RADNICI ŠKOLSKE
DIREKTOR ŠKOLE:

Branka Selaković
STRUČNI SARADNICI



Irena Mučibabić, pedagog
Danica Zorica,
Violeta Miladinović, bibliotekar
NASTAVNICI/PROFESORI RAZREDNE NASTAVE
















Vera Čukić, profesor razredne nastave
Slađana Bogdanović, nastavnik razredne nastave
Jelena Bratić, profesor razredne nastave
Igor Petrović, profesor razredne nastave
Olivera Janković, profesor razredne nastave
Sanja Kolešan, profesor razredne nastave
Ljubinka Milosavljević, nastavnik razredne nastave
Tatjana Tufegdžić, nastavnik razredne nastave
Radmila Smiljanić, nastavnik razredne nastave&lt
Gordana Rajić, profesor razredne nastave
Ljiljana Dobrić, profesor razredne nastave
Slađana Popović, profesor razredne nastave
Vesna Kolašinac, profesor razredne nastave
Dragana Pavlović, profesor razredne nastave
Danijela Krešić, profesor razredne nastave
Gordana Žigić
NASTAVNICI/ PROFESORI
































Svetlana Jovanović, profesor srpskog jezika
Jelena Jokanović , profesor srpskog jezika
Dragana Vojvodić profesor srpskog jezika
Ljiljana Janković, profesor srpskog jezika
Ana Tatić, profesor srpskog jezika
Ljiljana Cvetković, profesor engleskog jezika
Lidija Naglić, profesor engleskog jezika
Marina Anić, profesor engleskog jezika
Dragan Zorica, veroučitelj
Senad Hajrović, veroučitelj
Ljubomir Vukadinović, nastavnik likovne kuture
Ljiljana Paunović, profesor francuskog jezika
Tanja Veselinov, profesor francuskog jezika
Jelena Dimić, profesor muzičke kulture
Mirjana Stevanović, profesor muzičke culture
Tatjana Čubrilo Jovanović, profesor istorije
Katarina Janošević, profesor istorije
Jelena Dašić, profesor geografije
Jelena Stevanović, profesor geografije
Julijana Kinkela, nastavnik fizike
Jovan Petrović, nastavnik matematike
Bosiljka Milinković, nastavnik matematike
Jovan Dobrić, profesor matematike
Vesna Rusov, profesor bilogije
Olgica Rabrenović, profesor bilogije
Tamara Milenković, profesor bilogije
Branka Vukadinović, nastavnik hemije
Mileva Bursać, nastavnik tehničkog
Željen Šimšić, profesor tehničkog obrazovanja
Mile Vekić, profesor fizičkog vaspitanja
Ljiljana Stojanović Porčić, profesor fizičkog vaspitanja
Igor Dejanović, profesor informatike i računarstva
SEKRETARIJAT ŠKOLE




Slavenka Kužet, diplomirani pravnik- sekretar škole
Jasmina Anić, administrativno-tehnički radnik
Jelena Prokopljević računopolagač
Vesna Đorđević, blagajnik
TEHNIČKO OSOBLjE ŠKOLE















Đuro Malbaša, domar škole
Pero Savić, ložač
Ljiljana Andrić, kuvarica
Ljubica Zdravković,servirka
Dragana Cvetković spremačica
Milosava Beljinac
Vesna Jovanović
Jasna Petrović
Vesna Simić, spremačica
Ljiljana Jovanović, spremačica
Milovanka Puhalović, spremačica
Željka Jovanović, spremačica
Mileka Puzović, spremačica
Mira Đurić, spremačica
Radica Tašković, spremačica
Download

2011/2012 - "22. oktobar" Surčin