О ЈУБИЛАРНИМ НАГРАДАМА
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ЈЕ 15. НОВЕМБРА 2011. ГОДИНЕ УПУТИО
ДОПИСЕ ПРЕМИЈЕРУ МИРКУ ЦВЕТКОВИЋУ, МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
ЖАРКУ ОБРАДОВИЋУ И ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА ДУШАНУ
НИКЕЗИЋУ, СА ЗАХТЕВОМ ДА СЕ ОЗБИЉНО И ДО КРАЈА АНГАЖУЈУ НА
РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ОКО ИСПЛАТЕ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗА 2009. И 2010.
ГОДИНУ.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ЗБОГ СВОЈЕ НЕАЖУРНОСТИ, НИЈЕ ЈОШ
УПУТИЛО ДОПИС ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ДА МОГУ ИСПЛАТИТИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗА '09. И '10. ГОДИНУ.
ЗАТО ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ШТО ПРЕ ПОШАЉУ
ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ДА ТРАНСФЕРИШУ СРЕДСТВА ЛОКАЛУ
ЗА ОВЕ НАМЕНЕ. НАРАВНО, У ТИМ ДОПИСИМА ТРЕБА НАВЕСТИ ТАЧАН ИЗНОС
НЕОПХОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗА '09. И '10.
ГОДИНУ.
ТАКОЂЕ, ПОЗНАВАЈУЋИ ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАШИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА,
САВЕТУЈЕМО НАШЕ ЛОКАЛНЕ ОДБОРЕ (ОПШТИНСКЕ, ОКРУЖНЕ ИЛИ ГРАДСКЕ)
СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА ДА СЕ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ ОБРАТЕ ЛОКАЛНИМ
ВЛАСТИМА И ЗАХТЕВАЈУ ДА ШТО ПРЕ УПУТЕ ЗАХТЕВЕ ПРЕМА МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА.
ПОНАВЉАМО И НАГЛАШАВАМО ДА СЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ИСПЛАЋУЈУ
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ И ОБРАЧУНАВАЈУ У БРУТО
ИЗНОСУ НА ОСНОВУ ЧЛАН 2. ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И
ЈАВНИМ СЛУЖБАМА.
ПЛАТЕ СЕ УТВРЂУЈУ НА ОСНОВУ: ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА,
КОЕФИЦИЈЕНТА КОЈИ СЕ МНОЖИ ОСНОВИЦОМ (КОЕФИЦИЈЕНТ), ДОДАТКА НА
ПЛАТУ И ОБАВЕЗА КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПЛАЋА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЗ ПЛАТЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
(У прилогу пример табеле са списком школа и „јубилараца“ за школе у Београду)
PREGLED JUBILARNIH NAGRADI ZA SREDNJE ŠKOLE NA TERITORIJI GRADA BEOGRAD KOJI TO PRAVO OSTVARUJU U 2011,
2010. I 2009. GODINI
2011
R.B.
Škole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
OPŠTINA
STARI GRAD
SAVSKI VENAC
VRAČAR
NOVI BEOGRAD
PALILULA
ZVEZDARA
VOŽDOVAC
RAKOVICA
ČUKARICA
ZEMUN
GROCKA
LAZAREVAC
MLADENOVAC
OBRENOVAC
BARAJEVO
SOPOT
SREDNJA ŠKOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
IME DIREKTORA
Vazduhoplovna akademija
Goran Cvijović
ETŠ "Nikola Tesla"
Rada Kamban
Tehnička škola "Drvo art"
Zorica Đoković
Elektrotehnička škola "Stari grad"
vd Rankovic Nebojsa
Trgovačka škola
Vesna Babić Živanović
Prva Beogradska gimnazija
Aleksandar Andrejić
Pravno poslovna škola
Gordana Šafar
Prva Ekonomska škola
Milibor Saković
Matematička gimnazija
Srđan Ognjanović
Filološka gimnazija
Duško Babić 2185-841
Četvrta Beogradska gimnazija
Gordana Mihajlović
Gimnazija Sveti Sava
Ljiljana Đokić
Medicinska škola Beograd
Nada Trifković
Ugostiteljsko turistička škola
Milijanko Portić
Škola za dizajn - Dizajnerska skola
Jelena Medaković
Tehnička škola za dizajn kože
ljiljana Gligorović
Sportska gimnazija
Vesna Muratović
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hid.
Tatjana Đokić
Četrnaesta Beogradska gimnazija
Marija Miletić
Tehnička škola GSP
vd Predrag Mihailović
Treća Beogradska gimnazija
Dragana Vasić
Deveta gimnazija "Mihajlo P. Alas"
Dejan Josipović
Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin"
Nadezda Mahovic
Tehnička škola "Novi Beograd"
Veselin Vuković
Politehnika - škola za nove tehnologije
Dušan Milovanović
Grafička škola
Jadranka Jovanović
Turistička škola
Dragutin Miličić
Poljoprivredna škola PKB - Krnjača
Vera Jakšić
Srednja tehnička PTT škola
Milenko Popović
ETŠ "Rade Končar"
Momčilo Stojanović
Železnička tehnička škola
Nela Vukosavljević
Peta Beogradska gimnazija
Minić Savić
Šesta Beogradska gimnazija
Aleksandar Hrnjak
Sedma Beogradska gimnazija
Ivanka Kovačević
Arhitektonska tehnička škola
Mirjana Radanovic
Građevinska tehnička škola
Nebojša Zdravković
Geodetska tehnička škola
Slobodan Vlatković
Građevinska škola
Momir Andesilić
Tehnoart
Nenad Mladenović
Medicinska škola
Jadranka Abuzeid
Zubotehnička škola
Biljana Blagojević
Farmaceutsko-fizioterapeutska škola
Dara Karović
Dvanaesta Beo. Gimn."Dimitrije David."
