UDRUŽENJE ONKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
UDRUŽENJE ENDOKRINOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
VII Onkološki dani Republike Srpske
Tema:
Neuroendokrini tumori (NET)
Gastroenteropankreatičnog sistema (GEP) i
Akromegalija
28-30 Maj 2010
Banja Luka * Bosna i Hercegovina
Seminarski centar Hotel Vidović
28.05.2010.
19-20h Hotel Vidović
otvaranje skupa
20h
večera za učesnike i goste : Vinoteka Harizma
29.05.2010.
09h
Genetske promjene u NET:osnova za dijagnozu i liječenje
Prof dr Svetozar Damjanović, endokrinolog- Klinika za endokrinologiju KCS
Beograd
09,30h
Standardi u patohistološkoj dijagnozi GEP NET-a i prognostička stratifikacija
Doc.dr Radoslav Gajanin,patolog,Zavod za patologiju, KC Banjaluka
10,0h
Savremeni pristup u dijagnostici i liječenju GEP NET
Doc dr Đuro Macut,endokrinolog - Klinika za endokrinologiju KCS Beograd
10,45h – 11,15 pauza
11,15h
Nuklearna medicina u GEP NET
Dr Dragi Stanimirović,Zavod za nuklearnu medicinu KC Banja Luka
12h
Biohemijski markeri u NET
Mr ph Jovana Glodić,Zavod za laboratorisjku dijagnostiku „Konzilijum“ Beograd
12,30
Biološka terapija GEP NET
Dr Ivanka Rakita,onkolog , Onkološka klinika KC Banjaluka
13h
Octreotid kod nefunkcionalnih NET GEP - PROMID studija
Dr Jadranka Jovović,onkolog i hematolog, KC Istočno Sarajevo
13,30 – 14,30h pauza
14,30h
Kemoterapija i novi lijekovi u GEP NET
Dr Gordana Kecman,onkolog,Onkološka klinika KC Banja Luka
15h
Hirurško liječenje GEP NET
Prof dr Zdravko Marić,hirurg,Hirurška klinika KC Banja Luka
15,30h
Savremeni pristup liječenja Akromegalije,medikamentozna terapija - prva opcija
ili ne
Prof dr Snježana Popović Pejičić,endokrinolg Klinika za endokrinologiju KC Banja
Luka
16h
Naša klinička iskustva primjene sintetskih analoga somatostatina
Dr Dragomir Berić,endokrinolog Klinika za endokrinologiju KC Banja Luka
16,30 – 17,30 diskusija
30.05.2010.
9h – 11h
Radionica kroz prikaze slučajeva
Dogovor o saradnji – protokol slanja i prihvatanja pacijenata u Centre za NET GEP
Plan razvoja dijagnostičkih i terapijskih procedura u Republici Srpskoj
Organizacija:
Udruženje onkologa RS i Društvo doktora medicine RS
Prvog Krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka
Kontakt telefoni: Dr Gordana Malčić (Kecman) 00387 65 271 432
Biljana Radišić 051/329-100
Mjesto održavanja skupa i smještaj učesnika:
Hotel Vidović – Seminarski centar,Jevrejska bb 78000 Banja luka
Tel 051 217 217
Download

VII onkološki dani RS