Osnovni podaci o instaliranim kapacitetima proizvodnih objekata
Ukupan instalirani kapacitet proizvodnih objekata u Bosni i Hercegovini iznosi 3.978,86 MW, od
čega u većim hidroelektranama 2.048 MW, a u termoelektranama 1.765 MW. Instalirani kapacitet
malih hidroelektrana, vjetro i solarnih elektrana u BiH je 73,63 MW, dok je 91,23 MW instalirano u
industrijskim elektranama. Pregled većih proizvodnih objekata dat je u narednoj tabeli:
Snaga
agregata
(MW)
Trebinje I
2×54+1×63
Trebinje II
8
Dubrovnik (BiH+Hr.) 2×108
Čapljina
2×210
Rama
2×80
Jablanica
6×30
Grabovica
2×57
Salakovac
3×70
Mostar
3×24
Mostarsko blato
2×30
Peć-Mlini
2×15
Jajce I
2×30
Jajce II
3×10
Bočac
2×55
Višegrad
3×105
Hidroelektrane
Ukupna
instalirana
snaga (MW)
171
8
216
420
160
180
114
210
72
60
30
60
30
110
315
TUZLA
G3
G4
G5
G6
Instalirana
snaga
(MW)
715
100
200
200
215
KAKANJ
G5
G6
G7
450
110
110
230
398
100
90
208
GACKO
300
276
UGLJEVIK
300
279
Termoelektrane
Raspoloživa
snaga
(MW)
635
85
182
180
188
Download

Veći proizvodni objekti