Svetlana Miljenović
Druga Ekonomska škola
Dejan Nedić
Škola za dizajn tekstila
Stanko Kiš
Geološko meteo. šk."Milutin Milanković"
Mirjana Ivančević
Škola za negu lepote
Veselinka Životić
Osma Beogradska gimnazija
Irena Brajević
Mašinska škola "Radoje Dakić"
Slobodan Prentić
Peta Ekonomska škola "Rakovica"
Katica Stanis. Dulijan
Petnaesta Beogradska gimnazija
Bozidar Zejak
Srednja zanatska škola
Milovan Marković
Hemijsko prehrambena tehnološka šk.
Parezanović Nataša
Trinaesta Beogradska gimnazija
Bojan Vučković
Tehnička škola Lola-Železnik
Zoran Mihajlovic
Zemunska gimnazija
Miloš Bjelanović
Ekonomska škola "Nada Dimić"
Sanja Dogarajić
Medicinska škola "Nadežda Petrović"
Radica Stojanović
ETŠ "Zemun"
Đurađ Banjac
Mašinsko tehnička škola "Zmaj"
Žarko Otašević
Saobraćajna tehnička škola
vd Radmilo Đoković
Pravno Birotehnicka Š "Dimitrije Davidović"
Zorica Maravić
Srednja škola Grocka
Selimir Radosavljević
Gimnazija Lazarevac
Milena Bušić
Tehnička škola "Kolubara"
Radoslav Sretković
Gimnazija Mladenovac
Zlatko Milinković
Tehnička škola "Mladenovac"
Dragan Mijailović
Gimnazija Obrenovac
Ivica Protić
Poljoprivredno hemijska škola
Dragoljub Zlatanović
Tehnička škola "Obrenovac"
Sabina Zdravkvić
Srednja škola
Jelić Dobrivoje
Mašinska škola "Kosmaj"
Svetlana Slavković
Ekonomsko trgovinska škola
Predrag Anđelić
Ukupan broj jubilarnih nagrada za srednje škole
UKUPAN BROJ JUBILARNIH NAGRADA
Просечна месечна зарада по
запосленом у Републици Србији у
2011. години (последњи објављени
податак је за јул 2011
износ награде за 10, 20 и 30 год.
1. нето зарада за 10,20 и 30 година
2. неопорезиви део : 14.474,00
3. опорезиви део (1-2)
4. бруто опорезиви део (3: 0,88)
5. порез 12%
6. нето за исплату (2+4-5)
7. потребна средства (5+6)
10 god.
3
3
5
1
2
4
2
5
1
3
7
4
2
6
2
2
8
3
2
3
4
4
0
5
4
2
5
10
4
3
3
4
5
6
1
5
0
6
4
3
9
6
3
3
4
3
5
3
3
2
7
1
5
7
4
4
0
2
7
7
6
3
4
0
5
3
7
1
1
1
4
0
5
271
пола просечне
плате
27.082,00
7.339.222,00
3.922.454,00
3.416.768,00
3.882.690,91
465.922,91
7.339.222,00
7.805.144,91
УКУПНА СРЕДСТВА:
20 god.
4
9
3
2
4
5
5
2
1
5
1
3
6
6
3
0
0
3
2
7
4
3
5
6
1
5
2
3
3
6
2
2
3
1
1
0
1
2
5
2
4
1
2
5
3
1
4
2
2
2
2
4
8
7
3
3
5
2
5
5
4
2
2
2
0
0
3
3
3
2
2
1
1
223
672
једна просечна плата
54.164,00
12.078.572,00
3.227.702,00
8.850.870,00
10.057.806,82
1.206.936,82
12.078.572,00
13.285.508,82
37.173.180,27
2010
30 god.
10 god.
3
10
5
6
2
5
1
0
0
3
0
1
4
2
3
1
0
2
0
8
1
3
3
8
1
3
0
1
3
3
1
5
2
1
1
2
5
2
3
4
3
2
2
4
3
1
8
1
4
0
0
1
2
5
6
2
0
2
3
3
4
1
0
0
2
1
3
1
2
0
2
0
2
178
1
5
3
1
5
2
2
4
1
4
0
2
3
5
2
3
2
1
3
3
3
6
3
2
0
0
1
5
4
5
7
2
1
3
3
2
1
3
3
1
3
2
5
4
6
1
2
2
2
2
7
0
0
7
1
1
4
2
3
1
4
4
1
2
3
2
7
1
3
1
4
1
5
200
једна и по
просечна плата
пола просечне
плате
81.246,00
14.461.788,00
2.576.372,00
11.885.416,00
13.506.154,55
1.620.738,55
14.461.788,00
16.082.526,55
27.082,00
5.416.400,00
2.894.800,00
2.521.600,00
2.865.454,55
343.854,55
5.416.400,00
5.760.254,55
20 god.
