PROGRAME SLOBODNIH AKTIVNOSTI REALIZUJU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dragana Pavlićević
Danijela Laušević
Milunika Joković
Lidija Kuljačić
Biljana Kljajić
Branka Banović
Dragana Pavlićević, Preduzetnistvo - frizer
III5
Ovaj program rada namijenjen je učenicima koji pohađaju trogodišnje obrazovne programe u
čijim nastavnim planovima nije zastupljen predmet Preduzetništvo. Koncepcija slobodnih aktivnosti
zasniva se na tome da, sa jedne strane doprinesu rasterećenju učenika, a sa druge strane da
upotpune njihova znanja. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje, ali su učenici
obavezni da realizuju njihove sadržaje. Slobodne aktivnosti iz predmeta Preduzetništvo realizovaće se
u odjeljenju III-5 jer su završni razred, cijeneći njihovu profesionalnu orijentaciju i opredjeljenje. Cilj
ovog programa je razvijanje preduzetnickih znanja, vjestina i stavova kod učenika, što će omogućiti da
se kod učenika razvije preduzetnički način razmišljanja i preduzetnički duh. Učenici će se upoznati sa
temama iz preduzetništva i biznisa, razvijati kreativnost, samostalnost, samopouzdanje, liderstvo,
timski duh. Prilikom realizacije ovog programa učenici se dijele u grupe 5-7 učenika koji će zajedno
raditi na svim zadacima.
Kroz ovaj program rada biće realizovane teme iz oblasti Preduzetništvo sa sledećim fondom časova:
R. broj Naziv teme
Fond čas.
1.
Pojam preduzetništva, osobine i karakteristike preduzetnika
2
2.
Biznis ideja i njeni oblici, tehnike za pronalaženje biznis ideja i poslovna
6
sansa
3.
Swot analiza
2
4.
Biznis plan, struktura i elementi
12
5.
Prezentacija biznis plana
2
Kroz ove teme učenik treba da:
 upozna pojmove iz preduzetništva i razvije svijest o njihovom značaju;
 upozna pojam biznis ideje, izvore i tehnike za pronalaženje ideje;
 savlada vještine timskog rada;
 preduzima inicijativu;
 prepozna razliku izmedju biznis ideje i poslovne šanse;
 razvije logičko misljenje i sposobnost za pravilno zaključivanje;
 razvije vjestinu planiranja i organizacione sposobnosti;
 upozna strukturu biznis plana, postupak istraživanja tržišta, izradi biznis plan;
 savlada vjestine prezentovanja biznis plana.
Kroz slobodne aktivnosti organizovaće se tematske manifestacije:
 učešće na takmičenju frizera - 28. 9. 2014. – hotel ”Mediteran” Bečići
 posjeta lokalnog preduzetnika - frizera g-dina Zorana Vukčevića - oktobar2014. god.
 “Dan preduzetništva” – mart 2015.god
 revije, sajmovi
Nastavnica: Dragana Pavlićević
Ogledni cas – frizer – gostovanje uspješnog frizera
Preduzetništvo – korelacija sa stručno-teorijskim predmetima i praktičnom nastavom
U cilju razvijanja preduzetnickog znanja, vještina i stavova kod učenika dogovorena je posjeta
lokalnog preduzetnika, frizera - g-dina Zorana Vukčevića, tokom mjeseca oktobra. Ovom
posjetom učenici će biti upoznati sa iskustvom gosta u započinjanju biznisa, uspjehu, problemima,
izazovima, donošenju odluka, klijentima, prednostima i nedostacima sopstvenog biznisa. Gosta ce
pratiti interakcija sa učenicima. Učenici će postavljati pitanja gostu i diskutovati.
Nastavnica: Danijela Stjepčević Laušević
TEME koje će biti ponuđene učenicima za realizaciju ovog programa:
* Izleti: Duklja, Cetinje, Kotor, Perast / gospa od Škrpljela/, Risan, Prčanj
* Praćenje kulturnih desavanja
* Pracenje modnih desavanja
* Posjeta sajmu knjiga
* Ucesce na aktuelnim desavanjima, sajmovima, radionicama....
* Kreativne radionice: Izrada nakita, čestitki, bukera, predmeta od recikliranih materijala
*Prezentacija filmova, ili odlazak u bioskop
Nastavnica: Milunika Joković
OBRAZOVNI PROGRAM
HTT/HL
TEME
Sportske aktivnosti
Dan sporta
Izlet do nekog istorijskog,
kulturnog centra
NASTAVNIK/CA
ODJELJENJE/A
Mila Joković
III-1
CILJEVI
Shvatanje značaja očuvanja fizičkog
zdravlja, njegovanja zdravih stilova života
Upoznavanje i njegovanje ljubavi za očuvanje
istorijskog i kulturnog blaga naše zemlje
BR. UČ.
BR. Č.
