EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
SAVEZ EKONOMISTA SRBIJE
cec
XI NAUČNI SKUP
INSTITUCIONALNE PROMENE
KAO DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA
SRBIJE U 2012. GODINI
TOK ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA
RAD U PLENUMU
OTVARANJE NAUČNOG SKUPA I UVODNI REFERATI
Otvaranje Naučnog skupa
1000 – 1020
Uvodni referati
1020 – 1130
Aleksandar Vlahović
Edvard Jakopin
Veselin Drašković,
Mimo Drašković
Koktel
Uvodno izlaganje
Postkrizna realokacija faktora rasta
Neophodnost primjene institucionalnog pluralizma za
održiv ekonomski razvoj
1130 - 1200
RAD U SESIJAMA
1200 - 1500
I SESIJA - SALA ZA SEDNICE
Vlastimir Leković
Ljubinka Joksimović
Božo Drašković
Gordana Marjanović,
Vladimir Mihajlović
Darko Vuković,
Ana Jovanović
Dragan Radović,
Jelena Stjepčević
Slobodan Cvetanović
Igor Mladenović
Sofija Adžić
Ljubodrag Savić,
Vladimir Mićić
Petar Veselinović,
Nikola Makojević
Marija Petrović-Ranđelović,
Dalibor Miletić
Milka Grbić,
Milena Jakšić
Poverenje kao institucionalni faktor ekonomske
uspešnosti
Institucionalni i politički faktori fiskalne konsolidacije
Dva pristupa fenomenu ekonomska kriza - kriza
kapitalizma ili prolazna greška finasijskog kapitala
Ekonomska kriza i kriza ekonomske teorije –
kontroverze u savremenoj ekonomskoj teoriji
Oblici i efekti decentralizacije
Značaj ekonomije konvencija za ekonomsku politiku i
ekonomski razvoj
Osnovna ograničenja modela finansiranja privrednog
razvoja Srbije
Institucionalni okvir za novi model razvoja industrijskih
okruga i lokalnih industrijskih centara
Industrija Srbije – drugi talas globalne ekonomske krize
Komparativna analiza makroekonomskih pokazatelja
Srbije, Bugarske i Rumunije u procesu tranzicije
Investicioni ambijent kao determinanta ekološke
efikasnosti stranih direktnih investicija u Srbiji
Targetiranje inflacije u funkciji stabilnosti cena
II SESIJA - SALA ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE (E 107)
Petar Veselinović,
Danijela Despotović,
Ana Bojović
Gordana Milovanović
Nenad Stanišić,
Nenad Janković
Sandra Stojadinović Jovanović
Boban Stojanović,
Vladimir Radivojević,
Tanja Stanišić
Institucionalni i materijalni uslovi za privatno
investiranje u Srbiji
Trgovina u uslovima politike neizvesnosti
Veličina i otvorenost privrede kao determinante režima
deviznog kursa u tranzicionim zemljama
Institucije finansiranja izvoznih poslova
Institucionalne pretpostavke efikasnosti politike zaštite
konkurencije
Ljiljana Maksimović
Sistemska ograničenja konkurentnosti privrede Srbije
Slavica Manić
Dragan Azdejković
Održiva konkurentnost iz ugla demografske tranzicije
Milan Kostić
Značaj relevantnog tržišta kao ključnog instituta
kvalitetne procene uslova konkurencije
Violeta Todorović,
Emilija Vuksanović
Efekti reformskih procesa i regulatornog okruženja na
bankarski sektor Srbije
Jelena Božović,
Ivan Božović
Razvoj bankarskog sektora u Srbiji pod uticajem
svetske ekonomske krize
Silvana Ilić,
Vesna Pešić
Uloga finasijskih institucija u sprovođenju monetarne
politike u uslovima ekonomske krize
Vesna Stojanović-Aleksić,
Violeta Domanović
Uticaj promene poslovnog ambijenta na stilove
liderstva
Sreten Ćuzović,
Svetlana Sokolov-Mladenović,
Đorđe Ćuzović
Trgovinska politika Srbije u funkciji harmonizacije sa
Evropskom unijom
Miloš Ilić,
Dušan Saković
Uloga javne revizije u prevazilaženju nelegitimnog duga
i ekonomske krize
Slaviša Trajković,
Nebojša Đokić
Informaciona osnova izbora adekvatne strategije
upravljanja za sticanje konkurentskih prednosti
1500
RAD U PLENUMU
Diskusija i zaključci skupa
1530
Ručak za učesnike Naučnog skupa
Download

Plan rada - Fakultet za pomorstvo Kotor