6
5
1
4
4
1
3
4
2
2
1
1
7
5
5
3
1
3
4
10
1
1
3
3
1
1
4
4
1
1
3
2
7
1
6
5
0
2
4
2
4
1
2
2
3
0
4
1
4
2
2
2
7
1
2
0
4
2
3
4
6
0
5
2
1
1
7
0
2
1
0
2
2
203
585
једна
просечна
плата
54.164,00
10.995.292,00
2.938.222,00
8.057.070,00
9.155.761,36
1.098.691,36
10.995.292,00
12.093.983,36
34.298.169,55
2009
30 god.
10 god.
20 god.
30 god.
4
4
5
4
4
1
0
4
3
2
0
1
10
2
0
0
1
3
3
3
3
4
1
7
0
2
3
3
0
4
0
3
2
1
3
1
2
4
3
5
3
2
2
8
1
4
2
1
3
3
1
2
9
1
3
2
0
5
1
2
4
1
2
1
3
1
1
2
3
1
2
0
1
182
4
2
2
1
4
2
2
6
2
3
4
7
5
5
3
1
3
0
0
5
1
3
3
5
2
4
6
2
3
1
5
2
3
4
2
1
0
4
9
9
0
7
2
2
4
1
5
0
5
1
2
0
4
2
3
1
1
1
3
4
3
2
4
1
5
0
5
0
2
4
2
1
4
211
2
5
0
6
1
3
1
1
1
6
0
1
4
4
1
1
2
2
3
3
2
3
2
0
4
3
1
2
3
2
3
3
4
1
3
2
4
0
2
4
5
1
3
2
3
1
4
3
3
1
2
2
3
2
2
5
2
5
1
2
10
2
2
1
4
0
2
1
1
2
2
0
1
175
563
1
4
3
1
3
3
2
3
1
1
2
2
4
8
2
2
0
1
0
8
1
3
3
0
1
6
0
4
6
3
2
5
0
0
1
1
0
3
3
2
2
2
4
1
1
1
7
1
1
1
4
0
16
0
0
2
0
3
1
4
5
3
2
1
3
4
2
4
0
1
4
1
1
177
једна и по
просечна
плата
пола просечне
плате
једна
просечна
плата
једна и по
просечна
плата
81.246,00
14.786.772,00
2.634.268,00
12.152.504,00
13.809.663,64
1.657.159,64
14.786.772,00
16.443.931,64
27.082,00
5.714.302,00
3.054.014,00
2.660.288,00
3.023.054,55
362.766,55
5.714.302,00
6.077.068,55
54.164,00
9.478.700,00
2.532.950,00
6.945.750,00
7.892.897,73
947.147,73
9.478.700,00
10.425.847,73
Укупно за средње и основно образовање
105.491.299,55
98.374.166,64
291.806.694,82
Predsednik aktiva direktora OŠ
Specijalne škole
#VALUE!
32.495.091,55
87.941.228,64
2009
11
14
9
9
13
4
5
12
6
8
1
4
20
12
7
6
4
7
10
16
7
11
7
12
1
3
8
12
5
10
10
7
10
5
12
8
3
9
10
8
10
5
9
14
10
5
8
4
9
7
10
4
16
9
6
3
8
9
7
7
14
5
8
5
7
4
15
3
8
3
6
3
8
585
585
7
11
5
8
8
8
5
10
4
10
6
10
13
17
6
4
5
3
3
16
4
9
8
5
7
13
7
8
12
6
10
10
7
5
6
4
4
7
14
15
7
10
9
5
8
3
16
4
9
3
8
2
23
4
5
8
3
9
5
10
18
7
8
3
12
4
9
5
3
7
8
2
6
563
563
81.246,00 14474
14.380.542,00 1. нето зарада за 10,20 и 30 год
2.561.898,00 2. неопорезиви део : 14.474,00
11.818.644,00 3. опорезиви део (1-2)
13.430.277,27 4. бруто опорезиви део (3: 0,88
1.611.633,27 5. порез 12%
14.380.542,00 6. нето за исплату (2+4-5)
15.992.175,27 7. потребна средства (5+6)
Напомена: Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10,20, и 30 год. рада и основица је просечна плата по запосленом остварена у установи, односно просечна зарада у Републици у претходном месецу, ако је то повољније по
запосленог.
Секретаријат за образовање је обрачун износа јубиларних награда извршио сходно просечној месечној заради по запосленом у Републици Србији у 2011. год. (последњи објављени податак је за јул 2011. - 54.164,00 дин.)
Секретаријат за образовање
Одељење за финансијско материјалне послове
Београд, 26.09.2011. године
2010
Download

О ЈУБИЛАРНИМ НАГРАДАМА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА