Dr. Mete Işıkoğlu
GELECEK ÜYTE Merkezi-ANTALYA
TJOD 2015 Antalya
 2014:
3rd World Congress on Ovulation
Induction & Ovarian Stimulation Protocols 2014
 2014:
TSRM
 2015:
Human Fertility değerlendirme
aşamasında
Buttram 1979
AFS 1988
ESHRE/ESGE classification of uterine anomalies: schematic
representation Grimbizis et al Gynecol Surg 2013
 Kesin prevalans belirsiz çünkü:
 Farklı tanısal yöntemler kullanılıyor;
 Öznel tanısal kriterler (bazen hiç kriter yok)
 Sınıflamada tutarsız yorumlama
 İLGİLİ
 Grimbizis 2001
 İLGİSİZ
 Fedele 1996
 Raga 1997
 Tomazevic 2010
 Lin 2002
 Giacomucci 2011
 Woelfer 2001
 Gubbini 2009
 Mucowski 2010
 Saravelos 2008
 Sotirios 2010
 Abuzeid 2014
 Chan 2011
 Jayaprakasan 2011
 Dreisler 2014
 Hysteroskopi + laparoskopi
 2D-transvaginal sonografi (TVS) (77.8%)
 Uzman 2D-TVS (90.6%)
 2D-SIS (94.0%)
 3D-TVS (88.2 -97.4%)
 3D-SIS (100.0%)
 Histeroskopi + laparoskopi, SIS ve 3D US en doğru
inceleme yöntemleri ve tanı amaçlı kullanılabilir
2012 Moini 2013 Saravelos 2008
Ludwin
 Gözlem: birçok paröz kadın, tekrarlayan gebelik
kaybına benzer şekilde kalın fundal myometriuma
sahip
 Amaç: arcuate uterusun gebelik kaybı için bir risk
faktörü mü yoksa bir sebep mi olduğunu netleştirmek
Arcuate uterus
Gebelik kaybı
HİSTEROSKOPİ ÖYKÜSÜ OLMAYAN TÜM
KADINLAR (#341 Hasta)
-17 intrakaviter lezyon
veya netsiz görüntü
GRUP 1:NULLİGRAVİD
HASTALAR(#166)
- Male factor
- Tubal factor
- Endometriozis
- İlgili sistemik hstl hariç
GRUP 2: ≥1 Abortusu
olanlar (#96)
GRUP 3 : ≥ 1 sağlıklı
doğum öyküsü(#62)
- Menopoz hariç
Group I
Group II
Group III
p
166
96
62
NA
Mean age
32,12±6,91
33,3±6,74
35,92±5,59
0,001 (Gr1-2)
BMI
24,45±4,61
25,37±5,51
24,22±4,77
0,293
Fm
13,85±3,60
14,13±3,54
16,40±3,40
0,000 (Gr1-3 Gr2-3)
Cm
6,79±1,90
7,24±2,06
9,18±2,07
0,000 (Gr1-3 Gr2-3)
Fm-Cm
6,12±3,09
6,16±3,02
6,83±3,38
0,388
34,67%
38,57%
46,51%
0,384
#
Double cavity
Group 1a
Group 1b
Group 1c
First trial
History of 1 IVF failure
History of ≥2 IVF failure
126
22
10
NA
Mean age
31,37±6,58
34,18±6,53
39,40±7,79
0,002 (Gr 1a-1c)
BMI
24,28±4,63
24,37±4,10
26,69±5,39
0,478
Fm
13,47±3,55
14,83±3,84
14,87±2,52
0,087
Cm
6,68±1,90
7,17±1,96
7,70±1,94
0,217
Fm-Cm
5,97±3,16
6,75±3,10
6,97±2,72
0,287
33,67%
41,17%
33,33%
0,738
#
Double cavity
p
Group 2a
Group 2b
Group 2c
History of 1 abortion
History of 2 abortions
History of >2 abortions
70
19
7
NA
Mean age
32,70±6,89
35,37±5,77
33,71±7,50
0,332
BMI
24,75±4,98
28,22±7,18
23,69±2,71
0,153
Fm
13,80±3,15
14,91±3,94
15,37±5,78
0,332
Cm
7,27±1,70
7,12±3,13
7,48±1,35
0,816
Fm-Cm
5,72±2,36
7,50±3,88
6,45±5,73
0,152
36,53%
53,33%
0%
0,964
#
Double cavity
p
#
3a-Hx of 1 delivery
3b-Hx of 2 deliveries
3c-Hx of >2 deliveries
48
12
2
Mean age
36,15±5,37
Husband’s age
40,77±6,78
BMI
Fm
34,836,77
p
37,00±5,66
0,563
37,92±5,07
38,50±4,95
0,334
24,34±5,00
23,64±4,20
26,70±4,23
0,531
16,89±3,28
14,30±3,07
18,95±1,77
0,013*
Gr 3b-3c
Cm
9,17±2,04
9,21±2,61
9,25±0,35
0,789
Fm-Cm
7,47±3,40
4,05±1,55
9,70±2,12
0,013* Gr3b-3c
51,51%
12,5%
%100
Double cavity
 Myometrium, 2,5 cm kalınlığa varabilen iç-içe geçmiş
düz kas liflerinden oluşur.
 Gebelikte başlıca hipertrofi ile, fakat kısmen de yeni
liflerin oluşumuyla kalınlaşır
Gray’s Anatomy 1989
 Gebelikten sonra kas hücrelerinin toplam sayısı
belirgin şekilde azalmaz, uterus hemen hemen eski
boyutuna döner fakat kas tabakası daha kalın bir
şekilde kalır
Congenital
Congenital
Acquired?
1.
Tekrarlayan düşüklerde arcuate insidensi yüksek
2. HS düzeltme sonrası düşük oranları normal
 2, 3 ve ≥4 ardışık düşük yaşayanlarda uterin anomali
prevalansı benzer
Seckin 2012
 ÜYTE’de prospektif 1402 olguda, gebelik hızları
arcuate uterus (54.5%) ve major uterin anomalilerde
(70.0%) eşleştirilmiş kontrollerle aynı (43.4%). Arcuate
uterus, birinci trimestir kaybı ile ilişkili değil
Jayaprakasan 2011
 Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında canlı doğum
hızları açıklanamayan grupla (24.1%) arcuate uteri
(23.8%) grubunda benzer Sotirios 2010
 ET 50 gün önce ofis HS gebelik oranı yüksek Karayalçın 2012
 Tanısal HS tamamen normal bulgu olanlarda gebelik
yüksek (RCT #520) Rama 2006
 İrrigasyon yararlı Takahashi 2000
 Biyopsi olumlu? Kumbak 2014, Potdar 2012 meta analysis
 Review: implantasyon başarısızlığında HS, gebelik
oranını arttırır, dahası, normal bulunan ve cerrahi
düzeltme yapılanlarda aynı
Bozdag 2008
 Evrensel bir tanım ve kuantifikasyon yok. İyi
tanımlanmış tanı standartları şart.
 Sadece tanımlanabilen başka nedenin olmadığı
semptomatik hastalarda HS, evrensel endike değildir.
 Bazı arcuate olgular, akıbeti ne olursa olsun yaşanan
gebeliğe bağlı olabilir.
 Gebelik öncesi-sonrası prospektif kıyaslanabilir
Teşekkür ederim
Download

Mete Işıkoğlu