
1020 – 1130
Edvard Jakopin
Transformacija modela rasta i razvoja
Dejan Šoškić
Dosadašnji propusti ekonomske politike i potrebne reforme
radi privrednog oporavka Srbije
Vlastimir Leković
Institucionalna komplementarnost kao faktor stabilnosti i
uspešnosti ekonomskog sistema
Koktel
1130 - 1200
Izlaganje radova
1200 - 1500
Ljiljana Maksimović
Uloga institucionalnih faktora u stvaranju investicionog
ambijenta
Ljubinka Joksimović
Kjlučne determinante i efekti državnog kapaciteta
Boban Stojanović, Tanja
Stanišić, Vladimir Radivojević
Efekti institucionalizacije državne pomoći u Srbiji
Dragan Petrović
Nemanja Gligorijević
Država u funkciji ekonomske efikasnosti i efektivnog
institucionalnog razvoja Srbije
Slobodan Cvetanović, Igor
Mladenović, Jelena Vasić
Razvoj finansijskog tržišta i kvalitet makroekonomskih
performansi u Srbiji
Petar Veselinović
Reforma javnog sektora kao ključna determinanta
tranzicije u Srbiji
Marko Tmušić
Reforma institucija i privredni rast u Srbiji
Vladimir Mićić
Efekti ekonomske krize na strukturne promene industrije Srbije
Milena Lutovac, Ana Đorđević,
Miloš Lutovac
Scenario nove industrijalizacije Srbije
Marija Stojanović
Reforma agrarnog sektora u procesu tranzicije ekonomije Srbije
Sanja Vučković,
Milan Stefanović
Institucionalni okvir za podsticanja preduzetnog kapitala
Marija Petrović-Ranđelović,
Dalibor Miletić
Nacionalna konkurentnost i privredni rast: Kakva je uloga
stranih direktnih investicija?
Nenad Janković,
Nenad Stanišić
Uzroci i posledice nezvanične evroizacije u Srbiji
Ivan Marković,
Snežana Radukić
Efekti pristupanja Srbije Evropskoj uniji sa stanovišta
unapređenja konkurentnosti i održivog razvoja
Olgica Nestorović
Kreiranje „novog modela“ privlačenja stranih direktnih
investicija u Srbiji
Slavica Manić
Rodna ravnopravnost: vrline i mane institucionalnih rešenja
Sofija Adžić
Okvir za merenje performansi menadžmenta – problemi,
kontroverze i rešenja
Milena Jakšić,
Violeta Todorović
Uloga banaka i tržišta kapitala u finansiranju projekata javnoprivatnog partnerstva
Almir Alihodžić,
Novo Plakalović
Testiranje primjene Wilson-ovog modela na bankovni sistem u
BiH u uslovima usporenog ekonomskog rasta
Stevan Luković
Rasprava o unutargeneracijskoj pravičnosti penzijskog sistema
Srbije
Đorđe Ćuzović
Uticaj globalizacije na zemlјe u tranziciji i nјihov pristup
Evropskoj uniji - pouke za Republiku Srbiju
Sreten Ćuzović,
Svetlana Sokolov-Mladenović
Trgovina u uslovima globalizacije s osvrtom na internacionalne
trgovinske lance u Republici Srbiji
Snežana Topalović,
Predrag Mimović
Primena analitičkog hijerarhijskog procesa u rangiranju i oceni
planinskih turističkih destinacija u Republici Srbiji
1530
Diskusija i usvajanje Zaključaka Naučnog skupa
Download

PROGRAM RADA NAUČNOG SKUPA (.pdf)