RTS 1
Datum: 11.05.2014
Stanica: RTS 1
Programme: Jutranji program - 06:19 (watch)
Autor: Paunović Nevenka
11.05.2014
Naslov: Izložba u Muzeju savremene umetnosti
Sunday
Emisija: Jutranji program
Tema: Muzej savremene umetnosti u Beogradu ; Izložbe
Reach:
Country: Serbia
1/1
Duration: 02:00
Izložba u Muzeju savremene umetnosti
SPIKER 1: Sa namerom da ukažu na potrebu međugeneracijske solidarnosti, Skupština grada
Beograda i dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd organizovali su festival pod
nazivom OK koji se završio neobičnom modnom revijom i muzičkim nastupom.
SPIKER 2: A u salonu Muzeja savremene umetnosti zabeležili smo početak međunarodnog
projekta „nevidljivo nasilje“.
NEVENKA PAUNOVIĆ (REPORTER): Prvi festival međugeneracijske solidarnosti OK, nakon 2
dana završen je svečanom revijom koju su osmislili korisnici edukativnog centra ali su uz
mališane nastupili kao grupa zabranjeno starenje.
ILONA VUČKOVIĆ (penzionerka): Danas je izuzetan dan zato što pevamo sa Čarolijom. Za ovo
smo se mi uveliko spremali i jako smo uzbuđeni da li ćemo biti na visini zadatka.
LJUBINKA ŽIVULOVIĆ (penzionerka): Ja sam za ovu reviju se potrudila da napravim 3 torbe i
jako sam zadovoljna, dosta sam se mučila oko toga i volela sam da napravim i radila sam čisti
dekupaž nisam radila ovako. Pravim dekupaž sve, tako da sam zadovoljna jako. Pa sad ne znam
ako bude kupaca ja ću i da poklonim ako ništa koliko sam zadovoljna i sretna.
MARIA MARKOV (upravnica Dnevnih centara i klubova): Šta je poruka koju šaljemo je da je
aktivno starenje nešto što treba kao društvo u celini da podržimo i nadamo se da će ovakvih
događaja biti još više.
REPORTER: A u salonu Muzeja savremene umetnosti otpočeo je multidisciplinarni projekat
„nevidljivo nasilje“.
This document is for internal use only. Re-distribution and copying is prohibited without the copyright owner's consent!
ZORAN ERIĆ (kustos): Projekat „nevidljivo nasilje“ predstavlja dugogodišnju već saradnju 3
kustosa i zapravo 2 institucije, Blanke Delatore iz Španije, Šejmos Akilija iz Irske i mene. Dakle,
konačno koprodukcija ovog projekta podrazumeva multidisciplinarne programe, to je pre svega
jedna velika izložba koja se zajednički sa institucijom iz Španije organizuje u Beogradu i u Vitoriji
u Baskiji i bogate druge programe, recimo konferenciju koja je sutradan u Domu omladine. I
naravno takođe filmski program koji će trajati tokom 2 meseca trajanja izložbe u Beogradu.
REPORTER: Projekat istražuje oblike nevidljivog nasilja u svakodnevnim situacijama koje se
mogu tumačiti globalno, osim prateće izložbe multimedijalna umetnica Marta Jovanović svojim
performansom iskazala je svoje, autentično viđenje prilika i pokazala lični stav.
1 of 4
Download

Izložba u Muzeju savremene umetnosti