23
36
VRIJEME REAL.
oktobar
april
Tokom godine
DIN.REAL.
1 č. sedm.
UK. ČAS.
7 časova
Pozorišna predstava
Muzička predstava
Likovne izložbe
Filmska predstava ...
Posjeta Božićnom bazaru u
Delti
Njegovanje estetskih
vrijednosti
Tokom godine
7 časova
Razvijanje svijesti o ulozi humanosti u
svakodnevom životu
decembar
4 časa
Izlet do nacionalnog parka
Posjeta sajmu knjiga
Upoznavanje prirodnih ljepota naše zemlje
Razvijanje opštekulturnih vrijednosti
April
Maj
7 časova
4 časa
7 časova
Nastavnica - Lidija Kujačić
OBRAZOVNI PROGRAM
NASTAVNIK
ODJELJENJE/A
TZŽS, HTT/HL
TEME
Obilazak nacionalnih parkova
CG
Posjeta Božićnom bazaru u
Delti
Posjeta sajmu suvenira,
umjetničkih zanata i
rukotvorina
Posjeta sajmu knjiga
Napomena: jednodnevni izlet
Vučje, ili manastira Ostrog.
Lidija Kujačić
I-1, II-1
CILJEVI
Upoznavanje prirodnih ljepota naše zemlje.
Razvijanje svijesti o ulozi humanosti u
svakodnevom životu
Njegovanje estetskih vrijednosti
BR. UČ.
BR.
Č.
27, 23
36
VRIJEME REALIZ.
Oktobar-maj
DIN. REAL.
Decembar
5 časova
Februar-mart
1 č. Sedm.
UK. ČAS.
14 časova
5 časa
Razvijanje opšte kulturnih vrijednosti.
Novemba r
7 časa
biće organizovan u zavisnosti od vremenskih uslova do skijaškog centra
Nastavnica - Biljana Kljajić
OBRAZOVNI PROGRAM
NASTAVNIK
ODJELJENJE/A
Obr. plem, met.
Biljana Kljajić
III-6
TEME
CILJEVI
Festival nauke, Otvoreni
Svatanje značaja nauke, sagledavanje prirodnih
dani nauke
nauka na zanimljiv način, podsticanje
interesovanja za istraževanje, razvijanje
sposobnosti za aktivno sticanje znanja kroz
istraživanje ...
BR. UČ.
BR. Č.
12
36
VRIJEME REALIZ.
Septembar
DIN. REAL.
1 č. sedm.
UK. ČAS.
4 časa
Sportske aktivnosti
Dan sporta
Shvatanje značaja očuvanja fizičkog
zdravlja, njegovanja zdravih stilova života
Oktobar
April
5 časova
Izlet do nekog istorijskog,
kulturnog centra
Upoznavanje i njegovanje ljubavi za očuvanje
istorijskog i kulturnog blaga naše zemlje
Tokom godine
5 časova
Muzička predstava
Filmska predstava
Pozorišna predstava
Likovne izložbe ...
Učešće na Božićnom bazaru
u Delti
Njegovanje estetskih
vrijednosti
Tokom godine
5 časova
Razvijanje kreativnosti, stvaralačkog rada i
preciznosti; razvijanje svijesti o ulozi humanosti
u svakodnevom životu. ..
Podsticanje i razvijanje stvaralačke aktivnosti,
razvijanje kreativnosti, originalnosti i smisla za
lijepo
Razvijanje opštekulturnih vrijednosti
Decembar
7 časa
Mart
6 časova
Maj
4 časa
BR. UČ.
BR. Č.
15
36
VRIJEME REALIZ.
Oktoba r
April
DIN. REAL.
1 č. sedm.
UK. ČAS.
6 časova
Posjeta zlatarskoj radnji
”Leonardo”
Posjeta sajmu knjiga
Nastavnica - Branka Banović
OBRAZOVNI PROGRAM
NASTAVNIK
ODJELJENJE/A
Poljop.tehn.
Branka Banović
IV-5
TEME
CILJEVI
Sportske aktivnosti
Shvatanje značaja očuvanja fizičkog
Dan sporta
zdravlja, njegovanja zdravih stilova života
Izlet do nekog istorijskog,
kulturnog centra
Upoznavanje i njegovanje ljubavi za očuvanje
istorijskog i kulturnog blaga naše zemlje
Tokom godine
7 časova
Muzička predstava
Filmska predstava
Pozorišna predstava
Likovne izložbe ...
Posjeta Božićnom bazaru u
Delti
Njegovanje estetskih vrijednosti
Tokom godine
6 časova
Razvijanje svijesti o ulozi humanosti u
svakodnevom životu
Decembar
4 časa
Izlet do nacionalnog parka
Posjeta sajmu knjiga
Upoznavanje prirodnih ljepota naše zemlje
Razvijanje opštekulturnih vrijednosti
April
Maj
6 časova
4 časa
Download

Slobodne aktivnosti